Page 1

Szczecin, dn. 26.10.2012 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 24.10.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Mateusz Rakowski Ul. Jodłowa 15/7 71-114 Szczecin Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3223,18 € 2. Kwota uzysku: 1611,59 € 3. Kwota do opodatkowania: 1611,59 € 4. Podatek od wynagrodzenia: 290,09 € 5. Kwota do wypłaty: 2933,09 € (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem euro)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  
rachunek do umowy o dzieło  

rachunek do umowy o dzieło

Advertisement