Page 13

Ĺ alamunov memorial: Od prvenstva Maribora do Svetovnega pokala (1967 - 2005)

Zanimive so tudi nekatere dru`inske povezave udele`encev [alamunovega memoriala. Tako sta v `enski konkurenci med zmagovalkami MĂźller Bernarda por. Mavri~ (1969-mladinke) in njena h~i Mojca (1994 in 1995-~lanice). Prav tako sta med mo{kimi zmagala [o{tari~ Drago (1969 in 1974-~lani) in njegov sin Vlado (1982 in 83 mladinci), tekmoval je tudi sin Miro, h~i Natalija pa je sodelovala kot sodnica. Pri dru`ini Fi{er sta tekmovala Miran in Irena roj. Me`goj, kakor tudi h~i Jerneja, h~i Petra pa sodeluje kot sodnica in organizatorka. Pri{lo je tudi do mednarodne povezave saj sta zakonca Klemen Bedenik in Mariana (roj. Nemethova, Bratislava) ve~kratna udele`enca tekmovanja.

12

Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  
Od prvenstva Maribora do svetovnega pokala  

Knjiga o zgodovini Šalamunovega memoriala skupaj z rezultati za obdobje 1967-2005

Advertisement