Page 41

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Ekipno `enske: 1. Ljublanska gimnasti~na zveza (Regent, Rogelj) 68,45 2. DTV Partizan Zelena jama Ljubljana (@vab, Mikli~) 68,00 3. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Ilc, Trontelj) 66,35 4. GK Vojvodina Novi Sad (Valenti~, Zumbulovi~) 63,55 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Arbanas, Su~evi~) 62,75 6. D[RTV Partizan Novo mesto (Ko~evar, Pape`) 62,15 7. DTV Partizan Jesenice (Mesari~, Mo~nik) 57,10 8. DTV Partizan Jesenice (Gasar, Ferbe`ar) 53,90 9. D[RTV Partizan Novo mesto (Kav{ek, Pucelj) 43,65 ^lanice: 1. Regent Maja Ljubljanska GZ 34,85 2. @vab Marija Zelena jama Lj. 34,50 3. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 33,65 4. Ho~evar Nata{a Novo mesto 32,80 5. Arbanas Vesna Karlovac 32,30 6. Valenti~ Maja Novi Sad 31,15 7. Caput Romana Zagreb 30,90 8. Grbac Jasminka Zagreb 30,70 9. Mesari~ Lea Jesenice 30,50 10. Gasar Karmen Jesenice 28,40 11. Kav{ek Mateja Novo mesto 15,50 Mladinke: 1. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 33,60 2. Mikli~ Barbara Zelena jama Lj. 33,50 3. Trontelj Mojca Sp. [i{ka Lj. 32,70 4. Mohak Sa{a Sp. [i{ka Lj. 32,50 5. Zumbulovi~ Liljana Novi Sad 32,40 6. Markun Ana Sp. [i{ka Lj. 32,10 7. Murn Mojca Sp. [i{ka Lj. 31,50 8. Deti~ek Tanja Zelena jama Lj. 31,40 9. Su~evi~ Tatjana Karlovac 30,45 10. Mr{ek Ksenja Zelena jama Lj. 29,60 11. Pape` Ur{ka Novo mesto 29,35 12. Fi{er Nives Zenica 28,15 12. Pucelj Katja Novo mesto 28,15 14. Mo~nik Metka Jesenice 26,60 15. Ferbe`ar Brigita Jesenice 25,50 16. Senica Zdenka Bre`ice 24,90 17. Dedi~ Mirmela Zenica 24,80 40

Bane Tripkovi~ med svojo izredno uspelo vajo na krogih

^lanica DTV Partizan @elezni~ar Maribor Mavec Danica je prejela red dela s srebernim vencem za 36-letno nepla~ano delo v dru{tvu. ^lan istega dru{tva dr. Proje Stane je pred kratkim uspe{no zagovarjal doktorsko disertacijo na fakulteti za telesni kulturo v Beogradu.

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement