Page 8

8

March 17, 2014

Presidente Aquino otro nga ginpahamtang an saad nga modernisasyon sa depensa ngan pangabuhian san mga sundalo

S

i Presidente Benigno C. Aquino III nagpatapod san mga myembro san pwersa armada san gobyerno sin suporta basi magkayaon sin gamit ngan kabatiran para sa epektibo nga pagbuhat san trabahuon ngan obligasyon. Ini an mensahe san Presidente durante san pagtapos san Philippine Military Academy san Domingo nga adlaw nga an gobyerno maaram san panginginahanglan san mga sundalo ngan ginbubuhat an ngatanan para mapaupay an kahimtang. An karuyag naton: tagan sin kusog an mga sundalo nga pauswagon an tagsa ngan pamilya. Padayon an gobyerno nga nagpaplano sin pitad basi diri mabayaan san kahibabruan kumo sundalo sa kakayahan nga ipahamtang an maupay nga kabubuwason. Ini an

mensahe san Presidente. Kaapi san mayor nga ginduduso san administrasyon mao an paghatag san mga myembro san pwersa aramada sin armas ngan gamit nga ira kikinahanglanon basi mas maging epektibo. Sugad halimbawa, nga an bidding nga pamalit sin duha nga twinengine naval anti-submarine helicopters gintikangan na. An militar liwat liliwanan an Vietnam War-era rifles san bag-o nga napalit nga 63,000 assault rifles para san mga sundalo sa masunod nga mga bulan, sugad niya. A gobyerno liwat in andam pumalit 12 nga lead-in fighter trainer aircraft tikang sa South Korea nga gagamiton para san kanan nasud operasyon depensa sa teritoryo.

Antes pa sini, an military nagbalyo moderno nga barko para pagpatrolya san kadagatan, walo nga Sokol combat utility helicopters, tulo nga Navy helicopters ngan iba pa nga bag-o nga mga sarakyan pan militar. Gintatarget liwat san gobyerno nga pumalit walo nga kadugangan nga combat utility helicopters nga gagamiton para san search ngan rescue ngan disaster-relief missions antes an presidente lumusad sa pwesto. Labot san pagmoderno san militar, an administrasyon nagprograma liwat para san mga sundalo sugad sin panbalay ngan pangabuhian. Ini an sugad san Presidente. Sa yana, yaun na 54,449 nga mga balay an napahimo para san mga myembro san militar.

March 17  

March 17 issue of 1 Eastern Visayas

March 17  

March 17 issue of 1 Eastern Visayas

Advertisement