Page 50

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVIII. [alamunov memorial - 20. in 21. 4. 1985 (dvorana Tabor Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Pileti~ Toni, Kabaj Jo`ica, Nov{ak Janez, [o{tari~ Drago, Kosi Marjan, Ornik Marija, Kani`ar Branko, Krajnc Bogo, Majeri~ Milan, Pu{enjak Smiljan, Jelen Pavle, Pauli~ Renato, Mavri~ Lojze, Simonovi~ Blanka, Florenin Danilo, Ro{kar Slavko, Pra{ni~ki Martin, [pendl Anica, Robnik Jasna, Petek Adolf, Ro{kar Slavko, Sajko Valent, Herman Milan, Toplak Ervin, Cilen{ek Vitomir, Toplak Milena, Muraus Franc, ^ebular Drago Sodniki:Kokole Jo`e, Senica Jo`e, Furlan Du{an, Pavliha Boris, @i`ek Aleksander, Mrmavljevi~ Sa{a, Vran~i~ Andjelko, [koberne Darjan, Gor{e Andrej, Stergar Milo{, Mileti~ Bratislav, Limperger Istvan, Muraus Peter, Beran Antonin, Treb{e Stanko, [pendl Ivan, Hrastovec Milan, [libar Janez, Drame Anton, Stolnik Stjepan, Fi{er Miran, Brodnik Janez, Muti~ Djordje, Horvat Franc, Kosi Marjan, [alamun Tona, Kodri~ Severin Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Mavri~ Bernarda, Binter Rika, Nov{ak [tefka, Ilc Tea, Gojkovi~ Vi{nja, Miheli~ Vojka, Hlastec Nina, @vab Marija, Bolkovi~ Vera, Csiakova Dagmar, @ugelj Maja, Pavi~i~ Branka, Lamut Sandra, Cilen{ek Breda, Kabaj Jo`ica, Lutar Ivica, Jovanovski Karmen, [o{tari~ Natalija

Rezultati: Ekipno mo{ki (~lan, mladinec): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Hod`i~) 110,55 2. OGZ Maribor (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 109,65 3. Dunaujvarosi (Pancel, Supola) 107,80 4. @eljezni~ar Subotica (Budanovi~, Milutinovi~) 101,60 5. OGZ Maribor (Le{~ak, Draksler) 99,95 6. Zuerich [vica (Feuz, Huwyler) 97,30 7. Zuerich [vica (Blattmann, Baruffol) 85,70 8. GK Partizan ^akovec (Novosel, Jambrovi~) 83,00 ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,55 2. Kun~i~ Milan LGZ Ljubljana 55,00 3. Pancel Miklos Dunaujvarosi 53,70 4. Budanovi~ Dragan Subotica 53,15 5. Draksimovi~ Miodrag Beograd 49,70 6. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 49,65 7. Feuz Walter Zuerich 47,50 8. Blattmann Walter Zuerich 46,05 9. Novosel Miodrag ^akovec 44,65 10. Okuru{ Ivan Vara`din 37,75

Pokali, priznanja, medalje in darila, ki ~akajo na zmagovalce

49

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement