Page 19

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Mladinci: 1. Drame Anton @elezni~ar Mb. 53,25 2. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 53,05 3. [porn Du{an Narodni dom Lj. 51,80 4. Gabrijel~i~ Du{an Nova Gorica 47,80 5. Jelen Kamilo Mb. Studenci 47,75 6. Babnik Marko Lj. Sp. [i{ka 47,20 7. Boltar Valter Nova Gorica 45,75 8. Borovina Boris Mb. Center 45,40 9. Debevc Vojko Mb. Center 44,55 10. @erjav Janko Mb. Center 43,55 ^lani: 1. [o{tari~ Drago @elezni~ar Mb. 56,15 2. Plestenjak Anton Nova Gorica 55,50 3. Pileti~ Toni Mb. Center 53,95 4. [pendl Ivan @elezni~ar Mb. 53,45 5. Nastran Janko Narodni dom Lj. 53,30 6. Gri~ar Milan Trbovlje 51,45 7. Bezgov{ek Vili Trbovlje 46,95 8. Pregelj Andrej Lj. Be`igrad 46,05 9. Drnov{ek Tone Trbovlje 44,75 10. Glava~ Ivan Trbovlje 36,95 Zmagovalna ekipa DTV Partizan @elezni~ar (Kosi, [o{tari~, Simen~i~, [alamun)

Kosilo udele`encev v restavraciji Branik 18

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement