Page 25

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Kun~i~ Milan Trnovo Lj. 54,30 2. Muti~ Djordje Subotica 53,70 3. Kezunovi~ Miroslav Sarajevo 52,65 4. @erjal Igor Koper 52,50 5. Milijanovi~ Milan Novi Sad 52,05 6. Agardi Jo`ef Subotica 51,55 7. Star~i~ Sa{o Sp. [i{ka Lj. 49,80 8. A~imovi~ Du{an Novi Sad 49,65 8. Ko`elj Matja` Trnovo Lj. 49,65 10. Kova~ Zdravko Koper 49,40 11. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 48,70 12. Debak Radi{a Karlovac 48,55 13. Ili~ Sa{a Ni{ 48,45 14. Star~i~ Bojan Sp. [i{ka Lj. 47,45 15. Smrke Janez Be`igrad Lj. 47,30 16. Vrabi~ Dra{ko Sremska Mitrovica 46,85 17. Kun{i~ Franci Narodni dom Lj. 46,65

18. Samadjija Rade Karlovac 45,80 19. Rejec Marjan Studenci Mb. 44,90 20. Smerdu Miroslav Center Mb. 44,55 21. ^ervenjak Branislav Sr. Mitrovica 44,40 22. Capan Zdenko Karlovac 44,05 23. Krumpak Milan Be`igrad Lj. 43,90 24. G. Had`i Petru{ev Skopje 43,80 25. Efremov Traj~e Skopje 43,20 26. Muraus [tefan ml. @elezni~ar Mb. 42,35 27. Mer~nik Sre~ko Studenci Mb. 40,55 28. @i`ek Matja` Center Mb. 40,35 29. Petreski Miho Studenci Mb. 40,30 30. Prevc Janez Be`igrad Lj. 39,85 31. Ulbl Borut @elezni~ar Mb. 39,15 32. Bizjan Milan Narodni dom Lj. 36,90 33. Gerjevi~ Ivan Bre`ice 34,70 34. Kodri~ Severin Studenci Mb. 33,60 35. Praprotnik Tibor Be`igrad Lj. 30,35

Sledil je eksihibicijski nastop najbolj{ih telovadcev. Po tekmovanju je bila poslovilna sve~anost za Marlenko Kova~, Mira Cerarja, Tineta [rota, [tefko [alamun in Gordano Krni~.

Otvoritev tekmovanja 24

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement