Page 28

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VIII. [alamunov memorial - 23. 3. 1975 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: [orgo Drago, Fla{ker Vida, ^ebular Drago, Proje Stane, Fekonja Stanko, Nov{ak Janez, Cilen{ek Milan, Petek Adolf, Florenin Danilo, Pirnat Milka, Mavec Danica, [pendl Anica, Vernik Albin, ^ak{ Rudi, [alamun Tone, Pauli~ Renato, Jemec Marjan Sodniki: Stergar Milo{, Te{anovi~ Strahinja, Mrmaljevi~ Sa{o, Gor{e Andrej, Senica Jo`e, Spasov Djordji, Hrastovec Milan, [pendl Ivan, [rot Tine, Jovanovi~ Milojko, [alamun Tone, Jelen Kamilo, Ivankovi~ Petar, Bizjak Mirko, [alamon Boris, Horvat Franc, Furlan Du{an, Krsti~ Laza, Jelen Peter, Novak Beno, Kokole Jo`e, Kari~ Pavle, Nov{ak Janez, Ben~i~ Slavko, Lah Marjan, Treb{e Stanko, [tefan~i~ Drago Sodnice: Zadnik [tefka, Jakopi~ Nada, Brodari~ Metka, Aleksova Magdalena, Djordjevi~ Dragana, Kova~ Marlenka, [alamun [tefka, Peharc Veronika, Kova~i~ Ru`a, MĂźller Bernarda, Dolenc Sonja, Gor{e Ivanka, Vazzaz Jelica, Horvatova Eva, Jelen Maja, @ugelj Maja, Hojnik Gordana, Kek Ida, Cajnko Mojca Tekmovanje je potekalo ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) in posami~no v mnogoboju. Sodelovale so telovadke iz Romunije.

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Vrati~, Star~i~ B., Dimnik, Djakovi~) 180,75 2. DTV Partizan II. Sremska Mitrovica (Vrabi~, ^ervenjak, Burmazovi~,Jovanovi~) 155,90 3. GD @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~, Budanovi~, Mili~, Lacko) 152,90 4. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Kosi,Muraus P., Me`goj, Raininger) 151,05 5. DTV Partizan Skopje III (Hadji Petru{ev, Djordjevski, Nikolovska, Aleksova) 150,95 6. DTV Partizan Zenica (Srdarevi~, Pasi~, Baru~ija, Torlakovi~) 144,75 ^lanice: 1. Itu Cristina Lelia Romunija 37,25 2. Kunda~ina Slavica Zvezdara Bg. 36,50 3. Dokl Maja Zelena jama Lj. 36,45 4. Dimnik Andreja Sp. [i{ka Lj. 36,40 5. Ili~ Gordana Zvezdara Bg. 36,35 6. Joan Nicoleta Romunija 35,05 7. Nikolovska Antonija Skopje 34,00 8. Baru~ija Begzada Zenica 31,45 9. Burmazovi~ Branka Sr. Mitrovica 31,35 10. Me`goj Irena @elezni~ar Mb. 29,30 11. Bla{kovi~ Branka Karlovac 29,20 12. Stojanovska Svetlana Skopje 28,00 13. Mili~ Du{anka Subotica 24,00 14. Paniti Eva Romunija 18,35 15. Lokar Alenka Be`igrad Lj. 3,90

Milo{ Vrati~ med vajo na parterju 27

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement