Page 8

Les abelles són molt treballadores, cullen el millor pol·len les flors. En canvi, les vespes recullen aranyes i cucs. Sense elles no tindríem ni mel, ni cera, ni durien pol·len d'una flors a una altra. Elles fan tota la feina i els plaers són per als humans. Mariona Barceló Genestar 1 ESO C

Les abelles són feineres ens aporten mel, cera i pol·linitzen. Xavier Florit Mesquida 1 ESO C 8

Els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart. Recreacions  

Recreacions sobre els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart realitzades pels alumnes de primer d'ESO de l'IES J. M. Quadrado de Ciutadella...

Els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart. Recreacions  

Recreacions sobre els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart realitzades pels alumnes de primer d'ESO de l'IES J. M. Quadrado de Ciutadella...

Advertisement