Page 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε Σαββατοκύριακο

Δώρο η Eφημερίδα

«Καταρ

ρέουν»

Σε από γνωση ριέλθει και απε ενόψει οι ξενοδόχοι λπισία, έχου της ν που έκαν πασχαλινής του Πορτοχε πελίου, περιόδου συνομιλώ ε η «Ενημέρω ση Πελο . Η ερεύνα δραστηρι ντας με τέσσ ερις εξ ποννήσου» οποιούντ ετίες, στην αυτών, αι εδώ ρα», είνα κατά τα άλλα και πολλές που δεκαι άκρω «Ελλ ς αποκ αλυπτική ηνική ΡιβιέΔιαβάστ . ε στην σελίδα ΑΡΘΡΟ10.

του Πολ

ύδωρου

Πως μπ

να τους

καθημερινά

στο «Σήμερα»

το ιστορικό μυθιστόρημα του Κων/νου Ε. Κοσκολέτου

Οι Άθλιοι

της Κατοχής η Άλλη Άποψη Σελ.12

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Γράφει ο Α.Γ.Κουκουλάς Σελ. 2

ο Πόρτ

ο χέλι!

Η Ελλά ς Εάλω

ογλου

ακόμη; σελίδα

6.

Κά θε Σα ββ

8.

ατ οκ ύρ ιακ Eφημερί

ς

Συνταγ

ΕΤΟΣ 3ο

ή κατα

ΤΙΜΗ 1

ΑΡ. ΦΥΛ πολέμ ΛΟΥ 84 και της ησης της αν ερ ανθυγι εινής δι γίας, της φτώ ατροφ χειας ής

Ελληνικ

από μαγ

Έρευνα : Κώστας Πρώιμος Αν τα 6.00 κού πλη 0.000 ενερ γού ελλη ληνικά θυσμού, αγό νιπροϊόντ ραζαν την ημέ ελα αξία ρα, στα ς κρίσης, τρία χρό5 ευρώ θα νια της είχαμε τις ελλη τροφοδ οτήσει χειρήσε νικές μικρομε ις με το τερά σαίες επιτων 32 στιο ποσ Ποσόν, δισεκατομμυ ό ρίων ευρ κατά πολ τζίρου που έλλε ύ μεγαλύτερο ώ. και που ιψε από του οδή σαίες επιχ γησε 120.000την αγορά μικρομεκέτο και ειρήσεις να βάλ 350.000 μο της Έλληνες ουν λου–χωρίς στο δρό Συγχρό νως, οι ελπίδα- ανερ εκμε γίας ροι» μας , θα έβλε ταλλευτές «ετα . λανδία ίκαι η Γερμ παν (κυρίως η Ολσάγουμ ανία, απ΄ ε εξαγωγέ τρόφιμα και άλλα όπου εις είδη αυτό συν τους να κλον ίζονται, ) τις με τευτική επάγεται στην μας διαπραγ ότι Στην έρευ δύναμη. μασυμμετο να που κάνα Φωτορ επορτά γολίδας χή επαγγελματι με, με την στις σελ , κατα ών της ζ ίδες 4 και 5 που αξίζει να γράψαμε από Αρδιαβάσε όχι, να ψεις τε και, οδη καταναλω γηθείτε σε γιατί αλλαγή τικού προ του τύπου που μας

ευρω

ά προϊό

αζιά της

ντα

γειτονι

άς

έχουν επιβάλλε συμφερ ι το σύσ όντων που μας τημα των ζει. εξουσιάΕν τω μεταξύ, καταχωρ μυαλό σας τρει είστε στο κλειδιά: ς μικρές φράσεις ΔΗΜΗΤΡ σμος θα ΙΟΣ ΧΑΡΟΣ: τα ελλη έπρεπε να «Ο κόστηρίζε νικά μαγ γειτονιά ι, αζιά ». σε κάθ ΧΑΡΗΣ ε ΣΤΑΥΡΟ ξέραμε την αξία ΠΟΥΛΟΣ: «Αν και των του τόπ ίσως και ελληνικών προ ου μας μην είχα ϊόντων μερα, με βρε σε αυτ θεί σήή ως Χώρ την κατά α». σταση ΤΖΙΝΑ ΧΑΤΖΗΙ ρακάμπ ΩΑΝΝΟΥ τοντας : «Πα μεσάζο ντες μπο όλους του ουργήσ ς ουμε μια ρεί να δημ φτώχεια ιδιέξοδο , στην Διαβάστ που μας μασ τίζε ε, στη ενδιαφέ ν σελίδα ι». ρουσες 3, τις απόψεις και εφα ρμό που αντι τριών επαγγελ σιμες προσωπ ματιών αφορετι κές γενε εύουν τρεις διενώνει ές και η που πει να πεποίθηση πως τους προτιμά «πρέέστω τα με ελληνικά τα ντόπια ή προϊόντ α»

σελίδες

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΚΑΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ALPHA BANK

ΠΛΗΡΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΝΕΧΥΡΑ-ΔΑΝΕΙΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 45, 1ος Όροφος ΤΗΛ: 27520-26944 ΚΙΝ: 6959136362

Χαράτσι, φόρος εισοδήματος κάνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να «αιμορραγούν»

Ο Γιάννης Σμυρνιώτης για τα απορρίμματα Σελ.9

Σελ.3

ο

δα

Kυκλοφ Αρκαδίορεί στα περ ίπτερα ας Κορ ινθίας Αργολίδας Λακωνί ας

30 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 201 3

ο Β’

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας: Διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΗ

Σελ. 10

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ευγνωμ οσ και Δά ύνη για τον κρυα Ιάκωβ

χρωστούν στην εφορία!

στην Ιερά Μονή Ακάθιστου Ύμνου στα νερά Αχλαδοκάμπου ο κυρός Ιάκωβος

ύεστε

δες στ

Δώρο η

Τρεις στους δέκα

Ετάφη

Ιππ. Δάκ

ορείτε

εμπιστε

ές μονά

σε λί δε

2.548.071 φυσικά πρόσωπα είχαν στα τέλη του 2012 οφειλές 20,4 δισ. ευρώ

Εφιάλτη για εκατομμύρια νοικοκυριά αποτελεί η εφορία και ο μακρύς κατάλογος των οφειλετών στο Δημόσιο που αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους αυξάνεται δραματικά μήνα με τον μήνα. Η ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρουν τα Νέα, δείχνει μέση ληξιπρόθεσμη οφειλή 432,5 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, κάτι που σημαίνει ότι τα απλήρωτα χρέη δεν είναι άλλα από τον φόρο εισοδήματος, το χαράτσι ή τον φόρο ακινήτων που βομβαρδίζουν σε μηνιαία βάση τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κάνοντας τους φορολογουμένους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

δοχειακ

σελίδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΦΥΛΛΟ 1054 ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΤΙΜΗ 1 €

Διαβάστε

οι ξενο


ΣΗΜΕΡΑ

Γράφει ο Α.Γ. Κουκουλάς «Τώρα είναι Απρίλης και χαρά, τώρα είναι καλοκαίρι/ το λεν τα αηδόνια στα κλαριά κι οι πέρδικες στα πλάγια…», τραγουδούν οι τσοπαναραίοι (όσοι υπάρχουν σήμερα) ανηφορίζοντας για τις «βουνίσιες στάμνες», γελαστοί και χαρούμενοι. Ιδίως μετά τις 21 του μηνός, όπου και το τελευταίο όριο του χειμώνα «κατά παλαιάν παρατήρησιν» των κτηνοτρόφων και γεωργών. Υποστήριζαν οι προηγούμενοι, ότι μέχρις εκείνης της ημερομηνίας ο καιρός είναι ευμετάβλητος με κρύο και ισχυρούς ανέμους. Ανάλογη και η παροιμία: « Απριλίου 18 (με το παλαιό ημερολόγιο) / νάχεις το μάτι σου ανοιχτό! Πέρασαν οι 18; ΄Αραξε εις ένα αβγό». Το τελευταίο , γιατί «και τ΄Απριλιού ταις δεκαοχτώ/πέρδικα ψόφησε στ΄αβγό» λόγω των ευμετάβλητων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω καιρικών συνθηκών του μηνός. Τώρα και για να κλείσουμε αυτά τα ελάχιστα περί των καιρικών συνθηκών, με την αναφορά του γνωστού «αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο ένα/ χαρά σ΄αυτόν τον γεωργό πούχει στη γη σπαρμένα», να σημειώσουμε ότι οι Βυζαντινοί, «έφτιαχναν τα μερομήνια τους», από την παρατήρηση και των πρώτων ημερών του μηνός, που και ως Αϊγιωργίτης (από τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου) ή Λαμπρίτης, Λαμπριάτης και Λαμπριάρης (από τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα) φέρεται. Σχετική και η άλλη παροιμιώδης φράση: «Καλός ο ύπνος την αυγή/ γυμνός ο κωλ…ς τη Λαμπρή».Και αυτό γιατί ο κόσμος πιστεύει, πως ο Απρίλης είναι μήνας της τεμπελιάς και του πρωϊνού ραχατιού. ΄Ισως γιατί πολλούς τους πιάνει η άνοιξη. Ο Απρίλιος τέταρτος μήνας του πολιτικού έτους, ήταν δεύτερος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου. Το όνομά του προέρχεται από το λατινι-

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

κό ρήμα apertire που σημαίνει «ανοίγω» γιατί ατό το μήνα ανθίζουν τα λουλούδια. ΄Ισως όμως και από τη λαϊκή ονομασία του Απόλλωνα Aperta, στον οποίο θεό ήταν αφιερωμένος ο μήνας, παράλληλα με την Αφροδίτη την οποία τιμούσαν με μεγαλοπρεπείς γιορτές την 1 του μήνα. Οι αστροφυσικοί Σ. Θεοδοσίου και Μ. Δανέζης αναφέρουν, ότι ο Νέρων θέλησε να μετονομάσει τον Απρίλιο σε Νερώνιο, σε υπόμνηση της σωτηρίας του ύστερα από μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, τον Απρίλιο του 65 μ.Χ, απόπειρα στην οποία συμμετείχε και ο δάσκαλός του φιλόσοφος Σενέκας, ο οποίος για να αποφύγει τον εξευτελισμό αυτοκτόνησε. Η ονομασία όμως αυτή δεν επεκράτησε. Πρωταπριλιά χωρίς ένα αθώο ψέμα δε νοείται. Το αρχαιότατο αυτό έθιμο της Δύσης που ήρθε στην Ελλάδα την εποχή των Σταυροφοριών, ήταν γνωστό στη Μεσαιωνική Γαλλία. Για κάποιο διάστημα η 1η Απριλίου στη Γαλλία είχε καθιερωθεί ως Πρωτοχρονιά, αφού ο εορτασμός του Πάσχα κατά τον Απρίλιο καθόριζε ταυτόχρονα την ημερολογιακή αρχή του έτους, η οποία από την 1η Απριλίου του 1564, επί Καρόλου του Θ΄μετατέθηκε στην 1η Ιανουαρίου. Στα 1583 με διάταγμα του Ερρίκου Γ΄υιοθετήθηκε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και σταθεροποιήθηκε ως αρχή του έτους η 1η Ιανουαρίου. ΄Οσοι από τους υπηκόους του Ερρίκου αποδέχτηκαν τη νέα ρύθμιση, πείραζαν εκείνους που πιστοί στα πατροπαράδοτα έθιμα γιόρταζαν ως Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου. Τα πειράγματα περιελάμβαναν και ψευδείς ειδήσεις χάριν αστειότητας, ενώ αποστέλλονταν και διάφορα παιχνίδια, συνήθως ξύλινα ή χάρτινα ομοιώματα ψαριών. Το τελευταίο γιατί κατά τον Απρίλιο εξέρχεται ο ήλιος από το ζώδιο των ιχθύων. « Οι ιχθύες του Απριλίου (poissons d΄ avril) απέκτησαν μεταφορική έννοια σαν πρωτοχρονιάτικο ψέμα ή φάρσα. Άλλη εκδοχή είναι η ακόλουθη:

Το έθιμο της πρωταπριλιάς δεν είναι Γαλλικής προέλευσης αλλά Κελτικής, από τους Κέλτες των χωρών της Μεγάλης Βρετανίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας κ.α. όπου συνηθίζεται το ψάρεμα της χρονιάς να αρχίζει την πρωταπριλιά. Τις περισσότερες φορές οι ψαράδες γύριζαν με άδεια χέρια. Ωστόσο οι ψεύτικες ιστορίες για μεγάλα ψάρια έδιναν και έπαιρναν. Γιαυτό οι Γάλλοι ακόμη και σήμερα ονομάζουν το πρωταπριλιάτικο ψέμα poisson d΄ αvril δηλαδή «ψάρι του Απρίλη». Ωστόσο και στα καθ΄ημάς, όπως υποστηρίζει ο Γ. Μέγας (βλ.Π. Καμηλάκη, πρωταπριλιάτικα ψέματα..για το καλό μας) «η συνήθεια να λένε ψέματα δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα και αποτελεί συνήθη μηχανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης της επιτυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου έργου, βάση της αντίληψης, ότι η ψευδολογία ξεγελά και εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις. Η πρωταπριλιά έχει συνδεθεί με τα ψέματα που λέγονται για να στρέψουν αλλού την προσοχή του κακού. Λένε ψέματα όχι μόνο σε περιπτώσεις μαγικών ενεργειών, αλλά και προκειμένου περί δυσκόλων εργασιών…». Είναι προφανές λοιπόν, ότι η ψευδολογία των πολιτικών …για το καλό μας , βασί-

ζεται στην προηγούμενη συνταγή. Βέβαια τα περί Απριλίου και κυρίως περί των εορτών του μεταξύ των οποίων και η λαμπροτέρα η πανήγυρις πανηγύρεων το Πάσχα, δεν τελειώνουν εδώ. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία σε άλλα σημειώματα τα αναφερθούμε σε αρκετά από αυτά. Εδώ θα ήθελα να κλείσω, αισθανόμενος ως ελεύθερος πολιορκημένος με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με ελάχιστους στίχους από το έργο του Σολωμού: ΄Εστησ΄ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη/ κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκειά της ώρα/ και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσκους/ ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιγοθυμισμένος. Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα/ χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολησμένη και παίρνουνε το μόσχο της και αφήνουν τη δροσιά τους/ κι ούλα στην ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγή τους/ τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια ΄Εξ΄αναβρύζει κι η ζωή σε γη, σε ουρανό, σε κύμα. Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια! (Διονυσίου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Γ. σχεδίασμα, VI).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΩΔ. 2803

Εκδότης • Δ/ντής: ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ - Ιδιοκτησία: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Σύμβουλος Έκδοσης: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ - ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΩΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΒΗΣ, Συντακτική Ομάδα: Χριστίνα Τσιορωτά, Μάνος Δαμασκηνός Αρθρογραφούν: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΖΩΗ ΘΑΝΑΣΗ Creative Director ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΠΑΤΣΕΛΗΣ - Εμπορική διεύθυνση: “All About” τηλ: 6942 554684 Δ/νση:Τέρμα Αγ. Άννης - 20100 Κόρινθος, τηλ. 27410-75726 & fax: 27410-84423 E-mail: simera@otenet.gr. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS Διανέμεται από την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

3

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΗ και έπεται συνέχεια… Ημερίδα-έκθεση για το μάθημα της τεχνολογίας

του Μάνου Δαμασκηνού Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από τη ΔΕΗ Κορίνθου πραγματοποίησαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας και απλοί πολίτες για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ αλλά και θέματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής η οποία με τα επαχθή μέτρα στην ουσία καταλύεται. Συγκεκριμένα με χθεσινή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει τα εξής:

«Η πολύπλευρη κρίση στην οποία μας έχουν οδηγήσει οι μνημονιακές κυβερνήσεις της τελευταίας τετραετίας βρίσκει μία από τις χειρότερες πτυχές στην περίπτωση της ΔΕΗ. Κι αυτό γιατί. Το έκτακτο τέλος – έκτακτο για 3(!) τελικά χρόνια- ακίνητης περιουσίας συνέβαλε καθοριστικά στη διακοπή ηλεκτροδότησης σε πάνω από 300.000 ελληνικά σπίτια. Πάνω από 700.000 περιπτώσεις καθυστερούν συστηματικά την αποπληρωμή των λογαριασμών τους και κινδυνεύουν άμεσα με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, παρότι είχε αποφασιστεί να εισπραχθεί μόνο για δύο χρόνια μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα εισπράττεται και για το 2013 μέσω των λογαριασμών επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική ασφυξία των νοικοκυριών. Η αύξηση των τιμολογίων κατά 20% κατά μέσο όρο από την αρχή του 2013 κάνει πιο ασφυκτική την κατάσταση με δεδομένη μάλιστα την αύξηση της τιμής του πετρελαίου που οδήγησε πολύ κόσμο να αυξήσει την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, για να ζεσταθεί. Σε αυτά προστίθεται η απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης του μνημονίου να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ και μάλιστα τις παραγωγικές της μονάδες στερώντας ουσιαστικά από τη χώρα μας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον οργανισμό για αναπτυξιακούς λόγους και δεσμεύοντας την οποιαδήποτε μελλοντική αντιμνημονιακή κυβέρνηση στη λογική της υποταγής στους ξένους ή ντόπιους νέους ιδιοκτήτες της. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Να σταματήσει άμεσα η ΔΕΗ τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τους ανθρώπους που αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υπέρογκα τιμολόγια. Κανένας συμπολίτης μας χωρίς ρεύμα το 2013. Να αρνηθεί η διοίκηση της ΔΕΗ να εισπράξει μέσω των λογαριασμών της το τέλος ακίνητης περιουσίας τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για το επόμενο, γιατί αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, εκτός από την κοινωνική έκρηξη και στην ίδια την κατάρρευση του οργανισμού, εφόσον είναι αδύνατο να πληρωθούν αυτά τα

στη Γενική εκπαίδευση

ποσά από τους απλούς πολίτες. Να επανέλθουν τα τιμολόγια στις τιμές του 2012 για όλα τα νοικοκυριά και να επεκταθεί ο θεσμός του κοινωνικού τιμολογίου. Να σταματήσει κάθε προσπάθεια και σκέψη για το ξεπούλημα της ΔΕΗ.» Το παρόν στην χθεσινή συγκέντρωση έδωσαν και ο γραμματέας της Τ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας Αντ. Πρεντάκης ο οποίος δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε αλλά και να περάσουμε το μήνυμα πως πρέπει να σταματήσει η φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης καθώς και η διακοπή του ρεύματος σε πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν εξαιτίας των αυξημένων χαρατσιών.» Στην διαμαρτυρία παρευρέθη και ο κος Βασιλακόπουλος ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Είναι η δεύτερη παρέμβαση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας σε δημόσια υπηρεσία, πριν από 15 μέρες ήμασταν στην εφορία, θα πάμε και στον ΟΑΕΕ γιατί υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα με τους επαγγελματίες. Είναι μια διαμαρτυρία απέναντι στα δυσβάσταχτα μέτρα αλλά και ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε ο καθένας μόνος του στην κρίση, γιατί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και δευτερευόντως να στείλουμε ένα μήνυμα ανατροπής προς εκείνους που αποφασίζουν χωρίς εμάς και οδηγούν σε κατευθύνσεις που οδηγούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών που αυτή τη στιγμή κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας δια του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ),οργανώνουν Ημερίδα-Έκθεση Τεχνημάτων Τεχνολογίας, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013και ώρα 11.30-15.00, με θέμα: «Η παιδαγωγική του ενεργητικού σχολείου-Το μάθημα της Τεχνολογίας στη Γενική εκπαίδευση», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας . Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση της τεχνικής της διδασκαλίας του μαθήματος της Τεχνολογίας με παραδείγματα και προτάσεις και θα αναδειχθεί η σημασία του ως εμπράκτου λόγου στην εξέλιξη των μαθητών. Την Πέμπτη , Παρασκευή & Σάββατο 11,12 &13-04-2013 στις αποθήκες Α.Σ.Ο. του Δήμου Σικυωνίων (πλησίον Δημαρχείου) θα λειτουργεί «Έκθεση Τεχνημάτων Τεχνολογίας», των μαθητών των Γυμνασίων της Κορινθίας. Η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 9.00-14.00 στις 11&12 Απριλίου 2013 ώστε να την επισκεφτούν τα σχολεία που επιθυμούν και το Σάββατο από τις 10.00-13.00 για γονείς-κηδεμόνες και κάθε ενδιαφερόμενο. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η Ημερίδα υλοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’/ βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.


4

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στον Παλιό Σταθμό του ΟΣΕ Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης στον Παλιό Σταθμό του ΟΣΕ στην Κόρινθο. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος για την πρόοδο των επισκευών, αυτές περιλαμβάνουν παρεμβάσεις τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στον εξωτερικό προκειμένου να αναδειχθεί τόσο το κτίριο όσο και ο περιβάλλων χώρος. Ειδικότερα για το θέμα ο Δήμος Κορινθίων αναφέρει: «Προχωρούν οι εργασίες του Δήμου Κορινθίων για την αποκατάσταση του Σταθμού του ΟΣΕ στο κέντρο της πόλης μας, με σκοπό να αποδοθεί στον Δήμο προς αξιοποίηση του. Οι επεμβάσεις αφορούν εργασίες τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στο εξωτερικό του χώρο και το προσωπικό που είναι εντεταλμένο για την αποκατάσταση του, παρά τα πάμπολλα προβλήματα που αντιμετώπισε και που είχαν αλλοιώσει την αρχική εικόνα του σταθμού, αντεπεξέρχεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του εγχειρήματος. Εξάλλου οι συμπολίτες μας που περνούν καθημερινά από τον Σταθμό γίνονται μάρτυρες των αλλαγών που συντελούνται όχι μόνο αυτές που είναι ορατές στον περίγυρο του (κατεδάφιση του περιμετρικού μαντρότοιχου) αλλά και των υπόλοιπων εργασιών που προχωρούν αμείωτα στο εσωτερικό του διώροφου κτιρίου του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου από τον ΟΣΕ, αρχές Μαΐου, δημοπρατείται η εκποίηση στα παραμένοντα βαγόνια και επιπλέον, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την διαμόρφωση του πεζόδρομου που θα δώσει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης των κατοίκων με τον σταθμό, αφού η τοποθέτηση κατάλληλων δένδρων και γκαζόν θα αναμορφώσει πλήρως το τοπίο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναδειχθεί η φυσιογνωμία του Σταθμού, θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή συμπεριλαμβανομένων του παραλιακού μετώπου του Αγίου Νικολάου και θα δοθεί η δυνατότητα της απρόσκοπτης προοπτικής που θα κυριαρχείται απο την εικόνα ενός όμορφου, ενιαίου και λειτουργικού χώρου. Υπενθυμίζουμε ότι το κτίριο του Σταθμού χρονολογείται από το 1955, είναι ένα υπόδειγμα σύγχρονης σιδηροδρομικής αρχιτεκτονικής, με εκτενείς αναφορές στο ιστορικό παρελθόν της Κορίνθου, όπου μαζί με τα αντλιοστάσια και τα βοηθητικά κτίριά του που χρονολογούνται από το 1916 και 1929, αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο βιομηχανικής αρχαιολογίας που συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία ανάπτυξη της πόλης.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

5

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

του συνεργάτη μας Δημητρίου Δουβή

Αναφορά του Κ. Κόλλια για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου «Παρέμβαση από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας σχετικά με την προστασία των ακτών και των υδάτων του Κορινθιακού Κόλπου. Σχετικά με την παρέμβασή του ο κ. Κόλλιας δήλωσε: «Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής είχε προσκεκλημένο τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Συνολάκη, έναν σπουδαίο επιστήμονα και ερευνητή, ο οποίος έχουμε την τύχη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ηνία του ΕΛΚΕΘΕ, ενός ερευνητικού κέντρου γνωστού στην Κορινθία από τη συμβολή του σε πολλές έρευνες σχετικές με τον Κορινθιακό Κόλπο, από τη ρύπανση και τη διάβρωση, μέχρι γεωλογικές μελέτες για τη σεισμικότητα. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, μου δόθηκε η ευκαιρία να θέσω στον κύριο Συνολάκη το ζήτημα της υποβάθμισης του Κορινθιακού, τόσο ως προς το υποθαλάσσιο τμήμα, όσο και ως προς τη διάβρωση των ακτών. Ως προς το δεύτερο, επεσήμανα ότι η εκτεταμένη διάβρωση προκαλεί

καταστροφές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Ζήτησα την επιστημονική άποψη του ΕΛΚΕΘΕ ως προς τους τρόπους και τα πιθανά μέσα αντιμετώπισης του προβλήματος, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης. Ως προς το υποθαλάσσιο τμήμα, έθιξα το τεράστιο πρόβλημα της κόκκινης λάσπης που έχει διοχετευθεί και συσσωρευθεί επί χρόνια στον πυθμένα του Κορινθιακού από το εργοστάσιο της αλουμίνας. Επεσήμανα ότι, παρά το γεγονός ότι η εναπόθεση έχει σταματήσει, ωστόσο η λάσπη, η οποία έχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων, ιδιαίτερα τοξικών μετάλλων, σχηματίζει στην Αντίκυρα λόφους ύψους 75 μέτρων και καλύπτει 300.000 στρέμματα του πυθμένα, προκαλώντας επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο βεβαίως και στους κατοίκους του Κορινθιακού. Ζήτησα από τον κ. Συνολάκη να με ενημερώσει εάν θεωρεί το πρόβλημα αναστρέψιμο και με ποιο τρόπο. Φυσικά ο κύριος Συνολάκης γνωρίζει καλά και αναγνωρίζει και τα δύο προβλήματα. Απαντώντας στην ερώτησή μου για το θέμα της διάβρωσης, μου

εξέθεσε μία συγκεκριμένη πρόταση, για εμπλουτισμό με εναποθέσεις άμμου, λύση η οποία έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό και την οποία θα μεταφέρω και θα συζητήσω άμεσα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δέδε. Σε ό,τι αφορά τη μόλυνση του Κορινθιακού από την κόκκινη λάσπη, ο κ. Συνολάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι

δεν έχουμε φτάσει σε μη αναστρέψιμο σημείο και θεωρεί ότι, με τα κατάλληλα μέτρα, μπορούμε να επαναφέρουμε τη ζωή και τη ζωντάνια στον Κορινθιακό. Βεβαίως, η κόκκινη λάσπη είναι ένας μόνο από τους πολλούς ρυπογόνους παράγοντες, οι οποίοι στο σύνολό τους προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες…»

νονται. Με την αυτόματη μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση, όχι μόνο το Ταμείο δεν θα εισπράξει περισσότερα χρήματα, αλλά αντιθέτως και όσοι κατάφερναν μέχρι σήμερα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με αυτές τις αυξήσεις σύντομα θα βρεθούν σε αδυναμία να τις καλύψουν. Η διαδικασία αυτή αυτόματης αλλαγής ασφαλιστικής κλάσης σε καιρούς οικονομικής σταθερότητας ή ανάπτυξης, έχει λογική. Στις σημερινές όμως συνθήκες όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται μπροστά σε πλήρη αδυναμία κάλυψης των πάσης

φύσεως υποχρεώσεων, είναι αδιανόητο να εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες. Ζητάμε το πάγωμα της αυτόματης αναπροσαρμογής σε υψηλές ασφαλιστικές κλάσεις, μέχρι να βγει η χώρα και οι επιχειρήσεις από το τρέχον οικονομικό αδιέξοδο. Πρέπει για αυτό το θέμα να ληφθεί άμεσα απόφαση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1/1/2013. Η Διοίκηση του Ασφαλιστικού μας Ταμείου, οφείλει να αντιμετωπίζει τους συναδέλφους με πλήρη κατανόηση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

ΠΑΓΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΖΗΤΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας απέστειλε επιστολή προς την Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε Κα Κωτίδου, με την οποία ζητά το πάγωμα της αυτόματης μετάβασης σε ανώτερη ασφαλιστική κλάση. Η επιστολή έχει ως εξής: Αξιότιμη κ. Διοικητά, Σε μια περίοδο όπου ο τζίρος των καταστημάτων έχει μειωθεί κατακόρυφα και τα «λουκέτα» συνεχώς πληθαίνουν, πάνω από το 50% των ασφαλισμένων αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώ-

σεις τους προς τον Οργανισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μένουν αυτοί και οι οικογένειές τους ανασφάλιστοι, χωρίς καμία ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε χειρότερη μοίρα και από τους λαθρομετανάστες. Ταυτόχρονα το Ασφαλιστικό μας Ταμείο βρίσκεται σε κρίσιμη φάση έλλειψης χρημάτων. Παρότι έχει γίνει δεκτό το αίτημα για μείωση δύο ασφαλιστικών κλάσεων, το οποίο ανακουφίζει ουσιαστικά όσους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, με την αυτοματοποιημένη διαδικασία ένταξης σε ανώτερη κλάση, οι ασφαλιστικές εισφορές ευλόγως αυξά-


6

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ Της Χριστίνας Τσιορωτά Επικοινωνία: xristina_tsiorota@ hotmail.com

Απόπειρα αυτοκτονίας στο κέντρο μεταναστών Κορίνθου

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Κορίνθου εξαιτίας δυο Πακιστανών κρατουμένων. Οι δυο άντρες ανέβηκαν στην ταράτσα του κτιρίου που κρατούνται και απειλούσαν να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Άμεσα σήμανε στη μονάδα συναγερμός , στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ ξεκίνησαν και οι προσπάθειες οι δυο άντρες να κατέβουν από την ταράτσα! Ο συναγερμός διήρκησε για 1 και πλέον ώρα , εν τέλει οι δυο άντρες πείστηκαν να κατέβουν από την ταράτσα, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

60.500 ευρώ πρόστιμο στο ΧΥΤΑ Κιάτου!

Την επιβολή προστίμων σε 14 μονάδες συνολικού ύψους 549.281 ευρώ υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μ. Κουρουζίδης. Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν τη λειτουργία ΧΥΤΑ χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιουργείου και τη μη σύννομη διάθεση τέφρας πυρηνόξυλου, την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και επικινδύνων αποβλήτων κτλ. Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα περιλαμβάνονται: τρεις δήμοι, δύο εργοστάσια τροφίμων και ποτών, δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού,

εταιρεία παραγωγής μολύβδου από ανακύκλωση συσσωρευτών, βιομηχανία εκτυπώσεων – βιβλιοδεσίας, βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων με επιψευδαργύρωση και ηλεκτροστατική βαφή, αγροτικός συνεταιρισμός, μονάδα πυρηνελαιουργείου, λατομείο αδρανών υλικών και μάνδρα οικοδομικών υλικών. Μεταξύ άλλων επιβλήθηκαν πρόστιμα στις παρακάτω μονάδες: 1. Επιβολή προστίμου 60.500 ευρώ στον Δήμο Σικυωνίων Κορινθίας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κιάτου στη

θέση Λιτσάρδα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων. Παραβάσεις: Λειτουργία χωρίς Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Μη τήρηση προδιαγραφών λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, Μη παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, Λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.

Επιστρέφουν οι μαθητές του Λυκείου Λουτρακίου με.. υπογραφές

Προκάλεσε αίσθηση πραγματικά το κείμενο που δημοσίευσε και το ΣΗΜΕΡΑ χθες , κείμενο γραμμένο από τους μαθητές του Λυκείου Λουτρακίου με το οποίο καταδικάζονταν τα γεγονότα της 25ης Μαρτίου, την στάση της Δημοτικής Αρχής, εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη στον Διοικητή του Α.Τ Λουτρακίου Χ. Τετράδη εναντίον του οποίου εκκρεμεί ΕΔΕ. Γράφτηκε ακόμα και ότι δεν το συνέταξαν μαθητές με το γελοίο πραγματικά επιχείρημα πως «δεν μπορούν να γνωρίζουν τόσο καλά πρόσωπα και πράγματα του Δήμου». Η λογική κάθε ανθρώπου καταρρίπτει τούτο το επιχείρημα ενώ τα ίδια τα παιδιά με νέο κείμενο τους το οποίο αυτήν την φορά υπογράφετε απαντούν και δηλώνουν ευθαρσώς πως είναι ενεργοί πολίτες με κριτική σκέψη, γνώση και άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στο δήμο και στην Κοινωνία.

Το κείμενο των μαθητών

Σε όσους αναρωτιούνται το πώς γνωρίζουμε τα ονόματα και τα γεγονότα, να υπενθυμίσουμε πως βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα όπου η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Ερευνούμε κάθε πλευρά των γεγονότων και από τη στιγμή που έχουν δημοσιευτεί βίντεο από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε. Το σχολείο μας καλλιεργεί την κριτική ικανότητα, πώς λοιπόν μπορείτε εσείς να μας θεωρείτε άβουλα όντα; Για ποιο λόγο πιστεύετε πως δεν είμαστε ικανοί να υψώσουμε το ανάστημά μας μπροστά στη σήψη που μας προβάλλεται; Σ ε όσους μας χαρακτηρίζουν «ανιστό-

ρητους», υπογραμμίζουμε πως η έλλειψη ορθής διδασκαλίας της ιστορίας αποτελεί απότοκο των δικών τους πράξεων και επιλογών. Ούτε πήραμε το μέρος κανενός, ούτε επικροτήσαμε τη στάση κάποιας από τις κομματικές παρατάξεις. Αντίθετα, αποστασιοποιηθήκαμε και ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας, η οποία είχε ένα και μοναδικό στόχο: την ένδειξη διαμαρτυρίας και τον αποτροπιασμό που όλοι νιώσαμε για τον ευτελισμό του τόπου μας. Οι ανιστόρητοι είναι ,μάλλον, άλλοι… εκείνοι που καταστρέφουν απρόσκοπτα , τόσα χρόνια κυβερνούν σε βάρος μας και που δε διστάζουν να απεμπολήσουν τις ηθικές μας αξίες! Ίσως αυτή μας η ενέργεια να αποτελεί πρωτόγνωρη εμπειρία για όσους μας θέλουν φερέφωνα και υποχείρια της πολιτικής σκοπιμότητας.. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε ικανοί

να αντισταθούμε. Να αντισταθούμε όχι όπως η κοινωνία μας προστάζει.. με τη χρήση βίας και τα «γιουχαΐσματα», αλλά με ψυχές δυνατές που δε σκιάζονται ούτε τη δημοσιοποίηση ονοματεπωνύμων, ούτε την αντίδραση κάποιων αλλά ούτε και να υπερασπιστούν την αλήθεια! Ακόμα, επισημαίνουμε πως κανένας ενήλικας δεν έλαβε μέρος στην απόφασή μας να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Προφανώς, μαθητές και άτομα του σχολικού περιβάλλοντος επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν, ωστόσο, εμείς δεν καταχραστήκαμε τη μαθητική μας ταυτότητα για να προκαλέσουμε αντιδράσεις . Και τέλος, να εκφράσουμε τη θλίψη μας καθώς η κοινωνία μας –όπως φάνηκε από τα σχόλια των αναγνωστών- δε μας λαμβάνει υπόψη σε τίποτα ενώ μας θεωρεί ανίκανους να πάρουμε θέση στα γεγονότα με τόλμη και θάρρος αδιαφορώντας για το τίμημα. (αυτό που δηλαδή βιώνουμε τώρα από πολλούς

μέσω της διαδικτυακής ανωνυμίας και μέσω της κοινωνικής κατακραυγής) Να θυμούνται κάποιοι πως ίσως τώρα μας απαξιώνουν, σε λίγους μήνες όμως που θα έχουμε το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» οι ίδιοι άνθρωποι θα σπεύδουν να μας προσεγγίσουν πολιτικά. Γύρω μας άνθρωποι πεινάνε, μένουν άνεργοι και άστεγοι και εμείς αναλωνόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Περισσότερο όμως «πεινάμε πνευματικά και ηθικά»… Άραγε η οικονομική κρίση είναι αυτή που μας έφερε ως εδώ, ή μήπως η ηθική;; Γιώργος Γκ / Δήμητρα Β / Ελένη Α / Χάρης .Γ / Βαγγέλης. Π / Πέτρου Κ / Άννα Δ Βασίλης Θ / Ιωάννα Κ / Κώστας Ν / Θοδωρής Π / Χριστίνα Μ / Αριάνα Β / Γιολδάση Μ / Χριστίνα Γ / Φιλιώ Μ / Ντελίλαη Γ / Συμεών Δ / Θωμάς Σ / Κατερίνα Τα / Ίνα. Κ Γιάννης Α / Γιάννης Θ / Τζένη Μ / Σοφιάννα .Β / Γκίκας .Κ / Γεωργία .Ν / Ουρανία .Ι Κώστας .Φ / Βαγγέλης .Γ / Γιώργος .Π ΥΓ: Πολλά παιδιά δίστασαν να δημοσιοποιήσουν το ονοματεπώνυμο τους, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που στηρίζουν αυτή την πράξη κι ας μη φαίνονται. Είμαστε μαθητές-ενεργά μέλη της κοινωνίας και αυτό κάποιους τους φοβίζει… Μπορεί τα ονόματα παραπάνω να φαίνονται λίγα συγκρινόμενα με τον αριθμό το μαθητών του σχολείου, αλλά η ντροπή που εμείς νιώθουμε φτάνει και περισσεύει για όλους…. «Η Ζωή μας τελειώνει όταν σιωπούμε για πράγματα που μας αφορούν» Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


8

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Νέα ερωτήματα Ζαχαριά προς τον Δήμαρχο Σικυώνας

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης για το γνωστό οικόπεδο, που ευρίσκεται στη συμβολή των οδών Π.Ε.Ο. Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου. Λαμβανομένου υπ’ όψιν των νομικών ιδιαιτεροτήτων και της παρελκυστικής τακτικής της ΣΚΟΣ πιστεύουμε  πως οποιοιδήποτε καθυστέρηση ή ολιγωρία από τη μεριά του Δήμου θα οδηγήσει σε απώλεια του εν λόγω οικοπέδου πράγμα που απευχόμαστε .Είμαστε στη διάθεσή σας για να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. ΣΤΕΓΑΣΗ Κ.Ε.Φ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προς το τέλος του 2012 προγραμματίζατε να προβείτε σε εκμίσθωση γραφείων προκειμένου να στεγαστούν η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ( Κ.Ε.Φ.), το Κ.Ε. Π. και άλλες Υπηρεσίες. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιο στάδιο ευρίσκεται αυτή η διαδικασία, γιατί πολλοί συνδημότες μας αναρωτιούνται εάν θα υλοποιήσετε αυτή την υπόσχεση ή την έχετε ήδη εγκαταλείψει. ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΥΡΑ: Εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου το σιντριβάνι στη εν λόγω πλατεία δεν λειτουργεί προφανώς λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν την αισθητική υποβάθμιση και αφ’ ετέρου την δημιουργία εστίας μόλυνσης λόγω του  στάσιμου νερού. Εκφράζοντας και τα αισθήματα κατοίκων της περιοχής σας παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του σιντριβανιού. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ( Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα κατωτέρω: Ποιες γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται σήμερα για την ύδρευση της πόλης του Κιάτου και εάν γίνονται τακτικές μετρήσεις για να διαπιστώνεται η καταλληλότητα του νερού για τα νοικοκυριά. Υπάρχει κάποια νεώτερη εξέλιξη στη διαπραγμάτευση με τον Δήμο Κορινθίων ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για την καταβολή ετήσιου τέλος για το νερό που παίρνει από τη Στυμφαλία. Υπάρχει νεώτερη εξέλιξη και εάν ναι σε ποιο στάδιο ευρίσκεται προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής αγωγού μέχρι και την ιδιόκτητη γεώτρηση που ευρίσκεται στο Κεφαλάρι ώστε να ενισχυθεί το κατάλληλο προς πόσι νερό αλλά και να εξοικονομήσει η ΔΕΥΑΣ πόρους που διαθέτει για την αγορά αμφιβόλου ποιότητος νερού. Αληθεύει ότι υπάρχει απαίτηση κατά της ΔΕΥΑΣ για καταβολή  αναδρομικά μεγάλου χρηματικού ποσού από πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος κρίθηκε κύριος γεώτρησης με δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατόπιν αγωγής του κατά της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου; ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΑΡΘΡΟ 13 κλπ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : Επανειλημμένως σας έχουμε θέσει ερωτήματα για τα πολεοδομικά που και απασχολούν πολλούς κατοίκους του Δήμου μας και άπτονται της ανάπτυξης του. Ζητάμε λεπτομερέστατη ενημέρωση αναφέροντας και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν σας καλούμε να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στα εν λόγω θέματα αφ’ ενός συντονίζοντας τις Υπηρεσίες του Δήμου και αφ’ ετέρου πιέζοντας τους συναρμόδιους φορείς για να υπάρξει αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Συνεχίζονται οι προσπάθειες εκτροχιασμού του προαστιακού στο Λουτράκι του Πάνου Ηλιακόπουλου... Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς μην περιμένεις να το κάνει ο ξένος. Έτσι και στο Λουτράκι όταν οι κρατούντες τα κλειδιά με την τύχη του τόπου αφήνουν σκόπιμα ξεκλείδωτες όλες τις πλαϊνές πόρτες, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ευκαιρίες… θα δραπετεύσουν κι αυτό που θα μείνει για το Λουτράκι είναι η καταδίκη του. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι του δήμου θα πρέπει να σταματήσουν να τρέφουν φρούδες ελπίδες με τα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιο μετά την εποχή του Γιάννη Γιωτάκη, δεδομένου ότι τα πάντα άλλαξαν με την επιτυχία του να λειτουργήσει και πάλι στον τόπο, το καζίνο που διέθετε προπολεμικά. Μετά την εισαγωγή και την αναδρομή στο παρελθόν, ο λόγος για τον προαστιακό σιδηρόδρομο και το σκόπιμο δια παντός εκτροχιασμό του από την έλευσή του και πάλι εντός της πόλης του Λουτρακίου, που θα αποκτούσε και ο δήμος το πλέον σύγχρονο συγκοινωνιακό μέσο, τα οφέλη του οποίου έχουν καταγραφεί διεξοδικά. Μετά τον Γιάννη Γιωτάκη κανένας δήμαρχος δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά και αποφασιστικά για την έλευση του προαστιακού στην πόλη του Λουτρακίου. Μικρή εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελεί ο Γιώργος Γκιώνης στους πρώτους μήνες της θητείας του, αλλά το πιάτο του το πήρε τότε μέσα από τα χέρια ο πρώην κορινθιάρχης υπουργός των κυβερνήσεων της τελευταίας Ν.Δ. Αναστάσης Παπαληγούρας. Έκτοτε ούτε και ο ίδιος ασχολήθηκε, διαπιστώνοντας ότι τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, ενός και μόνου ατόμου με έδρα δραστηριοτήτων το δήμο Λουτρακίου είναι μεγάλα και έχουν κάλυψη από την κεντρική εξουσία. Το οξύμωρο είναι λοιπόν, ότι οι τοπικοί άρχοντες που υποτίθεται, αλλά στην ουσία απεμπολούν τα συμφέροντα της πόλης τους, δεν έχουν καταβάλλει προσπάθεια για να έλθει ο προαστιακός στο Λουτράκι, για να μη θίξουν τα συμφέροντα του εν λόγω επιχειρηματία. Χαρακτηριστική ήταν η ρήση προ μηνός γείτονα επιχειρηματία του περί ου ο λόγος που τόνισε στο loutraki-press: «Όσο και να ματαιοπονείτε, δεν θα δείτε προαστιακό στο Λουτράκι, δεδομένου ότι χάνονται οι ελπίδες να οικονομήσει ο εν λόγω επιχειρηματίας. Θα φέρνει πάντοτε εμπόδια και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα γίνεται τίποτα στο Λουτράκι.» Φυσικά, εγκληματική είναι η στάση των πρώην, καθώς επίσης και του νυν που δεν διεκδικούν την έλευση του έργου, αλλά τηρούν παθητική στάση για να μη θίξουν τα συμφέροντα του

εν λόγω επιχειρηματία σε βάρος της ντόπιας κοινωνίας. Αυτά τα πρόσωπα, είναι ακατάλληλα να διαφεντεύουν τις τύχες του τόπου, δεδομένου ότι όπως αποδεικνύεται μόνο γι’ αυτό δεν ενδιαφέρονται. Φωτεινό παράδειγμα η κατάντια του Λουτρακίου, που μετά τους καταρράκτες το επόμενο έργο ήταν το Loutraki Thermal Spa! Τι προβλέπει το πρόγραμμα περιφερειακής ενότητας Χθες, συνεδρίασε η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, όπως στο τεχνικό της πρόγραμμα προβλέπεται η διάθεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για μελέτες, ακόμη και σε ξεχασμένους δρόμους στην ορεινή και απόμακρη Κορινθία και ούτε ένα ευρώ για την έλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου στην πόλη του Λουτρακίου. Φαίνεται ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης που επί δεκαεπτά μήνες «ενέπαιξε;» την ντόπια κοινωνία καλλιεργώντας προσδοκίες για τη σύνδεση της πόλης με την πρωτεύουσα, αεροδρόμιο και λιμάνια, τράβηξε… το αυτί τόσο του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Γιώργου Δέδε, όσο και του Κορίνθιου θεματικού του συμβούλου Λάκη Παπαφωτίου, καθώς επίσης και των έτερων συμβούλων Αθανάσιου Πισιμίση, Άγγελου παπγγελόπουλου, Κώστα Λέγγα και της Ελένης Σούκουλη Βιλιάλη. Μόνος ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την τύχη του έργου ήταν ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου Λάμπρος Μπούκλης, ο οποίος όταν έθεσε το θέμα, ρωτώντας αν έχει προβλεφθεί κονδύλι για την κατσκευή του έργου του προαστιακού σιδηροδρόμου στο Λουτράκι, πετάχθηκε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Λάκης  Παπαφωτίου, ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα αίτημα από το δήμαρχο Λουτρακίου, συμπληρώνοντας: «Που είναι να το αιτηθεί και να το διεκδικήσει;»

Δυσαρέσκεια του διοικητή του ΟΣΕ Σύμφωνα με τις πληροφορίες του loutraki-press ο διοικητής του ΟΣΕ Παναγιώτης Θεοφανόπουλος φέρεται να είναι σφόδρα ενοχλημένος, με την αδράνεια της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία δεν προωθεί το εν λόγω έργο, αν και έχουν υπάρξει συζητήσεις και θεωρητικά διαπιστωνόταν ενδιαφέρον, ενώ εκ του μέχρι σήμερα αποτελέσματος αυτό παραπέμπει σε κοροϊδία; Επιπρόσθετα ο ΟΣΕ πρέπει να προωθήσει το έργο δεδομένου ότι εντάσσεται στο νέο χωροταξικό σχέδιο της πρωτεύουσας, αποτελεί κλάδο του και κατά συνέπεια πρέπει το έργο να υλοποιηθεί. Η συγκεκριμένη περίοδος, παρά τα πλέον ασφυκτικά χρονικά περιθώρια είναι η πλέον ιδανική προκειμένου το έργο να ενταθεί στο ΕΣΠΑ Πελοποννήσου και να κατασκευασθεί με κοινοτικά κονδύλια. Είναι η ώρα να αποδειχθεί αν όντως κι εμπράκτως ο Πέτρος Τατούλης ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιφέρειά του ή εξαιρεί τον κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό καταδικάζοντας μια ολόκληρη πόλη με τον πληθυσμό της, προς χάριν συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη στάση τους και την τακτική τους, την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας θα τη διαπιστώσουν την ώρα της κάλπης, δεδομένου ότι σε μέγιστο βαθμό η τύχη τους θα εξαρτηθεί και από τη σταυροδότηση των ψηφοφόρων του Λουτρακίου. Λιγότερο από δεκατέσσερις μήνες μας χωρίζουν μέχρι τις εκλογές, οι μνήμες θα είναι νωπές και η καταδικαστική ψήφος θα είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα στην προεκλογική ατζέντα του Λουτρακίου!


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

9

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέχρι το καλοκαίρι η ανάπλαση της πλατείας Άρεως Την Πέμπτη 28 Μαρτίου υπογράφτηκε στο Δημαρχείο Τρίπολης από τον Δήμαρχο Τρίπολης κ .Γιάννη Σμυρνιώτη και τον εργολάβο κ .Χρήστο Χρονόπουλο το συμφωνητικό για τα έργα της δεύτερης φάσης ανάπλασης της πλατείας Άρεως. Τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Γιάννης Σμυρνιώτης δήλωσε: Μετά από την επίμονη προσπάθεια μας επιτέλους θα ολοκληρωθεί η πλατεία Άρεως, ένα έργο που καιρό τώρα είχε σταματήσει. Άλλωστε το πάγιο αίτημα των συνδημοτών μας για ολοκλήρωση της πλατείας ήταν από τους πρωταρχι-

κούς στόχους μας . Γι αυτό και καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να την ολοκλήρωση της . Το έργο της β’ φάσης της Πλατείας Άρεως αφορά ουσιαστικά το χώρο της πλατείας καθώς και την επέκταση της πεζοδρόμησης, από τη γωνία της Δημητρακοπούλου μέχρι Παπαρηγοπούλου, τους δυο κάθετους δρόμους, την Οικονομίδου και τη Δημητρακοπούλου, από την Εθνικής Αντίστασης προς την πλατεία και τον πεζόδρομο μπροστά στον Προφήτη Ηλία που είναι μια παρέμβαση. Θα ανοίξει ένα τμήμα του κήπου και θα γίνει πλατεία όπως και η οδός 23ης Σεπτεμβρίου  που είναι από το Τουριστικό έως το 9ο Δημοτικό και οι κάθετοι πίσω

από το ξενοδοχείο Μαίναλο και στην οδό Ομήρων που καταλήγει στη Πλατεία Άρεως. Ο εργολάβος κ. Χρήστος Χρονόπουλος επεσήμανε ότι οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση προς τους επιχειρηματίες της περιοχής . Ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης ανέφερε επίσης ότι σύντομα η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει και σε άλλες σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού ιστού της πόλης , με προτεραιότητα την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Αγ. Βασιλείου.

O δήμαρχος Τρίπολης για τα απορρίμματα Ανακοίνωση του δήμου Τρίπολης

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ την Πέμπτη 28 Μαρτίου αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την προσωρινή διαχείριση . Συγκεκριμένα δήλωσε: « Ελήφθη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ στις 19-3-2013 , υποβλήθηκε προς έγκριση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο με εξουσιοδότησε να υπογράψω την προγραμματική σύμβαση . Η απόφαση καθαρογράφεται και θα αποσταλεί στην Αθήνα . Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος διαγωνισμός και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η μεταφορά των απορριμμάτων στην περιοχή της Φυλής. Ο Δήμος Τρίπολης έχει δικαίωμα να μεταφέρει 65 τόνους καθημερινά στη χωματερή της Φυλής και 35 τόνους τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο υπάρχει το περιθώριο , λόγω του σοβαρού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην πόλη μας , τις πρώτες μέρες , να μπορεί ο Δήμος να υπερβεί το όριο των τόνων που επιτρέπεται να μεταφέρει . Επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο μεγάλοι όγκοι απορριμμάτων που

έχουν συσσωρευτεί σε γειτονιές της πόλης μας , όταν φορτωθούν , να φύγουν απευθείας για την Αθήνα και την χωματερή της Φυλής ώστε να εξοικονομήσουμε χρόνο. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μας υπολογίζεται πως υπάρχουν 1200 τόνοι απορριμμάτων ενώ καθημερινά προστίθεται και άλλη ποσότητα . Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και για το λόγο αυτό όταν ξεκινήσει η μεταφορά των απορριμμάτων στην Αθήνα

η αποκομιδή θα γίνεται με εντατικούς ρυθμούς . Μετά από τις επίμονες προσπάθειες μας το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Τρίπολη λύθηκε τόσο τυπικά όσο και διαδικαστικά. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης και ο Δήμος Ερμιονίδας είναι οι μόνοι δήμοι που έχουν τη δυνατότητα , για ένα εξάμηνο , να κάνουν νόμιμη μεταφορά απορριμμάτων εκτός περιφέρειας .

Πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού ιατρικού προσωπικού

στις νοσοκομειακές μονάδες

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, εγκρίθηκε η πρόσληψη δεκαέξι (16) επικουρικών ιατρών για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την επικράτεια. Οι επικουρικοί ιατροί θα εργαστούν στα νοσοκομεία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η πρόσληψή τους έγινε μέσω προβλεπόμενων διαδικασιών. Έμφαση δίνεται στην στοχευμένη κάλυψη των ελλείψεων στις δομές υγείας, με προτεραιότητα την νησιωτική Ελλάδα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον πρόσφατο διορισμό μόνιμης Γενικής Ιατρού στην Πάτμο αλλά και την πρόσληψη δύο επικουρικών ιατρών στην Πάρο (ορθοπεδικού και παιδιάτρου). Με τις αποφάσεις αυτές του Υπουργού Υγείας συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης της λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων και μάλιστα σε περίοδο ιδιαίτερης δημοσιονομικής δυσχέρειας, ενώ θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος τόσο για νέες θέσεις επικουρικών ιατρών, όσο και για τις θέσεις όπου δεν επεδείχθη ενδιαφέρον.


10

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ο επικείδιος λόγος του δημάρχου Άργους Μυκηνών στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Αργολίδος κυρού Ιακώβου Β’

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ετάφη στην Ιερά Μονή Ακαθίστου Ύμνου στα νερά Αχλαδοκάμπου ο κυρός Ιάκωβος

«Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμε . Σεβασμιότατοι Αρχιερείς . Εντιμότατοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Πενθηφόρε λαέ της Αργολίδος . Ό,τι και να λέμε ο χωρισμός είναι πόνος , ο πόνος γίνεται μεγάλος όταν αποχωρίζεσαι δικό σου Άνθρωπο . Ο πόνος του αποχωρισμού του Πατέρα λέγεται ορφάνια , ο αποχωρισμός όμως του Πατέρα Ποιμενάρχη είναι η απόλυτη ορφάνια. Ποιος άλλος εκτός από πεφωτισμένη και Αγία οντότητα θα διέβλεπε το τέλος του στη στρατευόμενη εκκλησία του Χριστού μας και το πέρασμά του στην θριαμβεύουσα , δύο μήνες πριν συμβεί ;; Τέτοια οντότητα υπήρξε ο Μακαριστός Αργολίδος Ιάκωβος , όταν κατά την ημέρα της μνήμης της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Πολιούχου και Προστάτου μας Αγίου Πέτρου Άργους , πριν από περίπου δύο μήνες , μας ανακοίνωσε ότι υπέβαλε την παραίτησή του . Κανένας μας δεν κατάλαβε , τότε , ότι η Αγιότητά του μας προετοίμαζε για την οριστική αποχώρηση και για το μεγάλο ταξίδι που θα ξεκινούσε . Τα δάκρυά του εκείνη την ημέρα ήταν γι’ αυτόν εδώ τον αποχωρισμό , ήταν το μεγάλο αντίο του για όλους εμάς που αγάπησε , που μας προστάτεψε , που μας έδειξε το δρόμο με το φώς του Χριστού μας , ήταν τα δάκρυα του πατέρα που αποχωρίζεται τα παιδιά του . Το γεγονός αυτό του απορφανισμού θα έμενε για όλους εμάς απαραμύθητο , αν η πίστη των πατέρων μας δεν μας εφοδίαζε

με τα ισχυρά όπλα της ελπίδας στην Ανάσταση και της αιώνιας ζωής . Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στο σκήνωμα του μακροβιότερου ποιμενάρχη της Αργολίδος , κοντά τριάντα χρόνια μαζί μας , στο αντάμωμα δύο αιώνων στάθηκε επί σκοπόν ο Επίσκοπος Αργολίδος και αυτός ο σκοπός ήταν η συνέχεια του έργου του Χριστού μας . Θυμάμαι το γερμένο κεφάλι με το γλυκύτατο χαμόγελό του , που όταν το έβλεπα ήταν για μένα πάντα το μεγαλύτερο δώρο . Θυμάμαι την ευγένειά του , που παρόλη την γνωριμία μας και την στενότατη συνεργασία μας στην τοπική τηλεόραση σε θέματα θρησκείας , μου μιλούσε με σεβασμό και ευγένεια πάντα , πράγμα που πολλές φορές του ζήτησα να αφήσει , αλλά μάταια , ήταν βλέπετε πηγαίο και για όλους το ίδιο . Πολυαγαπημένε μας πατέρα Μακαριστέ Αργολίδος , μπήκες με την αγιότητά σου στο πάνθεον των Αγίων . Από το ξημέρωμα της επομένης του Ευαγγελισμού σε πήρε κοντά του ο

Άγιος που σου παρουσιάστηκε και δέχθηκε να επαναπατρισθεί επί των ημερών σου , ο σημειοφόρος Άγιος Πέτρος Πολιούχος Άργους ο θαυματουργός , ο Άγιός μας που τόσο πιστά υπηρέτησες . Σήμερα είσαι κοντά του , αυτός σε οδήγησε ανάμεσα στους Αγίους μας και δίπλα στο Χριστό μας και ιδρυτή της Εκκλησίας μας , σήμερα μας βλέπεις και μας προστατεύεις από εκεί ψηλά , είμαι σίγουρος ότι πάντα θα είσαι στο πλευρό μας και θα μας προστατεύεις , όπως άλλωστε έκανες όταν ήσουν εδώ . Τέλος απευθυνόμενος προς όλους τους ιεράρχες ζητώ να σεβαστούν την επιθυμία του μακαριστού ποιμενάρχη μας και να κάνουν όταν θα έρθει εκείνη η ώρα το σωστό , σεβόμενοι την μνήμη του Μακαριστού Επισκόπου μας και την επιθυμία του, ορίζοντας αυτόν που ο ίδιος ήθελε για διάδοχό του . Ας είναι ελαφρύ το άγιο χώμα της γης των Δαναών που σε λίγο θα σκεπάσει έναν Άγιο , τον δικό μας Άγιο , τον Αργολίδος Ιάκωβο .»

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Αργολίδος κυρός Ιάκωβος, παρουσία Επισκόπων, κλήρου και λαού οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης σε κλίμα συγκίνησης στην ανδρική Ιερά Μονή Ακαθίστου Ύμνου στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδος για να ταφεί. Μετά από το τρισάγιο που έγινε από τον Τοποτηρητή της Μητροπόλεως Αργολίδος Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο παρουσία κι άλλων επισκόπων, Ιερείς μετέφεραν τον μακαριστό στο κενοτάφιο κάτω από το καθολικό της μονής. Κατά την διάρκεια της ταφής άγημα του στρατού απέδωσε φόρο τιμής πυροβολώντας τρεις φορές στον αέρα.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


12

«Οι Άθλιοι της Κατοχής»

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Οι Άθλιοι της Κατοχής η Άλλη Άποψη.

Στην εφημερίδα μας θα έχετε την δυνατότητα καθημερινά από σήμερα να διαβάζετε σε αποσπάσματα το ιστορικό μυθιστόρημα του συγγραφέα Κωνσταντίνου Ε. Κοσκολέτου


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ

«Θα αποδοθούν ευθύνες, όπου κι αν ανήκουν» Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου για τη λίστα με τα δάνεια

«Η κυβέρνηση θα χειριστεί το ζήτημα αυτό με πλήρη διαφάνεια και δεν θα διστάσει να αποδώσει ευθύνες, όταν αυτές τεκμηριωθούν, όπου κι αν ανήκουν» τονίζει, σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρίστος Στυλιανίδης. Στη δήλωση με αφορμή την «καυτή» λίστα, που δόθηκε στον γενικό εισαγγελέα με ονόματα πολιτικών προσώπων και εταιρειών, δάνεια των οποίων διαγράφηκαν από τράπεζες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία -όπως επισημαίνει- θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, «τα γεγονότα και τις αποφάσεις που σχετίζονται με την παροχή ή διαγραφή ή μείωση δανείων ή διαγραφή εγγυήσεων ή παροχή άλλων διευκολύνσεων από τράπεζες της Δημοκρατίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και, ειδικότερα, αν αυτά πραγματοποιήθηκαν με βάση τις ορθές διαδικασίες,

εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις ή με βάση τα τραπεζικά κριτήρια καλού δανεισμού και κατά πόσον υπήρξε επαρκής έλεγχος εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα της έρευνας και έχει δώσει αυστηρές οδηγίες στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να διευκολύνουν το έργο της Επιτροπής, καταλήγει η γραπτή δήλωση.

Μείωση στη χρηματοδότηση

επιχειρήσεων και νοικοκυριών Στα 225 δισ. ευρώ το χρέος του ιδιωτικού τομέα στις τράπεζες

Περαιτέρω μείωση σε ποσοστό 3,9% εμφάνισε η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις τράπεζες τον Φεβρουάριο. Οι αποπληρωμές παλαιότερων δανείων ξεπέρασαν τις όποιες νέες χορηγήσεις κατά 949 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το χρέος του ιδιωτικού τομέα προς το τραπεζικό σύστημα να υποχωρήσει στα 225 δισ. ευρώ από τα 247 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2012. Ειδικότερα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Φεβρουάριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 439 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,3% από -4,4% τον Ιανουάριο του 2013. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν οριακά περισσότερο αρνητικός στο -2,7% από -2,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 518 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 438 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -22,9%

από -25,9%, τον Ιανουάριο του 2013. Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 29 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 109 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ήταν λιγότερο αρνητικός στο -1,9% από -2,4% τον Ιανουάριο του 2013. Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στα 112,2 δισ. ευρώ από 105 δισ. ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο σημειώνοντας μείωση κατά 3,7%. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων σε ετήσια βάση εμφάνισαν μείωση κατά 3,3% με αποτέλεσμα το συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων να περιοριστεί στο τέλος Φεβρουαρίου στα 73,6 δισ. ευρώ. Στην καταναλωτική πίστη η χρηματοδότηση εμφάνισε μείωση κατά 5,4% σε σχέση με πέρυσι με αποτέλεσμα το υπόλοιπο δανείων και πιστωτικών καρτών να μειωθεί στα 29,6 δισ. ευρώ.

13

Ημερίδα: «Γεωργία

Ακριβείας»

από την Κ.Α.Σ.Ο.Α. «ΔΑΝΑΟΣ»

Η χρήση της υψηλής τεχνολογίας μέσα από τις πρακτικές της « Γεωργίας Ακριβείας «, συµβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της αρδευτικής πρακτικής, της φυτοπροστασίας και είναι πλέον επιβεβλημένη τόσο για την εξασφάλιση της ορθολογιστικής χρήσης των φυσικών πόρων, όσο και για την μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.


ΣΗΜΕΡΑ

14

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Κινέζος ζει σε Ίντερνετ καφέ εδώ και έξι χρόνια!

Το θέμα του εθισμού στο Διαδίκτυο έχει πάρει άλλες διαστάσεις για έναν νέο στην Κίνα. Το όνομά του είναι Li Meng και ζει σε ένα Ίντερνετ καφέ για έξι χρόνια! Η ιστορία που δημοσιεύτηκε στους Times του Πεκίνο, παρουσιάζει τον νεαρό να περνά όλο του το χρόνο σε μία καφετέρια στην πόλη Changchun στα βορειοανατολικά της Κίνας, ενώ φεύγει μόνο για φαγητό και για να πάει στο μπάνιο. Πολλές φορές μάλιστα τρώει στην καφετέρια. Ο δημοσιογράφος που έκανε το ρεπορτάζ προσπάθησε να μιλήσει στον Li, ωστόσο ο αμετανόητος gamer ήταν απρόθυμος για οποιαδήποτε συζήτηση. Το μόνο που κατάφερε να μάθει από τον Meng, ο οποίος για όλη τη διάρκεια της κουβέντας κοιτούσε την οθόνη, ήταν πως ισχυρίζεται ότι έχει ένα εισόδημα 2000 RMB (252 ευρώ) το μήνα, από τα

οποία ξοδεύει τα 500 (63 ευρώ) για τη μηνιαία του συνδρομή στην καφετέρια. Αυτή η μορφή εθισμού ξεκίνησε όταν ο Li αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο πριν έξι χρόνια. Ο ρεπόρτερ δήλωσε πως το παιδί σίγουρα έχει πολύ καιρό να επισκεφτεί κομμωτή, ενώ ένας θαμώνας του Ίντερνετ καφέ ανέφερε: «ο Li έρχεται τη νύχτα και κοιμάται στην καφετέρια τη μέρα. Κάποιες φορές βγαίνει έξω για να κάνει μπάνιο». Μέσα από αυτή την αληθινή ιστορία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κίνα θέλουν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο στο θέμα του εθισμού στο Διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα και γι αυτό το λόγο, όπως αναφέρει το περιοδικό Wired, το 2010 δημιουργήθηκε ένα ειδικό camp για παιδιά, όπου σκόπευε στην απεξάρτησή τους από τα παιχνίδια στο Διαδίκτυο.

Φοιτητής δημιούργησε αιμοστατικό gel Μπορεί να σταματήσει άμεσα την αιμορραγία

Ο φοιτητής Joe Landolina, του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο αιμοστατικό gel που δρα με απίστευτη ταχύτητα κλείνοντας τις ανοιχτές πληγές. Το Veti-Gel όπως ονομάζεται, είναι ένα υποκατάστατο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία ανοιχτή πληγή ώστε να σταματήσει την αιμορραγία άμεσα. Ο Landolina κατασκεύασε το ειδικό αυτό gel από πολυμερή φυτών, με τη συνθετική δομή του να μοιάζει με αυτήν του ανθρώπινου σώματος. «Λειτουργεί σε τρία στάδια», εξηγεί ο Landolina. «Αρχικά λειτουργεί ως κόλλα ιστών, ασκώντας τη δική του πίεση πάνω στην πληγή, ώστε να μη χρειάζεται να το κάνει ο ασθενής ή κάποιος άλλος. Στη συνέχεια κάνει κάτι που ονομάζεται ενεργοποίηση του παράγοντα πήξης, Factor-12, ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιεί το ινώδες, που απαιτείται για τη δημιουργία ενός θρόμβου Περίληψη πλειστηριασμού Της υπ’ αριθμ. 1.085/2013 Δ επαναληπτικής Περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού. Με την επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTO LEASE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «PROFIT CAR RENTAL», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 857 και 858/2011 Διαταγών Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, πλειστηριάζεται για το ποσό των [16.889,68 €], δυνάμει της υπ’ αρ. 1.085/2013 Δ επαναληπτικής Περίληψής μου την 13η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4η απογευματινή μέχρι 5η απογευματινή της ίδιας ημέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που βρίσκεται στην Κόρινθο και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λαού, το παρακάτω ακίνητο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΡΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ΒΙΑΡΤ S.A.», που εδρεύει στο Λου-

στο αίμα». «Τέλος, ενεργοποιεί τα κύτταρα των αιμοπεταλίων για να κλείσει η πληγή». Το gel αναγκάζει τα αιμοπετάλια να συνδεθούν με το ινώδες, προκαλώντας μία στεγανή σφράγιση στην πληγή. Το gel ουσιαστικά μιμείται τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, αλλά σε πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Ο Landolina έχει ήδη μιλήσει με τον αμερικανικό στρατό, που προφανώς έχει συμφέρον από το VetiGel, ενώ αναμένει να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές σε λιγότερο από δύο χρόνια.

τράκι και εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι: Ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ» της κτηματικής περιφέρειας Λουτρακίου και εκτός σχεδίου πόλεως, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας, του τέως Δήμου Περαχώρας, της Δημοτικής κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, της Δημοτικής ενότητας Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δέκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα και είκοσι εκατοστά [10.470,20 τ.μ.], το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, φαίνεται και απεικονίζεται στο από Ιουλίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Μπερμπαντιώτη και του Τοπογράφου Ευαγγ. Γλυκοφρύδη, με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και με όρια Βόρεια στην πλευρά Α-Β μήκους μέτρων [87,73 μ.] με Γερμανική οδό, Νότια στην πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων [88,10 μ.] με σιδηροδρομική γραμμή, Ανατολικά στην πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων [108,27 μ.] με ιδιοκτησία Αλκ. Γκιώνη και Δυτικά στην πλευρά Δ-Ε-Α μήκους μέτρων [133,34 μ.] με ιδιοκτησίες

αγνώστων, μετά του εντός αυτού βιομηχανικού κτιρίου, του οποίου είναι ο σκελετός έχει κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοιχοποιία από θερμομονωτικά πάνελ και αποτελείται από ισόγειο και πρώτο [Α] υπέρ το ισόγειο όροφο, του ισογείου έχοντος εμβαδόν μέτρων τετραγωνικών χιλίων [1.000 τ.μ.] και του πρώτου [Α] υπέρ το ισόγειο ορόφου μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων [500 τ.μ.], το όλο αγροτεμάχιο φέρει γύρωθεν περίφραξη εκ συρματοπλέγματος και σιδηρών πασσάλων και τμήμα του περιβάλλοντος χώρου είναι ασφαλτοστρωμένο. Πρώτη προσφορά: [1.000.000,00 €]. Επί του άνω ακινήτου υπάρχουν τα εξής βάρη: 1] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 3103-2008, στον τόμο 130/123 υπέρ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ, για ποσό [1.680.000,00 €], η οποία προσημείωση δυνάμει της υπ’ αριθμόν 353/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτ. Ναυπλίου. 2] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 3103-2010, στον τόμο 135/201 υπέρ της ιδίας ως άνω Τραπέζης «ΣΥΝ.ΠΕ», για ποσό [300.000,00 €].

3] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 0802-2011, στον τόμο 137/16 υπέρ της ιδίας ως άνω Τραπέζης «ΣΥΝ.ΠΕ.», για ποσό [500.000,00 €]. 4] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 3105-2011, στον τόμο 137/130 υπέρ της «ΚΡΕΝΤΙΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.», για ποσό [200.000,00 €]. 5] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 1101-2012, στον τόμο 138/85 υπέρ της «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για ποσό [11.274,78 €]. 6] Προσημείωση υποθήκης εγγραφείσα στις 1502-2011, στον τόμο 138/120 υπέρ της «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για ποσό [10.000,00 €]. Το φερέγγυο καθένα πλειοδότη είναι στην απόλυτη κρίση του υπάλληλου που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό που θα μπορεί να ζητήσει από κάθε πλειοδότη ανάλογη εγγύηση.

Κόρινθος 22-03-2013 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτρης Γ. Γαρούφης


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Ξεκινούν επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Επιχειρείται ξεμπλοκάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής φόρου σε χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στα οποία το Δημόσιο χρωστά 643 εκατ. ευρώ ζήτησε από τις Εφορίες ο υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης. Με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες επιχειρείται ξεμπλοκάρισμα των εκκρεμών επιστροφών φόρου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου (8,5 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου), καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο προϊστάμενοι εφοριών να μπλοκάρουν τις διαδικασίες προκειμένου να εμφανιστεί τεχνητά ότι επιτυγχάνουν τους μηνιαίους στόχους εσόδων. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στις εφορίες για φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ): - Αν ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από τη ΔΟΥ. - Αν ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή υπολείπεται ποσό προς επιστροφή μετά τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του, τότε, προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται σε αυτόν εντός δέκα ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής. Η αποπληρωμή γίνεται άμεσα, με εξαίρεση ενδεχόμενη πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό η οποία γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την προσκόμιση των δικαιολογητικών. - Προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών, η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ.

Τρεις στους δέκα χρωστούν στην εφορία 2.548.071 φυσικά πρόσωπα είχαν στα τέλη του 2012 οφειλές 20,4 δισ. ευρώ

Εφιάλτη για εκατομμύρια νοικοκυριά αποτελεί η εφορία και ο μακρύς κατάλογος των οφειλετών στο Δημόσιο που αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους αυξάνεται δραματικά μήνα με τον μήνα. Τρεις στους δέκα φορολογουμένους ή 2.548.071 φυσικά πρόσωπα είχαν στα τέλη του 2012 συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 20,4 δισ. ευρώ. Παρότι τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα του πλήθους των οφειλετών οι επιχειρήσεις έχουν βάλει φέσι 744 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα φυσικά πρόσωπα 571 εκατ. ευρώ - είναι σαφές ότι το μεγάλο πρόβλημα έγκειται στα νοικοκυριά. Η ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, όπως αναφέρουν τα Νέα, δείχνει μέση ληξιπρόθεσμη οφειλή 432,5 ευρώ για κάθε φορολογούμενο, κάτι που σημαίνει ότι τα απλήρωτα χρέη δεν είναι άλλα από τον φόρο εισοδήματος, το χαράτσι ή τον φόρο ακινήτων που βομβαρδίζουν σε μηνιαία βάση τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κάνοντας τους φορολογουμένους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από τις 140 ΔΟΥ το Φεβρουάριο μόνο 17 κατάφεραν να πιάσουν τον στόχο είσπραξης εσόδων από ΦΠΑ και όλες οι άλλες εμφανίζουν αρνητικές επιδόσεις. Συνολικά όμως τα έσοδα των ΔΟΥ ανήλθαν τον Φεβρουάριο σε 1,670 δισ. ευρώ έναντι στόχου είσπραξης 1,550 δισ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή του ότι η πορεία είσπραξης των εσόδων από τις ΔΟΥ εξελίσσεται ικανοποιητικά, «καταδεικνύοντας ότι οι προσπάθειες ενεργοποίησης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού είναι σε σωστό δρόμο».

15

Σε ποιους χάρισαν δάνεια στην Κύπρο Όλη η λίστα - φωτιά

Μείζον ζήτημα πολιτικό, ηθικό αλλά και με προφανείς σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις δημιουργεί η αποκάλυψη στη Λευκωσία ότι οι τράπεζες που παρέσυραν στον βυθό την Κύπρο διέγραφαν αφειδώς δάνεια που είχαν λάβει πολιτικοί από τα τρία μεγάλα κόμματα και άλλα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Ήδη έχουν παραδοθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλή οι λίστες με τα ονόματα πολιτικών προσώπων από όλα τα κόμματα (εκτός ΕΔΕΚ και Οικολόγων) που πέτυχαν τη διαγραφή σημαντικών οφειλών τους από τις τράπεζες και θα πρέπει τώρα να αποδείξουν το πώς και το γιατί της ειδικής αυτής μεταχείρισης που είχαν από τα διορισμένα από την ίδια την πολιτική ηγεσία Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών, ώστε να μην πλανάται η «οσμή» χρηματισμού των πολιτικών με την ταυτόχρονη κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Οι λίστες αυτές αποτελούν την άκρη του νήματος για τη διερεύνηση του οργίου της ρεμούλας και της διαφθοράς, που συνέβαλε με δραματικό τρόπο στη σημερινή καταστροφή. Οι λίστες που δημοσιεύει η εφημερίδα το «Έθνος» έχουν τίτλο: «Διαγραφές Χορηγήσεων Συγκεκριμένων Ομάδων Ατόμων (Μέλη ΔΣ, Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση και Πολιτικά Εκτεθειμενα Άτομα». Συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου διέγραψε τα εξής δάνεια: -Ξενοδοχειακή Εταιρεία «Τ.Η.Ε.» που είναι συνδεόμενο με ΑΚΕΛ –

ΠΕΟ. Η διαγραφή ύψους 2.813.000 ευρώ έγινε τον Μάιο του 2012. -Στην Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) από δάνειο 554.000 ευρώ χάρισαν τον Μάιο 193.000 ευρώ -Εταιρεία N.M.G. Που φέρεται να συνδέεται με κορυφαίο στέλεχος του ΑΚΕΛ, τον Ν.Κ.. Χαρίστηκαν 111.000 ευρώ. -Γνωστός πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ Π.Π. Του χαρίστηκαν 101.000 ευρώ. -Εταιρεία που συνδέεται με τον Σ.Σ. Βουλευτή του ΔΗΣΥ πέτυχε διαγραφή 11.000 ευρώ -Εταιρεία που ανήκει στον αδελφό πρώην υπουργού του ΔΗΚΟ διέγραψε δάνειο 1.285.000 ευρώ. -Ο Π.Γ. Γιος πρώην υπουργού του ΑΚΕΛ πέτυχε διαγραφή 2.000 ευρώ. -Στον πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Σ.Χ. Διέγραψαν δάνειο 26.000 ευρώ. -Στον πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Ε.Σ. Διέγραψαν 16.000 ευρώ -Σε εταιρεία νύφης του βουλευτή του ΔΗΚΟ διέγραψαν 330.000 ευρώ -Σε πρώην δήμαρχο του ΑΚΕΛ, στον Α.Μ. Διέγραψαν 17.000 ευρώ -Σε εταιρεία συγγενικού μέλους του

ΔΣ της τράπεζας έγιναν τρεις διαγραφές από το 2007 ύψους 839.000 ευρώ. -Πρώην υπουργός και στέλεχος του ΔΗΣΥ Τ.Χ. Πέτυχε διαγραφή 399.000 ευρώ. Οι διαγραφές έγιναν το 2007 και το 2008. Στην Ελληνική Τράπεζα -Σε εταιρεία πρώην βουλευτή μικρού κόμματος έγινε διαγραφή 543.000 ευρώ. Στη Λαϊκή Τράπεζα -Ο Α.Γ. Πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ πέτυχε διαγραφή 39.000 ευρώ το 2012. -Ο Α.Γ. Πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ το 2011 διέγραψε οφειλή 71.000 ευρώ. -Ο πρώην βουλευτή του ΔΗΣΥ Σ.Χ. Το 2010 πέτυχε διαγραφή 54.000 ευρώ. -Η εταιρεία του Γ.Β. Κορυφαίου Κύπριου πολιτικού πέτυχε διαγραφή 5,8 εκατ. Ευρώ, όμως ατύχησε γιατί αυτή θα γινόταν το 2014. -Σε πρώην σύζυγο στελέχους του ΥΠΕΞ έγινε διαγραφή 18,500 ευρώ -Σε εταιρεία που ανήκει στον πρέσβη Ν.Π. Διαγράφηκε το 2012 το ποσό των 14.000 ευρώ


ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ

Πεδουλάκης:

17

Πιστέψαμε στη νίκη Χαρακτήρα έδειξε ο ΠΑΟ, σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό

Ψάχνει ό,τι καλύτερο ο Ολυμπιακός

Οι ιθύνοντες του συλλόγου συνεχίζουν τη δουλειά εν όψει της επόμενης σεζόν

Ο προγραμματισμός εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου έχει αρχίσει εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό. Ήδη οι Πειραιώτες έχουν «κλείσει» τους Σαλίνο, Σάμαρη, Ντε Βινσέντι, Ολαϊτάν και Μπόατενγκ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πρωταθλητές Ελλάδας να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις και να ψάξουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ της ομάδας και να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που είναι σε θέση να την ανεβάσουν επίπεδο. Μέχρι τις 8 Ιουλίου (τότε έχει προγραμματιστεί η έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο) απομένει αρκετός χρόνος για να «τσεκάρουν» στο τμήμα σκάουτινγκ του συλλόγου αρκετούς παίκτες και να γίνουν ουσιαστικές κινήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται σίγουρα να πάρουν έναν ακόμα παίκτη στα χαφ και έναν εξτρέμ τύπου «Μιραλάς». Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Χουάνχο Λορένθο θα ταξιδέψει και στην Αργεντινή για να δει από κοντά κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν προταθεί στην ΠΑΕ, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν το όνομα του Τόμας Ροζίτσκι. Λόγω της παρουσίας του Μίτσελ στον πάγκο και των Λορένθο-Κοβάσεβιτς στο τμήμα σκάουτινγκ η ομάδα να εξετάσει παίκτες από την Primera και την Segunda Division. Πριν από μερικές μέρες ήρθε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Τσερίσεφ και του Άλεξ από την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην Κόρδοβα αποκάλυψαν πως κάτι γίνεται με τους Ντουμπαρμπιέρ και Βίκο του τοπικού συλ-

λόγου. Από την πλευρά του, ο Σέρβος αρχισκάουτερ αποκάλυψε με δηλώσεις του στον ισπανικό Τύπο πως του έχουν «γυαλίσει» κάποια ταλέντα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο παλαίμαχος επιθετικός αναμένεται σήμερα να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι Κροατία-Σερβία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ, και αυτό έχει ενδιαφέρον για την μεταγραφολογία των τελευταίων ημερών. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Μίτσελ να έχει κάποιες επαφές στην Ισπανία, όπου θα βρεθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, την Κυριακή παίζουν η Ρεάλ Μαδρίτης Β’ με την Κόρδοβα, στις οποίες υπάρχουν μεταγραφικοί στόχοι που εξετάζονται. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να υπάρξει ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ, αφού θα επιστρέψουν οι δανεικοί και θα προβιβαστούν στην πρώτη ομάδα από την Νέων δύο-τρεις πιτσιρικάδες. Από την πλευρά του, ο Μίτσελ έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να δουλέψει με 26-28 παίκτες στο Ζέεφελντ, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός θα «τεστάρει» στους εναπομείναντες αγώνες κάποιους παίκτες, ώστε να αποφασίσει αν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τους την επόμενη χρονιά. Σημαντικό ρόλο στις όποιες κινήσεις γίνουν θα παίξουν και οι ενδεχόμενες αποχωρήσεις κάποιων παικτών από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας, όπως ο Μήτρογλου, ο Μανωλάς, ο Τζεμπούρ, ο Αμπντούν και ο Σιόβας, οι οποίοι παρακολουθούνται από συλλόγους του εξωτερικού. Πηγή: sport-fm.gr

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αργύρης Πεδουλάκης. Ο τεχνικός των «πρασίνων» στάθηκε στην πίστη που έδειξαν οι παίκτες του, αλλά και στο γεγονός ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, καθώς έπρεπε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και τα κατάφερε. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Αργύρης Πεδουλάκης: «Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που λειτούργησε το «πρέπει». Έπρεπε να κερδίσουμε και κερδίσαμε. Πιστέψαμε στη νίκη. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε. Και αυτή η πίστη προερχόταν από την εικόνα μας το τελευταίο διάστημα. Τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν για μία ακόμα φορά ο ρυθμός και η άμυνα. Όλα ξεκινούσαν από αυτά τα δύο. Το ξέραμε και ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι», ήταν αρχικά τα λόγια του. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αν ήμασταν υποφερτά εύστοχοι στις βολές η νίκη θα είχε έρθει με λιγότερο άγχος. Θέλαμε να πάμε στο τελευταία πεντάλεπτο και το παιχνίδι να είναι κλειστό. Ξέραμε ότι στο πέντε εναντίον πέντε είμαστε καλύτεροι και παίζουμε πιο μυαλωμένα. Είναι μια σπουδαία νίκη για εμάς, ειδικά λόγω του ότι είμαστε νέα ομάδα και «χτίζουμε» την αυτοπεποίθησή μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε η Μάλαγα. Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και ξέρουμε ότι έχουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Στον όμιλό μας είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα». Πηγή: sport-fm.gr


18

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ»

Η Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, της κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ανέργους, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και οι οποίοι ανήκουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων: Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Ρομά Αποφυλακισθέντες Πρώην χρήστες ουσιών Άτομα με αναπηρία Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking Αιτούντες άσυλο Οροθετικοί Άστεγοι Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου ΝΑ ΣΥΜΕΤΑΣΧΟΥΝ Στο Τοπικό Σχέδιο δράσης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και την δραστηριοποίησή τους στο τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ, στη περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. H υλοποίηση της πράξης αυτής σκοπό έχει την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο: Tην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση 60 ανέργων προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» Η Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη, σας καλεί σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 29/3/2013, ώρα 10.οο στα γραφεία: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 5, 2ος Όροφος ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου Ραψωματιώτης Δημήτρης

Ειδικότερα η υλοποίηση της πράξης αναμένεται να οδηγήσει σε: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων: αριθμός ωφελουμένων 40 Πρόσληψη σε επιχειρήσεις: αριθμός ωφελουμένων 10 Υπογραφή συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: αριθμός ωφελουμένων 5 Προετοιμασία για ένταξη σε άλλα προγράμματα: αριθμός ωφελουμένων 5 Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων: αριθμός επιχειρήσεων 3 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους: αριθμός απασχολούμενων 60 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της πράξης, θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που

θα υποστηρίξουν τους ωφελούμενος και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: Μελέτες Δικτύωση Ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης Συντονισμό και Διαχείριση της Πράξης Κατάρτιση (όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα θα είναι 2 και θα αφορούν α) στην κατάρτιση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και β) στην κατάρτιση στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια και των δύο προγραμμάτων θα είναι 135 ώρες (110 ώρες θεωρία + 25 ώρες πρακτική άσκηση). Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ (μικτά) την ώρα. Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη Το πρόγραμμα «Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων, για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στη περιφερειακή ενότητα Κορινθίας»


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

19

ΣΗΜΕΡΑ

αφορά την κατάρτιση 60 ανέργων  προερχόμενων από ευπαθείς ομάδες, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, με τελικό στόχο την απασχόληση τους σε διάφορους τομείς και θέσεις ενός ευρύτερου χώρου επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπου η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων περιλαμβάνει τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την διαλογή στην πηγή, την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των υλικών και τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε σύγχρονους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Θα αξιοποιηθεί η πείρα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να εντοπιστούν οι ωφελούμενοι εκείνοι που έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για τις δράσεις του προγράμματός μας, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης. Επίσης εκτός από εργατικό προσωπικό θα επιλεγούν και ειδικότητες χρήσιμες για την παραγωγική διαδικασία του κομπόστ, όπως οδηγοί φορτηγού, χειριστές μηχανημάτων έργων, μηχανικοί βαρέων μηχανημάτων, γεωπόνοι και τεχνολόγοι φυτικής παραγωγής, διοικητικό προσωπικό, λογιστές, ειδικοί πληροφορικής, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσουν άμεσα οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για να είναι σε θέση να συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με στόχο: α) να συμβληθούν με τους Δήμους, για να κάνουν αποκομιδή των κλαδεμάτων («Πράσινα» αστικά υλικά, κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους), β) την αποκομιδή οικιακών οργανικών αποβλήτων, γ) την αποκομιδή υπολειμμάτων καλλιεργειών και θερμοκηπίων, σε συνεργασία με αγροτικούς φορείς, δ) την μεταφορά και απομάκρυνση κορμών δένδρων καθώς και υπολειμμάτων καμένων εκτάσεων. Στη συνέχεια μπορούν να εξετάσουν από εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό, την συνεργασία, την ενοικίαση ή την αγορά αυτού, για να παράγουν λίπασμα – κομπόστ. Οι Δήμοι μπορούν να εκχωρήσουν στις κοινωνικές επιχειρήσεις το ποσό που επιβαρύνονται (ανταποδοτικά τέλη) για να εκτελούν με τις δικές τους υπηρεσίες καθαριότητας τα κλαδέματα, έτσι το εγχείρημα καθίσταται ανταγωνιστικό επιχειρηματικά. Μια άλλη ομάδα ωφελουμένων θα προσληφθεί σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς σχετικούς με το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η τρίτη ομάδα θα υπογράψει συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και η τελευταία ομάδα των ωφελουμένων θα προετοιμαστεί για να ενταχθεί σε νέα προγράμματα υλοποίησης, σχετικών δράσεων.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Συντονιστής φορέας: ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΕ Εταίροι: ΕΟΣ Κορίνθου Οικολογική Κίνηση Κορινθίας IΝMEKO Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας KEK Z-INVEST Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Δήμος Νεμέας «Προμηθέας» Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (ΕΠΕΚ) Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Αίτηση συμμετοχής Πρόσφατη φωτογραφία Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ, σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας, με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας (αν υπάρχει) ή άλλο σχετικό έγγραφο για πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου (σε ισχύ) Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου Οικονομικού έτους (2012) Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν) Αντίγραφα τίτλων σπουδών Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης υπολογιστών Δίπλωμα οδήγησης Δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργου Πτυχίο Μηχανικού Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και βεβαιώσεις παρα-

κολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης Βιογραφικό Σημείωμα Έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας για τα ΑμεΑ Άδεια παραμονής, για τους μετανάστες. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και την Αίτηση Υποψηφίου για την συμμετοχή στη πράξη, την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε ωφελούμενος από : Τα ΚΕΠ των Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Τα γραφεία της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Εθνικής Αντιστάσεως 5 (2ος όροφος), Κόρινθος Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με καταληκτική ημερομηνία την 15/04/2013, ημέρα Δευτέρα Α).Αυτοπροσώπως στο σημείο : Ηράκλεια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Εθνικής Αντιστάσεως 5 (2ος όροφος), Κόρινθος) Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, μπορούν, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή. Β).Να σταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Εθνικής Αντίστασης 5 (2ος όροφος), 201 00 Κόρινθος, Κορινθίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Εθνικής Αντίστασης 5, 2ος όροφος, 201 00 Κόρινθος, Κορινθίας Τηλέφωνο: 2741074488 e-mail: info@asiraklia.gr site: www.asiraklia.gr

Για την ΗΡΑΚΛΕΙΑ Α.Σ. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρόνη Σταυρούλα


ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΗΜΕΡΑ


ΣΗΜΕΡΑ

22

γεία

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σύμμαχος κατά της χοληστερίνης το μήλο

Η κατανάλωσή του οδηγεί σε μείωση της οξειδωμένης LDL κατά 40% Όλοι γνωρίζουμε τη φράση «ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα». Φαίνεται όμως πως ένα μήλο την ημέρα κάνει και τη χοληστερόλη πέρα. Η αυξημένη χοληστερίνη ή υπερχοληστερολαιμία έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει αυξημένα περιστατικά αθηροσκλήρωσης σε άτομα με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Η αυξημένη κακή LDL χοληστερόλη και η μειωμένη καλή HDL αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. Οι αθηρωματικές πλάκες αποφράσσουν τις αρτηρίες και αποτελούν έδαφος για τη δημιουργία θρόμβων αίματος. Ένας μεγάλος θρόμβος μπορεί να αποφράξει τελείως την αρτηρία και να διακοπεί η ροή αίματος. Η διακοπή αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, ενώ σε αρτηρίες που στέλνουν αίμα στον εγκέφαλο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το 60% των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου δημιουργούνται από τη ρήξη των αθηρωματικών πλακών και τη θρόμβωση. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ γύρω από τη δράση του μήλου ενάντια στη χοληστερόλη, διαπιστώθηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός μήλου οδήγησε στη μείωση της οξειδωμένης μορφής της κακής LDL χοληστερόλης. Η έρευνα διήρκεσε 4 εβδομάδες και οι ερευνητές χορήγησαν σε άτομα μέσης ηλικίας είτε ένα μήλο την ημέρα, είτε πολυφαινόλες (φυσικά αντιοξειδωτικά) από μήλο σε μορφή κάψουλας, είτε ένα εικονικό χάπι. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μήλο, και όχι τόσο οι πολυφαινόλες του σε μορφή κάψουλας, κατάφεραν να μειώσουν την οξειδωμένη μορφή της LDL χοληστερόλης κατά 40%. Η LDL χοληστερόλη συσσωρεύεται στα εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών, δημιουργώντας τις αθηρωματικές πλάκες και τελικά τη στένωση, και θεωρείται ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Η δράση αυτή του μήλου οφείλεται κυρίως στις πολυφαινόλες του, φαίνεται όμως ότι οι πολυφαινόλες από μόνες τους δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όσο ένα ολόκληρο μήλο. Μια πιθανή εξήγηση, είναι ότι στο μήλο υπάρχουν και διάφορα άλλα συστατικά, τα οποία δρουν συνεργιστικά στην αντιμετώπιση της χοληστερόλης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για τη δημιουργία της αθηροσκλήρωσης και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Επίσης, η απορρόφηση των πολυφαινολών από τον οργανισμό είναι μεγαλύτερη όταν καταναλώνονται μαζί με το μήλο παρά από μόνες τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δράση του μήλου κατά της χοληστερόλης είναι μεγαλύτερη και από τα αντιοξειδωτικά άλλων τροφών, όπως της ντομάτας και του πράσινου τσαγιού. Τα αντιοξειδωτικά είναι φυσικά συστατικά των τροφών, τα οποία αναστέλλουν την οξείδωση, η οποία καταστρέφει τα κύτταρα και επεμβαίνει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού. Τα

φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θωρακίζουν τον οργανισμό ενάντια στην καταστροφική δράση των ελευθέρων ριζών και της οξειδωτικής τους δράσης. Τα αντιοξειδωτικά φαίνεται πως μειώνουν την οξείδωση της LDL χοληστερόλης και αναστέλλουν τη δράση της στην δημιουργία αθηροσκλήρωσης. Η έρευνα αυτή είναι ενθαρρυντική για την αντιμετώπιση της χοληστερόλης, αφού καταλήγει στο ότι με μια απλή διατροφική παρέμβαση στη ζωής μας, όπως είναι η κατανάλωση ενός μήλου

ημερησίως, μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και άλλες μελέτες γύρω από την ευεργετική δράση του μήλου στη χοληστερόλη επιβεβαιώνουν τα παραπάνω αποτελέσματα και ενισχύουν την άποψη ότι ένα μήλο την ημέρα αποτελεί σημαντικό βήμα στη μείωση της κακής χοληστερόλης. Καταναλώστε λοιπόν ένα μήλο την ημέρα για να επωφεληθείτε της δράσης του ενάντια στη χοληστερόλη και όχι μόνο. Πηγή: mednutrition.gr


ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΑ

23

Ειδικό φόρο για τους πλουσίους ετοιμάζει ο Ολάντ Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων για το τρέχον και το επόμενο έτος

Ο Γάλλος πρόεδρος, Φρανσουά Ολάντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα συνεχίσει να πιέζει προκειμένου να περάσει ένα νέο φόρο που θα αφορά στους πλουσίους, παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος δεν εγκρίθηκε από την ανώτατη αρχή της χώρας. Ο Ολάντ δήλωσε, ωστόσο, ότι σκοπεύει να αλλάξει ελαφρώς τη στρατηγική του. «Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν φόρο 75 τοις εκατό του εισοδήματος για ποσά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης

που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό France 2. Πέραν αυτού, ο Ολάντ απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων για το τρέχον και το επόμενο έτος. Ο Ολάντ δήλωσε ότι ο νέος φόρος θα ισχύσει μόνο για δύο έτη, αρχής γενομένης από το 2014. Υπολογίζεται ότι θα επηρεάσει περίπου 1.500 Γάλλους φορολογούμενους, οι οποίοι θα καλούνται να πληρώνουν 150.000 ευρώ ετησίως σε φόρους. Εάν αυτός ο ειδικός φόρος ψηφιζόταν, οι απολαβές θα έφταναν περίπου τα 210 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Πρόσκληση

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεγάρων θα τελεσθεί 40/θήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Μελέτη Λουκά. Θα είναι τιμή μας, εφόσον παρευρεθείτε, να ενώσουμε τις προσευχές μας υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του. Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια και στην οικία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 270 στα Μέγαρα

Πωλείται διάδρομος γυμναστικής (YORK T 780) τελευταίας τεχνολογίας με ελάχιστη χρήση, όργανα μέτρησης απόστασης, ταχύτητας, θερμίδων, παλμών. Ειδική ζώνη για λήψη καρδιακών παλμών. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6944179804

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Υπεύθυνος καταστήματος Η εταιρεία ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC AE ενδιαφέρεται να προσλάβει ΥΠΕΥΘΥΝΟ για το κατάστημα της στην Κόρινθο. Πλήρης Απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος καταστήματος - Πτυχίο τεχνικής Κατεύθυνσης Προϊοντική γνώση - Εμπειρία Σε Δίκτυο Καταστημάτων – Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Ξένες Γλώσσες - Έως 40 ετών – Δίπλωμα Οδήγησης Αποστολή Βιογραφικού Email: astron@astron-electric.gr ή fax : 2721095340 Τηλ. Επικοινωνίας : 2721095198

Με εκτίμηση η οικογένεια Η σύζυγος τα τέκνα και λοιποί συγγενείς

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πωλητής Η ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κάλυψη άμεσων αναγκών του καταστήματος στην Κόρινθο ΠΩΛΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρης Απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Ηλεκτρολογικού Υλικού & χειρισμός Η/Υ -Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα εκτιμηθεί: Πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΤΕΙ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων -Γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας . Αποστολή Βιογραφικού Email: astron@astron-electric.gr ή fax : 2721095340 Τηλ. Επικοινωνίας : 2721095198


24

auto

moto

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Παρουσιάστηκε επίσημα το Kia Soul

Σημαντική αύξηση των εσωτερικών χώρων του μοντέλου Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση πραγματοποιεί το νέο Kia Soul στη διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, φέροντας σημαντικές σχεδιαστικές επιρροές από το Trackster concept car, που είδαμε για πρώτη φορά το 2012 στο Σικάγο. Το αυτοκίνητο είναι ελαφρά μεγαλύτερο από το μοντέλο που διαδέχεται (πλάτος 1.800 χλστ., ύψος 1.610 χλστ., μεταξόνιο 2.570 χλστ.), γεγονός που έχει επιδράσει σημαντικά στην αύξηση των εσωτερικών του χώρων, αλλά και στην αύξηση του χώρου αποσκευών (685 λίτρα, 14 περισσότερα από το προηγούμενο μοντέλο). Παράλληλα, το πλαίσιό του είναι κατά 29% πιο άκαμπτο από εκείνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κορεατική εταιρεία. Όσον αφορά στα μηχανικά του σύνολα, η βασική έκδοση (Base) εφοδιάζεται με ένα βενζινοκινητήρα των 1,6 λίτρων, απόδοσης 130 ίππων στις 6.300 σ.α.λ. Οι εκδόσεις Plus και Exclaim παρουσιάζονται πιο ενισχυμένες, καθώς εξοπλίζονται με δίλιτρο βενζινοκινητήρα, ισχύος 164 ίππων στις 6.200 σ.α.λ. Ο κινητήρας των 1.6 λίτρων συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων των έξι σχέσεων, προαιρετικά όμως και με αυτόματο των επίσης έξι. Η έκδοση Plus μάλλον θα διαθέτει άλλο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ η έκδοση Exclaim θα εξοπλίζεται κατά πάσα πιθανότητα μόνο με το αυτόματο. Πηγή: 4troxoi.gr

shmera 30-3-2013  

shmerakorintos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you