Page 16

Les abelles, són molt feineres, cullen el millor pol·len de les flors. En canvi, les vespes recullen aranyes i cucs. Si faltessin no hi hauria mel per a la gent i mai no veuríem ciris als altars. També duen volant el pol·len de flor en flor. La reina de les abelles digué que elles fan la feina i els altres tenen el plaer. Júlia Moll Barber 1 ESO B

Les abelles treballen molt, recullen el millor pol·len de les flors i les vespes, aranyes i cucs. Si no hi hagués abelles no tindríem mel ni ciris, i hauríem de repartir el pol·len de flors a les flors. La reina de les abelles digué que per a elles és la feina i nosaltres en gaudim. Antoni Pons Bosch 1 ESO B

16

Els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart. Recreacions  

Recreacions sobre els bestiaris de Josep Carner i Pere Quart...