Page 60

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXII. [alamunov memorial - 20. 5. 1989 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Stanko Fekonja, Stane Proje, Miran Fi{er, Marjan Kosi, Bernarda Mavri~,Martin Pra{ni~ki, Anica [pendl, Marija Ornik, Zalka Polegek, Branko Kani`ar, Du{an Zotter, Renato Pavli~, Smiljan Pu{enjak, Peter Muraus, [tefan Muraus, Tatjana [o{tari~, Valent Sajko, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Ervin Toplak, Milena Toplak, Bojan Ru`i~, Dardo Kova~i~, Drago [o{tari~ Pri izvedbi memoriala so {e sodelovali: Jurina Cerkveni~, Irena Fi{er, Sa{ka Petek, Marko [alamun, Marta [alamun, Majda Sajko, Jo`ica Kabaj, Dalija Jelen, Edi Jelen, Silva Jelen, Jo`ica Faleti~, Slavko Ro{kar, Rudi Ornik, Irena Ornik, An~ka Fekonja, Emica Gumpot, Vojko Perko, Alfi Perko, Ivanka Purgaj, Jo`e Cic, Miha Ko{ir, Stanko Kolari~, Karli Pernar~i~ Sodniki: Milo{ Stergar, Jo`e Senica, Jean-Pierre Collaud, Andelko Vran~i~, @eljko Jambrovi~, Franc Horvat, Matja` Andric, Toma` Ritlop, Antonin Beran, Lakatos Ludovic, Severin Kodri~, Rudolf Dovecar, Dragan Budanovic, Bane Tripkovi~, Jakob Matic (rezevna sodnika: Stjepan Stolnik, Andrej Gor{e) Sodnice: Bernarda Mavri~, Ru`ica Kova~i~, Tina Trugar, Lucija Jelenc, Marija @vab, Maja @ugelj, Mateja Lamut, Vera Bolkovi~, Rika Binter, Petra Grom, Vi{nja Todorovi~, Irena Gioreva Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica in mladinec + ~lan).

Rezultati: Ekipno ( ~lan, mladinec): 1. Club sp. Scol. Resice Romunija ( Brezeanu, Mihi) 109,70 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Hod`i~, Pegan) 109,35 3. BSP Vinohrady Bratislava (Bugar, Csiaki) 108,70 4. CSKA Sofija Bolgarija ( Penev, Malinov) 106,80 5. Gimnasti~na zveza Maribor ([o{tari~ V., Rojko) 106,65 6. Ljubljanska gimnasti~na zveza Lj. (Jane`i~, Lo~nikar) 106,40 7. Gimnasti~na zveza Maribor (Draksler, [ajn) 104,70 8. GK Partizan Trbovlje (@ibert, Ba{) 103,30 9. Spartak Plovdiv Bolgarija (Dunev, Frkov) 102,90 10. GK Vojvodina Novi Sad ( Papi~, Dejanovi~) 102,20 11. GD Zagreb ( Savi~, Kova~i~) 102,10 12. GD Partizan @elezni~ar Subotica ( Milutinovi~, D`ananovi~) 100,05 13. Spartak Plovdiv Bolgarija (Jov~ev, Pen~ev) 99,25 Ekipno ( ~lanica, mladinka): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Matoh,@eleznik) 74,40 2. BSP Vinohrady Bratislava (Vadovi~ova, Nemethova) 73,85 3. Spartak Plovdiv Bolgarija (Kavavd`ijeva, Nenkova) 72,80 4. CSKA Sofija Bolgarija ( Vassileva, Ivanova) 72,15 5. Ljubljanska gimnasti~na zveza Ljubljana (Stare, Lu`ar) 70,90 6. TVD Partizan Zelena jama Ljubljana (Jane`i~,Peri~) 70,65 7. GK Partizan Trbovlje (Dolenc, Izgor{ek) 68,60 59

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement