Page 14

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

I. [alamunov memorial - 19. 3. 1967 (telovadnica Maribor Center) Tekmovanje je potekalo v telovadnici Partizan Maribor Center. Nastopilo je 42 tekmovalk in tekomovalcev iz osmih dru{tev Partizan iz Slovenije (Trbovlje, Jesenice, Zelena jama, Narodni dom, [i{ka, Maribor Center, Tezno in @elezni~ar). Pravico nastopa so imeli tekmovalci prvega razreda, torej najbolj{i, ki so tekmovali v zveznem razredu niso smeli nastopati. Org. odbor: Krajn~i~ Leopold, Proje Stane, Fekonja Stanko, ^ebular Drago, Florenin Danilo, [pendl Anica, Mavec Danica Sodnik: Senica Jo`e

Rezultati: Ekipno (~lan, mladinec, ~lanica, mladinka) 1. DTV Partizan @elezni~ar Maribor I (Ter{ek, Kosi, [alamun, Simen~i~) 2. DTV Partizan @elezni~ar Maribor II ([pendl, Vernik, Krni~, Vdovi~) 3. DTV Partizan Maribor-Center (?, Borovina, Miki~, Fras) ^lani: 1. Ter{ek Tone @elezni~ar Mb. 55,35 1. [pendl Ivica @elezni~ar Mb. 55,35 3. Pajnik Bruno @elezni~ar Mb. 54,00

Mladinci: 1. Kosi Marjan @elezni~ar Mb. 53,25 2. Banov{ek Jesenice 52,40 3. Vernik Albin @elezni~ar Mb. 48,80 ^lanice: 1. Miki~ Toni Center Mb. 36,45 2. [alamun [tefka @elezni~ar Mb. 33,60 3. Krni~ Gordana @elezni~ar Mb. 30,60 Mladinke: 1. Peri{i~ Vida Zelena jama Lj. 34,35 2. Fras Center Mb. 33,20 3. Dolenc Center Mb. 32,60

dnevnik Ve~er, 20. 3. 1969

13

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement