Page 52

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Bradlja: 1. Hod`i~ Enes 18,45 1. Jane`i~ Ale{ 18,45 3. Supola Zoltan 18,30 4. Bugar Arnold 18,25 5. Kompauer Peter 18,10 6. [o{tari~ Vlado 18,00 7. @ibert Peter 17,70 Drog: 1. Bugar Arnold 18,70 1. Hod`i~ Enes 18,70 3. Jane`i~ Ale{ 18,05 4. Senekovi~ Robi 17,75 5. Kompauer Peter 17,70 6. @ibert Peter 17,65 Ekipno `enske (~lanica, mladinka): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Regent, Sip~i~) 71,40 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Deti~ek, Zamuda) 71,00 3. TJ Vinohrady Bratislava ([armirova, Vadovi~ova) 70,70 4. GD Zagreb (Pu`a, Zabundjija) 70,30 5. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Markun, Grom) 69,90 6. GD Zagreb (Prodanovi~, Herceg) 66,70 7. GD Zagreb (Omerzo, [uvar) 65,30 8. TVD Partizan Koper (Skok, Bojani~) 52,75 ^lanice: 1. Regent Anja LGZ Ljubljana 36,40 2. Pu`a Vlatka Zagreb 36,20 3. Deti~ek Tanja LGZ Ljubljana 36,15 4. Markun Ana LGZ Ljubljana 35,90 5. [armirova Denisa Bratislava 34,85 6. Prodanovi~ Daniela Zagreb 33,95 7. Omerzo Irma Zagreb 33,85 8. Skok Tanja Koper 30,90 Finale: Preskok: 1. Deti~ek Tanja 18,67 2. Regent Anja 18,15 3. Prodanovi~ Daniela 18,07 4. [armirova Denisa 17,77 5. Pu`a Vlatka 17,62 6. Skok Tanja 12,07

Bradlja: 1. Regent Anja 18,70 2. Omerzo Irma 18,00 3. Deti~ek Tanja 17,95 4. Pu`a Vlatka 17,90 5. Markun Ana 16,60 6. [armirova Denisa 16,50 Gred: 1. Markun Ana 18,40 2. Pu`a Vlatka 17,50 3. Deti~ek Tanja 17,40 4. [armirova Denisa 17,25 5. Omerzo Irma 16,25 6. Skok Tanja 14,20 Parter: 1. [armirova Denisa 18,65 2. Regent Anja 18,60 3. Markun Ana 18,50 4. Pu`a Vlatka 18,05 5. Deti~ek Tanja 18,00 6. Omerzo Irma 17,45 Mladinke: 1. Vadovi~eva Barbara Bratislava 35,85 2. Nemethova Mariana Bratislava 35,25 3. Sip~i~ Bojana LGZ Ljubljana 35,00 4. Zamuda Mojca LGZ Ljubljana 35,85 5. Zabudjija Tatjana Zagreb 34,10 6. Grom Petra LGZ Ljubljana 34,00 7. Remeti~ Milica LGZ Ljubljana 33,60 8. Lipov` Petra LGZ Ljubljana 33,10 9. Herceg Helena Zagreb 32,75 9. Ali~ Barbara LGZ Ljubljana 32,75 11. Stefanovski Sandra Jesenice 32,20 12. [uvar Marijana Zagreb 31,45 13. Brajkovi~ Dagmar Jesenice 29,75 14. Bojani~ Vesna Koper 21,85 Finale: Preskok: 1. Zamuda Mojca 18,02 2. Zabundjija Tatjana 17,52 3. Sip~i~ Bojana 17,25 4. [uvar Marijana 17,15 5. Stefanovski Sandra 16,92 6. Vadovi~ova Barbara 16,65

51

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement