Page 33

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Vili~ Edo Sarajevo 51,40 2. Tripkovi~ Bane Center Mb. 51,15 3. Furlan Samo Gorica 48,95 4. Sajovic Matja` Center Mb. 48,35 5. Pa{i~ Mirsad Zenica 47,80 6. Hrasky @eljko Zagreb 47,60 7. @i`ek Aleksander Center Mb.46,65 8. Merhar Matja` Center Mb. 46,20 9. [koberne Darjan Center Mb.45,75 10. Rafai Oto Subotica 45,20 11. [umadl Igor @elezni~ar Mb. 44,05 12. Greganovi~ Branko @elezni~ar Mb. 43,55 13. Ivkovi~ Bojan @elezni~ar Mb. 42,40 14. Brajkovi~ Damir Zagreb 41,85 15. Kosec Toma` Be`igrad Lj. 40,75 16. Kos Darko Zagreb 40,60 17. Marin~i~ Sandi Be`igrad Lj. 40,10 18. ^uk Ivan Sp. [i{ka Lj. 38,45 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,10 2. Zupan~i~ Alenka Sp. [i{ka Lj. 36,90 3. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 36,50 4. @iv~i~ Kamenka Zagreb 35,75 5. Rem{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 35,00 6. Kav{ek Mateja Novo mesto 34,60 7. Radovi~ Ljuba Center Mb. 34,55 8. Pajk Jasmina Karlovac 33,85 9. Sajovic Alenka Center Mb. 33,15 10. Ko~evar Nata{a Novo mesto 33,00 11.Grbac Jasminka Zagreb 32,50 12. Petrin Snje`ana Zagreb 31,15 13. Lacko Liljana Subotica 29,50

32

Mladinke: 1. Djurovi~ Sonja Zagreb 35,35 2. Luter Ivica Sp. [i{ka Lj. 34,65 3. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 34,40 4. Bezjak Irena Zelena jama Lj. 34,35 4. Kolar Jana Zelena jama Lj. 34,35 6. Mihovar Simona Zelena jama Lj. 34,30 7. Javornik Romana Zelena jama Lj. 33,95 8. Kuhari~ Ksenija Zagreb 33,00 9. Osvald Nives Zagreb 32,85 10. Romih Jerica Center Mb. 32,80 11. Albert Valentina Tabor Lj. 32,65 12. Po`ar Vanja Novo mesto 32,50 13. Prudi~ Mateja Sp. [i{ka Lj.32,40 14. Suhadolc Vlasta Zelena jama Lj. 31,85 15. Moro Lea Novo mesto 31,00 16. Krumpak Breda Be`igrad Lj. 30,50 17. Slati~ Sonja Center Mb. 29,80 18. Ljubenkovi~ Nada Subotica 29,55 19. Gradi{nik Violeta @elezni~ar Mb. 28,80 20. [kreblin Nata{a Zagreb 28,65 21. Hiler Ildika Subotica 28,60 22. Kantura Snje`ana Zagreb 3,00 Od aktivnega tekmovanja sta se poslovila Pileti~ Toni In [o{tari~ Drago.

Na sliki spodaj: Podelitev priznanj

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement