Page 56

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XX. [alamunov memorial - 30. 5. 1987 (dvorana Tabor Maribor) XX. jubilejno prvenstvo Maribora v gimnastiki za memorial Ivana [alamuna je potekalo tudi z mednarodno udele`bo. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (mladinka + ~lanica in mladinec + ~lan) Organizacijski odbor: Marjan Vozi~, Stane Proje, Stane Fekonja, Tone Ter{ek, Bernarda Mavri~, Martin Pra{ni~ki, Drago [o{tari~, Marjan Kosi, Branko Kani`ar, Marija Ornik, Zalka Polegek, [pendl Anica, Lojze Mavri~, Renato Pavli~, Smiljan Pu{enjak, Milan Majeri~, Valent Sajko, Milan Herman, Jasna Robnik, Bogo Krajnc, Slavko Ro{kar ^astni odbor: Erna Ritlop, Pavla Peitler, Savo Juhart, Darko Gori~an, Marjana Lavren~i~, Leopold Krajn~i~, Drago [orgo, Vitomir Cilen{ek, Danica Mavec, Danilo Florenin Sodniki: Kodri~ Severin, Beran Antonin, Gor{e Andrej, Stolnik Stjepan, Savi~ Tomislav, Fi{er Miran, Stergar Milo{, Limperger Istvan, Re`i~ Petar, Budanovi~ Dragan, Senica Jo`e, Vran~i~ Andelko, Furlan Du{an, Korno{ Ladislav, Tripkovi~ Bane Sodnice: Mihel~i~ Vida, Csikiova Dagmar, Gojkovi~ Vi{nja, Hlastec Nina, Grdadolnik Andreja, Fi{er Irena, Miheli~ Vojka, Ljubenkovi~ Nada, Binter Rika, @vab Marija, Jelenc Lucija, Bolkovi~ Vera, Jakopi~ Nada, Zavrl Nevenka, Ilc Teja

Rezultati: Ekipno (mladinec, ~lan): 1. Dunaujvarosi Kohasz SE (Panczel, Supola) 111,65 2. BSP Vinohrady Bratislava (Hianik, Bugar) 109,85 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Hod`i~, Veble) 108,35 4. CSKA Sofija (Marinov, Radoulov) 105,00 5. GD Partizan @elezni~ar Subotica (Kri`anovi~, Milutinovi~) 100,30 6. GD Zagreb (Drvi{, Savi~) 98,70 7. Mariborska gimnasti~na zveza (Kolari~, Draksler) 97,50 8. GK Vojvodina Novi Sad (Papi~, Mati~) 94,70 Ekipno (mladinka, ~lanica): 1. BSP Vinohrady Bratislava (Vadovi~ova, Hullova) 73,20 2. CSKA Sofija (Dimitrova K., Dimitrova M.) 71,95 3. TVD Partizan Sp. [i{ka (Bogataj, Stare) 71,90 4. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Matoh, Zamuda) 71,70 5. GD Zagreb (Predi~, Pu`a) 70,75 6. Partizan Zelena jama Ljubljana (Tur{i~, Remeti~) 69,10 7. TVD Partizan Tabor Ljubljana (Ali~, Jane`i~) 67,20 8. Gimnasti~ki klub Ni{ (Petkovi~, Cvetkovi~) 63,35 9. GD Partizan @elezni~ar Sobotica (Prljaskaj, Kova~i~) 61,70 10. Partizan Zrenjanin (Dra{kovi~, Po{a) 60,60 dnevnik Ve~er, 30. 5. 1987 55

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement