Page 43

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Izven konkurence-mladinci:tekmovali so po olaj{anih pravilih zato rezultati niso primerljivi 1. Nahtigal Matja` OGZ Maribor 51,80 2. Senekovi~ Robi OGZ Maribor 51,40 3. [o{tari~ Miro OGZ Maribor 51,00 4. Gosteni~nik Borut OGZ Maribor 48,40 5. Cika~ Darko OGZ Maribor 47,45 6. Ritlop Toma` OGZ Maribor 45,00 Ekipno `enske: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza I. (Valeti~, Deti~ek) 69,20 2. Ljubljanska gimnasti~na zveza II. (Ivanu{a, Mikli~) 67,90 3. GK Vojvodina Novi Sad (Zumbuli~, Babi~) 67,45 4. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Radoj~i~, Olah) 65,95 5. GD Zagreb I. (Bar{nik, Pu`a) 65,35 6. GD Zagreb II. (Caput, Omerza) 63,60 7. GD Partizan @eljezni~ar Subotica II. (Vujkovi~, Molcer) 63,25 8. D[RTV Partizan Novo mesto (Ko~evar, Dravinec) 57,60 ^lanice: 1. Zumbuli~ Ljiljana Novi Sad 35,70 2. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,25 3. Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 34,10 3. Arbanas Vesna Karlovac 34,10 5. Radoj~i~ Branislava Subotica 33,45 6. Bar{nik Suzana Zagreb 33,15

7. Ivanu{a Nata{a Ljubljanska GZ 32,85 8. Pape` Nu{ka Novo mesto 32,70 9. Su~evi~ Tatjana Karlovac 31,95 10. Caput Romana Zagreb 31,80 11. Vujkovi~ Mirjana Subotica 31,55 Mladinke: 1. Deti~ek Tanja Ljubljanska GZ 35,10 2. Mikli~ Barbara Ljubljanska GZ 35,05 3. Mu`eni~ Nadja Ljubljanska GZ 34,90 4. Murn Mojca Ljubljanska GZ 34,25 5. Mohak Sa{a Ljubljanska GZ 33,70 6. Olah Jelena Subotica 32,50 7. Pu`a Vlatka Zagreb 32,20 8. Omerza Irma Zagreb 31,80 9. Babi~ Aleksandra Novi Sad 31,75 9. Mr{ek Ksenja Ljubljanska GZ 31,75 11. Molcer Piroska Subotica 31,70 12. Stojanovi~ Sne`ana Novi Sad 31,15 13. Petek Mirjam Ljubljanska GZ 30,90 14. Bren~i~ Mirjam Tabor Lj. 30,70 15. Berkovi~ Tamara Zagreb 30,55 16. Doroslava Tatjana Zelena jama Lj. 30,20 17. Fi{er Nives Zenica 29,75 17. Zamuda Mojca Tabor Lj. 29,75 19. Kobal Helena Zelena jama Lj. 29,60 20. Prebil Nata{a Zelena jama Lj. 29,30 21. Ho~evar Sa{a Sp. [i{ka Lj. 28,70 22. Jan~ar [pela Tabor Lj. 28,35 23. Dedi~ Nirmela Zenica 28,25 24. Uhan Melita Tabor Lj. 27,95 25. Senica Zdenka Bre`ice 27,60 26. Kuni~ Edit Vara`din 25,75 27. Pizek Sanja Vara`din 24,25 28. Dravinec Maja Novo mesto 22,35

dnevnik Ve~er, 26. 4. 1982 42

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement