Page 23

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

^lani: 1. Popov Novak Novi Sad 53,30 2. [pendl Ivan @elezni~ar Mb. 53,05 3. Pileti~ Toni @elezni~ar Mb. 52,05 4. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 51,85 5. [porn Du{an Narodni dom Lj. 50,65 6. Pe~enic Zvonko Zagreb 49,65 7. Drame Anton @elezni~ar Mb. 48,40 8. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 44,80 9. Pojskic Sead Zenica 43,30 10. Drnov{ek Anton Trbovlje 42,60 11. Glava~ Ivan Trbovlje 40,95 12. Kiler Daniel Trbovlje 35,95

dnevnik Ve~er, 29. 3. 1971

Prizori{~e tekmovanja 22

dnevnik Ve~er, 26. 3. 1971

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement