Page 1

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Διαβάστε ακόμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -Νοεμβριανά και το ανάθεμα κατά Βενιζέλου , Του Α.Γ. Κουκουλά σελ 2 -Τα Παραπολιτικά του «ΣΗΜΕΡΑ» Σελ 6-7 -Έναρξη του 4ου διεΣε Νεμέα και Ζευγολατιό συνεχίθνούς φεστιβάλ κινημαζονται οι δράσεις ανακύκλωσης τογράφου στη Κόρινθο αυτό το Σαββατοκύριακο σελ 4 σελ 5

ΑΡΚΑΔΙΑ

Καθαρίστηκαν οι καταβόθρες στο Κάψια υπό το φόβο πλημμυρών! Σελ 15

Διαβάστε ακόμα: - Μαρνέρης: Θέλουμε ένα σωστό σύστημα απορροής στον κάμπο του Λεωνιδίου Σελ 15 -Μικρή κατολίσθηση στο νησί του Π. Άστρους Σελ 15 Κατολισθήσεις προκάλεσαν οι δυνατές βροχές στα Λαγκάδια

ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 15

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΦΥΛΛΟ 1194 -ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΤΙΜΗ 1 €

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

O πρέσβης της Γερμανίας

«επιθεώρησε» τη Μαρίνα Ναυπλίου Άνευ ουσίας επίσκεψη! σελ 13

Διαβάστε ακόμα:

Άργος: Κατεπείγουσα συνεδρίαση για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Σελ 13 Της Σωτηρίας Το Ανάγνωσμα… Σελ 12 Την θέση του Π.Αναγνωσταρά παίρνει η Νατάσα Τραγγάλου Σελ 12

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας τα λέει «έξω απ τα δόντια» στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» Γιάννης Μπουντρούκας : Ήμασταν όλοι βολεμένοι σ ένα μοντέλο οικονομίας με σαθρά πόδια σελ 10

«Μοιράζει» 40.000 ευρώ

με «αμφίβολα κριτήρια» σε ΜΜΕ

Κάθε Σαββατοκύριακο ΣΕΛΙΔΕΣ «Ψαράδες

της Λόρδ

Βρώμικοι, και βρεγ

ας»:

νηστικοί

ΑΡΘΡΟ του

Πολύδωρου Το προβ Ιππ. Δάκογ ληματικό λου πολιτικό Τατούλη ήθος των και Χειβι δόπουλου κ.κ.

μένοι…

Περισσότερ

α στην σελίδα 20.

σελίδα 8.

Κάθ ε Σαβ βατ Δώρο η

ΚΟΡΙΝΘ 30 ΚΥΡΙΑΚΗΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Διαβάστε

σελ ίδε

Σε Νεμέα ζονται και Ζευγολατιό οι αυτό δράσεις συνεχίτο Σαββατοκύριακ ανακύκλωσης

ακόμα: 2013 -Νοεμβριανά θεμα Του κατά και το ανάΒενιζέλου Α.Γ. Κουκουλά , -Τα Παραπολιτικά «ΣΗΜΕΡΑ» σελ 2 του -Έναρξη Σελ θνούς του 6-7 φεστιβάλ4ου τογράφου διεστη κινημαΚόρινθο Καθαρίστηκαν

ΣΗΜ

ς

ο σελ

4

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ

ΣΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ

2013 Οδηγούν στη φυλακή τους Μικ ρομεσαίου ς και σε

χρεωκοπία τον ΟΑΕ την Οικονομ Ε, ία και την Κοινωνία

Γιάν νης Μπουντρ ούκας:

ΣΕΛΙΔΕΣ ιακο

- ΦΥΛΛΟ

στο

5

ην σελίδ

α 3.

δα

Διαβάστε

ακόμα:

- Μαρνέρης: σωστό Θέλουμε ής στον σύστημα ένα δίου κάμπο απορροτου Λεωνι-

ΑΡΓΟΛΙΔ

-Μικρή

κατολίσθησηΣελ νησί του 15 Π. Άστρους στο Κατολισθήσεις σαν Σελ 15 στα οι δυνατές προκάλεΛαγκάδια βροχές

Σελ

30 ΚΥΡΙΑΚΗ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Πελο

2013-ΤΙΜΗ

1€

15

O πρέσβης

ΕΤΟΣ 3ο

ΤΙΜΗ 1 ευρω

ΑΡ. ΦΥΛ ΛΟΥ

117

Από το 2008 μέχρι ριοι λόγοι και σήμερ α, οι Μικρομεσαίπου έπληξαν τις ελλην κύ- λειοθήκη» του ΟΟΣΑ ικές λόγο σύμφωνα ες εμπορικές επιχει πή, είναι με την Ευρωπαϊκή ρήσεις, 330 για 555 εμπόδ κάνει η λιτότη ια και ένδεια, τα, η χρημα Επιτρο- γησηπροτάσεις με η κατάρ χιλιάδων εθνικού διεθνοποίησ η και τοδοτική και διατάξεων σχεδί όφελο η

6. Εμπορ ικές Μισθώ 7. Τειρεσ σεις, ίας. Αντιθέ τως, η ακριβοπληρ ωμένη «εργα

Η Ενθρόνιση

ΜμΕ, διεύρ ση των πολυεθνικώ υναύξησ η των τιμών. ν και

-

του Σεβασμ

Διαβά στην σελίδ στε α 3.

ιωτάτου Μη

ΝΑΥΠΛΙΟ Ν

τροπολίτου κ.κ

. Νεκταρίου

ΑΡΓΟΣ

Διαβάστε

στην σελίδ

α 4.

Α

«επιθεώρησε» της Γερμανίας Άνευ τη ουσίαςΜαρίνα Ναυπλίου επίσκεψη!

Διαβάστε

ακόμα: σελ 13 Άργος: ση για Κατεπείγουσα την κού Κέντρουανάπλαση συνεδρίατου Της ΙστοριΣωτηρίας Το Ανάγνωσμα… Την Σελ θέση 13 παίρνει του η ΝατάσαΠ.Αναγνωσταρ Σελ 12 Τραγγάλου ά

7 μεγά λα πρ των Μικ οβλήματα ρομεσαίω ν

έλλειψη ου υποστ ς 5 δις Σύμφωνα «Οι καθ΄ ήριξή καταναλωτή για ρα εμπόδ με την ΕΣΕΕ τα ς τους. τον ΟΑΕΕ ύλιν αρμόδιοι από αλλαγτον σε μόλις ια που καλού 7 κυριό για υπερβ ές μάλλο 4 τομείς τετης αγοαπό απόλ ν «πάσ χουν» σεις ούν οι ελληνικές νται σήμερα να ράς, με 21% υτη απειρ συμμε τοχή και στο ΑΕΠ ΜΜΕ ία» ρούν να ιδιαίτερα οι εμπορ επιχειρήκαι τζίρο συνοψιστού 44 δις. ικές, μπο- Όμως, η έκθεσ 1. Χρημα «Ερευνάται ν στα και οι υποσχ η του ΟΟΣΑ νομικά 2. Φορολ τοδότ ηση-Ρευστόεξής: έσεις ότι «άνοιγμα» η υποχ ογία, τητα, το αναδρομικ ρεωτική 3. Ασφα λιστικ ρίξει τις της αγοράς θα ή χρέω ό, τιμές, μέχρι της ιατρο 4. ΕΣΠΑ μερα δεν – Πρόγρ φαρμακευτ ση, δύσεω επιβεβαιώνο σήικής Αντιθέ τως, ν (ΠΔΕ), αμμα Δημοσίων νται. περίθαλψη Επεν5. Παρεμ «κλείσιμο» διαπισ τώνεται ς» πόριο, Διαβάστεστ

15

-ΣΑΒΒΑΤΟ

Το ΣΗΜΕΡΑ οικονομικ αποκαλύπ των ΜΜΕ ή επιτροπή τει τει η την και εισήγηση Περιφέρετα ποσά της Δευτέρας κύπτουν που από ια αλλά που λαμβάνου, παρουσιά θα έρθει τις τρανταχτ και τα μεγάλα ν, ζει την στην τα κριτήρια ές ανισομέρερωτήματ λίστα που ειες α που θέπρο-

νίας

οκύ ριακ ο

Eφημερί

Κάψια οι καταβόθρες υπό πλημμυρών! το φόβο Σελ

1194

Περιφ έρεια

πονν με «αμ άζει» ήσου φίβολα 40.000 κριτήρια ευρ » σε ΜΜώ Ε

του Αρκαδίας Επιμελητηρίου

Kυκλοφορεί Αρκαδίας στα περίπτερα Κορινθίας Αργολίδας Λακω

«Μοιρ

ΑΡΚΑΔΙ Α

ΕΡΑ

σελ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο Πρόεδρος «έξω τα λέει απ στην τα δόντια» «Πρόσωπο εκπομπή Γιάννης με Πρόσωπο» ΉμαστανΜπουντρούκα σ ένα όλοι μοντέλο βολεμένοι ς: με σαθρά οικονομίας πόδια Κάθε σελ Σαββατοκύρ 10

Σελ

12

Το ΣΗΜΕΡΑ αποκαλύπτει την εισήγηση που θα έρθει στην οικονομική επιτροπή της Δευτέρας, παρουσιάζει την λίστα των ΜΜΕ και τα ποσά που λαμβάνουν, τα κριτήρια που θέτει η Περιφέρεια αλλά και τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν από τις τρανταχτές ανισομέρειες


Η 2η ΣΕΛΙΔΑ Γράφει ο Α.Γ. Κουκουλάς Ο Νοέμβριος του 1916 βρίσκει την Ελλάδα με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθ. Βενιζέλο και μία στην Αθήνα υπό την επιρροή του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Εδώ και δύο χρόνια οι έλληνες είχαν χωριστεί σε δύο παρατάξεις. Στους αγγλογαλλόφιλους (Βενιζελικοί) και στους ουδετερόφιλους (Βασιλικοί). Οι πρώτοι, χωρίς συζητήσεις και συμφωνίες καταλαμβάνουν όποια γη και όποιο υδάτινο χώρο από την Ελλάδα τους χρειάζεται, όπως π.χ. την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, ακόμα και το Ζάππειο ή κάνοντας ναυτικούς αποκλεισμούς. Δημιουργούν βάσεις, κατοχεύουν σημεία του ελληνικού χώρου, απελαύνουν διπλωματικούς εκπροσώπους και αλωνίζουν στην κυριολεξία την πατρίδα, με πλήρη υποταγή ή έλλειψη αντίδρασης, της άλλης ελληνικής πλευράς των αντιβενιζελικών. Η αντίθεση των τελευταίων με τους βενιζελικούς φτάνει στο απροχώρητο τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1916. Στις 16 Αυγούστου ξεσπάει στη Θεσσαλονίκη «το κίνημα της εθνικής αμύνης». Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Βενιζέλος μεταβαίνει στα Χανιά, όπου και σχηματίζει προσωρινή Κυβέρνηση με μέλη αρχικά το ναύαρχο Κουντουριώτη και το στρατηγό Δαγκλή. Ο ίδιος μεταβαίνει στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και κηρύσσει τον πόλεμο στην κυβέρνηση των Αθηνών. Ο διχασμός παίρνει τώρα «σάρκα και οστά». Με τους «αμυνίτες» από τη μία πλευρά, δηλαδή τους στρατιωτικούς του κράτους της Θεσσαλονίκης και από την άλλη με τους επίστρατους του κράτους των Αθηνών, τους αποστρατευμένους δηλαδή εφέδρους της παλαιάς Ελλάδος. Στις 16 Νοεμβρίου –όπως γράφει ο Μ. Κατσίγερας- ο επικεφαλής της ναυλωχούσης στον Πειραιά συμμαχικής ναυτικής μοίρας του στόλου της Ανατολής, Γάλλος αντιναύαρχος Νταρτίζ ντυ Φουρνέ, ζήτησε από τη βασιλική Κυβέρνηση των Αθηνών την παράδοση πολεμικών σκαφών και άλλου αμυντικού υλικού. Η Κυβέρνηση αρνήθηκε και στις 18 ο Φουρνέ αποβίβασε 3000 από τους άντρες του στο Φάληρο και στον Πειραιά, ενώ μέρος αυτών κατέλαβε θέσεις μέσα στην ελληνική πρωτεύουσα. Συνέβη όμως αυτό που δεν περίμενε ο κ. αντιναύαρχος: δυνάμεις από τους φιλοβασιλικούς Συνδέσμους Επιστράτων συγκρούστηκαν με τους εισβολείς. Σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν 194 ξένοι και 82 έλληνες, ενώ σημειώθηκαν λεηλασίες και ανεστάλη η έκδοση πολλών εφημερίδων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Νοεμβριανά και το ανάθεμα κατά Βενιζέλου Ο Φουρνέ απέσυρε τους άντρες του και οι βενιζελικοί εγκαταλείφθηκαν στην τρομοκρατία των επιστράτων, οι οποίοι έκαψαν, λεηλάτησαν και σκότωσαν 35. Ανάλογη και η απάντηση της Τριανδρίας. Στις 25 Νοεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη κήρυξαν με διάγγελμα το βασιλιά έκπτωτο. Ο Γιάννης Μουρέλας (Νοεμβριανά 1916, εκδ. Πατάκης), συμπυκνώνει τα προηγούμενα αποτελέσματα: «Η βία υπήρξε το κυρίαρχο διακριτικό γνώρισμα. Προσέλαβε ποικίλες μορφές: ένοπλη αντιπαράθεση, άσκηση σωματικής και ψυχολογικής πίεσης με ανθρώπινα θύματα και μεγάλης έκτασης υλικές ζημιές. Συνέδραμε στην κατάφορη παραβίαση στοιχειωδών συνταγματικών δικαιωμάτων, αλλά και θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου. Τέλος στιγμάτισε μία από τις πλέον δραματικές σελίδες του αποκαλούμενου εθνικού διχασμού, συμβάλλοντας στην όξυνση του πνευμάτων και στη διαιώνιση των πολιτικών παθών». Πάντα ταύτα υπό τον παρονομαστή του τότε πρωθυπουργού Σπυρ. Λάμπρου περί «τακτοποιήσεως τα του οίκου» των Ελλήνων. Το ανάθεμα κατά Βενιζέλου Η σελίδα της έσχατης αθλιότητας του διχασμού άρχισε να γράφεται 20 ημέρες μετά τα Νοεμβριανά. Στις τότε εφημερίδες δημοσιεύτηκε πρόσκληση της «εντολοδόχου επιτροπής του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντεχνιών, σύμφωνα με την οποία εκαλείτο σύμπας ο ελληνικός λαός να προσέλθει στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. στο Πεδίον του ΄Αρεως και «αναθεματίσει τον τρισκατάρατον προδότην Βενιζέλον. ΄Ολοι ανεξαιρέτως νέοι, γέροντες, άνδρες, γυναίκες και παιδία, ρίψατε ανά έναν λϊθον αναθέματος κατά του μισαρού προδότου και δολοφόνου της πατρίδος και του βασιλέως ημών». Σάλπιγγες, ταμπούρλα, ιαχές, καμπανοκρουσίες, χύδην λαός και άρχοντες καταφθάνουν στο Πεδίον του ΄Αρεως. Καταφθάνει και η Ιερά Σύνοδος με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο, ο οποίος τελεί το τυπικό του αναθέματος και παίρνοντας μία πέτρα στο χέρι, πετώντας την αναφωνεί: κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος βασιλείαν και πατρίδαν, ανάθεμα έστω». Μετά τον πρώτο λίθο του αναθέματος ακολούθησε η καύση αχυρένιου ομοιώματος του Βενιζέλου με τους πολίτες να αναθεματίζουν πετώντας πέτρες. Για ένα μήνα έφταναν πέτρες από όλη σχεδόν την Ελλάδα που τοποθετούνταν στο σωρό του αναθέματος. Η πράξη αν και ήταν καθαρά συμβολική, ήταν χαρακτηριστική των παθών που επικρατούσαν στη χώρα εκείνη την περίοδο.

Για την συμμετοχή της εκκλησίας κατά του αναθέματος (όπως και για άλλα θέματα), ο Σπ. Μαρκεζίνης παρατηρεί: «Υπό τοιαύτας συνθήκας η περίοδος της Κυβερνήσεως Σπ. Λάμπρου (σ.σ. ο φιλοβασιλικός πρωθυπουργός) είναι από τας μελαγχολικωτέρας της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας και είναι μεν συνήθεις εις την Ελλάδα μετονομασίαι οδών ή ιδρυμάτων εις περίπτωσιν μεταβολών και άλλα φαινόμενα ταπεινότερα ή εγκληματικά, αλλά τουλάχιστον η εκκλησία παρέμεινεν μακράν τοιούτων αθλιοτήτων, σκοτεινών περιόδων του μεσαίωνος». Αλλά και ο Αρ. Πανώτης, στο βιβλίο του «Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας» σημειώνει, ότι εκείνη η συμμετοχή, εξισωνόταν με τη συμμετοχή στην ποινικοποίηση της διαφωνίας των κομμάτων για την εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζει, ότι ο τότε αρχιεπίσκοπος παρέσυρε άλλους μητροπολίτες και αποκαλύπτει, ότι ο Θεόκλητος κατέφυγε σε εκείνη την ενέργεια επικα-

λούμενος τον Κανόνα 879 της Γ΄Συνόδου της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με τον οποίον αναθεματίζονταν «οι επιβουλευόμενοι τα θεία βασιλικά προστάγματα». Επί ένα χρόνο η Ελλάδα ζει σε καθεστώς εμφύλιας σύρραξης με τους συμμάχους να αναγκάζουν σε παραίτηση τον Κωνσταντίνο. Ο Βενιζέλος επιστρέφει νικητής στην Αθήνα και σχηματίζει Κυβέρνηση στις 13 Ιουνίου 1917. Αμέσως προχωρεί στην πολεμική κινητοποίηση ολόκληρης της χώρας στο πλευρό της Αντάντ, ενώ προβαίνει σε εκκαθαρίσεις για να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με το « Κράτος των Αθηνών». Οι συνέπειες των Νοεμβριανών ήταν αιματηρές και καταστροφικές για όλο το ΄Εθνος. ΄Ανοιξε ένας αιματηρός κύκλος εκδικήσεων και αντεκδικήσεων, σε μία φονική πάλη βενιζελικών και αντιβενιζελικών, που θα κλείσει μόνο το 1936.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3

ΣΗΜΕΡΑ

Περιφέρεια Πελοποννήσου «Μοιράζει» 40.000 ευρώ με «αμφίβολα κριτήρια» σε ΜΜΕ Το ΣΗΜΕΡΑ αποκαλύπτει την εισήγηση που θα έρθει στην οικονομική επιτροπή της Δευτέρας, παρουσιάζει την λίστα των ΜΜΕ και τα ποσά που λαμβάνουν, τα κριτήρια που θέτει η Περιφέρεια αλλά και τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν από τις τρανταχτές ανισομέρειες

Ήγγηκεν η ώρα της … μοιρασιάς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Πελοποννήσου από την Περιφέρεια , κονδύλι που θα εξυπηρετήσει βάσει όσων πρεσβεύει η εισήγηση που θα έρθει προς ψήφιση στην οικονομική επιτροπή της Δευτέρας , την προβολή και προώθηση των ποιοτικών Πελοποννησιακών προϊόντων όπως αυτά καθορίζονται από το «Καλάθι της Πελοποννήσου». Η… μοιρασιά – βάσει πάντα της εισήγησης που έχουμε στα χέρια μας και θα έρθει προς ψήφιση την Δευτέρα στην οικονομική επιτροπή- θα γίνει βάσει δυο στοιχείων :

Του κόστους μετάδοσης και

Της απήχησης του Μέσου Ενημέρωσης

Βάσει λοιπόν αυτών των δυο συντάχθηκε πίνακας Μέσων Ενημέρωσης ( Τηλεοράσεις και Ραδιόφωνα) που θα λάβουν από ένα σύνολο 25.000 + 15.000 ευρώ μέσω του έργου «Δράσεις για την προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου» το οποίο αναλύεται ως εξής: 24.691,22 ευρώ για τηλεοράσεις και 14.383,23 ευρώ για ραδιόφωνα) . Η λίστα των ραδιοφώνων (24 σύνολο) παρουσιάσει ενδιαφέρον αφού τα ποσά είναι για 20 ραδιόφωνα σχεδόν ίδια – κυμαίνονται από 487 έως 496 ευρώ – για τα υπόλοιπα 4 όμως ξεφεύγουν και εκτοξεύονται από 900 ευρώ έως 1494 ευρώ Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε – και βάση του ενός από τα δυο στοιχεία που οριοθέτησαν την επιλογή – πως το ραδιόφωνο του ΕΛΛΑΔΑ ( Σπάρτη) έχει μεγαλύτερη απήχηση από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης τόση δε που φτάνει σε διαφορά τα 500 περίπου ευρώ , ο ΕΛΛΑΔΑ λαμβάνει 1494,60 ευρώ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο 996 όσα δηλαδή και ο ραδιόφωνο της Μεγαλόπολης. Την 4άδα των must ραδιοφωνικών σταθμών που «ξέφυγαν» από τα όρια του 487-498 , συμπληρώνει η ΗΛΕΚΤΡΑ στην Κόρινθο λαμβάνοντας 983,04 ευρώ! Άξια λόγου στην λίστα των ραδιοφώνων είναι επίσης η μαζική αντιμετώπιση σταθμών που δραστηριοποιούνται χρόνια με σταθμούς που τώρα έκαναν την εμφάνισή τους… Κρατούμε βέβαια μια επιφύλαξη για… τα τιμολόγια, το δεύτερο δηλαδή στοιχείο της κρίσης της Περιφέρειας… Δηλαδή, μπορεί κάποιοι με μικρή απήχηση προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί , να έδωσαν μικρό τιμολόγιο ώστε να λάβουν ίδια ποσά με εκείνους που έχουν μεγαλύτερη απήχηση και «αλμυρό» τιμολόγιο. Εκτός κι αν καθοριστικός παράγοντας είναι η συχνότητα μετάδοσης του spot των 76 δευτερολέπτων , παράγοντας που μεν ποικίλει αλλά δεν αναφέρεται ως κριτήριο στην αρχική εισήγηση.

Η τηλεόραση έχει το «ζουμί»

10 τηλεοπτικοί σταθμοί απ όλη την Πελοπόννησο λαμβάνουν χρήματα ( εφόσον βέβαια το θέμα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή της Δευτέρας) για την προβολή του spot των 76 δευτερολέπτων σε ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ και τούτο ορίζεται κατηγορηματικά στην εισήγηση.

Η επιλογή ξαναθυμίζουμε γίνεται ( η εισήγηση το λέει) βάσει : Τιμοκαταλόγου Απήχηση μέσου

Και τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα: Ο τιμοκατάλογος είναι σαφής για το κάθε μέσο και ορίζεται από το ίδιο. ΤΗΝ ΑΠΗΧΗΣΗ ΠΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;;;; Με ποια εργαλεία την μέτρησε, ποιες μεθόδους χρησιμοποίησε; Ποιες μετρήσεις έλαβε υπόψιν της ( αν φυσικά έλαβε); -Πως αποφασίστηκε πως το MAX έχει μεγαλύτερη απήχηση από το drtv; - Πως βγήκε το συμπέρασμα πως στην Κορινθία η ΗΛΕΚΤΡΑ έχει την μεγαλύτερη απήχηση και σε σχέση με τοπικής εμβέλειας σταθμούς αλλά και περιφερειακής; (Λαμβάνει 2.944, όταν ΑΧΙΟΝ ΚΑΙ TOP παίρνουν από 1963 και το super της Πελοποννήσου 2243,52! Η πρωτοκαθεδρία του best πως ορίστηκε ( λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό απ όλες τις τηλεοράσεις); Βάσει τοπικού κριτηρίου ή Περιφερειακού; Τίποτα από τα παραπάνω δεν διευκρινίζεται και ως εκ τούτου η λίστα που παρατίθεται στην εισήγηση δεν λέει απολύτως τίποτα!

Ας τα δούμε αναλυτικά και με κλίμακα ποσών από το μεγαλύτερο:

Το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει η τηλεόραση BEST της Καλαμάτας , 3.627,04 ευρώ , ποσό που μεταφράζεται σε μετάδοση 1 ημέρα χ 4 φορές και 6 ημέρες χ 5 φορές Ακολουθεί η τηλεόραση ΗΛΕΚΤΡΑ με έδρα την Κόρινθο και ποσό 2.944,60 ευρώ για μετάδοση 4 ημέρες χ 1 φορά και 3 ημέρες χ 2 φορές Στην 3η θέση η τηλεόραση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ με 2.804,40 ευρώ Και μετάδοση 5 ημέρες χ 1 φορά Στην 4η θέση η τηλεόραση MAX στο Άργος με ποσό 2.804,4 ευρώ και μετάδοση 6 ημέρες χ 1 φορά Στην 5η θέση η ART τηλεόραση με ποσό 2.448 ευρώ και μετάδοση 1 ημέρα χ 4 φορές και 6 ημέρες χ 5 φορές Στην 6η θέση η drtv τηλεόραση της Αργολίδας με ποσό 2.393,08 ευρώ και μετάδοση 4 ημέρες χ 1 φορά Στην 7η θέση το super tv της Πελοποννήσου με ποσό 2.243,52 ευρώ και μετάδοση 4 ημέρες χ 1 φορά Στην 8η θέση το AXION της Κορίνθου με ποσό 1963,10 ευρώ και μετάδοση 4 ημέρες χ 1 φορά και 2 ημέρες χ 3 φορές Στην 9η θέση το top της Κορίνθου με ποσό 1963,08 ευρώ και μετάδοση 6 ημέρες χ 1 φορά Και Στην 10η θέση η ΕΛΛΑΔΑ τηλεόραση με 1500 ευρώ και μετάδοση 3 ημέρες χ 1 φορά η οποία «βγάζει τα σπασμένα» στο ραδιόφωνο Είναι προφανές από τα παραπάνω πως η κατανομή των ποσών έγινε με βάση την μετάδοση , τις ημέρες και την συχνότητα παρουσίασης του spot. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Η υπηρεσία, όποιος συνέταξε την εισήγηση οφείλει να αιτιολογήσει την κατάταξη και κατανομή, οφείλει να πει εάν ελήφθη υπόψιν η μέτρηση της εταιρίας MARC η οποία διενεργήθηκε το καλοκαίρι και απεικονίζει τα ποσοστά των Μέσων ενημέρωσης στην Πελοπόννησο. Κι αν αυτή μέτρηση δεν ελήφθη υπόψιν ( που ως φαίνεται δεν ελήφθη – το ΣΗΜΕΡΑ θα φέρει στην δημοσιότητα αυτή τη μέτρηση σύντομα) ΤΟΤΕ ΠΟΙΑ ΜΈΤΡΗΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΙΝ;;;; Οι σύμβουλοι που μετέχουν στην οικονομική επιτροπή θα κληθούν τη Δευτέρα να αποφασίσουν για το αν θα δοθούν ή όχι αυτά τα χρήματα στα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης. Πρέπει να γνωρίζουν για να είναι η απόφασή τους σωστή, τα κριτήρια κατανομής , και πρέπει να τα γνωρίζουν και τα ΜΜΕ. Ειδάλλως καθείς μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του πελατειακές σχέσεις ,κατανομές σε ημετέρους , κατανομές για τα μάτια του κόσμου και «κλείσιμο στομάτων». Ο Τιμοκατάλογος και η απήχηση του μέσου τίθενται ως κριτήρια επιλογής ωστόσο… πουθενά δεν λέει πως «μετρήθηκε» η απήχηση!


Η 4η ΣΕΛΙΔΑ

4

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

του συνεργάτη μας Δημητρίου Δουβή

Νίκος Ζαχαρόπουλος Πρωην Αντιδήμαρχος Σικυωνίων. Που πηγαίνουν τα χρήματα των δημοτών για το ειδικό τέλος 80% για νέα έργα; «Πολλές φορές αλλά και πρόσφατα έχω αναφερθεί στα μείζοντα ζητήματα του νερού ύδρευσης στον Δήμο μας που έχουν σχέση με τη συνολική διαχείρισή του, την ποιότητά του και την υγεία των δημοτών, τα τιμολόγια και το κόστος ύδρευσης, το ειδικό τέλος του 80% [Ν.1069/80]για νέα έργα κ.λ.π. Ο Δήμος και κατ επέκταση η ΔΕΥΑ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τις διατάξεις λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και από τη λογική, έχει υποχρέωση να ενημερώνει, μέσα από τους λογαριασμούς των τελών ύδρευσης, τους Δημότες μας ανά[ 6] μηνο ή ακόμα και ανά έτος για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. [ Ισολογισμοί-προγραμματισμός και εκτέλεση νέων έργων-κόστος λειτουργίας της επιχείρησης-κόστος αγοράς νερού, ανείσπρακτα τέλη κ.λ.π.] Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένας επικεφα-

λής των Δημοτικών αρχών αλλά και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ δεν φρόντισε να ενημερώνει τους Δημότες μας, οι οποίοι τους επέλεξαν να τους εκπροσωπούν, για τις δράσεις της επιχείρησης. Το μόνο που κατά καιρούς βλέπουμε είναι διαφημιστικά φυλλάδια, μέσα στους λογαριασμούς ύδρευσης, που φυσικά πληρώνουν οι Δημότες μας χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος , με μοναδικό σκοπό να διαφημίσουν τον εαυτό τους και το ανύπαρκτο έργο τους. Με την παρέμβασή μου αυτή ζητάω από τη ΔΕΥΑ να ενημερώσει άμεσα σε τους Δημότες μας και φυσικά τον υποφαινόμενο , για το τέλος του 80% για νέα έργα. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 1-Από αρχές του έτους 2010, που ανέλαβε η σημερινή Δημοτική αρχή, μέχρι σήμερα

πόσα χρήματα εισέπραξε η ΔΕΥΑ από τους Δημότες μας για το ειδικό τέλος του 80% για νέα έργα. 2-Να δοθούν ακολούθως ανάλογες απαντήσεις και για τις [4] ετίες 2003/2006 και 2007]2010. 3-Από το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε πόσο διετέθη για νέα έργα, ποιά έργα συγκεκριμένα και σε ποιες περιοχές του Δήμου έγιναν. Φυσικά δεν μιλάμε για έργα που έγιναν από άλλα κονδύλια π.χ. ΕΣΠΑ κ.λ.π που θα ζητηθούν ανάλογα στοιχεία σε εύθετο χρόνο. 4-Από το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε πόσο διετέθη, πέρα από την κατασκευή νέων έργων, και σε άλλες δράσεις της επιχείρησης, π.χ. για τη μισθοδοσία των εργαζομένων κ.λ.π. Αυτά προς το παρόν για να μάθουν όλοι οι Δημότες που πηγαίνουν τα χρήματα από το υστέρημά τους σε μια πολύ δύσκολη οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης».

βάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας με εκπαιδευτικές ενημερώσεις – ομιλίες – διαδραστικά παιχνίδια στα σχολεία, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο), ενώ το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Tο πρόγραμμα δράσεων, των αμέσως προσεχών ημερών, έχει ως εξής: • Σάββατο 30/11 και ώρα 10:00 πμ – 14:00 μμ : Ζευγολατιό, Δημοτικό Σχο-

λείο / Δήμος Βέλου – Βόχας / Luna Park ανακύκλωσης και παιχνίδια για παιδιά – ενημέρωση για ενήλικες. • Σάββατο 30/11 και ώρα 10:00 πμ – 14:00 μμ : Νεμέα, 2ο Δημοτικό Σχολείο / Δήμος Νεμέας / Luna Park ανακύκλωσης και παιχνίδια για παιδιά – ενημέρωση για ενήλικες. • Σάββατο 30/11 και ώρα 18:00 μμ : Νεμέα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Νεμέας: ομιλία με θέμα « Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση – Αλληλεγγύη» • Σάββατο 30/11 και ώρα 20:00 μμ: Ξυλόκαστρο, στο Θέατρο «Αγγελος Σικελιανός»: ομιλία με θέμα « Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση – Αλληλεγγύη » • Δευτέρα 01/12 εκπαιδευτικές ομιλίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή όλων των φορέων είναι εθελοντική».

Όλοι οι δήμοι της Κορινθίας συμμετέχουν στις εκδηλώσεις για την ανακύκλωση

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στην Κορινθία. Οι συντονισμένες δράσεις λαμβάνουν χώρα από τις 22/11 έως 22/12/2013, σε όλη την Κορινθία και θα συνεχισθούν και με την έναρξη του νέου έτους. Οι διάρκειας ενός μηνός δράσεις, αποτελούν μία καινοτόμα πρωτοβουλία, που για πρώτη φορά γίνεται στην χώρα μας, με την συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων: Στις δράσεις μετέχουν και οι έξι Δήμοι της Κορινθίας: Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Σικυωνίων, Νεμέας, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Βέλου – Βόχας, όπου θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις. Επίσης συμμετέχουν: η α” βάθμια και β”

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σύμβουλος Έκδοσης ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ

Εκδότης • Δ/ντής:

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΗΣ,

Ιδιοκτησία:

Συντακτική Ομάδα: Χριστίνα Τσιορωτά,

ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στα πλαίσια των επίσημων συναντήσεων του Γερμανού Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. Wolfgang Dold, με την Περιφερειακή ηγεσία και των περιηγήσεών του στην Πελοπόννησο, με σκοπό την προώθηση των Πελοποννησιακών προϊόντων στη Γερμανική αγορά και την ενίσχυση των εμπορικών και τουριστικών σχέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη Γερμανία, ο Γερμανός Πρέσβης επισκέφτηκε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Νομό Κορινθίας, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γ. Πουλοκέφαλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε. Στο σύντομο καλωσόρισμα που έκανε στον κ.Dold, ο κ. Δέδες αναφέρθηκε στα διεθνώς αναγνωρισμένα Κορινθιακά προϊόντα όπως το Νεμεάτικο κρασί, την Σουλτανίνα και την Κορινθιακή Σταφίδα, τα εσπεριδοειδή, το Κορινθιακό λάδι κ.ά, που κυκλοφορούν σε δεκάδες αγορές του πλανήτη. Αναφέρθηκε ακόμη, στον τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της Κορινθίας και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Νομού για όλες τις εποχές του χρόνου. Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ιδιαίτερα την στρατηγική θέση του νομού για το εμπόριο, τις συγκοινωνίες και τον τουρισμό. Κλείνοντας, ο κ. Δέδες απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον Γερμανό Πρέσβη, προκειμένου να φιλοξενηθεί και να περιηγηθεί την Κορινθία, ώστε να μπορέσει να γνωρίσει από κοντά τον αγροτικό, τον πολιτιστικό, αλλά και τον τουριστικό μας «πλούτο». Από την πλευρά του, ο Γερμανός Πρέσβης αποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση και έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για όσα πληροφορήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη για την Κορινθία, τα προϊόντα της, τον πολιτισμό και τις ομορφιές της.

ΚΩΔ. 2803

Αρθρογραφούν ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΖΩΗ ΘΑΝΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ Εμπορική διεύθυνση: “All About” τηλ: 6942 554684

της Κορινθίας ο Πρέσβης της Γερμανίας

Δ/νση:Τέρμα Αγ. Άννης - 20100 Κόρινθος, τηλ. 27413-01098 & fax: 27410-84423 E-mail: simera@otenet.gr. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Διανέμεται από την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.


ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Απάντηση του Αντιδημάρχου Δέδε σε δημοσιεύματα: οι αναμονές βαφτίστηκαν παροχές Σε απάντηση αυτών των κατάπτυστων δημοσιευμάτων που γράφονται για άλλους λόγους και σκοπούς, έχω να απαντήσω τα εξής: 1.Το δίκτυο αυτό κατασκευάζεται από το Σύλλογο Πανόραμα του Αγίου Χαραλάμπου, με τη συνδρομή του Δήμου (διάθεση εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων καθώς και μέρος υλικών) 2.Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 3.Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού, είναι 450.000€ και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε ποτέ να κατασκευασθεί, αφού ποτέ δεν θα μπορούσε ο ίδιος Δήμος η ή ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ, καθώς και οι δημότες της περιοχής, να ανταποκριθούν στη δαπάνη αυτή. 4.Δεν πηγάζει από πουθενά καμία αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ, στην κατασκευή του έργου αυτού. Οι αρμοδιότητες της ξεκινούν από τη στιγμή παράδοσης του δικτύου με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης από το Δήμο. 5.Τις ΑΝΑΜΟΝΕΣ που εκκρεμούν για την υδροδότηση των κατοικιών αυτών, τις βάφτισαν παροχές. 6.Η σύνδεση των κατοικιών αυτών με το δίκτυο ύδρευσης θα γίνει από τη ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ αφού αφενός παραληφθεί το δίκτυο και αφετέρου οι ιδιοκτήτες προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 7.Το δίκτυο αυτό κατασκευάζεται ΧΩΡΙΣ να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου ή της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ, ούτε ένα ευρώ. 8.Το ακατόρθωτο για όλους τους προηγούμενους γίνεται τώρα πραγματικότητα. 9.Η εντολή του Δημάρχου προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δέδε, ήταν σαφής: «Αφού εξασφαλίσεις την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για την υδροδότηση των οικισμών αυτών, μερίμνησε για την κατασκευή των κατάλληλων δικτύων. Χρήματα δεν υπάρχουν, βρες τον τρόπο και ενημέρωσέ με για ότι χρειαστεί». 10.Πώς διέρρευσε στα ΜΜΕ το υπηρεσιακό σημείωμα της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ, με απώτερο σκοπό να ακυρωθεί η εκτέλεση του παραπάνω έργου, το οποίο εξυπηρετεί συμφέροντα δημοτών; Ως αποτέλεσμα, το ακατόρθωτο για όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές γίνεται πραγματικότητα και αυτό τρομάζει και πονάει μερικούς! Λουράκι 29/11/2013 Δημήτρης Δέδες -Αντιδήμαρχος Δήμου ουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων

5

ΣΗΜΕΡΑ

Έναρξη του 4ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου στη Κόρινθο Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στις 12.00 μ.μ., στο θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου (Κολιάτσου 22), η επίσημη συνέντευξη Τύπου των διοργανωτών του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κορινθίας-Πελοποννήσου, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 7 έως τις 15 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στη πόλη μας. Στην συνέντευξη παρευρέθηκαν και μίλησαν, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Καμπούρης, ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Παναγιώτης Λαμπρινός, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της «Global Arts» Σωκράτης Λαμπρόπουλος, ο Θάνος Κερμίτσης σκηνοθέτης της πρώτης Ελληνικής ταινίας μεγάλου μήκους επικής φαντασίας «Τα Χρονικά του Δρακοφοίνικα : Αδάμαστος», ο ηθοποιός Γκρέγκ Τερζάκης πρωταγωνιστής της Ελληνικής ταινίας μεγάλου μήκους «Τελική Αποπληρωμή», ο Γιώργος Τζαβάρας σκηνοθέτης του «Θεατρικού Εργαστηρίου» του Δήμου Κορινθίων και μέλος της Κριτικής Επιτροπής ταινιών μεγάλου μήκους για την κατηγορία «Χρυσός Πήγασος», η ηθοποιός Ελένη Πετροπούλου, παρουσιάστρια των τελετών έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ και η διευθύντρια του Φεστιβάλ

Πέτρα Τερζή. Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν τη σημασία της διοργάνωσης, αφού πρόκειται για μια καλλιτεχνική συνάντηση του Ανεξάρτητου Κινηματογράφου. Στο πολιτιστικό αυτό δρώμενο, συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες και παραστάσεις, που συνδυάζουν την ευσυνείδητη διάθεση του ερασιτέχνη και την επαγγελματική νοοτροπία του ποιοτικού αποτελέσματος. Όπως υπογράμμισαν, πάντα

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Αγ. Θεοδώρων (οδός Δημ. Στάμου - Αγ. Θεόδωροι, άνωθεν Πολυιατρείου) (καθότι είναι σε εξέλιξη εργασίες επισκευής της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης) την 4η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2012. 2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2012.

Κιάτο: Ενημέρωση για πρόσθετες υπηρεσίες Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) που λειτουργεί στον Δήμο Σικυωνίων και προσωρινά στεγάζεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , είναι πλέον συνδεδεμένο με το σύστημα TAXIS του Υπουργείου Οικονομικών και επομένως μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες ως ορίζει ο σχετικός νόμος.

οι μικρές καλλιτεχνικές παρέες δημιουργούν εξαιρετικές ταινίες, αφού οι προσπάθειές τους εκπορεύονται από τα βάθη της καρδιάς τους. Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα φιλοξενηθεί στο CineplexLais , του οποίου ο συγκεκριμένος χώρος αποτέλεσε πριν τέσσερα χρόνια, την αφετηρία της καλλιτεχνικής αυτής προσπάθειας με την ονομασία «Γέφυρες».


6

Τα Παραπολιτικά Μου χε τάξει ο Πέτρος

Δεν τις αλλάζουμε σου λέω!!!

Οι πλάκες στους πεζοδρόμους της Κορίνθου γλιστράνε… Πρόσφατα μια ηλικιωμένη μεταφέρθηκε μάλιστα με ασθενοφόρο αφού έπεσε σε σημείο των πεζοδρόμων μετά από βροχή. Το ότι γλιστράνε το καταλαβαίνει όποιος περπατήσει επάνω στους πεζοδρόμους. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και… η προδιαγραφή! Διότι όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Ντιγκιρλάκης στο top «οι πλάκες πληρούν τις προδιαγραφές του έργου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία απολύτως σκέψη για ν αντικατασταθούν, και αυτό το ξεκαθαρίζω»! Το ξεκαθάρισμα ήρθε μετά την απόφαση του Δήμου Πατρέων που έχει τις ίδιες πλάκες να προχωρήσει σε αλλαγές… Ε εμείς εδώ ας γλιστράμε!

πως το Φράγμα θα γίνει! Φράγμα γιοκ όμως! Φαίνεται δεν θ ακούει μπουλντόζες όπως άκουγε ο Αναστάσης!

Του ΣΗΜΕΡΑ! ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Απορία: Τι απέγινε εκείνη η συνέντευξη τύπου του Λογοθέτη για την ενημέρωση των ΜΜΕ μετά την ακρόαση στην επιτροπή παιγνίων; Πέρασε και η 2η ακρόαση και… ακόμα περιμένουμε!

Φτού σου μάτια μου!

Όχι βλέπετε αυτήν την φωτογραφία , αλήθεια! Δεν καταλαβαίνετε αμέσως ποιος είναι ο Γερμανός; Με όλη τη κακή διάθεση το λέω προς τον αξιότιμο πρέσβη που μας επισκέφθηκε αλλά να… καραμπαμ κάνεις βρε παιδί μου!

Όλα σου φταίνε!

Ούτε δικό του να ταν το blog του Φώτη! Όλο επιστολές είναι ο Ζαχαρόπουλος και σε όλες κάτι να του φταίει! Το ένα η ηδμοτική αρχή, το άλλο η δημοτική αρχή, στρβό το ένα, στραβό και τα άλλο! Ή τόσο άχρηστος είναι ο έρημος ο Σταματόπουλος ( που κατατρόπωσε ονόματα και ονόματα στις εκλογές),ή ο κόσμος της Σικυώνας δίχως κριτήριο επιλογής, ή… απλά ο αγαπητός Νίκος είναι ολίγον τι ανικανοποίητος θα το πω!

Ψάχνει… Υποψήφιο το ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια!

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανοίγοντας τον διάλογο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 πραγματοποιεί την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Μαίναλον» στην Τρίπολη, με την παρουσία στελεχών από τις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πελοποννήσου, περιφερειακή σύσκεψη με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές». Στην σύσκεψη θα συμμετέχει ο γραμματέας του τομές Αυτοδιοίκησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χατζημιχάλης Φώτης και εκπρόσωπος απο τον τομέα Επικοινωνίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ψέματα λές!

Όχι μόνο θα ΞΑΝΑ ξεκινήσουν τα έργα στην Ολυμπία Οδό, όχι μόνο θα τα ΞΑΝΑ εγκαινιάσουμε αλλά θα δημιουργηθούν και… 20.000 θέσεις εργασίας! Αυτά να μην έλεγες βρε Χρυσοχοίδη και τι καλά που θα ταν! Για τους ανέργους των έργων που τόσο καιρό δεν έχουν στον ήλιο μοίρα δάκρυ δεν έσταξες… Οι 20 χιλιάδες νέες θέσεις σε μαράνανε! Και για να χουμε το καλό ερώτημα… θέσεις των πόσων ευρώ;;; Των 400;


Τα Παραπολιτικά Του ΣΗΜΕΡΑ! ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Φώτης δίνει… ΟΣΚΑΡ!

Τις προηγούμενες μέρες έγινε μία δημοσκόπηση στο δήμο Σικυωνίων σε ότι αφορά τους υποψήφιους δημάρχους που θέλουν να διεκδικήσουν το δήμο στις ερχόμενες εκλογές. Δεν γνωρίζουμε τι έδειξε η εν λόγω δημοσκόπηση, ποιος την έκανε, ούτε αν έχει σκοπό (αυτός που τη διενήργησε) να τη δημοσιεύσει σε κάποιο ΜΜΕ! Αυτό εξάλλου θα φανεί στην πορεία! Εμάς πάντως μας διασκέδασε αφάνταστα η εν λόγω δημοσκόπηση με το ερωτηματολόγιο που είχε! Έγιναν δύο βασικά λάθη που αλλοιώνουν εντελώς, κατά τη γνώμη μας πάντα, την εν λόγω δημοσκόπηση την οποία χαρακτηρίζουμε …αστεία! α. Το πρώτος λάθος είναι ότι συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που ακούγονται ότι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Ν. Ζαχαρόπουλου που από την περασμένη άνοιξη είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος! Ανεξάρτητα από το…ρεύμα που έχει ο καθένας όταν κάποιος δηλώνει επίσημα υποψήφιος δήμαρχος οφείλουν να τον συμπεριλαμβάνουν στο ερωτηματολόγιο. β. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρχει πολιτική κίνηση για το Κιάτο. Αυτοί που διενήργησαν την δημοσκόπηση δεν σκέφτηκαν να το λάβουν υπόψη τους; Ακόμα και ας μην έχει ανακοινωθεί κάποιο πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να τεθεί σχετικό ερώτημα; Για φανταστείτε πόσο θα αλλοιωνόταν το αποτέλεσμα της εν λόγω δημοσκόπησης αν υπήρχε και το εξής ερώτημα: Θα ψηφίζατε κάποιον υποψήφιο δήμαρχο από το ΣΥΡΙΖΑ;

Πάτε να.. γελάσετε! Και επειδή πολύ μας έχουν «φουσκώσει» Τα παραπολιτικά σας προτείνουν παράσταση για να μην αφήσετε άντερο από τα γέλια!

Έλεος πια!

Κάνατε την δουλεια σας αλλά αυτό δεν αρκεί! Πρέπει να θριαμβολογήσετε, να μας το πείτε λες και κάνατε κάτι σπουδαίο! Αγαπητή υπηρεσία ελέγχου , αυτό πρέπει να κάνεις! Να ελέγχεις , να εντοπίζεις της παρατυπίες και να τις διορθώνεις! Καλή και η ενημέρωση δεν λέω αλλά… να δεν είναι και προτεραιότητα! Αν πάλι ΜΠΡΑΒΟ θέλετε να σας πούμε σας το λέμε βρε παιδί μου! Αρκεί να μην ήταν ο πρώτος και τελευταίος έλεγχος!

7


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΙΑΤΟΥ

Η πρωτοβουλία αντίστασης Κορινθίας καταγγέλλει στον λαό της δυτικής Κορινθίας το επερχόμενο κλείσιμο του ΙΚΑ και πολυιατρίου ΕΟΠΥ στο Κιάτο. Η πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει την δημόσια υγεία θέλει να συγχωνεύσει όλες τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στην Κόρινθο. Έτσι δυσκολεύει την πρόσβαση των κατοίκων του Κιάτου του Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου – ας θυμηθούμε ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε έκλεισε και το ΙΚΑ του Ξυλοκάστρου – και κυρίως αυτών των ανθρώπων που μένουν στα ορεινά χωριά. Ο λαός μπορεί και πρέπει να σταματήσει αυτές τις πολιτικές που διαλύουν την δημόσια υγεία. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων γιατρών του ΕΟΠΥ σε όποια κινητοποίηση υπάρξει για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας και στον αγώνα ενάντια στην συγχώνευση των μονάδων ΙΚΑ, ΕΟΠΥ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΙΑΤΟΥ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Εμβολιάζει τα πιτσιρίκια Ο Δήμος Κορίνθου τη Δευτέρα

Ο Δήμος Κορινθίων, στα πλαίσια του Προγράμματος Εμβολιασμών των ανασφάλιστων δημοτών, θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Μ. Κ. Ο. Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, εμβολισμούς σε 62 παιδιά του Δήμου μας. Στο σημαντικό αυτό Πρόγραμμα, του Δήμου Κορινθίων, θα συμμετέχουν επιπλέον οι εθελοντές παιδίατροι, κ. Μαργαρίτα Μπίτση και κ. Μπετίνα Σνά’ι’ντερ. Ο εμβολιασμός των παιδιών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στις 2 Δεκεμβρίου του 2013, στις 9.30 π.μ., στο χώρο του Δημοτικού-Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Κορινθίων, που φιλοξενείται στην οδό Αδειμάντου 22 στην Κόρινθο. Στον εμβολιασμό της 2 Δεκεμβρίου θα συμμετέχουν ανασφάλιστα παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν αιτηθεί δωρεάν εμβολιασμό στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου μας. Για συμμετοχή στον επόμενο εμβολιασμό, οι ενδιαφερόμενες ανασφάλιστες και άπορες οικογένειες έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων που βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου 22. Για περισσότερες πληροφορίες οι συμπολίτες μας, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27413-63322, υπεύθυνη κ. Αργυροπούλου.

Περιφέρεια

9

ΣΗΜΕΡΑ

Ενημερωτική σύσκεψη σήμερα για την παραχώρηση χερσαίων τμημάτων Λιμενικής Ζώνης Λιμένα Πατρών προς το Δήμο Πατρέων Μανώλης Αγγελάκας: «Όχι άλλη αναβολή – Ναι σε βιώσιμη και ρεαλιστική λύση»

Ο συντονισμός των δράσεων των υπηρεσιών και των φορέων, για την παραχώρηση χερσαίων τμημάτων Λιμενικής Ζώνης Λιμένα Πατρών προς το Δήμο Πατρέων ήταν το θέμα ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην Πάτρα. Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Πατρέων Ιωάννης Δημαράς, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΟΛΠΑ Κωνσταντίνος Πλατυκώστας και Ιωάννης Μάκκας, ο πρόεδρος και το μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας και Παναγιώτης Χελάς, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Αθανάσιος Γιανναδάκης και Ιωάννης Πανταζόπουλος. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι η πρόταση της Πολιτείας για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: •Αναπτυξιακό χαρακτήρα για την οικονομία της πόλης και της περιοχής •Διασφαλίζει την χρηματοδότηση και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην παραγωγή αποτελεσμάτων για τη πόλη •Δημιουργεί θέσεις εργασίας που αποτελούν ανάγκη για την κοινωνία της Πάτρας •Συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των Πατρινών,

παραχωρώντας μέρος του μετώπου στο Δήμο Πατρέων και πραγματοποιώντας παρεμβάσεις (χώροι αθλοπαιδιών, ποδηλατόδρομοι, χώροι πρασίνου, χώροι αναψυχής) και στο υπόλοιπο μέρος του μετώπου •Δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, η διαχείριση του οποίου δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προεκλογικής αντιπαράθεσης κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές •Ανταποκρίνεται στο αίτημα 53 φορέων, οι οποίοι ζητούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς άμεση λύση και όχι αναβολές και περιττά λόγια. Ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Δημαράς, ο Αντιπ/ρχης κ. Αλεξόπουλος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιαν-

ναδάκης απεχώρησαν από την σύσκεψη ισχυριζόμενοι ότι γι΄αυτούς είναι εν ισχύ η προηγούμενη ΄΄πρόθεση΄΄ παραχώρησης. Μετά το τέλος της σύσκεψης ο κος Αγγελάκας δήλωσε: «Είναι η ώρα αποφάσεων, χωρίς αναβολές με τόλμη και ειλικρίνεια. Το απαιτούν οι συνθήκες και το επιβάλλει το συμφέρον των πολιτών της Πάτρας. Δεν πιστεύω στην πολιτική και με σκοπιμότητα αντιπαράθεση, αλλά στον ειλικρινή διάλογο που οδηγεί σε σύνθεση». Η πρόταση για την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου θα παρουσιαστεί στους φορείς της πόλης σε συνέντευξη τύπου που θα διοργανωθεί.

σχολεία από την Προισταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Αγγελική Πουλοπούλου. Η κ. Κανέλα Καράμπελα ψυχολόγος παρουσίασε το πρόγραμμα Αγωγής Διαφυλικών σχέσεων που υλοποιείται στα Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο Επ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας και Διευθυντής του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου Ζήσης Παπαθανασίου αναλύοντας τη θεματική ενότητα «Οικογένεια και σεξουαλικότητα» τόνισε ότι ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται διεθνώς τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του. Ανέλυσε τα αίτια της παρακμής της ελληνικής οικογένειας και έθεσε ερώτημα για προβληματισμό και σκέψη στο κοινό σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο θεσμός της οικογένειας και ο ρόλος των δύο φύλων ώστε να απομακρυνθούμε από τη μηχανιστική αντίληψη της σεξουαλικότητας. Επίσης ο ψυχολόγος Κωνσταντίνος Δαφνάς, συνεργάτης του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου και της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Παιδιού και Εφήβου αναπτύσσοντας τη θεματική ενότητα «Σεξουαλικότητα και εφηβεία» τόνισε ότι χρειάζεται να δοθεί μεγάλη έμφαση στο επίπεδο της ενημέρωσης και της σεξουαλικής αγωγής των

εφήβων και του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αυτοί αναπτύσσονται. Η σεξουαλικότητα είναι και αποτελεί μια φυσιολογική πτυχή της εφηβικής ανάπτυξης. Πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα μιας αναμενόμενα κανονικής διαδικασίας ανάπτυξης και όχι σαν μια συνθήκη επικίνδυνης αναπτυξιακής πορείας αφού για να γίνει κάποιος σεξουαλικά υγιής ενήλικας αποτελεί αναπτυξιακό έργο της εφηβείας. Ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς , εκπαιδευτικούς και άλλους που συμμετείχαν και παρακολούθησαν την ημερίδα. Εκφράστηκε η αγωνία των γονέων για τον τρόπο που θα πρέπει να προσεγγίζουν τα παιδιά τους και να συζητούν μαζί τους θέματα που αφορούν τη σεξουαλική τους ανάπτυξη. Επίσης από τους εκπαιδευτικούς τέθηκε η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο θέμα αγωγής διαφυλικών σχέσεων στη σχολική κοινότητα και έγινε ιδιαίτερη αναφορά για τη χρησιμότητα του προγράμματος που υλοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποτελέσματα της ημερίδας με θέμα «Αγωγή Διαφυλικών Σχέσεων σε Εφήβους» που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής , ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν την οικογένεια και το παιδί και του εγκεκριμένου, από το Υπουργείο Παιδείας , προγράμματος που υλοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2013-2014 το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την «Αγωγή Διαφυλικών σχέσεων σε έφηβους» Στόχος της ημερίδας αποτέλεσε η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση γονέων εκπαιδευτικών και εφήβων για τη συμβολή της οικογένειας , του σχολείου και των αρμοδίων υπηρεσιών στη διαπαιδαγώγηση των εφήβων στην αγωγή των διαφυλικών σχέσεων. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο κ. Ανδρέας Πουλάς θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η Αντιόπη Ζωή Μαριά ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Πέτρου Μισθού Αρχικά τονίσθηκε η αναγκαιότητα υλοποίησης Προγράμματος Αγωγή Διαφυλικών Σχέσεων στα


10

ΘΕΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας τα λέει «έξω απ τα δόντια» στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο»

Γιάννης Μπουντρούκας : Ήμασταν όλοι βολεμένοι σ ένα μοντέλο οικονομίας με σαθρά πόδια Έξω από τα δόντια μίλησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Μπουντρούκας στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» και τον Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο το βράδυ της Πέμπτης στο super. Ο Πρόεδρος, γνωστός για την ευθύτητα και την ειλικρίνεια του απέδωσε στον καθένα ακόμα και στους ίδιους ( τους επιχειρηματίες) το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί για τν σημερινή άσχημη κατάσταση . «Προφανώς όλοι φέρουμε μερίδιο ευθύνης αν μη τι άλλο γιατί βλέπαμε που πήγαινε το πράγμα και δεν μιλάγαμε, για πολλά χρόνια ήμασταν όλοι βολεμένοι και εμείς οι επιχειρηματίες και οι μισθωτοί και οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι και πολύ περισσότερο οι πολιτικοί που δια των πελατειακών σχέσεων, μπορούσαν να παίρνουν τους ψήφους και να ξανακυβερνάν. Δυστυχώς τα πράγματα σε κάποια στιγμή θα έσκαγαν δεν υπήρχε περίπτωση. Ξέρετε οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ανταποκρίνονταν απόλυτα στις υποχρεώσεις τους , οι επιχειρηματίες δεν ανταποκρίνονταν απόλυτα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Φτιάξαμε ένα μοντέλο οικονομικό για την χώρα μας το οποίο εν πολύς βασιζόταν σε όχι σταθερά πόδια, σε σαθρά πόδια θα έλεγα. Σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει υπερήφανους αυτή η διαπίστωση που βγαίνει μέσα από επίσημους δείκτες , από διεθνείς οργανισμούς και το παρακολουθούμε συνέχεια. Νομίζω ότι αφέθηκε το κράτος να λειτουργεί χωρίς σημαντικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς , με αποτέλεσμα να θεωρείται εξυπνάδα το να κάνεις κάτι παράνομο ή να βγάλεις εύκολα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό όμως όπως διαπιστώνουμε από άλλες οικονομίες που παρακολουθούμε και από τις ανεπτυγμένες οικονομίες ποτέ ένα τέτοιο μοντέλο δεν έδωσε ευτυχία και οικονομική αυτάρκεια στον λαό τους, ποτέ. Ενδεχομένως για κάποιες στιγμές όπως συνέβη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, όπου παίρναμε δάνεια ασύστολα , γιατί ήτανε οι συνθήκες έτσι λόγω του ευρώ ας πούμε, ενδεχομένως νοιώσαμε μια επίπλαστη ευημερία. Αυτή όμως θα την πληρώσουμε για πάρα πολλά χρόνια.»

Παίρναμε δάνεια ασύστολα τα τελευταία 15 χρόνια , νιώσαμε μια επίπλαστη ευημερία. Αυτή όμως θα την πληρώσουμε για πάρα πολλά χρόνια Η δεινή κατάσταση ανέμενε τον πρόεδρο Μπουντρούκα στην καρέκλα του Επιμελητηρίου από την πρώτη στιγ-

ζουν έτσι κενές περιεχομένου, αλλά έχουνε πολύ σημαντικό περιεχόμενο μέσα τους. Αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε σαν επιμελητήριο, να διαπαιδαγωγήσουμε από νεαρή ηλικία τους Έλληνες, αυτές τις αρχές και τις αξίες.»

Ήμασταν όλοι βολεμένοι και εμείς οι επιχειρηματίες και οι μισθωτοί και οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι και πολύ περισσότερο οι πολιτικοί που δια των πελατειακών σχέσεων, μπορούσαν να παίρνουν τους ψήφους και να ξανακυβερνάν μή που κάθισε σε αυτήν. Όλα αυτά τα χρόνια πασχίζει με τους συνεργάτες του να δώσει διεξόδους, να ανακουφίσει, να καινοτομήσει το «επιχειρείν» και τούτο αν μη τι άλλο φαίνεται . «Ζούμε τραγικές στιγμές , έχω πει επανειλημμένα ότι εγώ ανέλαβα το 2009 ως πρόεδρος του επιμελητηρίου παρότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στην διοίκηση του επιμελητηρίου, από την πρώτη μέρα της κρίσης, βιώνουμε απίστευτες στιγμές. Δεν μπορώ να το περιγράψω, εγώ θεωρώ αυτή την στιγμή ότι ο άνεργος επιχειρηματίας ή ακόμα και ο επιχειρηματίας που συνεχίζει να επιχειρεί αυτή την στιγμή είναι σε δυσμενέστερη θέση από όλους τους άλλους Έλληνες πλην ίσως των ανέργων νέων.»

Να φτιάξουμε ένα καινούργιο μοντέλο , μια νέα επιχειρηματικότητα η οποία θα βασίζεται σε σχέδιο, σε καινοτομία , σε εξωστρέφεια Στόχος μας είναι ένα νέο μοντέλο θα πει ο Γιάννης Μπουντρούκας δίνοντας τα χαρακτηριστικά του και μη αρκούμενος σε γενικόλογες αναφορές οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βοηθήσουν πέραν να εξυπηρετήσουν επικοινωνιακά εκείνους που τις υπηρετούν. «Η ιστορία είναι να φτιάξουμε ένα καινούργιο μοντέλο , μια νέα επιχειρηματικότητα η οποία θα βασίζεται σε σχέδιο, σε καινοτομία , σε εξωστρέφεια και σε μια σειρά από άλλες τέτοιες λέξεις που ίσως φαντά-


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης και ατόμων με ειδικές ικανότητες

Καρμπουνάρι Λουτράκι Τηλ: 27410 48949- 27410 48570 Fax: 27410 49510


12

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Κερδίζει συνεχώς έδαφος ο Κωτσοβός κινείται ανοικτά και πυκνώνει τις επαφές του σε ολόκληρο το δήμο

Πυκνώνει τις επαφές του ο υποψήφιος δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Σ.Κωτσοβός στο Άργος αλλά και στους πρώην δήμους και κοινότητες και κινείται προς την κατεύθυνση και τον στόχο που έθεσε την ημέρα που ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του.Τη σύμπραξη και τη συμφιλίωση όλων των πολιτικών τάσεων για το καλό του τόπου.Πηγές από την πλευρά του Σ.Κωτσοβού δηλώνουν ότι .......... μέχρι αυτή τη στιγμή κερδίζει την αποδοχή του μεγαλύτερου ποσοστού των ψηφοφόρων που αναζητούν την αλλαγή προς το καλύτερο στον τρόπο και το ύφος της διαχείρησης στην τοπική αυτοδιοίκηση,όπως επιβάλλουν οι καινούργιες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.Τελευταία, στενοί

συνεργάτες και φίλοι βλέποντας την μεγάλη αποδοχή του κόσμου στο πρόσωπο του Σ.Κωτσοβού τον προτρέπουν να κάνει ανοικτή πολιτική συγκέντρωση,όμως ο ίδιος που ποτέ δεν υπήρξε φανατικός των κινήσεων εντυπωσιασμού,θεωρεί ότι ακόμη είναι νωρίς και υποστηρίζει ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχουν τα τρέχοντα θέματα του Δήμου.Τελευταίες πληρο-

Την θέση του Π.Αναγνωσταρά παίρνει η Νατάσα Τραγγάλου

«Δεν θα μπορούσα να μην δεχτώ την θέση της δημοτικής συμβούλου, θα ήταν σαν να μην τιμούσα τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.» Με αυτή την φράση η Νατάσα Τραγγάλου μας έκανε γνωστή την πρόθεση της για του τι θα κάνει ύστερα από την παραίτηση του Παναγιώτη Αναγνωσταρά από την θέση του δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Ναυπλιέων. Η παραίτηση της από την θέση της ειδικής συμβούλου του Δημάρχου Ναυπλιέων έγινε την Τρίτη , όμως θα πρέπει πρώτα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και ύστερα θα μπορέσει να αποδεχτεί την θέση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων.

φορίες πάντως λένε ότι ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό χωρίς να αφήνει την δυνατότητα να διαρρεύσει.Ίδωμεν......... by cobrateam

Αναβάθμιση και αναμόρφωση παιδικών χαρών στο Δήμο Ναυπλιέων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Ένα ακόμη έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής στο Δήμο Ναυπλιέων έχει ήδη δρομολογηθεί. Έπειτα από τις κατάλληλες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για την αναβάθμιση και αναμόρφωση παιδικών χαρών. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ναυπλιέων θα προχωρήσει στην εγκατάσταση εξοπλισμού (παιχνίδια, καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, αποκατάσταση δαπέδου κ.ά.) σε πέντε κοινόχρηστες παιδικές χαρές που μέχρι χτες παράμεναν είτε αναξιοποίητες είτε με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (κυρίως όργανα ακατάλληλα και φθαρμένα). Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασής, είναι βέβαιο ότι η εικόνα τους θα αλλάξει. Βασικό κριτήριο επιλογής των παιδικών χαρών αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός των χώρων, ως χώρος παιδικής χαράς από το σχέδιο πόλης, καθώς επίσης τα λειτουργικά τους προβλήματα και η θέση τους στον αστικό ιστό δηλαδή, περιοχές που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την αναβάθμιση και αναμόρφωσή τους θα μεταμορφώσει τις παιδικές χαρές σε τόπους συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, με σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ταυτόχρονα, θα είναι απολύτως ασφαλείς αφού θα ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών (Υπουργική Απόφαση υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009), όπως και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Σημειώνεται, τέλος, πως πρόκειται για ένα έργο ύψους 919.338 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων” 2007 – 2013 – Άξονα Προτεραιότητας (08): “Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, με διαχειριστική αρχή την ΕΕΤΑΑ.

Αόρατος πωλητής ...στο Άργος

Παρόλες τις επισημάνσεις του Εμπορικού Συλλόγου Άργους και παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου,Προέδρου της τοπικής κοινότητας ,αρμόδιου Αντιδημάρχου,διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Άργους περί ελέγχων ,το παρεμπόριο έχει στήσει το δικό του βασίλειο με τους δικούς του Νόμους στην πόλη του Άργους.Και οι φωτογραφίες μιλούν μόνες τους...Υπαιθριοι πωλητές πωλούν και μάλιστα απαγορευμένα είδη(χαλιά -μοκέτες) όποια ημέρα θέλουν,ότι ώρα θέλουν ,σε όποιο σημείο θέλουν.Ο πωλητής της φωτό στους Στρατώνες του Καποδίστρια έχει συνεχή παρουσία, περί τον ένα μήνα, χωρίς να τον έχει ενοχλήσει ΚΑΝΕΝΑΣ. Μάλιστα μέλη του Συλλόγου τον αποκαλούν ο ΄΄Αόρατος πωλητής΄΄!!Από ότι φαίνεται όταν περνούν από μπροστά του τα περιπολικά του Α.Τ.Άργους ,ο Δήμαρχος ,ο Πρόεδρος της Κοινότητας ,ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος,δεν σταματούν να το ελέγξουν ή αντίστοιχα δεν δίνουν εντολή ελέγχου , διότι προφανώς είναι ΑΟΡΑΤΟΣ.

Της Σωτηρίας Το Ανάγνωσμα! Όμορφα χρόνια ρε παιδιά, φτωχά αλλά όμορφα! Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με πόσο λίγα υλικά αγαθά ,αλλά πόσο πλούσια συναισθήματα και ιδέες μεγαλώσαμε. Βγαίναμε στην γειτονιά και παίζαμε τα μήλα, πόλεμο, αμπάριζα, πινακωτή, το λουρί της μάνας, σκατουλάκια, πόλεμο, ινδιάνους και καουμπόιδες, μακρυά γαϊδούρα , ποδόσφαιρο και ένα σωρό άλλα παιχνίδια που το μόνο που στοίχιζαν ήταν παραπάνω τρίψιμο των ρούχων όταν τα έπλενε η μάνα(στο χέρι, δεν υπήρχαν πλυντήρια) και λίγο αίμα μιας και τρώγαμε τα μούτρα μας κατά την διάρκεια του παιχνιδιού! Τι τρώγαμε; ότι είχε η κατσαρόλα, φασολάκια,φακή,χόρτα,πατάτες τηγανιτές(και όπως αλλιώς γινόντουσαν) και μια φορά την εβδομάδα κρέας. Φαστ-φουντ δεν υπήρχαν τότε και ήταν φυσιολογικό αν και τώρα φαντάζει παράλογο! Από λιχουδιές ε μιλάμε απίστευτα πράγματα, όταν καμιά φορά περίσσευε κάνα πεντάδραχμο από τα ψώνια στο μπακάλικο(δεν υπήρχαν σούπερ-μάρκετ) κάναμε πανηγύρια. Τρέχαμε να πάρουμε καμιά καραμέλα ή κάνα γλειφιτζούρι και τι νόστιμα ήταν βρε παιδιά, βέβαια δεν τα τρώγαμε μόνοι μας , τα μοιραζόμασταν με την-τον κολλητό μας. Όμορφα χρόνια βρε παιδιά, φτωχά αλλά όμορφα.Μαζευόμασταν όλοι στου μπάρμπα-Γιώργου(θεός σχωρέστον) το σπίτι και βλέπαμε τηλεόραση γιατί δεν είχαμε τηλεοράσεις στα σπίτια μας(όχι τώρα που έχουμε 2-3), εκεί κάτω από την κληματαριά δίπλα στον φούρνο με τα ξύλα και ήταν τόσο όμορφα! Δεν υπήρχαν μάντρες ανάμεσα στα σπίτια, ήταν όλες οι αυλές ένα , μια αλάνα και φώναζαν οι γειτόνισσες έλα Νίτσα να πιούμε καφέ και μαζευόντουσαν όλες μαζί, κουτσομπολεύανε , τσακωνόντουσαν, λέγανε τα παράπονά του, λέγανε για την φτώχεια τους, αλλά πάντα μες στην καλή χαρά ,είχαν υγεία και φαγητό στην κατσαρόλα και αυτό ήταν αρκετό για να είναι καλά! Εκεί στην αλάνα εμείς αναστατώναμε την γειτονιά το μεσημέρι με τις φωνές μας και έβγαινε η κυρά-θοδώρα μας έβριζε και μας κυνήγαγε με την σκούπα, αλλά εμείς την άλλη μέρα και πάλι εκεί. Οι μανάδες μας για να μας μαζεύουν το μεσημέρι έφτιαξαν έναν φανταστικό κακό μεγάλο άνθρωπο ή κάτι τέτοιο τον «μεσημερά», μόλις λοιπόν δεν μαζευόμασταν το μεσημέρι σπίτι μας απειλούσαν με τον «μεσημερά» και εμείς τρυπώναμε στο κρεβάτι μας και κλείναμε σφιχτά τα μάτια να μην μας πιάσει αυτός ο κακός! Άσε το άλλο που κάνανε τουλάχιστον σε εμένα που είχα μεγαλύτερα αδέρφια, όταν λοιπόν οι αδερφές θέλανε να πάνε βόλτα και βέβαια εγώ πάντα ήθελα να πάω μαζί τους με στέλνανε στην κυρα-Ντίνα να πάρω «χασομέρι», εγώ λοιπόν πήγαινα στην κυρα -Ντίνα και εκείνη μου έλεγε περίμενε να γυρίσει ο μπαρμπα-Θανάσης από το καφενείο και θα φέρει. Περίμενα- περίμενα ώσπου δεν άντεχα άλλο και έφευγα , αλλά είχαν φύγει και οι αδερφές μου κι εγώ αμανάτι και να μην καταλαβαίνω τι έχει γίνει!!! Όμορφα χρόνια ρε παιδιά, φτωχά αλλά όμορφα! Γιατί τα θυμήθηκα ; έτσι χωρίς λόγο, απλά νοστάλγησα όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα που δεν σας τα έγραψα!!!


ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος στην ενορία της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, στην ενορία της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, είχαμε την τιμή και την χαρά να υποδεχτούμε τον νέο μας Ποιμενάρχη, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ Νεκτάριο. Ο Σεβασμιώτατος,αφού τον υποδέχθηκαν,τόσο ο εφημέριος του ιερού ναού π. Ελευθέριος Μίχος, όσο και εθελόντριες και ενορίτες, είχε την δυνατότητα να ενημερωθεί για το τόσο μεγάλο και σπουδαίο έργο που συντελείτε εδώ και πέντε συναπτά έτη στην ενορία μας. Ταυτόχρονα,με την ενημέρωση που έλαβε, ο Σεβ. κ.κ Νεκτάριος είχε την δυνατότητα να περιηγηθεί επί τουλάχιστον δύο ώρες, στον ιερό ναό, έτσι ώστε να έχει και ο ίδιος προσωπική εικόνα του επιτελούμενου έργου. Η περιήγηση ξεκίνησε με την επίσκεψη στο εσωτερικό του ναού, όπου τόσο η αγιογράφηση όσο και το προσφάτως περατωθέν βαπτιστήριο του ναού εξέπληξε ευχάριστα τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος εν συνεχεία επισκέφτηκε την ιματιοθήκη, όπου υπήρξε η δυνατότητα να δει τα ρούχα που προορίζονται για τους άπορους ανθρώπους τοποθετημένα σε ράφια, αφού πρώτα έχουν,

όσα χρειάζονται, πλυθεί και σιδερωθεί. Η γνωριμία με τον ιερό ναό συνεχίστηκε με την επίσκεψη στο παρεκκλήσιο του Αγ. Φανουρίου και του Εκκλησιαστικού Μουσείου όπου εκτίθενται ιερά κειμήλια του 16ου, 18ου &19ου αιώνα.Η ξενάγηση συνεχίστηκε στην αίθουσα όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες, όπως κατηχητικό, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ομιλίες,κ.α.,ενώ η συνέχεια περιελάμβανε την επίσκεψη στις εγκαταστάσεις ετοιμασίας των γευμάτων στο συσσίτιο της ΑΓΑΠΗΣ για 150 συνανθρώπους μας, όπου ο Μητροπολίτης μας, πραγματικά εντυπωσιάστηκε από το εθελοντικό αυτό έργο, καθότι οι εθελό-

Τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια για τον περιορισμό, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία, αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων, προωθεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ με επιστολή που απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ζητά να προβλέπεται μηδενική χρέωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών που προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα με Κοινωνικό Οικιακό Τι-

μολόγιο (Κ.Ο.Τ), για το διπλάσιο αριθμό των ημερών που θα παρουσιαστούν υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα 150 mg/m3. Η υλοποίηση του μέτρου απαιτεί ειδική ρύθμιση, η οποία θα υιοθετεί διαφορετική έκπτωση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο σε ακραίες περιπτώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ θα περιλαμβάνει και αναπροσαρμογή των ορίων κατανάλωσης των δικαιούχων του Κ.Ο.Τ. σε σχέση με την ποσότητα που επιτρέπεται να καταναλώσουν δωρεάν. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία των δικαιούχων του Κ.Ο.Τ που έχουν εγκαταστήσει συστήματα θέρμανσης με καύση ξύλου, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο μέτρο,

ντριες του συσσιτίου ξεπερνούν σε αριθμό τις 120. Τέλος είχαμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε στο στενό χρονικά πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως Αργολίδος, όπου και του έγινε μια πλήρη ξενάγηση. Μετά την ολοκλήρωση της τόσο ευχάριστης επισκέψεως του, όλοι ενορίτες, εθελοντές και απλοί επισκέπτες εξέφρασαν την αγάπη τους στο πρόσωπο του και αναγνώρισαν σε αυτό, την πραγματική ποιμαντική διδασκαλία καθώς κατά την διάρκεια της επισκέψεως. Ο Σεβασμιώτατος δεν παρέλειπε να μας νουθετεί, με διδαχές και παραδείγματα Αγίων και σύγχρονων Γερόντων, ενώ ενημερώθηκε από τον π. Ελευθέριο και για την πορεία υλοποίησης του μεγάλου έργου δημιουργίας ενιαίου κτιρίου για την συστέγαση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μέσω ΕΣΠΑ,με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ναυπλιέων. Εμφανώς χαρούμενος και ικανοποιημένος τόσο για τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα της ενορίας όσο και για αυτά που είναι να γίνουν, έδωσε την υπόσχεση του, ότι θα είναι αρωγός στην τιτάνια αυτή προσπάθεια που γίνεται.

Γ. Μανιάτης: Οικονομικά κίνητρα στις ευπαθείς ομάδες πολιτών στο πλαίσιο αντιμετώπισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης

θα διευκολύνει ουσιαστικά τους κατοίκους των αστικών κέντρων και θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των εκπεμπόμενων αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα σαφές κίνητρο προς τους πολίτες, ώστε να στραφούν σε λιγότερο ρυπογόνα συστήματα όπως το ηλεκτρικό. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, καλεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να γνωμοδοτήσει για το προτεινόμενο μέτρο, αλλά και να εισηγηθεί συμπληρωματικά, ή εναλλακτικά μέτρα, που θα μπορούσαν να επιφέρουν δραστικό περιορισμό της χρήσης συστημάτων θέρμανσης με καύση ξύλου, σε ακραίες περιπτώσεις περιστατικών αιθαλομίχλης.

Αγιασμός στα ΚΑΠΗ του δήμου Άργους για το καλό της νέας περιόδου Στο πνευματικό κέντρο της Αγίας Ειρήνης στη Νέα Κίο συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2013 τα μέλη του ΚΑΠΗ Άργους και του ΚΑΠΗ της Νέας Κίου. Όλοι μαζί κάτω από την ίδια Δημοτική αρχή ,όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΚΑΠΗ Γ. Νότης θα κάνουμε ότι δυνατόν το καλύτερο . Προηγήθηκε αγιασμός για το καλό της Νέας περιόδου, από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Δημοσθένη Γάτζιο ,ιερέα της Νέας Κίου και κατόπιν

φαγητό με διάφορα εδέσματα . Η βραδιά έκλεισε με πολύ χορό και κέφι από όλους. Το παρών τους έδωσαν ο δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος ,ο

οποίος ευχήθηκε σε όλους για ένα καλύτερο αύριο, ο αντιδήμαρχος Χ. Πετσέλης , ο κ. Δούρος , δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου , το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΗ,κα.

13

ΣΗΜΕΡΑ

Άργος: Κατεπείγουσα συνεδρίαση για την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τo παρακάτω θέμα: «Περί αποδοχής της υπ’ αριθ. 5785/27-11-2013 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ» με κωδικό MIS 457739 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» και του συμφώνου αποδοχής των όρων. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα επειδή πρόκειται για χρηματοδοτούμενο έργο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 και επειδή πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου καθώς πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό.

O πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα επισκέφτηκε το Ναύπλιο για να δει το έργο της μαρίνας

Ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα ,Βόλφγκανκ Ντολτ επισκέφτηκε την πόλη του Ναυπλίου για να δει και ενημερωθεί για τα έργα που γίνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ,Ναύπλιο Παρασκευή 29 Νοεμβρίου . Τον πρέσβη συνόδευε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης ,ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος Αναστάσιος Χειβιδόπουλος ,ο δήμαρχος Ναυπλίου Δημήτριος Κωστούρος, ο Λιμενάρχης Αργολίδος Σπύρος Μαρίνος κα. Οι τοπικοί άρχοντες τον ενημέρωσαν και για το μεγάλο έργο της κατασκευής της Μαρίνας στο Λιμάνι Ναυπλίου που πρόσφατα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Ο πρέσβης επισκέφτηκε και το Λαογραφικό μουσείο της πόλης Ναυπλίου .


14

ΛΑΚΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ειδήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Κατέρρευσε το Σύστημα Υγείας στη Σπάρτη!

«Καταργούν» τη βιοκαλλιέργεια ΥΠΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά που έχουν προκύψει στο Νοσοκομείο Σπάρτης. Οι γιατροί δεν επαρκούν πλέον ούτε για τα στοιχειώδη σε ένα Νομαρχιακό Νοσοκομείο. Η απερχόμενη Διοίκηση φαίνεται να έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της. Η Δημοτική Αρχή Σπάρτης αναμένει την νέα Διοικητή και ευελπιστεί, εν τω μεταξύ να τοποθετηθούν επίκουροι ιατροί έως ότου, τέλος του έτους, προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις. Για την κατάσταση είχε προειδοποιήσει εγκαίρως το σύνολο των συνδικαλιστών ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών του Νοσοκομείου. Κι ενώ το ΕΣΥ καταρρέει μέλημα των αρχών είναι να μην ακουστεί ο θόρυβος της κατάρρευσης!

ΛΑΚΙΩΝΙΑ. Ευθύνες στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλογίζουν οι Λάκωνες Βιοκαλλιεργητές για την προβληματική εφαρμογή του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας. Οι λόγοι απόρριψης που προβάλλονται (καλλιέργεια δύο ποικιλιών ελιάς, μη απορρόφηση διορθωτικών αιτήσεων παραγωγών από το σύστημα) έχουν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του 50% των βιοκαλλιεργητών – αιτούντων. Παρόμοια προβλήματα με τους Λάκωνες έχουν οι βιοκαλλιεργητές και άλλων Νομών. Ωστόσο έχει σημασία το γεγονός ότι οι Λάκωνες καταγγέλλουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου πρόεδρος είναι ο λάκωνας. Πρώην βουλευτής, Γρηγόρης Αποστολάκος.

Καταγγέλλουν εστίες κινδύνου σε ποτάμια και χείμαρρους της Σπάρτης

ΣΠΑΡΤΗ. Αυτοδιοικητικοί με εμπειρία και γνώση, ένας πρώην Δήμαρχος κι ένας πρώην αντιδήμαρχος προειδοποιούν τη Δημοτική Αρχή Σπάρτη για την επικίνδυνη αδιαφορία. Η κοίτη του Ευρώτα στη γέφυρα αλλά και πλησίον πρέπει άμεσα να καθαριστεί από δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε να μην υπάρξουν τα προβλήματα του παρελθόντος. Θυμίζει μάλιστα ο Π.Κ. ότι είχαν κινδυνέψει οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Σπάρτης. Ο έτερος Δ.Κ. περιγράφει ως απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στον χείμαρρο «Σκατιά» (φωτογραφία) στη Φάριδα όπου η υποβάθμιση του σε ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο προσβάλει τον πολιτισμό και απειλεί την υγεία των πολιτών.

Σεραφείμ: «Να λέτε όχι μόνον ναι αλλά και όχι στους δυνατούς της κοσμικής εξουσίας…» «Κήρυγμα» στους Άρχοντες που θέλουν να είναι και Ηγέτες του Λαού!

ΣΠΑΡΤΗ. Η Σπάρτη έμελλε και πάλι να είναι ο τόπος απ’ όπου εκφωνήθηκε επίκαιρο μήνυμα προς την εξουσία. Μετά το μήνυμα του Μ. Θεοδωράκη στο Σπάρταθλον ένα σαφές μήνυμα έστειλε από άμβωνος ο Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ. Κηρύσσοντας τον Θείο Λόγο στον εορτασμό της μνήμης του Οσίου Νίκωνος στη Σπάρτη αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σήμερα ο πραγματικός Ηγέτης. Όποιος άκουσε με προσοχή το λόγο του Σεβασμιωτάτου αντιλήφθηκε ότι ήταν σαφές το μήνυμα τόσο προς τους Άρχοντες της Λακωνίας που κρίνονται ως Ηγέτες όσο και σε κάθε εκπρόσωπο πολιτικής και κοσμικής εξουσίας που ήταν θεατής ή ακροατής του λόγου (τον μετέδιδε το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος). Το θέμα επελέγη με τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη Σπάρτης κ. Ευσταθίου, δεδομένου ότι ήταν χρήσιμος ο παραλληλισμός και η ιστορική προβολή στο πρόσωπο και το έργο του Οσίου Νίκωνα. Μεταξύ άλλων ο κ Σεραφείμ είπε: «Ο Ηγέτης σήμερα πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού. Πρέπει να είναι το Φώς, που φωτίζει, ζεσταίνει και απολυμαίνει. Ο Ηγέτης πρέπει να αγαπά όχι μόνον τον Θεό αλλά και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο. Ο Όσιος Νίκων ήταν Ηγέτης ως άνθρωπος του Θεού και άνθρω-

πος του λαού. Δεν είχε τον τίτλο του Σωτήρα, Δεν είχε ομάδες και οργανώσεις… Ο Ηγέτης πρέπει να είναι πλήρης πνεύματος και πλήρης πίστεως. Άνθρωπος αναγεννημένος που εμπνέεται από τον Θεό. Οι στόχοι του δεν είναι περιορισμένοι στη γη αλλά φθάνουν στην προοπτική του Ουρανού. Ο εκκολαπτόμενος Άγιος της Εκκλησίας, ο γέροντας Παϊσιος έλεγε ότι όποιος μένει πίσω, στην αφάνεια και αφήνει μπροστά το Όνομα του Χριστού έχει χαρίσματα και μέλλον… Ο πραγματικός ηγέτης είναι εκείνος που δεν λυγίζει στις δυσκολίες. Θέλει το θέλημα του Θεού να είναι πάνω από το θέλημα των ανθρώπων. Ο πραγματικός ηγέτης δεν ενδιαφέρεται για την δημοτικότητά του αλλά για την αλήθεια του Θεού. Ο πραγματικός ηγέτης δεν ακολουθεί ακολουθείται… Είναι προφήτης, είναι μάρτυρας, είναι απόστολος… Τέτοιες μορφές χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας. Μορφές που δεν θα υποχωρούν στον πειρασμό της κοσμικής εξουσίας. Που δεν θα υποχωρούν στους ισχυρούς της γης. Μέσα στο σκότος χρειαζόμαστε ανθρώ-

Λάκκος Δαιμόνων» Από τον Ηλία Μπόνο

Υπερασπίζουν τον κλάδο τους οι δικηγόροι Σπάρτης!

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι της Σπάρτης με την διάθεση του αποθεματικού που έχει συγκεντρωθεί στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Συλλόγου τους. Πρόκειται για 1,5 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και πρόκειται να διανεμηθεί στα μέλη – δικηγόρους Σπάρτης. Ωστόσο η εξέλιξη αυτή επέφερε δυσάρεστες εξελίξεις αφού παραιτήθηκε το Δ.Σ. του Ταμείου λόγω διαφωνιών. Διεφάνη, αρχικά, ότι και στους δικηγόρους ισχύει ότι και με τον ψαρά και τον κυνηγό που έχουν άδειο πιάτο. Όμως το νέο Δ.Σ. βάζει πλάτη προκειμένου ο κλάδος να ενισχυθεί με την διανομή χρημάτων που έτσι κι αλλιώς του ανήκουν.

Γαλαζοαίματοι και θερμόαιμοι ήρθαν στα χέρια…

Ο καυγάς στα γραφεία της ΝΟΔΕ Λακωνίας της Ν.Δ. ανάμεσα σε δύο θερμόαιμους και γαλαζοαίματους οπαδούς οφείλεται σε προσωπική αντιδικία. Στη Ν.Δ. δεν έχουν συνηθίσει στην προσέλευση μη στρατευμένων στελεχών με αποτέλεσμα να μην είναι ούτε ψύχραιμοι ούτε και φιλόξενοι… όταν βλέπουν νέο αίμα! Κι όμως θα πρέπει να ετοιμάζονται και για «βαθυπράσινες» εισχωρήσεις…

πους σαν τον Άγιο Νίκωνα, τον Γέροντα Παϊσιο, τον γέροντα Πορφύριο… Δυστυχώς θεοποιήσαμε τον Πολιτισμό και της Επιστήμη χωρίς να υπάρχει η άνωθεν Παιδεία. Σήμερα χρειαζόμαστε μορφές που δεν θα λένε μόνον ναι αλλά θα λένε και Όχι! Μορφές που θα ηγούνται του Λαού του Θεού. Το μήνυμα του Αγίου Νίκωνος είναι προδρομικό: Μετανοείτε. Ευχηθείτε ο Όσιος Νίκων να αναδείξει και να φωτίσει χαρισματικές μορφές που θα ηγηθούν στο Λαό». Παρόντες κατά τη εκφώνηση του Θείου Κηρύγματος ήταν οι: Δαβάκης, Τατούλης, Πατριανάκου, Πουλοκέφαλος, Δασκαλάκης, Τζανετέα και Αργειτάκος. Ακροατές πολλοί περισσότεροι, ίσως και ανώτεροι.

Απλές αλλά σαφείς προτάσεις μομφής κατά Αργειτάκου!

Καθημερινά νέα πρόσωπα διατυπώνουν την αμφισβήτησή τους στο πρόσωπο του Σταύρου Αργειτάκου, δημάρχου Σπάρτης. Μετα τον Βαγγέλη Βαλιώτη που θεωρεί ότι ο δήμαρχος έχει διαπράξει σφάλματα προσωπικής στρατηγικής, η γνωστή δικηγόρος Ρένα Χιώτη θέτει υπό σαφή αμφισβήτηση την Δημαρχεία Αργειτάκου. Ο παράδοξο είναι ότι και μέσα στους στενούς κύκλους της Δημοτικής Πλειοψηφίας δεν είναι λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν βασικές επιλογές και τακτικές του κ. Αργειτάκου. Κάποιοι από αυτούς αποστασιοποιούνται δημοσίως και κάποιοι κρατούν την αμφισβήτηση μέσα από τα δόντια…


ΑΡΚΑΔΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Μαρνέρης: «Επόμενο βήμα η μελέτη για ένα σύγχρονο σύστημα απορροής των ομβρίων του κάμπου Λεωνιδίου» Την Τρίπολη επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης ο οποίος συμμετείχε σε συνάντηση που έγινε στην περιφέρεια, παρουσία του Γερμανού Πρέσβη. Ο Δήμαρχος έδωσε συνέντευξη και απαντήσεις σε ερωτήσεις για επίκαιρα θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή της Νότιας Κυνουρίας. Για την ένταξη του έργου κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στον Τυρό στο ΕΣΠΑ ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας είπε ότι το έργο αυτό θα εξυπηρετήσει ένα πληθυσμό 2000 ατόμων. Για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου που επίσης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, τονίστη-

κε ότι θα εκσυγ χ ρο νιστεί πλήρως. Τέλος, όσον αφορά τις πρ ό σ φ α τ ε ς πλημμύρες, ο Γιάννης Μαρνέρης είπε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας αποκατασ τάθηκαν οι περισσότερες ζημιές και είπε ότι το επόμενο βήμα είναι μία μελέτη για τη

αειφορίας, συγκεντρώσαν χαρτόκουτα διαφόρων μεγεθών, και αφού τα βάψανε σε αποχρώσεις του πράσινου, τα «χτίσανε» δημιουργώντας ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι μαθήτριες, οι μαθητές και οι καθηγήτριές λοιπόν, την Κυριακή 24/112013 στις 11:00 το πρωί, αψηφώντας τον κακό καιρό συγκεντρωθήκαν στο σχολείο και με πολύ κέφι φτιάξανε το δέντρο. Την Τρίτη στις 26/11/2013 ο πρόεδρος του 15/μελούς μαζί με μαθητές που συνέβαλαν στο στολισμό άναψαν τα φωτάκια κι έτσι επίσημα πια μπήκαν στην εορταστική περίοδο.

Έτοιμο μέσα στις Γιορτές το γήπεδο του Αγίου Ανδρέα

Βόρεια Κυνουρία: Εργα για τον Βιολογικό στη «Ραχούλα»

Εργα για τα δίκτυα του Βιολογικού Καθαρισμού γίνονται αυτές τις ημέρες στη διασ ταύρωση της «Ραχούλας». Τα έργα αφορούν το κομμάτι που εκτελείται με αυτεπιστασία από τη ΔΕΥΑΒΚ (από το Γ΄ΚΠΣ και αξίας 395.000), για την ολοκλήρωση του ήδη υπάρχοντος δικτύου και προκειμένου να καταστεί αυτό λειτουργικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, κάποια κομμάτια όπως ο δρόμος της Ζαφειροπούλου στο Παράλιο Αστρος, θα μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο. Και όλα αυτά ενόψει της εκκίνησης των έργων (μετά την πρόσφατη δημοπράτηση) για την ολοκλήρωση των δικτύων σε Αστρος, Παράλιο Αστρος και Μελιγού.

Καθαρίστηκαν οι καταβόθρες στο Κάψια υπό το φόβο πλημμυρών!

δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος απορροής των ομβρίων του κάμπου του Λεωνιδίου.

Ένα πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο δέντρο Κατολισθήσεις προκάλεσαν στο 3ο Γυμνάσιο Τρίπολης Τα Χριστούγεννα ήρθαν στο 3οΓυμνάσιο Τρίπολης, οι δυνατές βροχές αφού μαθητές και καθηγητές στόλισαν και φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Πιστοί στην ιδέα της στα Λαγκάδια

Με την έναρξη του χειμώνα και τις πρώτες δυνατές βροχές, δημιουργήθηκε πρόβλημα στα Λαγκάδια της Γορτυνίας. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε κατολίσθηση στο πάνω χωριό, σε σπίτι που είχε ως συνέπεια να προκληθούν ζημιές και σε διπλανή οικεία, καθώς και σε κολώνα του ΟΤΕ! Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες είναι του Κανέλλου Γιαννικόπουλου.

15

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι έτοιμο το γήπεδο του Αγίου Ανδρέα. Αυτές τις μέρες τελειώνουν οι χωματουργικές εργασίες και σύντομα θα αρχίσει να τοποθετείται και ο χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς, ενώ θα τοποθετηθούν και κάποιες ακόμα κολώνες για τον ηλεκτροφωτισμό. Ετσι, ο «ξενιτεμός» των Βρασιών, μετά από χρόνια, φθάνει στο τέλος του και η ομάδα θα γυρίσει στη φυσική της έδρα, από την οποία πάντα αντλούσε σημαντικό κομμάτι της δύναμής της. Οπως και να έχει, πάντως, το νέο γήπεδο θα αποτελέσει αθλητική¨κυψέλη» για όλα της παιδιά της περιοχής του Αγίου Ανδρέα και του Κορακοβουνίου, που είναι ίσως, για πολλούς και το… ζητούμενο.

Καθαρίστηκαν οι καταβόθρες στο χωριό Κάψια, που βρίσκονται δίπλα από τα σπήλαια. Στο Δήμο Τρίπολης υπάρχουν πάνω από 18 καταβόθρες.Πριν από ένα μήνα έγινε καθαρισμός στο Παρθένι και απομένουν να καθαριστούν δυο ακόμα καταβόθρες στο χωριό Λουκά. Ειδικότερα σε αυτοψία που έκανε ο δήμαρχος Τρίπολης με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Παπαδημητρίου και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Αναγνωστόπουλο, ενημέρωσε ότι καθαρίστηκαν οι τρύπες από δέντρα, ξύλα και γενικότερη βλάστηση, ώστε να γίνεται καλύτερη απορροή. «Προσπαθούμε να γίνεται κάθε χρόνο αυτό και σε συνδυασμό με τον καθαρισμό των ρεμάτων να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα» είπε χαρακτηριστικά. «Δε μπορούμε να παρέμβουμε εσωτερικά λόγω της ιδιαιτερότητας του σπηλαίου», πρόσθεσε. Β.Π

Μικρή κατολίσθηση στο νησί του Π. Άστρους

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έναρξη δυο νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τις προσεχείς ημέρες , στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρίπολης θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα προγράμματα: Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή25 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε: Α) Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Τρίπολης στη διεύθυνση Πλατεία Μεταμορφώσεως & Αλεού, Τηλ. 2710-232524 καθημερινά από 09:30-12:30 και 17:00 - 20:00, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: κ. Λαμπροπούλου Φωτεινή και Υπεύθυνος Οργάνωσης : κ. Παντελές Θεόδωρος Β) Στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη και Αταλάντης, τηλ. 2713600480, κ. Βασιλική Λαμπράκη, Υπεύθυνη του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρίπολης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Γ) Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες αυτών ( Κορυθίου, Βαλτετσίου, Σκυρίτιδας, Μαντινείας, Τεγέας, Φαλάνθου, Λεβιδίου). email: kdvm110@gmail.com Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Το φαινόμενο της κατολίσθησης εμφανίστηκε στον περιφερειακό δρόμο του νησιού (οδό Τιμίου Προδρόμου), με την αποκόλληση βράχου από την εσωτερική πλευρά του δρόμου, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία και τις έντονες βροχοπτώσεις. Μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει το αντίστοιχο φαινόμενο να παρατηρείται στην πίσω πλευρά του «νησιού» και σε περιοχές που δεν υπήρχαν κατοικίες, όμως τώρα βλέπουμε να εμφανίζεται σε σημείο που αποτελεί το κεντρικό πέρασμα του «νησιού». Εκτός από την απομάκρυνση του συγκεκριμένου βράχου, καλό θα ήταν να ελεχθεί συνολικά η κατάσταση των βράχων κατά μήκος του δρόμου, καθώς με μια απλή παρατήρηση περαστικού μπορεί να διαπιστωθεί η …υποψηφιότητα και άλλων σημείων έτοιμων για αποκόλληση. Το ύψος βέβαια των βράχων δεν είναι μεγάλο και η κατάσταση δείχνει ελεγχόμενη, όμως κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων που διανύουμε, το κακό δεν αργεί να συμβεί…


16

ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Στο ΈΣΠΑ οι αναπλάσεις της Παραλιακής Ζώνης Καλαμάτας Γ. Μπέζος: Έχουμε πολύ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 8.009.786,11 €

Ειδικότερα, 1. «Ανάπλαση τμήματος Παραλιακής Ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 428,766.00 € Το έργο αφορά στην διαμόρφωση της πλατείας της Ανάστασης γύρω από την εκκλησία. Το νέο δάπεδο της οδού Ναυαρίνου ανυψώνεται κατά 7,5 εκ. για να βρεθεί σχεδόν συνεπίπεδο με την υπόλοιπη πλατεία και το πλάτος της οδού διαμορφώνεται στα 6,5 μ., γίνεται έτσι προσπάθεια λειτουργικής ένταξης του τμήματος αυτού της Ναυαρίνου, με την ανύψωση

της στάθμης και το νέο υλικό κατασκευής, στην αναδιαμόρφωση – ανακατασκευή της πλατείας. Ο δρόμος θα συνεχίσει να έχει την λειτουργία που έχει σήμερα αλλά ταυτόχρονα μετατρέπεται σε λειτουργικό κομμάτι της νέας διαμόρφωσης. Η μικρή ανύψωση του δρόμου κατά 7,5 εκ. σχεδόν στο επίπεδο της πλατείας θα θέσει τις προϋποθέσεις για ηπιότερη κίνηση σ’ αυτό το μικρό τμήμα της Ναυαρίνου. Εκατέρωθεν της οδού για να δυσκολεύεται η παράνομη στάθμευση και για την προστασία των πεζών θα τοποθετηθούν προστατευτικές μπάρες. Ο χώρος γύρω από την εκκλησία καλύπτεται από τσιμεντόπλακες 40/40 γκρι χρώματος ανάγλυφες που γεμίζουν τα κενά ενός καννάβου 5.00Χ5.00 μ. και ο οποίος ορίζεται από λωρίδες πλάτους 1.00 μ. Οι λωρίδες σχηματίζονται εξωτερικά από μάρμαρα λευκά Καβάλας 0.20Χ0.60 εκατ. και εσωτερικά από χτενιστό Καρναζεϊκο διαστάσεων 0.60Χ0.60 εκ. Το δεύτερο ορθογώνιο σχηματίζεται από κυβόλιθους χρώματος γκρι σκούρου δια-

27.000 από τον ΕΛΓΑ για εκκαθάριση στη Μεσσηνία

Συνολικό ποσό... 27.968,36 ευρώ θα πιστωθεί σήμερα από τον ΕΛΓΑ σε τραπεζικούς λογαριασμούς παραγωγών στη Μεσσηνία, ως «αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου που αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών κυρίως για το έτος 2013» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Οι αποζημιώσεις αυτές, διευκρινίζει ο ΕΛΓΑ, «αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε σταφύλια, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, ακτινίδια και πατάτες και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια».

Νίκας εναντίον όλων στη συνέλευση της ΚΕΔΕ

«Καρφιά» κατά της κυβέρνησης, κατά συναδέλφων του δημάρχων αλλά και κατά της ίδιας της ΚΕΔΕ έριξε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Π. Νίκας, σήμερα στην έκτακτη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, στην Αθήνα. Κατά την τοποθέτησή του όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, ο κ. Νίκας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε: «α) Στην υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με την αύξηση του συγκεντρωτισμού, τη μείωση των πόρων και τις επιθέσεις εναντίον των αιρετών -οι οποίες δεν είναι πάντοτε άδικες- και που όμως απαξιώνουν το σύνολο των αιρετών και την αυτοδιοίκηση. β) Στην προσωπική πολιτική που ασκούν οι δήμαρχοι, διαγκωνιζόμενοι για τις εντάξεις και την κατασκευή έργων, αφού η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην εφαρμογή του δημοκρατικού προγραμματισμού ώστε να αξιολογούνται ανάγκες και επομένως να αξιοποιούνται οι πόροι στον υπερθετικό βαθμό. Με την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ θα καταδειχθεί σε ποια έργα κατευθύνθηκαν οι πόροι και το είδος της αξιολόγησης που υπήρξε. γ) Στην αδυναμία της ΚΕΔΕ να διαμορφώσει στρατηγική άμυνας για την αυτοδιοίκηση και περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των αιρετών, με αποτέλεσμα η αυτοδιοίκηση να έχει επωμισθεί το μεγαλύτερο βάρος για την ανασυγκρότηση και τα επαχθέστερα των μέτρων». Τέλος, ο κ. Νίκας ζήτησε «τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα στοχεύει στη σωτηρία του αυτοδιοικητικού θεσμού, στην οποία στρατηγική πρέπει να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Διαφορετικά, οι συνελεύσεις και τα συνέδρια δεν έχουν καμία αξία, παρά μόνο για να εκφράζουν τα παράπονά τους οι δήμαρχοι και να εκτονώνονται».

στάσεων 10Χ21Χ10 εκ. Το δυτικό και νότιο τμήμα της πλατείας αποτελεί η απόληξη του νοτίου πεζοδρομίου που όπως έχει ήδη αναφερθεί καλύπτεται με πλάκες τσιμέντου χρώματος γκρι με ραβδώσεις στην επιφάνεια της. Στο βόρειο, στο δυτικό και στο νότιο τμήμα της πλατείας δημιουργείται δενδροστοιχία που περιλαμβάνει και τα υπάρχοντα πεύκα. Μεταξύ των δέντρων τοποθετούνται καθιστικά από μεταλλικό ανοξείδωτο σκελετό με ξύλινο κάθισμα και πλάτη. Όμοια καθιστικά τοποθετούνται στο νότιο τμήμα της πλατείας. Στην πλατεία προβλέπεται ελεγχόμενη είσοδος αυτοκινήτων από την οδό Ναυαρίνου προς την κεντρική είσοδο του Ναού και έξοδος από την βορινή πλευρά προς την Δημοτική οδό στην οποία δημιουργείται χώρος στάθμευσης για 5 αυτοκίνητα 2. «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 264,072.00 € Το έργο αφορά στην διαμόρφωση της πλατείας της Ανάληψης γύρω από την εκκλησία. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης βασίζεται σε πέντε άξονες: Α) αντικατάσταση της τσιμεντένιας δαπεδόστρωσης που περιβάλλει το ναό με ανάγλυφες τσιμεντόπλακες γκρι χρώματος, λωρίδες γυαλισμένου μαρμάρου Βόλου και κυβόλιθους χρώματος γκρι σκούρο Β) ανάδειξη και ταυτόχρονη επέκταση του πρασίνου (ψηλού και χαμηλού) Γ) χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για τις ανάγκες της εκκλησίας και των πιστών Δ) γενική ανακαίνιση του κτίσματος που βρίσκεται στη νότια πλευρά του καμπαναριού Ε) νέος φωτισμός. 3. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7,316,948.11€ Το έργο αφορά στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης του Άργους. Ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που υποστηρίζεται από τις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολιγκών και φυτοτεχνικών αφορά στην ανάπλαση των παρακάτω περιοχών: • Πλατεία Αγίου Πέτρου • Οδός Δαναού • Παρακείμενο Πάρκο πλατείας Αγίου Πέτρου (οδός Νικηταρά & Βασ. Γεωργίου) • Οδός Βασιλίσσης Όλγας – Ιστορική διαδρομή • Πλατεία Δημοκρατίας • Πάρκο Μπόνη • Πεζοδρομήσεις πέριξ των ανωτέρω χώρων και τμήμα της οδού Δαναού από την οδό Καποδιστρίου μέχρι την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι μελέτες Στατικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και η Φυτοτεχνική μελέτη εμπίπτουν στις ανωτέρω θέσεις, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Η συγκοινωνιακή μελέτη αφορά σε επεμβάσεις σχετικές με την ανάπλαση της Κεντρικής Περιοχής της Μελέτης καθώς και σε επεμβάσεις στο σύνολο της πόλης του Άργους με στόχο τη βελτίωση στην κυκλοφοριακή λειτουργία του δικτύου της πόλης.

δουλειά ακόμη μπροστά μας Ολοκληρώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας η διαδικασία της εγκατάστασης και εκπαίδευσης του νέου ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτ ήματος τύπου Β΄ συνολικού προϋπολογισμού 320.000€ που παρελήφθη μόλις πρόσφατα μέσω των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ. Το νέο ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία την επόμενη εβδομάδα και θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας που θα προσφέρονται στους ασθενείς όσο και στην σημαντική εξοικονόμηση πόρων που θα έχει το Νοσοκομείο μιας και θα μειωθούν στο ελάχιστο οι δαπάνες για την αγορά ακτινολογικών φιλμς και υγρών. Με την ανωτέρω σημερινή εξέλιξη ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του ακτινολογικού εργαστηρίου σε συνδυασμό πάντοτε με τον μαγνητικό και αξονικό τομογράφο, τον ψηφιακό μαστογράφο και τον ψηφιοποιητή που έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πια ανοίγει ο δρόμος προκειμένου το Νοσοκομείο Καλαμάτας να μπει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή με την εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διανομής ψηφιακών απεικονιστικών δεδομένων (PACS). Με αφορμή τα ανωτέρω ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας κ.Γιώργος Μπέζος δήλωσε: « Μέρα με την μέρα οι κόποι μας πιάνουν τελικά τόπο. Ο εκσυχρονισμός και η αναβάθμιση του ακτινολογικού μας εργαστηρίου αποτελούσε από τους βασικούς και πρωταρχικούς μας στόχους. Η πλήρης ’’ψηφιοποίησή του’’ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου που μας δίνει άλλες δυνατότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τώρα πια ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε και έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Να αποκτήσουμε και να ξεκινήσει στο Νοσοκομείο μας η λειτουργία του PACS. Ενός συστήματος που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα νοσοκομεία και τις σύγχρονες δομές υγείας. ‘Έχουμε πει αρκετές φορές ότι μπροστά μας ανοίγεται πολύ δουλειά ακόμη. Με την συνεργασία και την συνέργεια ΌΛΩΝ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε »

Απέκλεισαν την εθνική οδό οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Την εθνική οδό μπροστά από το Νοσοκομείο Καλαμάτας απέκλεισαν συμβολικά χθες για ένα τέταρτο, από τις 10.30 έως τις 10.45 το πρωί, οι εργαζόμενοι του ιδρύματος διαμαρτυρόμενοι για τις επικείμενες απολύσεις του προσωπικού των ασθενοφόρων. «Η υγεία ιδιωτικοποιείται και δε θα είναι πλέον δημόσια και δωρεάν», κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι και φώναξαν «Κάτω τα χέρια από το ΕΣΥ». Εξήγγειλαν νέες κινητοποιήσεις με κλείσιμο των διοικητικών υπηρεσιών και των τακτικών ιατρείων τη Δευτέρα, από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013


18

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΛ 18

Απουσίες για τους Αγίους Θεοδώρους

Αρκετά και σημαντικά είναι τα προβλήματα που καλείται να λύσει ο Τάκης Ρέμμας για τη δύσκολη αποστολή των Αγίων Θεοδώρων, κόντρα στον Πανκαμαριακό. Ο τεχνικός του συλλόγου, δεν μπορεί να έχει στη διάθεσή του τον Πέτρο Σταμέλο, που είναι τιμωρημένος, αλλά και τους τραυματίες Αντωνίου, Νικολάου Ο., Καραμαλέγκο και Γεωργακόπουλο, με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι υποχρεωμένος να κάνει πολλές αλλαγές στην 11αδα. Οι Άγιοι Θεόδωροι έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα, καθώς μετά από 9 αγωνιστικές έχουν συγκεντρώσει 16 βαθμούς και βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία και φυσικά θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα.

Προπόνηση των Κ17 υπό το βλέμμα του Στάικου

Η προπόνηση της Πέμπτης (28/11) για την ομάδα των Κ17 του Αστέρα, έγινε υπό τις οδηγίες του προπονητή της πρώτης ομάδας Στάικου Βεργέτη. Ο Αρκάς προπονητής πριν από την προπόνηση τους μίλησε και τους εξήγησε τον ρόλο κάθε ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα. Τους μίλησε για την τακτική που έχει η ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Στην συνέχεια βγήκαν στο γήπεδο και τους προπόνησε, εφαρμόζοντας την θεωρία που τους είχε πει. Είναι άλλη μια «κίνηση» του Βεργέτη, που θέλει να αξιοποιήσει το έμψυχο δυναμικό της ακαδημίας του Αστέρα και είναι μέσα στα πλάνα του.

Νέος τεχνικός ο Μιχάλης Μελέτης στο Αγιονόρι Γρήγορα βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Γιώργου Ηλία στον πάγκο του Αίαντα Αγιονορίου, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου, ήρθαν σε συμφωνία με το Μιχάλη Μελέτη, ο οποίος ξεκίνησε ήδη προπονήσεις, ώστε να γνωρίσει τους νέους του παίκτες. Προπονητής που έχει πείρα από ομάδες του νομού, θα προσπαθήσει να εκπληρώσει το στόχο που έχει τεθεί φέτος στο Αγιονόρι και δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Α2 Κατηγορία. Πρώτο ματς που θα βρεθεί στον πάγκο της ομάδας, είναι το ντέρμπι κόντρα στον Άρη Κορίνθου, όπου φυσικά το θετικό αποτέλεσμα, είναι αυτό που θέλουν στον Αίαντα. Στο τέλος μίλησε ο Όμηρος Συρεγγέλας ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος εναντίον του Παναθηναϊκού, για την νίκη επί της Αθηναϊκής ομάδας, για το παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού και την προπόνηση με τον Βερεγέτη.

Αστέρας :»Να ματώσουμε για τη νίκη» Με αυτό το σύνθημα του Στάικου Βεργέτη ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Πέμπτης (28/11) για τον Αστέρα Τρίπολης. Απαντες στο στρατόπεδο των Αρκάδων θέλουν να συνεχίσουν με νίκη στο πρωτάθλημα και να μη σταματήσει ο καλός ρυθμός των τελευταίων αναμετρήσεων. Με τον Παναιτωλικό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας ελπίζει στους τρεις βαθμούς που θα τον οδηγήσουν στους 21 και θα τον βάλουν για τα καλά στην πρώτη πεντάδα της Σούπερ Λίγκας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι δύσκολο για την ομάδα της Τρίπολης και η νίκη κόντρα στους Αγρινιώτες είναι μονόδρομος. Ο Στάικος Βεργέτης είδε τους ποδοσφαιριστές του ορεξάτους και παθιασμένους να ακολουθούν κατά γράμμα τις εντολές του, με τον ίδιο να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα, ώστε να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για τον αγώνα του Σαββάτου (15:00). Η προπόνηση ξεκίνησε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης και περίπου για 40 λεπτά ακολούθησε οικογενειακό διπλό. Ο αγώνας αποτελείτο από δύο ημίχρονα, όπου είχαμε αρκετές δοκιμές, με τους ποδοσφαιριστές να παλεύουν όχι μόνο για τη βασική ενδεκάδα, αλλά και για μία θέση

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

στην αποστολή. Οι παίκτες έδειξαν για ακόμη μία προπόνηση την όρεξή τους, αφού δεν έλειψαν ούτε τα τάκλιν, ούτε οι όμορφες ενέργειες. Από το πρόγραμμα της Πέμπτης έλειψαν οι Κουρμπέλης, Μπαντής, Φορμίκα που ακολουθούν την αποθεραπεία τους, ενώ ξεχωριστά προπονήθηκε και ο Σανκαρέ που δεν υπολογίζεται μέχρι τον Γενάρη όπου και θα γίνει επίσημα μέλος της ομάδας. Στο τέλος της προπόνησης, ο Στάικος Βεργέτης ανέλυσε στους ποδοσφαιριστές όσα είδε από αυτούς στο «οικογενειακό διπλό», αλλά και τι περιμένει ακόμα. Σχετικά με τον

αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε: «Πρέπει να ματώσουμε για τους τρεις βαθμούς». Η προπόνηση έγινε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» όπου για πρώτη φορά φέτος έκανε την εμφάνισή του ο πάγος. Το χορτάρι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, όμως όπου υπήρχε σκιερό μέρος τα σημεία γλιστρούσαν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Μπορεί στην Τρίπολη να επικρατεί ηλιοφάνεια, όμως το κρύο, ειδικά τις πρωινές ώρες είναι κάτι παραπάνω από τσουχτερό.

«Σεβόμαστε, αλλά δεν φοβόμαστε», λέει ο Δ. Τσάκωνας για το ματς με τον Παναρκαδικό Ο Παναρκαδικός είναι το επόμενο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο Μεσσηνιακός στο δρόμο για την παραμονή στη Γ’ εθνική. Η καλαματιανή ομάδα προέρχεται από τη σημαντική νίκη επί της Κορίνθου και θα αγωνιστεί με καλή ψυχολογία, την ίδια ώρα που οι Αρκάδες μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες και έχουν απομακρυνθεί 8 βαθμούς από την κορυφή. Δεν παύει όμως ο Παναρκαδικός να είναι από τις καλές ομάδες στον 4ο όμιλο και ο Μ.Γ.Σ. θα έχει δύσκολο έργο. «Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβόμαστε. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως σε όλους τους αγώνες. Ο Παναρκαδικός είναι μια ιστορική και καλή ομάδα», λέει στο «Ν» ο Δημήτρης Τσάκωνας για την κυριακάτικη δοκιμασία στην Τρίπολη. Ο προπονητής του Μεσσηνιακού εκτιμά ότι η ομάδα είναι σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση και μπορεί να προσδοκά σε βαθμολογικό όφελος από αυτή την αναμέτρηση. Να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες έχουν από 11 βαθμούς και τα ίδια αποτελέσματα (3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες). Οι γηπεδούχοι έχουν ακόμα τα ίδια γκολ

σε άμυνα και επίθεση (από 8), ενώ οι καλαματιανοί έχουν πετύχει 11 τέρματα και έχουν δεχτεί 7. Αγωνιστικά, η προετοιμασία του Μεσσηνιακού συνεχίστηκε σήμερα με προπόνηση στο γήπεδο του Ασπροχώματος, ενώ αύριο οι «πράσινοι» θα γυμναστούν στη φυσική τους έδρα. Ο Τσουλάκος κάνει ατομικό λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο, αλλά σήμερα θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα και

αναμένεται να αγωνιστεί στην Τρίπολη. Διαθέσιμος είναι και ο Ταχματζίδης που είχε πρόβλημα στη μέση, όπως και ο Μπιμπίρης που δεν αγωνίστηκε με την Κόρινθο λόγω ίωσης. Ο Μπεγέτης βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Εκτός είναι σίγουρα ο Μπαστακός που συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.


19 ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΣΚΑΚ

Το Σάββατο πραγματοποιούνται τα έξι (6) παιχνίδια, για τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος στην Α1 κατηγορία ανδρών.Το πρωτοπόρο Κρανίδι στις 19:00 (κλειστό Ερμιόνης), μετά τη νίκη του μέσα στον Οίακα, υποδέχεται την άλλη ομάδα του Ναυπλίου. Οι φιλοξενούμενοι θα έχουν δύσκολη αποστολή, αφού καλούνται να πετύχουν την πρώτη τους νίκη μέσα σε μια καυτή έδρα και απέναντι σε μια σκληρή και έμπειρη ομάδα, που έχει την καλύτερη άμυνα (δέχεται 54 πόντους) Ειδικά μετά το «διπλό» του Ξυλοκάστρου, το περασμένο Σάββατο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει κατά πολύ όσον αφορά στο θέμα της παραμονής. Οι γηπεδούχοι από την άλλη, αφού έπιασαν το Κιάτο στην κορυφή, δεν θέλουν για κανέναν λόγο να μείνουν πίσω και κάνουν σχέδια για νέα άνοδο στη Γ΄ Εθνική. Το Κιάτο κατάφερε έστω και με τρίποντο του ψηλού στα τελευταία δευτερόλεπτα να παραμείνει και αυτό στην κορυφή της βαθμολογίας. Τώρα έχει δυσκολότερο έργο, μιας και καλείται να ταξιδέψει στους Αγίους Θεοδώρους. Ο Τήρωνας βρίσκεται ένα μόλις βαθμό πίσω, αφού έχασε σχετικά εύκολα το περασμένο Σάββατο στον ΚΑΟΚ. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή ή όχι του «βαρόμετρου» Μαζιώτη. Στις 17:00 το απόγευμα το παιχνίδι αυτό.Ο Παλαίμωνας τώρα,

ΣΗΜΕΡΑ

θα «πεταχτεί» μέχρι το Λέχαιο όπου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα. Ο ΚΑΟΚ προέρχεται από μεγάλη εντός έδρας νίκη και η Ολυμπιάδα από μεγάλη εκτός έδρα ήττα. Η δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, απέναντι σε έναν από τους καλύτερους σκόρερ της φετινής χρονιάς. Αμφίρροπο και αυτό το παιχνίδι, αλλά λόγω στόχων – κινήτρων, ένα ελαφρύ προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Παλαίμωνας θέλει το πρωτάθλημα και την άνοδο, η Ολυμπιάδα μοιάζει «σωσμένη» και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσει να πετύχει ότι καλύτερο. Τα Μέθανα, μετά τις δύο συνεχόμενες επιτυχημένες εξόδους του στο Ναύπλιο (επικράτησε και του Οίακα και του Ναυπλίου 2010) εγωνίζεται στην Κόρινθο με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου. Πολύ βελτιωμένα φέτος τα Μέθανα, θα προσπαθήσουν για νέα νίκη που θα τους κρατήσει πολύ κοντά στην κορυφή. Το Λουτράκι από την άλλη, έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες και από τη μεριά του θα ήθελε πολύ να αφήσει πίσω του την «απρόσμενη» ήττα του από το Ξυλόκαστρο. Προβάδισμα στους γηπεδούχους, λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Η «διψασμένη» Ερμιόνη τώρα, έφτασε στην πηγή το περασμένο Σάββατο άλλα νερό δεν ήπιε, αφού έχασε στα τελευταία δευτερόλεπτα με τρίποντο. Αύριο θα υποδεχθεί τον Οίακα Ναυπλίου ο οποίος αναμένεται να εμφανιστεί με ελλείψεις, μέσα και έξω από τις γραμμές

του γηπέδου. Ισόβαθμες οι δύο ομάδες (με οκτώ βαθμούς) θα προσπαθήσουν και οι δύο για το καλύτερο απαλλαγμένες από κάθε είδους άγχος. Λόγω έδρας το προβάδισμα έχουν οι γηπεδούχοι. Το παιχνίδι αυτό στις 17:00 πριν τον αγώνα του Κρανιδίου με το Ναύπλιο 2010. Τέλος, το Ξυλόκαστρο που μάχεται για τη σωτηρία του, έχοντας «σπάσει το ρόδι» με το μεγάλο διπλό που πέτυχε μέσα στο Λουτράκι, γυρίζει στην έδρα του και αντιμετωπίζει τη Νέα Κίο με την ψυχολογία στα ύψη. Οι Αργοναύτες, έχοντας κάνει κακό ξεκίνημα, επέστρεψαν στην έδρα τους και μοιάζουν να κέρδισαν το χαμένο έδαφος. Σκληρές ομάδες και οι δύο, σε δύσκολο παιχνίδι, με τη ζυγαριά να γέρνει προς τους φιλοξενούμενους. Καλή τύχη στις ομάδες, καλά αποτελέσματα και καλή θέαση σε όσους επισκεφτούν τα γήπεδα. 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30/11/2013 17:00 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΗΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ 30/11/2013 17:00 ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ο ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 30/11/2013 19:00 ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α.Ο ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 2010 30/11/2013 19:00 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΘΑΝΑ Α.Π.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΟΥΤΡ 30/11/2013 17:00 ΛΕΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΟΚ-ΠΑΛΑΙΜΩΝ 30/11/2013 19:00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Αγγελόπουλος Πέτρος Κωτσίρου Βασιλική Καραμήτου Αναστασία Μανωλόπουλος Δημήτρης Κόκκος Θεόδωρος Μανωλόπουλος Χαράλαμπος Κωστόγιαννη Μαριλένα Μανωλοπούλου Βανέσσα Κωτσίρος Ιωάννης Σιψή Κωνσταντίνα ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ανδριανάκου Αικατερίνη Μπερέτσου Όλγα Διαμαντοπούλου Μάϊρα Πανταζόπου-

λος Παναγιώτης Δουμάζος Γιώργος Παρασκευοπούλου Ιωάννα Κολλιοπούλου Ελένη Πλαϊτη Σοφία Κορομηλάς Περικλής Τούντας Άρης Μανωλόπουλος Δημήτρης Χρυσικού Κων/να Μητσόπουλος Παναγιώτης Χρυσικού Μαρία Μπερέτσος Θεόδοωρος Σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε στους αγώνες και να χειροκροτήσετε τις προσπάθειες όλων των αθλητών.

Μεγάλη συμμετοχή στο 8ο Κύπελλο ΚΟΑΤ Με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 600 αθλητών ο Κολυμβητικός Όμιλος Αρκαδίας Τρίπολης διοργανώνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (30/11-01/12) στο δημοτικό κολυμβητήριο της Τρίπολης τους διασυλλογικούς αγώνες με την επωνυμία «8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΑΤ». Η ανακοίνωση του συλλόγου: O Κολυμβητικός Όμιλος Αρκαδίας Τρίπολης για όγδοη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013) στο δημοτικό κολυμβητήριο της Τρίπολης τους διασυλλογικούς αγώνες με την επωνυμία «8ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΑΤ». Οι αγώνες θα έχουν επίσημη χρονομέτρηση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και αφορούν αθλητές που ανήκουν τις προ-αγωνιστικές (ηλικίες 9-10-11-12 ετών) και αγωνιστικές (13 ετών και άνω) κατηγορίες. Οι συμμετοχές ξεπερνούν τους 600 αθλητές από όλη την Ελλάδα και αναμένεται το επίπεδο ανταγωνισμού να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ο ΚΟΑΤ θα συμμετέχει με είκοσι πέντε αθλητές τα ονόματα των οποίων είναι:

Μαρίνα Παπαιωάννου Ψυχολόγος Εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης-αντιμετώπισης αγχωδών και συναισθηματικών διαταραχών Αρχαία Κόρινθος τηλ: 2741032014 , 6945687356 (δέχεται κατόπιν ραντεβού)

Εκτός ο Φραγκάκης με Πανσολυγειακό

Τις υπηρεσίες του Σάκη Φραγκάκη θα στερηθεί ο Τάσος Πέρρας για την αναμέτρηση με τον Πανσολυγειακό εκτός έδρας, καθώς ο έμπειρος αμυντικός έχει υποστεί θλάση και θα μείνει 15 μέρες περίπου μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας του. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» δεν μπορεί φυσικά να υπολογίζει στους τιμωρημένους Κολλιάκο και Βαραβέρη, ενώ η συμμετοχή των Αγγέλου και Μαυρέλη θα κριθεί την τελευταία στιγμή, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Η αναμέτρηση με τον Πανσολυγειακό μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς η ομάδα του Σοφικού έχει μείνει χαμηλά στη βαθμολογία και είναι υποχρεωμένη να παλέψει για τη νίκη, που θα της επιτρέψει να ελπίζει σε μια καλύτερη συνέχεια.

Απάντηση του Μίλτου Γκόφα στη μεταγραφολογία για την “Μαύρη Θύελλα” Ο προπονητής της Καλαμάτα Μίλτος Γκόφας με αφορμή δημοσιεύματα σε διάφορα σάιτ, προχώρησε στην παρακάτω διευκρινιστική απάντηση, την οποία έκανε στο επίσημο site της μάδας. «Εχω πει από την πρώτη ημέρα που ήρθα στην ομάδα, ότι πάνω απ’ όλα είναι η Καλαμάτα. Εμένα η δουλειά μου είναι η ομάδα να είναι έτοιμη κάθε Κυριακή, αλλά υποχρεώνομαι βλέποντας τα τελευταία δημοσιεύματα από διάφορα σάιτ, να ενημερώσω. 1ον: Είπα ότι θα κάνουμε ίσως δύο-τρεις μεταγραφές από μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά αυτό φυσικά θα γίνει αν βρούμε καλύτερους παίκτες από τους υπάρχοντες. Από τους παίκτες που γράφονται ότι έρχονται στην ομάδα, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα παιδί, πιστέψτε με ότι κανένα από αυτά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. 2ον: Γι’ αυτούς που γράφονται ότι πιθανόν να αποχωρήσουν είναι αστείο και να απαντήσουμε, γιατί το σωματείο είναι πλέον στη Γ’ εθνική, που είναι ερασιτεχνική κατηγορία και ανήκουν μόνο σε αυτή και φυσικά ούτε αυτοί θέλουν, αλλά ούτε και εμείς θέλουμε να φύγουν. 3ον: Επίσης θέλω έστω και καθυστερημένα να διευκρινήσω ότι ο Αλίου έφυγε για πειθαρχικά παραπτώματα και πιστέψτε με όταν έφυγε είχε πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούταν εκείνη την εποχή. Επίσης η ομάδα εκείνη τη χρονική στιγμή του πλήρωσε τα αεροπορικά εισιτήρια για την αναχώρηση του. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά, αλλά είμαι υποχρεωμένος γιατί πάνω απ’ όλα είναι η “Μαύρη Θύελλα” και η ηρεμία της.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΡΓΟΣ-ΤΡΙΠΟΛΗ

Shm 30-11-13  
Shm 30-11-13  

shmera korintos