Page 24

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

VI. [alamunov memorial - 2. 4. 1972 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Posega Miro, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, Cilen{ek Vitomir, Fridl Alojz, Andlovic Peter, Pirnat Milka, Cilen{ek Milan, Treb{e Jakob, [pendl Anica, Dvor{ak Nino, Muraus Tine, [alamun Tone, Cilen{ek Mari~ka, Ve{ner Franc, Mavec [tefan, Senekovi~ Franc, Vdovi~ Mira, [alamun Marta, Ko{ir Danilo, Nov{ak Janez, Jemec Marjan Sodniki: Bizjak Mirko, [rot Tine, Kokole Jo`e, [orgo Drago, Jelen Kamilo, [libar Janez, Senica Jo`e, Filipovi~ B., [pendl Ivan, Gor{e Andrej, Furlan Du{an, Cerar Miro, [alamun Tone, Horvat Franc, [tefan~i~ Drago. Sodnice: Kova~i~ Ru`a, Cerar Zdenka, Horvatov Eva, Purgaj Ivanka, Gori~an Blanka, Vremec Nevenka, Zadnik [tefka, Novak Ne`a, Kabaj Jo`ica, Novak Doljana Tekmovanja so se udele`ili tekmovalci iz Jugoslavije. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka). Tekmovalci zveznega razreda so tekmovali izven konkurence.

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor (Pileti~, [alamun,Fi{er,Lukas) 166,35 2. GD @eljezni~ar Subotica (Krmpoti~, Rudi~,Muti~,Mili~) 164,90 3. DTV Partizan Novi Sad (Patafta,Proti~,Milijanovi~,A~anski) 148,80 4. DTV Partizan Skopje III (Janevski,Josifovska, Petru{ev,[ulevska) 148,40 ^lanice: 1. Kon~nik Breda Zelena Jama 35,90 2. MĂźller Bernarda Zelen Jama 35,85 3. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 31,60 4. Rudi~ Slavica Subotica 31,40 5. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 31,25 6. Proti~ Branka Novi Sad 31,10 7. Josifovska Antonija Skopje 29,25 Izven konkurence: Nali~ Ema Sarajevo 36,45 ^lani: 1. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 53,80 2. Babnik Marko Sp. [i{ka Lj 50,70 3. Cvetkovi~ Marjan Karlovac 50,50 4. Patafta Stevan Novi Sad 49,25 5. Krmpoti~ Antun Subotica 48,15 6. Pen~o Janevski Skopje 44,80 7. Jelen Kamilo Studenci Mb. 44,70 8. Kun~i~ Jani Trnovo Lj. 43,50 9. Pr~i~ Solo Subotica 37,90 Izven konkurence: [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 55,10 Popov Novak Novi Sad 52,90

Mladinke: 1. Dokl Maja Novo mesto 36,05 2. Keti{ Nevenka Center Mb. 34,00 3. Cajnko Mojca Center Mb. 33,70 4. Strnad Zdenka Zelena Jama 33,65 5. Bogunovi~ Nevenka Srem Mitrovica 33,35 6. Gaji~ Anita Novo mesto 33,25 6. Brglez Mateja Zelena Jama 33,25 8. Rojko Silvana Center Mb. 32,40 9. Lukas Silva @elezni~ar Mb. 32,25 10. Brodari~ Metka Center Mb. 32,15 11. Dremelj Zdenka Zelena Jama 31,80 12. Mili~ Du{anka Subotica 31,65 13. [ulevska Violeta Skopje 30,55 14. @ohar Olga @elezni~ar Mb. 30,15 15. Plantan Lili Nivo mesto 28,95 16. Nikolovska Antonija Skopje 28,45 17. [olinc Marika @elezni~ar Mb. 28,20 18. Gruber Lu~ka @elezni~ar Mb. 27,60 19. Mlakar Zdenka @elezni~ar Mb. 23,50 20. Me`goj Irena @elezni~ar Mb. 21,15 21. A~anski Milica Novi Sad 16,40

23

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement