Page 16

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

II. [alamunov memorial - 14. 4. 1968 (telovadnica Maribor Center) Pravico do udele`be so imeli tekmovalci prvega razreda. Mladinci so se isto~asno borili za mesta v republi{ki reprezentanci za dvoboj z Vojvodino. Nastopili so telovadci in telovadke iz dvanajstih slovenskih dru{tev. Org. odbor: Krajn~i~ Leopold, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, Mavec Danica, [pendl Anica Sodnik: Senica Jo`e

Rezultati: Ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka): 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I. (Ter{ek, Kosi, Krni~, Simen~i~) 175,87 2. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II. 167,23 3. DTV Partizan Maribor-Center 99,05 ^lani: 1. Plestenjak Tone Nova Gorica 55,80 2. Ter{ek Tone @elezni~ar Mb. 54,80 3. Trugar Ivan Trbovlje 54,60 4. Gri~ar Milan Trbovlje 53,95 Mladinci: 1. Kosi Marjan @elezni~ar Mb 55,15 2. [porn Du{an [tore 53,55 3. Drame Anton @elezni~ar Mb. 52,40 4. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 50,05 5. Muraus Tine @elezni~ar Mb. 48,60 6. Banov{ek Jesenice 47,95 ^lanice: 1. Traun{ek Rika Narodni dom Lj. 33,80 2. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 32,90 3. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 32,20 4. Vrti~ Anica Kidri~evo 30,90 izven konkurence: Kova~ Marlenka 35,80 Mladinke: 1. Peri{i~ Vida Zelena jama Lj. 37,15 2. Labovi~ Maja Zelena jama Lj. 36,30 3. MĂźeller Bernarda Zelena jama Lj. 34,50 4. Novak Kidri~evo 34,20

Predsednik organizacijskega odbora Leopold Krajn~i~ ~estita zmagovalcu med mladinci (Marjan Kosi).

15

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement