Page 55

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1. Juhasz Aniko Dunaujvarosi 36,40 2. Vadovi~ova Barbara Bratislava 36,15 3. Csiki Andrea Dunaujvarosi 35,35 4. Zamuda Mojca Ljubljana 35,30 5. [ip~i~ Bojana Ljubljana 34,55 6. Tur{i~ Barbara Ljubljana 34,50 7. Remeti~ Milica Ljubljana 34,05 8. Ericsson Helena Stockholm 33,95 9. Ali~ Barbara Tabor Lj. 33,90 10. Bo`i~ Nata{a Zagreb 33,85 11. Bogataj Katarina Sp. [i{ka Lj. 32,80 12. [armirova Denisa Bratislava 32,75 13. Cvetkovi~ Tanja Ni{ 30,20 Mladinke: 1. De`elak Sa{a Ljubljana 36,10 2. Nemethova Mariana Bratislava 35,85 3. Stare Vesna Ljubljana 35,70 4. Eberling Andrea Zagreb 35,45 5. Ebert Maja Zelena jama Lj. 35,05 6. Teoroek Orsolya Dunaujvarosi 34,15 7. Kova~ Edita Zrenjanin 33,90 7. Grom Petra Zelena jama Lj. 33,90 9. Pavlacova Simona Bratislava 33,60 10. Varga Judit Dunaujvarosi 33,55 11. Danielsson Lotta Stockholm 32,10 12. Petrovi~ Tanja Ni{ 31,45 13. Lipov` Petra Tabo Lj. 31,25 14. Abduli Lajla Zagreb 30,95 15. Galian Simona Zagreb 30,50 16. Ma~kovi~ Marija Ni{ 25,20 17. Bertoncelj Irena Jesenice 14,65 ^lani: 1.Kolman Lojze GZ Ljubljana 55,90 2. Hianik Koloman Bratislava 53,95 3. [o{tari~ Vlado GZ Maribor 53,00 4. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,05 5. Juhasz Jozsef Dunaujvarosi 49,75 6. Dubicky [tefan Bratislava 49,25 7. Reber Thomas Zuerich 48,90 8. Senekovi~ Robi GZ Maribor 46,85 9. Poti~ Milan Ni{ 46,70 10. Cika~ Darko GZ Maribor 46,55 11. [mit Lajo{ Beograd 45,95 12. Novosel Miodrag Beograd 40,35 13. Savi~ Tomislav Zagreb 40,05 14. Jambrovic @eljko Beograd 39,40 54

Mladinci: 1. Zvalo Martin Bratislava 54,05 2. Bugar Arnold Bratislava 53,95 3. Jane`i~ Ale{ GZ Ljubljana 53,80 3. @ibert Peter Trbovlje 53,80 5. Kompauer Peter Trbovlje 52,70 6. Szabo Attila Dunaujvarosi 51,25 7. Milutinovi~ Robert Subotica 49,25 8. Kolari~ Ale{ GZ Maribor 48,20 9. Turk Primo` GZ Maribor 47,45 10. Cika~ Andrej GZ Maribor 47,10 11. Kri`anovi~ Zoran Subotica 46,55 12. Vu~kovi~ Goran Ni{ 45,10 13. Bedenik Klemen GZ Maribor 44,45 14. Karni~nik Borut GZ Maribor 44,20 15. Rojko Robi GZ Maribor 40,75 16. Cvetkovi~ Dejan Ni{ 38,50 17. Bistrovi~ D`oni ^akovec 34,40 18. Zorc Damir ^akovec 27,90 19. Zobec Matja` GZ Ljubljana 8,80 Po kon~anem tekmovanju je bilo tradicionalno dru`abno sre~anje udele`encev in prireditelja v prostorih Dru{tva upokojencev Maribor ob dvorani Tabor.

Od aktivnega tekmovanja se je poslovil Bane Tripkovi~

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement