Page 1

N⁰ 2


Velkommen til vinter i BINDESBØL

snefnuggene vil snart danse på himlen, og julen står for døren. Juletid er lig med fest og gaver . hos Bindesbøl finder du eksklusive ideer til både din festgarderobe og til de fineste julegaver . L ad dig inspirere i det te store magasin fr a BINDESBØL . God l æselyst, god jul – og VI SES i bindesbøl .


– nøglen til en god jul ...

da me fi nt Fa rve t mi n k h a l e .

da me æg te K ær l i g h ed ...


– jakker med feminint snit i eksklusive materialer


Pal Zileri er kendt for deres konfek tion, som er syet ef ter den kl assiske metode ”full c anvas”; hestehårs-indl æg på forst ykke og skuldre. det giver jakken den ret te pasform. Ny t er også disse flot te c ashmere slips.

n y h ed s l i p s i c a s h mer e .


bl ack & white

dAME j a k k e med g r a fi s k effek t fr a x x x x x x .

dAME b lo nd e to p fr a xxxxxxxxx.

dAME sn e a k er s med s t u ds fr a h o g an .


dAME fi n b lo nd en ed er d el fr a x x x x x x x x x x


varme gyldne nuancer og glimtende metal

dAME pel s k r ave fr a OH ! Ko penhag en fu r

dAME fi n s i l k eb lu s e Fr a x x x x x x x x

dAME s k i nd l eg g i n g s fr a Jb r a nd

dAME Me ta l l i c fr a zxxxxxxxxxx


dAME effek tf u l d j a k k e fr a el s a ada ms


– det førende br and når det gælder unconstructed jakker . med god grund; pasformen er unik og bæres super sof t som en c ardigan.

Herre

s p o r t y sn e a k er s med KO NTRA S TFARVER .


– hündsyede italienske sko nür de er bedst. se vores brede udvalg i butikken.


– ny t smart italiensk konfek tionsbr and; syet i Italien af de bedste italienske k valiteter.

H er r e fo r k Ìl fødd er n e med b eds te Kva l ite t o g pa s fo r m .


– kl assiske golf-inspirerede sko til ham ...

H er r e med d e l æk r e , l e t te o g b lød e s tøvl er fr a h o g a n er d u k l a r ti l at mød e vi nter ens sn e o g s lu d.


LOGO ... og til hende

DAME P y th o n x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.


da me M ær k e o g k va l ite t ??

– adventsgaver , julegaver , ønskegaver og gaveønsker ...

h ERRE S u per l æk r e tø r k l æd er . a f s ær l i g u l d k va l ite t fr a ya k- o k s en . Fe m fi n e fa rver .


da me H e s tr a h a nds k e med l a mmepel s

da me M ĂŚr k e o g k va l ite t ??

da me/h er r e ?? lu n o g c a sua l k a s k e t.

h er r e Ter a mo -s tr i k I 5 fa rver .


– luksus med god samvit tighed I dag h and l er mo d e i h ø j g r a d om at tag e s ti l l i n g o g h ave h o l dn i n g er , n å r vi s h o pper . FTC C a s h mer e er pro d u cer e t med omta n k e o g fo r s tå el s e fo r omver d en en . M ær k e t er i k k e k u n b eu nd r e t fo r fa i r tr a d e o g e ti s k pro d u k ti o n , men o g s å fo r h ø j k va l ite t, r en e m ater i a l er o g smu k t d e s i g n .


dAME fi nt tr ek va r t ær me .

dAME bOU CL É s tr i k .

dAME fl e t s tr i k k e t c a r d i g a n .


– nyhed i bindesbøl: eksklusiv t c ashmere fr a simonet ta tr aversi. Garnerne hun bruger er udvalgt fr a verdens førende c ashmere producenter … Made in Italy.

dAME k n a plu k n i n g i s i d en .

dAME p o nch o i k a b el s tr i k .


– overtøjet alle ønsker sig

da me

da me

hERRE


– ny t italiensk je ans-br and I Bindesbøl som tilbyder et sl ank t snit til den moderne mand.


HERRE S e vo r e s s to r e u dva lg a f ek s k lu s i ve s to ffer


– kl assiske håndsyede skjorter fr a Napoli, vi tilbyder Salvatore Piccolo syet ef ter mål . udvalget af stoffer er stort, og af bedste k valitet.


mege t mere end shopping

Ud over e t ek sklusiv t udvalg af internationale br ands giver bindesbøl s dygtige personale dig en hyggelig , personlig og nærværende shopping - ople vel se . Vi giver os god tiD – også til at pakke dine juleg aver fint ind.


K o n g e ns N y t o r v 2 0 1 0 5 0 Køb e n h a vn K +45 3393 1307 w w w . b i nd e sb o e l . d k

Bindesbøl magazine no2 rough  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you