Page 47

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

14. Novosel Miodrag ^akovec 42,75 15. Erdelyi Peter Dunajuvarosi 17,85 Mladinci: 1. Kolman Lojze LGZ Ljubljana 55,35 2. Supola Zoltan Dunaujvarosi 54,35 3. Hod`i~ Enes LGZ Ljubljana 54,25 4. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 54,00 5. Zvalo Martin Bratislava 52,80 6. Poti~ Milan Ni{ 52,65 7. Tamas Gabor Dunaujvarosi 52,60 8. Peer Stefan Schaffhausen 51,40 9. Madi~ Dejan Novi Sad 51,15 9. Tot Ferenc Subotica 51,15 11. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 51,05 12. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 50,45 13. @ibert Peter Trbovlje 50,25 14. Djakovi~ Igor Split 50,05 15. Cika~ Darko OGZ Maribor 48,60 16. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 48,40 17. Ritlop Toma` OGZ Maribor 47,10 18. Draksler Dani OGZ Maribor 46,85 19. Jambrovi~ @eljko ^akovec 43,50 20. Blattmann Walter Zuerich 42,10 21. Radi~ Zoran Vara`din 40,60 22. Zorc Damir ^akovec 37,35 23. Bistrovi~ D`oni ^akovec 26,75 Ekipno `enske (~lanica, mladinka) 1. TJ Vinohrady BSP Bratislava (Hullova A., Dolnakova) 72,85 2. LGZ Ljubljana (Markun, Matoh) 69,85 3. LGZ Ljubljana (Mehak, Remeti~) 68,65 4. I. Marinkovi~ Karlovac (Su~evi~, Savi~) 68,15 5. LGZ Ljubljana (Trontelj, Grom) 67,90 6. GD Zagreb (Prodanovi~, Pu`a) 67,20 7. LGZ Ljubljana (Olah, Petek) 65,30 8. Vojvodina Novi Sad (Stojanovi~ S., Todorovi~ Ve.) 64,95 9. GK Ni{ (Stojanovi~ D., Veli~kovi~) 60,75 10. Vojvodina Novi Sad (Rankov, Todorovi~ Vi.) 58,30 ^lanice: 1. Hullova Andrea Bratislava 37,05 2. Hullova Mirjam Bratislava 36,10 3. Su~evi~ Sanja Karlovac 34,75 4. Markun Ana LGZ Ljubljana 34,55 46

5. Mehak Sa{a LGZ Ljubljana 34,35 6. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 34,15 7. Trontelj Mojca LGZ Ljubljana 34,00 8. Olah Helena LGZ Ljubljana 32,00 9. Gran~i~ Sandra Ka{tel Su~urac 31,60 10. Prodanovi~ Danijela Zagreb 31,55 11. Stojanovi~ Dragana Ni{ 31,00 12. Rankov Sanja Novi Sad 29,25 13. Senica Zdenka Bre`ice 25,55 Mladinke: 1. Dolnakova Miriam Bratislava 35,80 2. Pu`a Vladka Zagreb 35,65 3. Matoh Tina LGZ Ljubljana 35,30 4. Reti~ Milica LGZ Ljubljana 34,30 5. Zamuda Mojca Tabor Ljubljana 34,10 6. Grom Petra LGZ Ljubljana 33,90 7. Omerzo Irma Zagreb 33,85 8. Savi~ Nevenka Karlovac 33,40 9. Petek Mirjam LGZ Ljubljana 33,30 10. Lipov` Petra Tabor Ljubljana 33,05 11. Ali~ Barbara Tabor Ljubljana 32,50 12. Sesve~an Ana Zagreb 32,40 13. Zatezalo Milena Karlovac 32,05 13. Jeni~ Mateja LGZ Ljubljana 32,05 13. Ki{ Ana Marija Zagreb 32,05 16. Uhan Melita LGZ ljubljana 31,85 17. Bo`i~ Nata{a Zagreb 31,65 18. Nedov Marcela Novi Zagreb 31,35 19. [kerbec Bernarda LGZ Ljubljana 31,00 20. Todorovi~ Vesna Novi Sad 30,80 21. Hegedi{ Suzana Subotica 30,65 22. Tu~akovi~ Tamara Banja Luka 30,50 23. Ho~evar Sa{a LGZ Ljubljana 30,25 24. Vu~kovi~ Valentina Karlovac 30,10 25. Veli~kovi~ Maja Ni{ 29,75 26. Tomi~ Biserka Rijeka 29,60 27. Kocjan~i~ Nata{a Koper 29,35 28. Skok Tanja Koper 29,20 29. Todorovi~ Vi{nja Novi Sad 29,05 30. Ve{kovi~ Nata{a Ni{ 28,82 31. Bojani~ Vesna Koper 22,00

Drugi dan tekmovanja so bila na sporedu finala na posameznih orodjih. Za kon~no uvrstitev je {tel se{tevek ocene iz predtekmovanja in finalna ocena.

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement