Page 29

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinke: 1. Djakovi~ Mira Sp. [i{ka Lj. 35,80 2. Dokl Jasna Novo mesto 35,35 3. Bohar Irena Sp. [i{ka Lj. 34,85 4. Hlastovec Nina Sp. [i{ka Lj. 32,20 4. Rem{ak Brigita Sp. [i{ka Lj. 32,20 6. Zupan~i~ Alenka Sp. [i{ka Lj. 31,60 7. Radovi~ Ljuba Center Mb. 30,40 8. Jovanovi~ Maja Sremska Mitrovica 30,15 9. Pajnik Mojca Center Mb. 29,35 10. Aleksova Evdokija Skopje 27,50 11. Kokalj Nadja Center Mb. 27,45 12. Pajk Jasmina Karlovac 27,20 13. Kolar Jana Zelena jama Lj. 26,90 14. Stipi~ Ksenja Karlovac 26,20 15. Bunc Tatjana Sp. [i{ka Lj. 25,75 16. Mulali~ Vesna Tabor Lj. 25,60 17. @ivojin Jasna Sremska Mitrovica 25,45 18. [enveter Karmen Center Mb. 24,50 19. Torlakovi~ Dalista Zenica 23,85 20. Bulji~ Vesna Zenica 23,15 21. Reininger Brigita @elezni~ar Mb. 21,20 22. Lacko Liljana Subotica 20,95 23. Stritar Janja Be`igrad Lj. 17,65

Mladinci: 1. Budanovi~ Dragan Subotica 53,25 2. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 53,05 3. Luburi~ Sre~ko Sarajevo 51,40 4. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 51,05 5. Tripkovi~ Mi~o Center Mb. 50,55 6. Risti~ Ivica Ni{ 50,25 7. Tripkovi~ Bane Center Mb. 49,55 8. Kern Toma` Be`igrad Lj. 49,20 9. Muraus Peter @elezni~ar Mb. 48,90 10. Savi~ Tomislav Novi Sad 48,30 11. Vrta~nik Igor Trnovo Lj. 47,80 12. Retar Iztok Koper 47,05 13. Slobodnik Igor Koper 46,65 14. Sajovic Matja` Center Mb. 15. Pa{i~ Mirsad Zenica 46,10 16. Capan Boris Karlovac 46,00 17. Bizjan Milan Narodni dom Lj. 45,65 17. Hladnik Gorazd Narodni dom Lj. 45,65 19. Pajnik Teobald Center Mb. 45,05 20. Brulc Tomi Koper 45,00 21. Djokanovi~ Dragan Sarajevo 44,70 22. Zabla~an Roman @elezni~ar Mb. 44,40 23. Mohar Erik Trnovo Lj. 43,75 24. Djordjevski Sta{o Skopje 43,35 25. Parovel Aldo Koper 42,90 26. Likavec Damjan @elezni~ar Mb. 40,70 27. Skrt Zdravko Koper 39,75

^lani: 1. Vrati~ Milo{ Sp. [i{ka Lj. 55,50 2. Ivanovi~ Zoran Subotica 54,75 3. Nastran Janko Narodni dom Lj. 54,15 4. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 53,15 5. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 53,05 6. Hmeljevac Ivica Sarajevo 52,85 7. Muti~ Djordje Subotica 52,05 8. A~imovi~ Du{an Novi Sad 51,95 9. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 51,65 10. @erjal Igor Koper 51,30 11. Popov Novak Novi Sad 50,90 12. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 50,85 13. Jovi~i~ Djordje Novi Sad 48,75 14. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 48,55 15. Radosavljevi~ M. Ni{ 47,25 16. Matovina Srdjan Novi Sad 46,50 17. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 46,35 18. Had`i Petru{ev Do{e Skopja 46,10 19. Popov Dragan Beograd 45,45 20. Wagner Ivica Zagreb 43,65 21. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 43,35 21. Serdarevi~ Enes Zenica 43,35 23. Tomin @arko Beograd 40,60 24. Patafta Stevan Novi Sad 35,20 25. Papi~ Marijan Zagreb 31,75 Podelitev nagrad v mladinski konkurenci 28

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement