Page 51

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Finale po orodjih: Parter: 1. Kun~i~ Milan 18,05 2. Pancel Miklos 17,70 3. Draksimovi~ Miodrag 17,60 4. Le{~ak Damjan 16,50 5. Blattmann Walter 16,00 6. Feuz Walter 15,10 Konj z ro~aji: 1. Kun~i~ Milan 18,55 2. Pancel Miklos 18,45 3. Budanovi~ Dragan 17,35 4. Le{~ak Damjan 15,90 Krogi: 1. Kun~i~ Milan 18,70 2. Budanovi~ Dragan 18,25 3. Draksimovi~ Miodrag 17,55 4. Pancel Miklos 17,00 5. Blattmann Walter 16,15 Preskok: 1. Kun~i~ Milan 18,35 2. Pancel Miklos 18,20 3. Blattmann Walter 18,12 4. Feuz Walter 17,77 5. Draksimovi~ Miodrag 17,67 Bradlja: 1. Tripkovi~ Bane 18,85 2. Kun~i~ Milan 18,45 3. Budanovi~ Dragan 17,60 4. Pancel Miklos 17,00 5. Le{~ak Damjan 16,60 6. Draksimovi~ Miodrag 16,50 Drog: 1. Tripkovi~ Bane 18,70 2. Kun~i~ Milan 18,55 3. Pancel Miklos 18,20 4. Feuz Walter 16,85 Mladinci: 1. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 55,55 2. Supola Zoltan Dunaujvarosi 54,10 2. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,10 4. Bugar Arnold Bratislava 53,95 5. Jane`i~ Ale{ LGZ Ljubljana 53,80 6. @ibert Peter Trbovlje 53,60 50

7. Kompauer Peter Bratislava 53,35 8. Draksler Dani OGZ Maribor 50,30 9. Huwyler Silvio Zuerich 49,80 10. Cika~ Darko OGZ Maribor 49,75 11. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 49,55 12. Milutinovi~ Robert Subotica 48,45 13. Baruffol Urs Zuerich 48,40 14. Kolari~ Ale{ OGZ Maribor 48,15 15. Pra{ni~ki Iztok OGZ Maribor 47,65 16. Frka~ Jo`e OGZ Maribor 46,60 17. Turk Primo` OGZ Maribor 45,90 18. Cika~ Andrej OGZ Maribor 45,75 19. Jambrovi~ @eljko ^akovec 38,35 20. Bistrovi~ D`oni ^akovec 35,15 Finale: Parter: 1. Supola Zoltan 18,65 2. Hod`i~ Enes 18,20 3. [o{tari~ Vlado 17,95 4. Jane`i~ Ale{ 17,70 5. @ibert Peter 17,65 6. Huwyler Peter 17,50 Konj z ro~aji: 1. Bugar Arnold 18,70 2. Supola Zoltan 18,25 3. Hod`i~ Enes 17,95 4. Jane`i~ Ale{ 17,70 5. @ibert Peter 17,60 6. [o{tari~ Vlado 17,55 Krogi: 1. Hod`i~ Enes 18,60 2. Supola Zoltan 18,05 2. Bugar Arnold 18.05 2. [o{tari~ Vlado 18,05 5. Kompauer Peter 17,95 6. @ibert Peter 17,60 Preskok: 1. Hod`i~ Enes 18,67 2. Supola Zoltan 18,25 3. Bugar Arnold 18,15 4. Jane`i~ Ale{ 17,97 5. Cika~ Darko 17,90 6. [o{tari~ Vlado 17,57

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement