Page 57

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Hullova Miriam Bratislava 36,40 2. Bogataj Katarina Sp. [i{ka Lj. 36,10 3. [aqrmirova Denisa Bratislava 36,05 4. Dimitrova Milena Sofija 35,00 5. Pu`a Vlatka Zagreb 34,70 6. Zamuda Mojca GZ Ljubljana 34,50 7. Ali~ Barbara Tabor Lj. 34,35 8. Remeti~ Milica Zelena jama Lj. 33,30 9. Dra{kovi~ Branko Zrenjanin 33,05 10. Bo`i~ Nata{a Zagreb 32,85 11. Jur{i~ Ana Zagreb 32,75 12. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 31,20 13. Prljaskaj Violet Subotica 31,15 Mladinke: 1. Matoh Tina GZ Ljubljana 37,20 2. Dimitrova Kristi Sofija 36,85 3. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,80 4. De`elak Sa{a GZ Ljubljana 36,15 5. Predi~ Maja Zagreb 36,05 6. Tur{i~ Barbara Zelena jama Lj. 35,80 6. Stare Vesna Sp. [i{ka Lj. 35,80 8. Nemethova Mariana Bratislava 35,65 9. Jane`i~ Tina Tabor Lj. 32,85 10. Petkovic Biljana Ni{ 32,15 11. Bertoncelj Irena Jesenice 31,65 12. Mo`ina Sandra Jesenice 31,20 13. Kova~ic Ra{ela Subotica 30,55 14. Po{a Sendi Zrenjanin 27,55 15. Kova~ Edita Zrenjanin 15,35

Mladinci: 1. Panczel Miklos Dunaujvarosi 55,90 2. Bugar Arnold Bratislava 54,65 3. Veble Roman GZ Ljubljana 53,85 4. Marinov Rumen Sofija 52,90 5. Kompauer Peter Bratislava 52,70 6. Drvi{ Sa{a Zagreb 52,50 7. Usenik Andrej GZ Ljubljana 51,90 8. Kolari~ Ale{ GZ Maribor 50,60 9. Pulji~ Bla` GZ ljubljana 50,55 10. Papi~ Srdjan Novi Sad 50,50 11. Kri`anovic Robert Subotica 50,20 12. Bedenik Klemen GZ Maribor 47,50 13. Borkovi~ Kre{imir Zagreb 46,05 14. Frka~ Jo`e GZ Maribor 45,20 V nedeljo 31. maja je bil za tuje udele`ence memoriala ogled kulturno zgodovinskih zanimivosti Maribora, ki ga je vodil g. Rojko Anton. Popoldan pa je bil v [entilju eksibicijski nastop (`enska akrobatika, gred, mo{ka akrobatika, konj in bradlja). Tekmovanje se je tako uspe{no zaklju~ilo z dru`abnim sre~anjem v DTV Partizan [entilj.

^lani: 1. Supola Zoltan Dunaujvarosi 55,75 2. Hianik Koloman Bratislava 55,20 3. Hod`i~ Enis GZ Ljubljana 54,50 4. Zobec Matja` GZ Ljubljana 52,30 5. Radoulov Ivailo Sofija 52,10 6. @ibert Peter Trbovlje 51,90 7. Milutinovi~ Robert Subotica 50,10 8. Dubicky Stefan Bratislava 48,35 9. Draksler Dani GZ Maribor 46,90 10. Cika~ Darko GZ Maribor 46,35 11. Savi~ Vladimir Zagreb 46,20 12. Mati~ Jakob Novi Sad 44,20 13. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 40,75 14. Oskoru{ Ivan Vara`din 29,70

dnevnik Ve~er, 1. 6. 1987 56

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement