Page 58

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XXI. [alamunov memorial - 7. 5. 1988 (dvorana Tabor Maribor) Organizacijski odbor: Milan Cilen{ek, Stane Proje, Stane Fekonja, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, [pendl Anica, Branko Kani`ar, Marija Ornik, Zalka Polegek, Lojze Mavri~, Renato Pauli~, Smiljan Pu{enjak, Milan Majeri~, Valent Sajko, Milan Herman, Mi~o Tripkovi~, Bogo Krajnc, Slavko Ro{kar, Milena Toplak, Ervin Toplak, Miha Ko{ir, Marko [alamun Sodniki: Kokole Jo`e, [libar Janez, Horvat Franc, [e{i~ Bogdan, Brodnik Janez, Stergar Milo{, Senica Jo`e, Vran~i~ An|elko, Budanovi~ Dragan, Kern Toma`, Kodri~ Severin, Gor{e Andrej, Tripkovi~ Bane Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Mavri~ Bernarda, @ugelj Maja, Ilc Tea, Zupan~i~ Alenka, Grdadolnik Andreja, Bolkovi~ Vera, Zavrl Nevenka, Hlastec Nina, Binter Rika, Fi{er Irena, Radovi~ Ljuba Tekmovanje je potekalo z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica, mladinec + ~lan).

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza ( Veble, Kolman) 110,55 2. Dunaujvarosi Kohasz SE (Verboczki, Varga) 108,40 3. BSP Vinohrady Bratislava (Kompauer, Hajdu) 105,20 4. Mariborska gimnasti~na zveza (Frka~, Draksler) 100,90 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. Dunaujvarosi Kohasz SE ( Badicz, Brusza) 74,85 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (De`elak, Tur{i~) 74,50 3. BSP Vinohrady Bratislava (Hrazdilkova, Pavlacova) 69,35 4. TVD Partizan [i{ka Ljubljana (@eleznik, Bogataj) 68,40 5. Partizan Zelena jama Ljubljana (Novak, Jane`i~) 68,20 ^lanice: 1. Brusza Erika Dunaujvarosi 37,20 2. Tur{i~ Barbara GZ Ljubljana 37,05 3. Ebert Maja GZ Ljubljana 35,65 4. Jane`i~ Tina Zelena jama Lj. 35,05 5. Bogataj Katarina GZ Ljubljana 33,90 6. Dra{kovi~ Brankica Zrenjanin 32,10 Mladinke: 1. Badicz Reka Dunaujvarosi 37,65 2. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 37,45 3. Stare Vesna GZ Ljubljana 36,45 4. Dolenc Katja Trbovlje 35,50 5. @eleznik Ma{a GZ Ljubljana 34,50 6. Hrazdilkova Stanislava 34,35 7. Novak Renata GZ Ljubljana 33,15 8. Bu~ar Maja Novo mesto 27,05

dnevnik Ve~er, 9. 5. 1988

57

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement