Page 48

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: Parter: 1. Tripkovi~ Bane 18,15 2. Ercegovac Dragan 17,45 3. Grimm Oliver 17,35 3. [mit Lajo{ 17,35 Konj z ro~aji: 1. Kun~i~ Milan 18,65 2. Korno{ Leonard 18,45 2. Tripkovi~ Bane 18,45 4. Buri~ Nikola 17,05 5. [mit Lajo{ 16,35 6. Ercegovac Dragan 15,05 Krogi: 1. Kun~i~ Milan 18,55 2. Korno{ Leonard 18,15 3. Tripkovi~ Bane 17,95 4. Kro~ka Jan 17,70 5. Ercegovac Dragan 17,40 6. [mit Lajo{ 16,85 Preskok: 1. Ercegovac Dragan 18,50 2. Buchel Ramon 18,175 3. Vodeb Roman 17,75 4. Kro~ka Jan 17,70 Bradlja: 1. Tripkovi~ Bane 19,15 2. Kun~i~ Milan 18,50 3. Korno{ Leonard 17,60 4. Buchel Ramon 15,35 Drog: 1. Korno{ Leonard 18,45 2. Kro~ka Jan 18,10 2. Tripkovi~ Bane 18,10 4. Vodeb Roman 17,30 5. Grimm Oliver 17,20 6. Buchel Ramon 16,70 Mladinci: Parter: 1. Kolman Lojze 18,40 2. Supola Zoltan 18,15 3. Nahtigal Matja` 17,80 4. Djakovi~ Igor 17,75 5. Zvalo Martin 17,05 6. Madi~ Dejan 16,55

Konj z ro~aji: 1. Kolman Lojze 17,65 2. [o{tari~ Vlado 17,55 3. Hod`i~ Enes 17,40 4. @ibert Peter 16,55 5. Supola Zoltan 15,90 6. Madi~ Dejan 15,80 Krogi: 1. Kolman Lojze 18,25 2. Hod`i~ Enes 18,20 2. Nahtigal Matja` 18,20 4. Supola Zoltan 18,15 5. [o{tari~ Vlado 17,85 6. Zvalo Martin 17,05 Preskok: 1. Kolman Lojze 18,45 2. Supola Zoltan 18,00 3. Poti~ Milan 17,875 4. Djakovi~ Igor 17,75 5. [o{tari~ Vlado 17,60 Bradlja: 1. Kolman Lojze 18,75 2. Supola Zoltan 18,25 3. Hod`i~ Enes 17,50 4. [o{tari~ Vlado 17,30 4. Poti~ Milan 17,30 6. Peer Stefan 16,70 Drog: 1. Kolman Lojze 18,95 2. Hod`i~ Enes 18,75 3. Zvalo Martin 18,50 4. [o{tari~ Vlado 18,15 4. Tama{ Gabor 18,15 6. Nahtigal Matja` 17,80 ^lanice: Preskok: 1. Hullova Andrea 17,675 2. Mehak Sa{a 17,575 3. Trontelj Mojca 17,15 4. Su~evi~ Tanja 16,40 5. Hullova Miriam 16,225 5. Prodani~ Danijela 16,225 Bradlja: 1. Hullova Miriam 18,50 2. Hullova Andrea 18,20 3. Su~evi~ Tanja 16,55 4. Trontelj Mojca 16,45

5. Stojanovi~ Sne`ana 15,25 6. Prodani~ Danijela 14,75 Gred: 1. Hullova Andrea 18,70 2. Hullova Miriam 18,00 3. Su~evi~ Tanja 17,25 4. Markun Ana 16,80 5. Mehak Sa{a 16,75 6. Stojanovi~ Sne`ana 16,40 Parter: 1. Hullova Andrea 18,05 2. Mehak Sa{a 17,75 3. Markun Ana 17,40 4. Gran~i~ Sandra 17,15 4. Hullova Miriam 17,15 6. Stojanovi~ Sne`ana 17,05 Mladinke: Preskok: 1. Dolnakova Miriam 17,325 2. Matoh Tina 17,30 3. Savi~ Nevenka 16,90 4. Petek Mirjam 16,80 5. Zamuda Mojca 16,75 6. Pu`a Vlatka 16,70 7. Ali~ Barbara 16,475 Bradlja: 1. Pu`a Vlatka 17,90 2. Dolnakova Miriam 17,70 3. Matoh Tina 17,55 4. Remeti~ Milica 16,60 5. Omerzo Irma 16,45 6. Todorovi~ Vi{nja 16,10 Gred: 1. Dolnakova Miriam 18,70 2. Matoh Tina 18,30 3. Pu`a Vlatka 17,95 4. Grom Petra 17,30 5. Zamuda Mojca 16,55 6. Lipov` Petra 16,40 Parter: 1. Dolnakova Miriam 18,20 1. Pu`a Vlatka 18,20 3. Omerzo Irma 17,70 4. Matoh Tina 17,60 5. Zamuda Mojca 17,50 6. Remeti~ Milica 16,70

47

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement