Page 31

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Budanovi~ Dragan Novi Sad 52,30 2. Vili~ Edhem Sarajevo 51,70 3. Tripkovi~ Bane OGZ Maribor 51,40 4. Tripkovi~ Mi~o OGZ Maribor 50,40 5. Sajovic Matja` Center Mb. 46,80 6. Pa{i~ Mirsad Zenica 46,60 7. Hrasky @eljko Zagreb 46,50 8. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 46,10 9. Pajnik Teobald Center Mb. 45,20 10. Merhar Matja` Center Mb. 44,85 11. Jakovljevi~ Mladen Sr. Mitrovica 44,80 12. [koberne Darjan Center Mb. 44,70 13. Treiber Arpad Center Mb. 44,60 14. [arac Du{an Sremska Mitrovica 43,90 14. Ili~ Zvonko Zagreb 43,90 16. Rafai Oto Subotica 43,55 17. Brajkovi~ Damir Zagreb 43,30 18. Leskov{ek Bojan Be`igrad Lj. 41,45 19. Nedeljkovi~ Sre~ko Sr. Mitrovica 40,85 20. Smrekar Metod Be`igrad Lj. 39,85 21. Hod`i~ Medim Zenica 39,40 22. Todi~ Milenko Srem. Mitrovica 38,95 23. ^uk Ivan Sp.[i{ka Lj. 36,65 24. Marin~i~ Sandi Be`igrad Lj. 33,25 25. Mari~i~ Ivan Sp. [i{ka Lj. 31,80 26. ^erni~ Andra{ Be`igrad Lj. 20,35 27. Zabla~an Roman @elezni~ar Mb. 5,50 ^lanice: 1. Dokl Jasna Novo mesto 37,20 2. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 36,70 3. Ram{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 35,40 4. Radovi~ Ljuba OGZ Maribor 33,35 5. Ivanovi~ Lidija Novi Sad 32,75 6. Makar Jasminka Zagreb 32,65 7. Lacko Liljana Subotica 30,90 8. Djurovi~ Anica Zagreb 30,20 9. Slati~ Sonja OGZ Maribor 27,65 Na zadnjem orodju drogu se je pri doskoku po{kodoval [o{tari~ Drago. Dosko~il je na trda tla in si zdrobil levo petnico. Po{kodba je bila tako huda, da je moral na operacijo v Klini~ni center v Ljubljani.

Marjan Vozi~ ob otvoritvi memoriala 30

Mladinke: 1. Zupan~i~ Alenka Ap. [i{ka Lj. 36,55 2. Kolar Jana Zelena jama Lj. 34,60 3. Djurovi~ Sonja Zagreb 34,45 4. Bezjak Irena Zelena jama Lj. 33,70 5. Mihovar Simona Zelena jama Lj. 33,45 6. Romih Jerica OGZ Maribor 33,20 7. Lutar Ivica Sp. [i{ka Lj. 32,95 8. Ko~evar Nata{a Novo mesto 32,70 9. Petri~ Vladka Zagreb 32,35 9. Kantura Snje`ana Zagreb 32,35 11. Petrin Snje`ana Zagreb 32,20 12. Po`ar Vanja Novo mesto 32,05 13.Grbac Jasminka Zagreb 31,55 14. Ilc Tea Sp. [i{ka Lj. 31,50 15. Oparnica Jasna Novi Sad 30,85 16. Kuhari~ Ksenija Zagreb 30,45 17. [tibilj Tanja Zagreb 30,25 18. Sajovic Alenka OGZ Maribor 29,95 19. Moro Lea Novo mesto 29,70 20. Ljubenkovi~ Nada Subotica 27,70

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement