Page 61

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

8. GK Ni{ (Cvetkovi~, Petrovi~) 67,05 9. GK Vojvodina Novi Sad (Bjelica, Bukatka) 66,90 ^lanice: 1. Vadovi~ova Barbara Bratislava 37,45 2. Matoh Tina GZ Ljubljana 37,15 3. Kavavd`ijeva Neli Plovdiv 36,75 4. Stare Vesna GZ ljubljana 35,85 5. Stankova Borislava Plovdiv 35,45 6. Vassileva Desislava Sofija 35,35 7. Jane`i~ Tina Zelena jama Lj. 34,45 8. Bjelica Jelena Novi Sad 33,25 9. Dolenc Katja Trbovlje 33,20 10. Cvetkovic Tanja Ni{ 32,90 Mladinke: 1. @eleznik Ma{a GZ Ljubljana 37,25 2. Ivanova Ginka Sofija 36,80 3. Nemethova Mariana Bratislava 36,40 4. Peri~ Lidija Zelena jama Lj. 36,20 5. Nenkova Djelka Plovdiv 36,05 6. Novak Renata Zelena jama Lj. 35,55 7. Izgor{ek Simona Trbovlje 35,40 8. Lu`ar Karmen GZ Ljubljana 35,05 9. Gabri~ Gmina Subotica 34,15 9. Petrovi~ Biljana Ni{ 34,15 11. Ru{it Aj{aTrbovlje 33,65 11. Bukatka Ksenija Novi Sad 33,65 13. Bu~ar Maja Novo mesto 30,80 ^lani: 1. Hod`i~ Enes GZ Ljubljana 56,15 2. Jane`i~ Ale{ GZ Ljubljana 54,65 3. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 54,60 4. Bugar Arnold Bratislava 54,50 5. @ibert Peter Trbovlje 54,40 6. Brezeanu Cristian Resice 54,25 7. Draksler Dani GZ Maribor 52,90 8. Dunev Krasimir Plovdiv 52,50 9. Kompauer Peter Bratislava 52,45 10. Penev Hristo Sofija 52,10 11. Jov~ev Jordan Plovdiv 51,90 12. Godel Laurent Arau 51,55 13. Schuemperli Daniel Arau 50,70 14. Papi~ Srdjan Novi Sad 50,40 15. Savi~ Vladimir Zagreb 50,10 16. Veli~kovi~ Sa{a Ni{I 48,35 17. Milutinovi~ Robert Subotica 48,10 18. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 47,10 60

Mladinci: 1. Mihi Gheorghe Resice 55,45 2. Malinov Vesselin Sofija 54,70 3. Csiaki Martin Bratislava 54,20 4. Pegan Alja` GZ ljubljan 53,20 5. Rojko Robi GZ Maribor 52,05 6. Kova~i~ Dalibor Zagreb 52,00 7. D`ananovi~ Kenan Subotica 51,95 8. Dejanovi~ Dejan Novi Sad 51,80 8. [ajn Sandi GZ Maribor 51,80 10. Lo~nikar Dejan GZ Ljubljana 51,75 11. Bedenik Klemen GZ Maribor 51,50 12. Frkov Vidov Plovdiv 50,40 13. Kri`anovi~ Robert Subotica 49,00 14. Ba{ Primo`Trbovlje 48,90 15. Plav~ak Igor GZ Maribor 48,60 16. Kepeinigg Gerhard Graz 48,50 17. Musi~ Marko Zagreb 48,20 18. Barkovi~ Kre{imir Zagreb 47,65 19. Pen~ev Ilije Plovdiv 47,35 20. Herzmansky Jure Vi~ Lj. 44,05 V ~ast nam je bilo, da smo med gledalci tekmovanja lahko pozdravili tudi mater preminulega mladega telovadca - g. Milico [alamun in pa g. Leona [tuklja, starosto slovenskih telovadcev. Tekmovanje smo zaklju~ili z dru`abnim sre~anjem v Dru{tvu ekonomistov Maribor .

dnevnik Ve~er, 22. 5. 1989

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement