Page 46

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XVII. [alamunov memorial - 21. in 22. 4. 1984 ({portna dvorana Ru{e) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Pileti~ Toni, Nov{ak Janez, [o{tari~ Drago, Kosi Marjan, Ornik Marija, ^ebular Drago, Majeri~ Milan, Pu{enjak Smiljan, Pauli~ Renato, Simonovi~ Blanka, [alamun Marta, Florenin Danilo, Kova~ Hilda, [pendl Anica, Pra{ni~ki Martin, Robnik Jasna, Petek Adolf, Sajko Valent, Toplak Ervin, Herman Milan, Krajnc Angelca, Pauli~ An~ka, Cilen{ek Vitomir, Muraus Franc Sodniki: Kokole Jo`e, Furlan Du{an, Mileti~ Bratislav, Muti~ Djordje, Merhar Matja`, Smolar Grega, Stergar Milo{, Veselinov Radivoj, Kosi Marjan, Zorko Branko, Senica Jo`e, Horvat Franc, [koberne Darjan, Horvath Laszlo, Vran~i~ Andjelko, Pileti~ Toni, [pendl Ivan, @i`ek Aleksander, Brodnik Janez, Fi{er Miran, [libar Janez, Gor{e Andrej, Beran Anton, Kodri~ Severin, Petkovi~ Dragoljub, Peter Muraus Sodnice: Kova~i~ Ru`ica, Mavri~ Bernarda, Binter Rika, Kek Ida, Staji~ Sne`ana, Gojkovi~ Vi{nja, Zavrl Nevenka, Ljubenkovi~ Nada, Grdadolnik Andreja, Nemethova Mariana, Hawelka Erna, Jakopi~ Nada, Hlastec Nina, Bolkovi~ Vera, Zupan~i~ Alenka, Gor{e Ivanka, Laki~evi~ Sne`ana, Jovanovski Karmen, [o{tari~ Natalija

Rezultati: Ekipno mo{ki (~lan, mladinec): 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kolman) 110,45 2. Ob~inska gimnasti~na zveza Maribor (Tripkovi~ B., [o{tari~ V.) 109,00 3. TJ Vinohrady Bratislava (Kornu{, Zvalo) 107,35 4. Partizan @eljezni~ar Subotica (Jakov~evi~, Tot) 103,55 5. GK Vojvodina Novi Sad (Ercegovac, Madi~) 103,10 6. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Dernikovi~, Hod`i~) 102,20 7. DTV Partizan Trbovlje (Vodeb, @ibert) 101,50 8. Gimnasti~ki klub Ni{ (Buri~, Poti~) 100,70 9. KV Schaffhausen [vica (Grimm, Peer) 99,85 10. KV Zuerich [vica (Buchel, Blattmann) 91,45 11. Partizan ^akovec (Novosel, Jambrovi~) 86,25 12. Dunajuvarosi Mad`arska (Erdelyi, Supola) 72,20 ^lani: 1. Kun~i~ Milan LGZ Ljubljana 55,10 2. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,00 3. Korno{ Leonard Bratislava 54,55 4. Krocka Jan Bratislava 52,85 5. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,40 6. Ercegovac Dragan Novi Sad 51,95 7. Vodeb Roman Trbovlje 51,25 8. [mit Lajo{ Palilula Beograd 51,05 9. Draksimovi~ Miodrag Senjak Beograd 50,05 10. Buchel Ramon Zuerich 49,35 11. Grimm Oliver Schaffhausen 48,45 Bane Tripkovi~ na bradlji: salta in pol 12. Buri~ Nikola Ni{ 48,05 med lestvinami 13. Dernikovi~ Miran LGZ Ljubljana 47,95 45

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement