Page 27

Šalamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan Spodnja [i{ka Ljubljana (Star~i~ S., Dimnik , Star~i~ B., Rener ) 175,45 2. GD Partizan @eljezni~ar Subotica (Ivanovi~ , Kopunovi~ , Muti~ , Mili~ ) 172,10 3. DTV Partizan @elezni~ar Maribor ([o{tari~ D., Lukas, Muraus [. ml., Me`goj ) 164,35 4. GD Ivo Marinkovi~ Karlovac ( Cvetkovi~, Bla{kovi~, Pangrc, Pajk ) 155,50 Mladinci: 1. Muti~ Djordje Subotica 55,05 2. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 53,00 3. Budanovi~ Dragan Subotica 51,80 4. Mer~nik Sre~ko Studenci Mb. 51,65 5. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 48,70 6. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 48,40 7. Mer~nik Andrej Studenci Mb. 47,55 7. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 47,55 9. Serdarevi~ Enes Zenica 47,25 10. Kern Toma` Be`igrad Lj. 46,55 11. Pangrc Danijel Karlovac 45,00 12. Muraus [tefan ml. @elezni~ar Mb. 43,30 13. Muraus Peter @elezni~ar Mb. 43,15 14. Pa{i~ Mirsad Zenica 42,05 15. [arac Du{an Sremska Mitrovica 40,55 16. Plesec Roman Be`igrad Lj. 38,80 17. Capan Boris Karlovac 36,90 18. Hladnik Gorazd Narodni dom Lj. 36,65 19. Klemen~i~ Damjan Be`igrad Lj. 35,90 20. Vrta~nik Igor Trnovo Lj. 35,70 21. Mohar Erik Trnovo Lj. 35,45 ^lani: 1. [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 55,80 2. Ivanovi~ Zoran Subotica 54,95 3. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 54,10 4. Nastran Janko Narodni dom Lj. 53,30 5. @erjal Igor Koper 51,95 6. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 51,90 7. Krmpoti~ Antun Subotica 49,50 8. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 49,10 9. Cvetkovi~ Marijan Karlovac 47,25 10. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 44,10 11. Miljkovi~ Zvonko Zagreb 43,50 12. Rejec Marjan Studenci Mb. 41,80 13. Smrke Janez Be`igrad Lj. 40,55 14. Prevc Janez Be`igrad Lj. 40,50 15. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 7,95 ^lanice: 1. Dimnik Andreja Sp. [i{ka Lj. 36,65 2. Werner Susanne Leverkusen 36,30 3. Keti{ Nevenka Center Mb. 35,20 4. Matejec Reinhild Leverkusen 34,85 5. Baru~ija Begzada Zenica 32,70 26

7. Kopunovi~ Marija Subotica 31,65 8. Blaškovi~ Branka Karlovac 31,50 9. Madjarevi~ Mirjana Zenica 30,40 10. Rudi~ Slavica Subotica 29,25 Mladinke: 1. Dokl Maja Zelena jama Lj. 37,70 2. Rener Maja Sp. Šiška Lj. 36,70 3. Tetitkovi~ Tatjana Zelena jama Lj. 34,85 4. Pajnik Mojca Center Mb. 33,50 5. Mežgoj Irena železnicar Mb. 32,80 6. Radovi~ Ljuba Center Mb. 32,60 7. Kokalj Nadja Center Mb. 32,05 8. Pajk Jasmina Karlovac 31,75 9. Mili~ Du{anka Subotica 30,45 10. [enveter Karmen Center Mb. 30,25 11. Radovi~ Mika Center Mb. 29,55 12. Vukovi~ Marica Subotica 28,50 12. Sajovic Alenka Center Mb. 28,50 14. Franovi~ Renata Karlovac 27,50 15. Mr{nik Ivica Koper 26,30 16. Hojan Andreja Narodni dom Lj. 26,25 17. Jovi~i~ Dijana Zenica 26,00 18. Jelen Dragica Studenci Mb. 25,55 19. @logar Irena Novo mesto 25,45 20. Zupan~i~ Jo`ica Novo mesto 25,10 Od tekmovanj se je poslovila Lukas Silva @elezni~ar Maribor.

Pokal za zmagovalno ekipo

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement