Page 39

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lanice: 1.Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 37,45 2.Kav{ek Mateja Novo mesto 36,70 3.Ko~evar Nata{a Novo mesto 36,65 4.Ilc Tea Ljubljanska GZ 35,70 5.Gruji~ Tanja Novi Sad 34,90 6.Lutar Ivica Ljubljanska GZ 34,65 7.Grbac Jasminka Zagreb 34,60 8.An~evska Svetlana Skopje 33,75 9.Su~evi~ Tatjana Karlovac 32,90 10.Kne`evi~ Mara Zenica 30,75 Mladinke: 1.Rogelj Nati Ljubljanska GZ 35,90 1.@vab Marija Ljubljanska GZ 35,90 3.Regent Anja Ljubljanska GZ 35,40 4.Mu`eni~ Marjeta Ljubljanska GZ 34,95 5.Caput Romana Zagreb 34,90 6.^iri~ Zlatka Zelena Jama Lj. 34,85 7.Jola~a Branka Novi Sad 34,20 8.Kitanovska Len~e Skopje 33,50 9.Markun Ana Ljubljanska GZ 33,05 10.Poga~nik Stanka Jesenice 32,70 11.Pape` Ur{ka Novo mesto 32,65 12.Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 32,60 13.Su~evi~ Sne`ana Karlovac 32,05 14.Malek @ulijeta Zagreb 31,80 15.Pucelj Katja Novo mesto 31,65 16.Fi{er Nives Zenica 30,95 17.Tasevski Rosana Koper 30,25 18.Gasar Karmen Jesenice 29,40 19.Pav~ek Renata Novo mesto 27,60 20.^erneti~ Suzana Koper 25,90 21.Sluga Bo`ica Koper 21,00

dnevnik Ve~er, 21. 4. 1980

Dr`avna reprezentantka, Alenka Zupan~i~ je osvojila Zlato medaljo 38

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement