Page 1

RIIGIHANKE KUULUTUS Sihtasutus Tallinna 2011 (edaspidi hankija (registrikood 90009424) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on trükiteenuste partneri leidmine perioodil 2010 kuni 2012. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev Riigihanke nimetus Riigihanke lühiiseloomustus

Riigihanke kuulutus

10.02.2010 „Tõlketeenus 2010-2012“ Riigihanke eesmärgiks on leida tõlkepartner perioodiks 2010 kuni aprill 2012. Tõlketeenuste osutajad peavad omama kvaliteedi sertifikaati või Euroopa tõlketeenuste kvaliteedi standardit. Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid Eduka pakkumuse valiku kriteeriumiks on madalaim hind. Madalaim hind arvutatakse kuluühikute aritmeetilise keskmise alusel. Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev 10.02.2010 Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev 01.03.2010 Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud Juriidilise isiku nimi; andmed registrikood; isiku kontaktandmed; e-post; aadress. Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus Karin Täär edastada jurist karin.taar@tallinn2011.ee +372 56 2011 16

http://www.tallinn2011.ee/get/144/T6lketeenuse%20kuulutus  

http://www.tallinn2011.ee/get/144/T6lketeenuse%20kuulutus.pdf