Page 35

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

4. Furlan Samo Nova gorica 48,50 5. Leskov{ek Bojan Ljubljanska GZ 48,25 6. Kos Darko Zagreb 46,55 7. Merhar Matja` OGZ Maribor 46,15 8. Vujnovi~ Bo{ko Zagreb 46,00 9. [koberne Darjan OGZ Maribor 45,20 10. [umandl Igor OGZ Maribor 43,65 11. Ba{i~ Robert Zagreb 43,60 12. Hod`i~ Nedim Zenica 42,10 13. ^ovi~ Goran Zenica 39,75 14. ^uk Ivan Ljubljanka GZ 38,90 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 38,15 2. Zupan~i~ Alenka Ljubljanska GZ 37,60 3. Ivanovi~ Adela Novi Sad 36,25 4. Rem{ak Brigita Ljubljanska GZ 35,55 5. @iv~i~ Kamenka Zagreb 35,35 6. Po`ar Vanja Novo mesto 35.05 7. Lutar Ivica Ljubljanska GZ 35,00 8. Suhadolc Vlasta Ljubljanska GZ 34,60 9. Radovi~ Ljuba OGZ Maribor 26,25 Mladinke: 1. Bezjak Irena Ljubljanska GZ 36,20 2. Ko~evar Nata{a Novo mesto 35,50 2. Mihovar Simona Ljubljanska GZ 35,50 4. Javornik Romi Ljubljanska GZ 35,45 5. Bezjak Andreja OGZ Maribor 34,20 6. Kantura Snje`ana Zagreb 33,90 7. Osvald Nives Zagreb 33,70 8. Stibilj Tanja Zagreb 33,25 9. Omerzo Inge Zagreb 33,15 10. Albert Valentina Ljubljanska GZ 32,60 11. Caput Romana Zagreb 31,95 11. Skreblin Nata{a 31,95 13. Kramari~ Lidija Karlovac 30,70 14. Tasevski Rosana Koper 30,50 15. Ljubenkovi~ Nada 29,65 16. Arbanas Vesna Karlovac 29,40 17. Ku~i~ Vesna OGZ Maribor 29,30

Alenka Zupan~i~ na gredi

Od aktivnega tekmovanja sta se poslovila Kosi Marjan (@elezni~ar) in Radovi~ Ljuba (Center). Zmagovalna trojica med mladinci 34

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement