Page 37

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Lesko{ek Bojan Ljubljanska GZ 52,35 2. [koberne Darjan OGZ Maribor 52,20 3. Furlan Samo Nova Gorica 50,95 4. Buri~ Nikola Ni{ 50,55 5. Nim~evi~ Djuro Subotica 50,30 6. Vujnovi~ Bo{ko Zagreb 50,15 7. ^uk Ivan Trnovo Lj. 49,15 8. Ivkovi~ Bojan OGZ Maribor 49,10 9. Ercegovac Dragan Novi Sad 49,05 10. Merhar Matja` OGZ Maribor 48,85 11. Kos Darko Zagreb 48,65 12. @i`ek Aleksander OGZ Maribor 47,95 13. Bunderla Herman Be`igrad Lj. 47,90 14. Nim~evi~ Ivan Subotica 47,85 15. Kosec Toma` Be`igrad Lj. 47,55 16. Gu~ek Andrej Trbovlje 47,35 17. Vodeb Roman Trbovlje 47,05 18. Ristevski Ace Skopje 46,90 19. Basi~ Robert Zagreb 46,15 20. Pilih Boris Trbovlje 45,50 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,30 2. Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 36,45 3. Kantura Snje`ana Zagreb 35,95 4. Mihovar Simona Ljubljanska GZ 35,50 4. Lutar Ivica Sp. [i{ka Lj. 35,50 6. Grbac Jasminka Zagreb 35,35 7. Dimitrov Snje`ana Novi Sad 35.05 8. An~evska Svetlana Skopje 32,45 9. Ljubenkovi~ Nada Subotica 31,45 10. Horti Livija Subotica 31,05 11. Kuki~ Vesna OGZ Maribor 30,50 12. Osvald Nives Zagreb 24,90 Mladinke: 1. Kav{ek Mateja Novo mesto 37,10 2. Do{en Dragana Novi Sad 36,40 3. Krumpak Breda Ljubljanska GZ 35,80 4. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 35,75 5. Rogelj Nati Ljubljanska GZ 35,70 6. @vab Marija Ljubljanska GZ 35,40 7. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,10 8. Ciuha Nata{a Ljubljanska GZ 34,65 9. Valeti~ Monika Ljubljanska GZ 34,50 9. Mesari~ Lea Jesenice 34,50 11. Caput Romana Zagreb 34,40 12. Podobnik Mirjam Ljubljanska GZ 34,05 13. Kitanovska Len~e Skopje 33,90 14. Radoj~i~ Branislava Subotica 32,05 15. Miklenovi~ Gabrijela Subotica 30,65 16. Rojko Dorica OGZ Maribor 29,00 36

Leon [tukelj in Marjan Vozi~

Od leve na zmagovalnih stopnicah: Darjan [koberne, Bojan Lesko{ek in Samo Furlan

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement