Page 22

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

V. [alamunov memorial - 28. 3. 1971 ({portna dvorana sejmi{~a Maribor) Organizacijski odbor: Krajn~i~ Leopold, prof. Stane Proje, prof. Jo`ica Kabaj, Drago ^ebular, Vitomir Cilen{ek, Jakob Treb{e, Danica Mavec, Jurina Cerkveni~, Stana Ko{ir, Danilo Ko{ir, Anica [pendl, [tefka Humar, Milka Pirnat, Danilo Florenin, Blanka Hozjan, Nada Vere{, Marija Krajnc Sodniki: Milo{ Stergar, Tone [alamun, Avgust KĂźssel, Milan Hrastovec, Mirko Bizjak, Marjan Jemec, Jo`e Senica, Franc Horvat, Janez [libar, Du{an Furlan, Drago [orgo, Peter Jelen Sodnice: Ru`a Kova~i~, Ne`a Novak, Jo`ica Kabaj, Antonija Miki~, Nevenka Vremec, [tefka Zadnik, Ivanka Purgaj, Rika Traun{ek Na tekmovanju so bili prisotni tekmovalci iz Jugoslavije. Tekmovali so posamezniki v mnogoboju in ekipno (~lan, ~lanica, mladinec, mladinka).

Rezultati: Ekipno: 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I. ekipa ([pendl, Fi{er, Krni~, Razdev{ek) 153,25 2. DTV Partizan Zenica (Pojski~, Imamovi~, Radeta, Madarevi~) 146,50 3. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II. ekipa (Pileti~, Muraus, [alamun, @ohar) 142,30 Mladinke: 1. Te`ak Marija Zelena jama Lj. 36,45 2. Gori~an Blanka Mb. Center 34,70 3. Ili~ Gordana Beograd 34,55 4. Gregori~ Darja Jesenice 33,60 4. Burazer Jadranka Karlovac 33,60 6. Ne`mah Marija Kidri~evo 33,00 7. Mati~ Jadranka Karlovac 32,30 8. Cajnko Mojca Mb. Center 31,80 9. Brglez Mateja Zelena jama Lj. 30,75 10. Mesari~ Danica Kidri~evo 30,45 11. Brki~ Jasna Karlovac 30,40 12. Razdev{ek Zdenka @elezni~ar Mb. 29,90 13. Vilman Irma Jesenice 29,55 14. Madarevi~ Mirjana Zenica 29,45 15. Strnad Zdenka Zelana jama Lj. 29,10 16. Zavrl Nevenka Zelena jama Lj. 28,95 17. Gvajc Anda Zelena jama Lj. 28,25 18. @ohar Olgica @elezni~ar Mb. 27,20 ^lanice: 1. Milovanovi~ Ljubica Beograd 35,70 2. Kon~nik Breda Zelena jama Lj. 34,60 3. Vujnovi~ Milica Karlovac 33,60 4. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 31,70 5. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 29,35 6. Radeta Ljubinka Zenica 27,45

Mladinci: 1. Muti~ Djordje Subotica 52,30 2. Babnik Marko Sp. [i{ka 52,20 3. Kun~i~ Jani Lj. Trnovo 50,90 4. Kun~i~ Milan Lj. Trnovo 50,35 5. Patafta Stevan Novi Sad 50,15 6. Milijanovi~ Milan Novi Sad 48,10 7. Prijatelj Matja` Nova Gorica 46,40 8. Imamovi~ Suad Zenica 46,30 9. Debak Radi{a Karlovac 45,15 10. Matovina Srdjan Novi Sad 44,85 11. Radman Miroslav Karlovac 40,95 12. Capan Zdenko Karlovac 38,80 13. Fi{er Miran @elezni~ar Mb. 38,60 14. Germ Vili Mb. Studenci 36,65 15. Prevc Janez Lj. Be`igrad 34,40 16. Rejec Marjan Mb. Studenci 33,90 17. Muraus [tefan st. @elezni~ar Mb. 33,70 18. Peterski Miha Mb. Studenci 33,50 19. Ma{at Milan Mb. Studenci 33,05 20. Kodri~ Severin Mb. Studenci 31,80 21. Ulbl Borut @elezni~ar Mb. 31,25 22. Star~i~ Sa{a Sp. [i{ka Lj. 31,05 23. [krabl Franc Mb. Studenci 30,15

21

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement