Page 45

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 55,05 2. Savi~ Tomislav Novi Sad 52,70 3. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 52,65 4. [mid Lajo{ Beograd 51,25 5. Ili~ Zvonimir Zagreb 49,65 6. Djerfi Zoltan Subotica 47,70 7. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,60 8. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,70 9. Habek Davor Vara`din 38,70 10. Klari~ Srdjan Zagreb 36,00 11. [ulj Dra`en Zagreb 34,90 Mladinci: 1. [o{tari~ Vlado OGZ Maribor 53,30 2. Jakov~evi~ Ivica Subotica 52,50 3. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 51,65 4. Lav{ Robert Ljubljanska GZ 51,00 5. Madi~ Dejan Novi Sad 50,55 6. Draksimovi~ Miodrag Beograd 49,95 7. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 48,95 8. Hod`i~ Enis Ljubljanska GZ 48,40 9. Ritlop Toma` OGZ Maribor 48,15 10. Hadadi Atila Novi Sad 47,80 11. Cika~ Darko OGZ Maribor 45,30 12. Gojkovi~ Renato Zagreb 43,95 13. Radi~ Zoran Vara`din 42,75 14. Jambrovi~ @eljko ^akovec 41,05 15. Humek Ivan Bre`ice 39,80 16. Zorc Damir ^akovec 39,75 17. Bistrovi~ Djoni ^akovec 36,90 18. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 8,45

Mladinke: 1. Deti~ek Tanja Ljubljanska GZ 35,35 2. Mikli~ Barbara Ljubljanska GZ 34,60 3. Mehak Sa{a Ljubljanska GZ 34,55 4. Trontelj Mojca Ljubljanska GZ 34,00 5. Murn Mojca Ljubljanska GZ 33,80 6. Mu`eni~ Nadja Ljubljanska GZ 33,70 7. Savi~ Nevenka Karlovac 33,25 8. Kobal Helena Ljubljanska GZ 33,15 9. Markovi~ Biljana Novi Sad 32,85 10. Tu{ek Mateja Ljubljanska GZ 32,75 11. Pu`a Vlatka Zagreb 32,70 12. Omerza Irma Zagreb 32,55 13. Zamuda Mojca Tabor Lj. 32,30 14. Babi~ Aleksandra Novi Sad 32,00 15. Petek Mirjam Tabor Lj. 31,95 16. Jeni~ Mateja Tabor Lj. 31,40 16. Skok Tanja Koper 31,40 18. Mujovi~ Tanja Beograd 31,30 19. Zatezalo Milena Karlovac 31,25 20. Uhan Melita Tabor Lj. 29,85 21. Se~en Mateja Novo mesto 29,65 22. Fi{er Nives Zenica 29,45 23. Bren~i~ Mirjana Ljubljanska GZ 29,20 24. Kuni~ Edit Vara`din 29,00 24. [kerbec Bernarda Tabor Lj. 29,00 26. Dravinec Maja Novo mesto 28,70 27. Tomi~ Biserka Rijeka 28,25 28. Dedi~ Mirmela Zenica 28,00 29. Antolinc Barbara OGZ Maribor 25,85 30. Mulej Nastja OGZ Maribor 24,40 31. Dimitrijevi~ Dunjica Beograd 7,45

^lanice: 1. Regent Anja Ljubljanska GZ 35,75 2. Markun Ana Ljubljanska GZ 35,30 3. Do{en Dragana Novi Sad 35,10 4. Su~evi~ Tatjana Karlovac 33,70 5. Arbanas Vesna Karlovac 33,40 6. Berkovi~ Tamara Zagreb 33,15 7. Bar{nik Suzana Zagreb 32,75 8. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 32,65 9. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 32,40 10. Ivanu{a Nata{a Ljubljanska GZ 32,25 11. Pizek Sonja Vara`din 26,35 12. Senica Zdenka Bre`ice 26,00

dnevnik Ve~er, 18. 4. 1983

44

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement