Page 1

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua, web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

ПОСТАНОВА від « 27 » квітня 2012 року

№ _9_

Про заходи щодо профілактики холери в Україні На сьогодні в світі склалася несприятлива епідемічна ситуація з холери, що може негативно вплинути на санітарно-епідемічне благополуччя населення країни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно в світі реєструється 3 - 5 мільйонів випадків холери, з яких 100 - 120 тисяч закінчуються смертельно для потерпілих. За останні п'ять років вогнища цієї небезпечної інфекції реєструвалися у країнах Африки (Замбії, Сомалі, Мозамбіку, Камеруні, Зімбабве), південно-східної Азії (В'єтнамі, Індії, Пакистані, Лаосі), країнах Карибського басейну (Гаїті, Домініканська республіка, Венесуела). Під час останнього спалаху холери у Донецької області влітку 2011 року захворіло 57 осіб (33 хворих і 24 віброносія). Причиною спалаху було завезення токсигенних холерних вібріонів з ендемічних регіонів світу. Проведені протиепідемічні заходи щодо локалізації цього вогнища холери дозволили запобігти її поширенню та смертельним випадкам серед людей. З метою недопущення завезення, виникнення і розповсюдження на території України холери, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, керуючись статями 29, 30, 32, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтею 28 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Правилами санітарної охорони території України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Рекомендувати місцевим місцевого самоврядування:

органам

виконавчої

влади

та

органам


1.1. Розглянути на засіданнях надзвичайних протиепідемічних комісій питання готовності причетних до проблеми органів та служб регіону щодо проведення комплексу заходів, спрямованих на недопущення завезення і розповсюдження холери. 1.2. Доопрацювати комплексні плани санітарної охорони територій з' урахуванням ризиків завезення та поширення холери. 1.3. Забезпечити в межах повноважень дотримання суб'єктами господарської діяльності вимог санітарного законодавства під час виробництва, зберігання та реалізації продовольчих товарів, забезпечення населення питною водою та надання інших послуг в умовах нестабільної епідемічної ситуації щодо гострих кишкових інфекційних хвороб та ризиків завезення холери на територію країни. 1.4. Привести в належний санітарно-технічний стан лікувальнопрофілактичні заклади, призначені для госпіталізації хворих з підозрою на холеру. 1.5. Забезпечити в повному обсязі реалізацію заходів, передбачених регіональними програмами розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою населених пунктів. 1.6. Надавати підтримку органам управління охороною здоров'я та органам Держсанепідслужби України в організації активної роз'яснювальної роботи серед населення з питань профілактики холери та інших гострих кишкових інфекційних хвороб, у т.ч. під час виїзду в країни з нестабільною епідемічною ситуацією щодо інфекційних хвороб. 2. Керівникам органів управління охороною здоров'я місцевих державних адміністрацій рекомендувати: 2.1. Вжити заходів щодо забезпечення готовності лікувальнопрофілактичних закладів до прийому хворих з підозрою на холеру, їх лабораторного обстеження, наявності засобів діагностики та лікування. 2.2. Створити необхідні умови, для дотримання санітарнопротиепідемічного режиму в інфекційних стаціонарах та відділеннях, передбачених для госпіталізації хворих з підозрою на холеру. 2.3. Забезпечити негайне інформування органів Держсанепідслужби України у разі виявлення хворих з ознаками гострих кишкових інфекційних хвороб, які прибули з неблагополучних на холеру регіонів світу. 2.4. Вжити заходів щодо оснащення сучасним лабораторним обладнанням лабораторій лікувально-профілактичних закладів з метою забезпечення етіологічної розшифровки збудників гострих кишкових інфекційних хвороб. 3. Керівникам органів управління охороною здоров'я місцевих державних адміністрацій спільно з головними державними санітарними лікарями відповідних адміністративних територій організувати проведення спеціальної підготовки з холери медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів, лабораторій, станцій швидкої (невідкладної) медичної допомоги. 4. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та


1 червня щорічно. 5. Головному лікарю ДЗ "Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України" до 10 червня щорічно подавати до Державної санітарноепідеміологічної служби України матеріали про виконання цієї постанови. 6. Керівнику референс-лабораторії МОЗ України з діагностики та ідентифікації холерних і інших патогенних вібріонів (ДЗ «Українська протичумна станція» МОЗ України): 6.1. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги органам Держсанепідслужби України щодо проведення епідеміологічного нагляду за холерою. 6.2. Забезпечити готовність закладу до проведення повномасштабних лабораторних досліджень на холеру, в т. ч. з розшифровкою геному збудника. 6.3. Взяти на особистий контроль питання підготовки фахівців лікувальнопрофілактичних закладів та органів Держсанепідслужби України щодо діагностики холери. 6.4. Протягом 2012 року організувати проведення зовнішнього контролю якості роботи лабораторій з індикації збудника холери. 6.5. Забезпечити моніторинг за ситуацією з холерою в світі, складання каталогу та направлення в Держсанепідслужбу України інформаційних і актуалізованих міжнародних документів з порушеного питання в міру появи їх публікацій. 6.6. З урахуванням особливостей збудника холери та міжнародних рекомендацій у термін до 1 червня поточного року підготувати та направити в Держсанепідслужбу України пропозиції щодо корегування планів санітарної охорони адміністративних територій країни. 7. Відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду Держсанепідслужби України довести цю постанову до відома головного державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим, головних державних санітарних лікарів областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи для забезпечення виконання в частині, що стосується. 8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, першого заступника головного державного санітарного лікаря України Кравчука О.П.

(підпис)

А.М. Пономаренко

Щодо профілактики холери в Україні  
Щодо профілактики холери в Україні  

холера, профілактика холери

Advertisement