Page 62

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXIII. [alamunov memorial - 12. 5. 1990 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Toni Pileti~, Stane Proje, Miran Fi{er, Toma` Ritlop, Tone Ter{ek, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Peter Muraus, [tefan Muraus, Milan Majeri~, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Lojze Mavri~, Stanko Fekonja, Du{an Zotter, Renato Pauli~, Bo{tjan Vozi~, Smiljan Pu{enjak, Valent Sajko, Zlatka Proje, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Miha Ko{ir, Ervin Toplak, Milena Toplak, Dardo Kova~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Franc Horvat, Stjepan Stolnik, Slazghe Predesen, Jo`e Frka~, Vlado Vodi{ek, Severin Kodri~, Heimo Pocivalnik, Bane Tripkovi~, An|elko Vran~i~, Bogdan [e{i~, Andrej Gor{e, Istvan Limperger, Boris ^ulin Sodnice: Bernarda Mavri~, Ru`ica Kova~i~, Alenka Rokavec, Marjeta Kova~, Aleksandra Babi~, Alenka Zupan~i~, Mateja Lamut, Andreja Unger, Vida Mihel~i~, Dagmar Csiakiova, Milica Remeti~, Ur{ka Pape`, Rika Binter Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lanica + mladinka in ~lan + mladinec).

Rezultati: Ekipno (~lan,mladinec): 1. Dunaferr SE Dunaujvarosi Mad`arska (Panczel, Varga) 111,35 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Hod`i~, Pegan) 111,20 3. BSP Vinohrady Bratislava (Bugar, Csiaki) 109,95 4. CSS Resita Romunija (Anghel, Ciona) 109,35 5. Gimnasti~na zveza Maribor (Draksler, Bedenik) 107,05 6. Allg. Turnverein Graz (Katter, Klimkeit) 105,90 7. GD Zagreb (Savi~, Gori~ki) 100,10 Ekipno ( ~lanica, mladinka): 1. Dunaferr SE Dunaujvarosi (Heim, Illyes) 73,65 2. BSP Vinohrady Bratislava (Slezakova, Bar~ova) 72,90 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Peri~, @eleznik) 71,90 4. Partizan Zelena jama Ljubljana (Novak, Turk) 68,25 ^lanice: 1. Slezakova Adriana Bratislava 37,15 2. Heim Klara Dunaujvarosi 36,60 3. Peri~ Lidija LGZ Ljubljana 36,15 4. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,00 5. Novak Renata Zelena jama LJ. 34,05 6. Petrovi~ Biljana Ni{ 31,50 7. Bu~ar Maja Novo mesto 31,35 8. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 30,30

61

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement