Page 38

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

XIII. [alamunov memorial - 19. 4. 1980 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Org. odbor: Vozi~ Marjan, Krajn~i~ Leopold, Ko{ir Danilo, Zotter Du{an, @iger Jo`e, Adlovic Peter, Proje Stane, Fekonja Stanko, Kabaj Jo`ica, Toplak Ervin, ^ebular Drago, Pileti~ Toni, [alamun Marta, Gumpot Ton~ka, Toplak Milena, Cilen{ek Milan, Cilen{ek Vitomir, Cerkveni~ Jurina, Pauli~ Renato, Florenin Danilo, Ter{ek Tone, Herman Milan, Krajn~i~ Zlatko, Papi~ Risto, Dovjak Zvonko, Verdonik Karel. Mavec Danica, Fekonja Anica, [pendl Anica, Petek Sa{ka, Robnik Jasna, [o{tari~ Drago, Treb{e Jakob, Fi{er Miran, [alamun Marko, Treb{e Stanko, ^ak{ Rudi, Petek Adolf, Novak Marija Sodniki: Kokole Jo`e, Brodnik Janez, [pendl Ivan, Fi{er Miran, Treiber Arpad, Pajnik Teobald, Merhar Matja`, Stergar Milo{, Horvat Franc, Kosi Marjan, @ivec Marko, Trojar Marjan, Kisa~anin Miodrag, Hrastovec Milan, Had`i-Petru{ev Gjo{e, Senica Jo`e, Ter{ek Tone, Nastran Janko, Drame Anton, [libar Janez, Mrvaljevi~ Sa{o, Jelen Kamilo, Star~i~ Bojan, Furlan Du{an, [alamun Anton, Treb{e Jakob, Kaloper Josip Sodnice: Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posamezno v mnogoboju.

Rezultati: Ekipno: 1. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Kun~i~ M., Kosec, Zupan~i~, @vab) 179,40 2. GD Vojvodina Novi Sad (Jakovljevi~, Ercegovac, Gruji~, Jela~a) 169,80 3. Ljubljanska gimnasti~na zveza (Marin~i~, Be{ter, Ilc, Rogelj) 169,65 4. DFVSR Partizan Skopje (Had`ivanov, Ristevski, An~evska, Kitanovska) 168,25 5. SDGR Ivo Marinkovi~ Karlovac (Spasojevi~, Bobinac, Su~evi~ T, Su~evi~ S.) 150,10 ^lani: 1. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 54,90 2. Kun~i~ Milan Ljubljanska GZ 53,50 3. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 51,50 4. Lesko{ek Bojan Be`igrad Lj. 51,30 5. Had`ivanov Vlado Skopje 50,85 6. Jakovljevi~ Mladen Novi Sad 50,80 7. Marin~i~ Sandi Ljubljanska GZ 48,05 8. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 47,30 9. Pa{i~ Mirsad Sarajevo 45,50 10. [arac Du{an Srem. Mitrovica 44,00 11. Hod`i~ Nedim Zenica 42,35 12. Spasojevi~ Du{an Karlovac 42,20

Mladinci: 1. [koberne Darjan OGZ Maribor 52,65 2. Kosec Toma` Ljubljanska GZ 52,55 3. Vodeb Roman Trbovlje 51,85 4. Stojanovski Kumanovo 51,40 5. [umandl Igor OGZ Maribor 51,15 6. Ristevski Skopje 50,15 7. Be{ter Luka Ljubljanska GZ 50,00 8. Ercegovac Novi Sad 49,90 10. Le{~ak Damjan OGZ Maribor 47,75 12. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 47,75 13. @i`ek Aleksander OGZ Maribor 47,05

37

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement