Page 1

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Antwoord

Percentage

Goede zaak

60,3%

Slechte zaak

34,5%

Weet niet / geen mening

5,2%

Totaal

Stelling: ‘Er moet een uitzondering gemaakt worden voor jongeren van 16 en 17 jaar die nu al mogen drinken.’ Antwoord

Percentage

Eens

48,9%

Oneens

46,8%

Weet niet / geen mening Totaal

4,3%


-HKHEWDDQJHJHYHQGDWMHPLQGHUMDULJEHQWHQDOFRKROGULQNWAls je tot je 18e een boete riskeert voor het drinken van alcohol in openbare ruimtes, heeft dat dan gevolgen voor hoeveel jij drinkt? Antwoord Ik ga dan tot mijn 18e helemaal geen alcohol meerGULQNHQLQRSHQEDUHUXLPWHV

Percentage 9,6%

Ik ga dan tot mijn 18e minder alcohol drinken inRSHQEDUHUXLPWHV

20,6%

Ik blijf dan evenveel alcohol drinken in openbare ruimtes

36,5%

Ik drink sowieso nooit alcohol in openbare ruimtes

14,2%

Dat weet ik nog niet

16,6%

Geen mening

2,4%

Totaal

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat jongeren onder de 16 jaar die alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte straks een boete riskeren? Antwoord

Percentage

Goede zaak

77,6%

Slechte zaak

19,4%

Weet niet / geen mening

3,0%

Totaal

Vind je het een goed plan of een slecht plan om jongeren van 16 en 17 jaar die alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte zo'n boete te geven? Antwoord

Percentage

Goed plan

52,0%

Slecht plan

43,3%

Weet niet / geen mening Totaal

4,6%


Denk je dat zulke boetes ervoor zorgen dat jongeren minder alcohol gaan drinken? Antwoord

Percentage

Ja

37,3%

Nee

52,5%

Weet niet / geen mening

10,1%

Totaal

Stelling: ‘Het is makkelijk om als jongere onder de 16 jaar aan alcohol te komen.’ Antwoord Eens

Percentage 72,6%

Oneens

8,0%

Weet niet / geen mening

19,4%

Totaal

Heb jij wel eens geprobeerd om alcohol te kopen terwijl je jonger was dan 16 jaar? Antwoord

Percentage

Ja

31,0%

Nee

67,6%

Weet niet / geen mening Totaal

1,4%


-HKHEWZHOHHQVJHSUREHHUGRPDOFRKROWHNRSHQWHUZLMOMHMRQJHUZDVGDQMDDUWaar heb je dit geprobeerd? Antwoord

Percentage

In het cafĂŠ / discotheek

75,2%

In de supermarkt / winkel

72,1%

Op een festival / concert / evenement

45,7%

In een zuipkeet

13,6%

Anders

4,0%

Weet niet / geen mening

1,0%

Totaal

-HKHEWZHOHHQVJHSUREHHUGRPDOFRKROWHNRSHQWHUZLMOMHMRQJHUZDVGDQMDDUIs het je WRHQRRNJHOXNW? Antwoord Ja, het is me altijd / soms gelukt

Percentage 95,6%

Nee, het is me nooit gelukt

3,6%

Weet niet / geen mening

0,8%

Totaal

Vind je het een goed of een slecht idee om happy hours te verbieden? Antwoord

Percentage

Goed idee

33,6%

Slecht idee

55,8%

Weet niet / geen mening

10,6%

Totaal


Denk je dat deze maatregel ervoor zorgt dat jongeren minder gaan drinken? Antwoord

Percentage

Ja

28,4%

Nee

63,8%

Weet niet / geen mening

7,8%

Totaal

Hoeveel glazen alcohol drink jij gemiddeld als je een avondje gaat stappen? Antwoord

Percentage

Ik ga nooit stappen

24,6%

Geen

13,3%

1 tot 3 glazen

17,9%

4 tot 6 glazen

18,9%

7 tot 10 glazen

14,0%

11 tot 15 glazen

6,9%

16 tot 25 glazen

2,4%

Meer dan 25 glazen

0,5%

Weet niet / geen mening

1,6%

Totaal

Stelling: ‘Tijdens happy hours drink ik meer dan normaal.’ Antwoord

Percentage

Eens

25,7%

Oneens

30,8%

Weet niet / niet van toepassing

43,5%

Totaal


Stelling: ‘Als alcohol in uitgaansgelegenheden duurder wordt, ga ik thuis meer drinken.’ Antwoord

Percentage

Eens

67,4%

Oneens

24,7%

Weet niet / niet van toepassing

7,9%

Totaal

Hoe oud was jij toen je begon met alcohol drinken? Antwoord

Percentage

Jonger dan 12 jaar

0,7%

12 jaar

2,2%

13 jaar

4,8%

14 jaar

14,4%

15 jaar

33,8%

16 jaar

28,8%

17 jaar

6,0%

18 jaar

5,5%

Ouder dan 18 jaar

1,8%

Weet ik niet meer

2,0%

Totaal


Hoeveel glazen alcohol drink jij gemiddeld per week? Antwoord

Percentage

Geen

16,4%

1 tot 5 glazen

48,3%

6 tot 10 glazen

15,3%

11 tot 20 glazen

10,5%

21 tot 30 glazen

4,7%

Meer dan 30 glazen

2,4%

Weet niet / geen mening

2,2%

Totaal

Hoe vaak ben je dronken geweest? Antwoord

Percentage

Nooit

30,0%

1 keer

12,9%

2-3 keer

18,0%

4-5 keer

8,5%

6-10 keer

5,7%

11 keer of vaker Weet niet / geen mening Totaal

21,8% 3,0%


Wat denk jij dat het beste werkt om jongeren minder alcohol te laten drinken? Antwoord

Percentage

Strengere controles op drankverkoop

51,6%

Betere voorlichting over gevolgen van alcohol

38,1%

Alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar

34,9%

Jongeren een boete geven als zij alcohol bij zich dragen

32,7%

Alcoholische drankjes veel duurder maken

30,1%

Ouders van dronken jongeren ook straffen

21,3%

Happy hours en prijsacties verbieden

12,7%

Niets helpt

8,8%

Anders

3,6%

Weet niet / geen mening

1,5%

Totaal

Stelling: ‘Wat je ook verbiedt, jongeren vinden toch wel een manier om aan drank te komen.’ Antwoord Eens

Percentage 88,2%

Oneens

8,5%

Weet niet / geen mening

3,3%

Totaal

Onderzoek alcohol  
Onderzoek alcohol  

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 tot 13 dec...

Advertisement