Page 1


БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ВЕЧЕРСЬКОГО В. В. 1. ДРУКОВАНІ ПРАЦІ 1985 рік 1. Крепость-монастырь в Путивле: история и современность // Строительство и архитектура. – 1985. – № 1. – С. 27. Про Мовчанський Різдва Богородиці монастир XVI-XVIII ст. у Путивлі Сумської області. 2. Сохранение своеобразия малых городов в условиях реконструкции // Проблемы развития архитектуры в условиях индустриализации строительства. – К.: КиевНИИТИ, 1985. – С. 97-100. 3. Ніжин: Сучасність історичної спадщини // Газ. «Під прапором Леніна». – Ніжин, 1985. – 21 вересня.

1986 рік 4. Спадок малих міст // Пам'ятники України. – 1986. – № 2. – С. 22-23. 5. Лебедин // Пам'ятники України. – 1986. – № 4. – С. 43-44. 6. Глухів // Отчий край. – К.: Молодь, 1986. – С. 153-159. 7. Глухов. Проблемы сохранения архитектурного своеобразия // Строительство и архитектура. – 1986. – № 3. – С. 25-27 (у співавторстві з Ленченком В. О.). 8. Полтава: наследие и современность // Строительство и архитектура. – 1986. – № 11. – С. 9-11 (у співавторстві з Колоском Б. В.). 9. А кувалда загриміла // Газ. «Київська правда». – К., 1986. – 17 грудня. Про дискусії та практичні роботи щодо відтворення Успенського собору Києво-Печерської лаври. 10. Два памятника XVIII в. на Черниговщине // Памятники архитектуры Украины (новые исследования). – К.: КиевНИИТИ, 1986. – С. 201-210. Про виявлені автором пам'ятки архітектури – церкву Різдва Богородиці у с. Суличівці Ріпкинського району Чернігівської області та Вознесенську церкву у Глухові Сумської області. 11. «Если архитектор – творец и поэт…» // Газ. «Архитектура». – М., 1986. – № 3. Публікація фрагментів статті М. Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», написаної 1831 р., з передмовою публікатора. 12. Процесс? Или результат? // Газ. «Архитектура». – М., 1986. – № 11. Репліка з приводу оголошеного конкурсу на проект так званого Міста Миру.

1987 рік 13. Путивльська твердиня // Пам'ятники України. – 1987. – № 2. – С. 42-43. Про Мовчанський Різдва Богородиці монастир у Путивлі Сумської області. 14. Путивль: проблемы реконструкции детинца // Строительство и архитектура. – 1987. – № 2. – С. 2224 (у співавторстві з Ленченком В. О.). 15. Скільки стояти руїнам? Відродити меморіальну майстерню видатного художника // Газ. «Київська правда». – К., 1987. – 14 січня. Про розроблений автором проект реставраційного відтворення меморіального будинку майстерні художника М. Пимоненка у с. Малютянці Київської області. 16. Довідник… з помилками // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 8 лютого. Критична рецензія на видання: Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: В 4 Т. – К.: Будівельник, 1983-1986. 17. І реставрації потрібна гласність // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 1 березня. Аналіз варіантів відтворення Успенського собору Києво-Печерської лаври. 18. Чекаємо наслідків // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 19 липня. Про проблеми української реставрації, а також про відтворенняУспенського собору Києво-Печерської лаври. 19. Вона заклала підвалини Академії // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 30 серпня (під псевдонімом Д. Заморій). Про необхідність встановлення меморіальної дошки Галшці Гулевичівні на фасадіСтарого академічного корпусу Києво-Могилянської академії. 2


20. Громадський контроль чи обман громадськості? // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 11 жовтня (під псевдонімом Д. Заморій). Про гострі проблеми діяльності Громадської інспекції Республіканського правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яку автор очолював з 1985 р. 21. Прислухатися до громадськості // Газ. «Культура і життя». – 1987. – 6 грудня (прізвище автора не вказано). Відгук на попередню публікацію.

1988 рік 22. Громадський контроль за станом пам'яток iсторiї та культури: Методичнi рекомендацiї. – К.: УТОПІК, 1988. – 25 с. 23. Реконструкцiя iсторичних мiст України на сучасному етапi. – К.: Товариство «Знання», 1988. – 16 с. 24. Історичні міста України: збережене майбутнє // Пам'ятники України. – 1988. – № 2. – С. 47-48. 25. Чигирин // Строительство и архитектура. – 1988. – № 5. – С. 24-25. 26. Пасивний захист чи активна регенерація? // Київ. – 1988. – № 4. – С. 158-160. Про актуальні проблеми збереження традиційного характеру середовища Києво-Подолу. 27. Історичні міста України: формула своєрідності // Отчий край. – К.: Молодь, 1988. – С. 125-132. 28. Композиционные аспекты развития городов Левобережной Украины // Архитектурное творчество в Украинской ССР. – К.: КиевЗНИИЭП, 1988. – С. 73-77. 29. Путивль – пограничная крепость Русского государства (К вопросу о структуре города и характере укреплений) // Древнерусский город Путивль / Тезисы докладов и сообщений областной научной конференции, посвященной 1000-летию г. Путивля. – Путивль, 1988. – С. 29-32. 30. Черновцы – архитектурный заповедник // Строительство и архитектура. – 1988. – № 3. – С. 22-24 (у співавторстві з Колоском Б. В. та Скибицькою Т. В.). 31. Перша всесоюзна наукова конференція з історичного краєзнавства // Пам'ятки України. – 1988. – № 1. – С. 51 (прізвище автора не вказано). Інформація про конференцію, що відбулася в Полтаві. 32. Редакційний коментар до статті «Занедбані скарби, або що принесли 30-і роки цінним архітектурним комплексам» // Пам'ятки України. – 1988. – № 2. – С. 45 (прізвище автора не вказано). Про нищення більшовицьким режимом у 1930-х рр. монастирських комплексів Гетьманщини. 33. Редакційне листування // Пам'ятки України. – 1988. – № 3. – С. 51 (підпис: Бюро Громадської інспекції Республіканського правління Товариства). Про дискусійні питання діяльності Громадської інспекції Республіканського правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. 34. Кам'янець-Подільський // Пам'ятки України. – 1988. – № 3. – С. 64-65 (підпис: корпункт «ПУ»). Інформація щодо гострих питань збереження архітектурної та містобудівної спадщини Кам'янця-Подільського. 35. Невідомі скарби Китайгорода // Пам'ятки України. – 1988. – № 4. – С. 30-32. Про три напівзруйновані козацькі церкви XVIII ст. у с. Китайгороді Царичанського району Дніпропетровської області: Миколаївську, Успенську та Варваринську. 36. Твердиня на Сеймі (до 1000-річчя Путивля) // Журн. «Наша культура». – Варшава, 1988. - № 2. – С. 4-5. 37. Казну зряшно не разорять… // Газ. «Советская культура». – М., 1988. – 7 апреля. Репліка з приводу намагань забудувати заплавну територію так званої Лісковиці в Чернігові. 38. Звідки беруться «колючі» і «конфліктні»? // Ранок. – 1988. – № 8. – С. 6. Про громадський рух на захист пам'яток історії та культури. 39. До і після пленуму // Газ. «Культура і життя». – 1988. – 14 лютого (прізвище автора не вказано). Про гострі проблеми діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (з приводу пленуму Республіканського правління Товариства). 40. Архітектор з бульдозером // Газ. «Культура і життя». – 1988. – 20 березня. Про відповідальність архітекторів за знищення об'єктів культурної спадщини та спотворення традиційного характеру середовища історичних міст. 41. За честь мундира? // Газ. «Культура і життя». – 1988. – 8 травня (прізвище автора не вказано). Коментар з приводу відгуків на попередню публікацію. 3


42. Редакційний коментар до рубрики «Архітектор з бульдозером» // Газ. «Культура і життя». – 1988. – 19 червня (прізвище автора не вказано). 43. Хто захистить історичні ландшафти? // Газ. «Культура і життя». – 1988. – 20 листопада.

1989 рік 44. К вопросу о воссоздании крепостных ансамблей в исторических центрах городов Левобережной Украины и Приднепровья // Проблемы реконструкции городов и сел Украинской ССР. – К.: КиевВНИИТАГ, 1989. – С. 4-11. 45. Ромны: не повторять прошлых ошибок. // Строительство и архитектура. – 1989. – № 5. – С. 22-23. Обгрунтовано неможливість забудови заплави р. Сули в історичному середмісті Ромен. 46. Так легко порушити гармонію століть // Київ. – 1989. – № 5. – С. 165-173. Про реконструкцію історичних міст України, проблеми поєднання старого й нового, збереження пам'яток та традиційного характеру середовища. 47. Територіальний аспект комплексної містобудівної охорони пам'яток історії та культури // IV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доповідей і повідомлень. – К., 1989. – С. 536-537. 48. Архітектурна спадщини Сумщини та її вивчення С. А. Таранушенком // С. А. Таранушенко та проблеми вивчення мистецтва Слобожанщини XVIII-XIX століть. Тези доповідей конференції. – Суми, 1989. – С. 21-23. 49. Міжнародний досвід охорони культурної спадщини // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 5. – С. 36-41. 50. Установча конференція Української асоціації захисту історичного середовища // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 10. – С. 118-119. 51. Максим Рильський: «…різнуло по серцю» // Пам'ятки України. – 1989. – № 1. – С. 45. Про знищення Троїцького собору в Глухові 1964 р. Публікація листа Максима Рильського – відгуку на цю подію. 52. Пам'ятка шукає господаря // Пам'ятки України. – 1989. – № 2. – С. 50-52. Про безгосподарні пам'ятки архітектури України. 53. Чи бути храму Калнишевського на Хортиці? // Пам'ятки України. – 1989. – № 3. – С. 27 (прізвище автора не вказано). Про перенесення на острів Хортицю віднайденого автором дерев'яного храму, збудованого останнім кошовим Запорозької Січі Петром Калнишевським на своїй батьківщині у с. Пустовійтівці Роменського району Сумської області. 54. Пам'ятка шукає господаря // Пам'ятки України. – 1989. – № 3. – С. 38-39. 55. Пам'ятка шукає господаря. Редакційне листування // Пам'ятки України. – 1989. – № 4. – С. 15-17. Аналіз відгуків читачів на рубрику « Пам'ятка шукає господаря». 56. Культурній спадщині – надійний захист // Газ. «Культура і життя». – 1989. – 16 квітня. Про відзначення щорічно 18 квітня Міжнародного дня пам'яток і визначних місць. 57. Апаратні ігри // Газ. «Культура і життя». – 1989. – 15 серпня (підписи: К.Стецюк, Г.Логвин, В.Забашта та інші, всього 20 підписів). Про критичну ситуацію в керівництві й апараті Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. 58. Ухвала мітингу «Збережемо стародавній Київ» // Газ. «Вечірній Київ». – 1989. – 13 квітня (у співавторстві з Брюховецьким В. С., Забаштою В. І., Скорик Л. П.).

1990 рік 59. Историко-архитектурные предпроектные исследования городов Украины (Обзорная информация). – М.: ВНИИТАГ, 1990. – 80 с. 60. Древнейшие планы гетманской столицы // Строительство и архитектура. – 1990. – № 4. – С. 24. Про плани Глухова 1724 р., знайдені автором у Центральному державному військово-історичному архіві в Москві. 61. Историко-градостроительные исследования региона. На примере Сумской области // Строительство и архитектура. – 1990. – № 10. – С. 10-12. 4


62. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. – К.: УРЕ ім. М.Бажана, 1990. – 1006 с.: іл. Видання містить 43 статті авторства Вечерського В. В.: 1. Вознесенська церква у Коропі. – С. 134. 2. Георгіївська церква у Седневі. – С. 159-160. 3. Дараганів кам'яниця у Козельці. – С. 212. 4. Дзвіниця Різдва Богородиці собору у Козельці. – С. 226. 5. Домницький монастир Різдва Богородиці. – С. 238. 6. Іллінська церква у Коропі. – С. 279-280. 7. Іоанна Богослова церква в Ніжині. – С. 281. 8. Козелецький Георгіївський монастир. – С. 325. 9. Крупицько-Батуринський Миколаївський монастир. – С. 375-376. 10. Лизогубів кам'яниця у Седневі. – С. 400. 11. Максаківський Спасо-Преображенський монастир. – С. 427-428. 12. Миколаївська церква у с. Городищі. – С. 449. 13. Миколаївська церква у Козельці. – С. 450. 14. Миколаївська церква у Прилуках. – С. 450. 15. Михайлівська церква у с. Буянках. – С. 454. 16. Михайлівська церква у с. Великому Листвені. – С. 454. 17. Михайлівська церква у с. Даничах. – С. 454. 18. Михайлівська церква у с. Полонках. – С. 454-455. 19. Містобудування на Чернігівщині. – С. 457-460. 20. Новгорода-Сіверського плани. – С. 552-553. 21. Оборонне будівництво на Чернігівщині 10-18 ст. – С. 566-569. 22. Петропавлівська церква у с. Максаках. – С. 621. 23. Плани міст Чернігівщини. – С. 628-631. 24. Покровська церква у с. Дігтярівці. – С. 639-640. 25. Покровська церква у с. Синявці. – С. 641. 26. Полкова скарбниця в Прилуках. – С. 643. 27. Полкової канцелярії будинок у Козельці. – С. 643-644. 28. Полуботка кам'яниця в Любечі. – С. 645. 29. Преображенська церква в Любечі. – С. 655. 30. Різдва Богородиці собор у Козельці. – С. 703. 31. Різдва Богородиці церква в Суличівці. – С. 705. 32. Розумовського К.Г. палац у Батурині. – С. 713. 33. Спасо-Преображенський собор у Прилуках. – С. 769. 34. Троїцька церква у с. Грабові. – С. 805. 35. Троїцька церква у с. Кіровому. – С. 805-806. 36. Троїцька церква у с. Нових Млинах. – С. 806. 37. Троїцька церква у с. Новому Білоусі. – С. 806. 38. Троїцька церква у Носівці. – С. 806. 39. Троїцька церква у с. Степанівці. – С. 807. 40. Трьохсвятительська церква у с. Лемешах. – С. 814. 41. Успенська церква у с. Волосківцях. – С. 823. 42. Хресто-Воздвиженська церква у Ніжині. – С. 841. 43. Школи та синагоги будинок у Коропі. – С. 955. 63. Исследования архитектурно-градостроительного наследия Сумской области при подготовке Свода памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР // Тезисы докладов и сообщений первой Сумской научной историко-краеведческой конференции. – Сумы, 1990. – С. 129-130. 64. Спадщина Миколи Макаренка і актуальні пам'яткоохоронні проблеми Роменщини // Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези доповідей і повідомлень наукової конференції. – Суми-Ромни, 1990. – С. 49-52. 65. Хранитель традиции // Строительство и архитектура. – 1990. – № 7. – С. 24. Про Г. Логвина до його 80-ліття. 5


66. Реконструкция исторических городов Украины. Проблемы и поиски // Архитектура и градостроительство. Информационно-реферативный журнал. Тетрадь 1: Отечественный опыт. – М., ВНИИТАГ, 1990. – Вып. 4. – С. 31-34. 67. Историко-градостроительные исследования региона (на примере Сумской области УССР) // Архитектура и градостроительство. Информационно-реферативный журнал. Тетрадь 1: Отечественный опыт. – М., ВНИИТАГ, 1990. – Вып. 5. – С. 11-16. 68. Пам'ятка шукає господаря // Пам'ятки України. – 1990. – № 2. – С. 48-49. 69. У полоні фахових стереотипів // Пам'ятки України. – 1990. – № 3. – С. 47 (під псевдонімом Дмитро Заморій). Про забудову і реконструкцію м. Ромни Сумської області. 70. Пошукаймо дослідників? // Пам'ятки України. – 1990. – № 3. – С. 20-21. Про іконостас кінця XVII ст. Спасо-Преображенського собору в Путивлі Сумської області. 71. Хранитель пам'яті // Газ. «Старожитності». – 1990. – № 1. Про Г. Логвина до його 80-ліття. 72. «Бульдозерна» реконструкція? // Газ. «Культура і життя». – 1990. – 1 липня. Про реконструкцію і забудову історичних міст України.

1991 рік 73. Звiд пам'яток – образ суспiльства // Київ – 1991 – № 1. – С. 114-120. Про підготовку Зводу пам'яток історії та культури України. 74. Криза нацiональної мiстобудiвної культури // Архiтектура України – 1991. – № 4. – С. 40-43. 75. Що і як захищати? (Проблеми охорони культурно-історичного середовища) // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 2. – С. 15-28. 76. Церква святої Трійці. Село Пустовійтівка Роменського району на Сумщині (буклет). – Суми, 1991 (у співавторстві зі Звагельським В. Б.). 77. Проблеми охорони і відродження монастирських ансамблів як найдавніших центрів національної культури // Тези доповідей і повідомлень 5 Всеукраїнської конференції «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного ідродження України». – Київ-Кам'янець-Подільський, 1991. – С. 467-469. 78. Архітектура Північного Лівобережжя Мазепиної доби і проблема «мазепинського бароко» // Північне Лівобережжя та його культура XVIII – поч. ХХ століття. Тези доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження історика мистецтва Ф. Ернста. – Суми, 1991. – С. 6-8. 79. Монастирі Чернігівщини – давні осередки української культури // Церковний календар 1991 р. – Сянік (Польща): Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1991. – С. 103-118. 80. Як відродити національну містобудівну культуру // Київ. – 1991. – № 10. – С. 159-165. 81. Золота лихоманка триває // Пам'ятки України. – 1991. – № 4. – С. 60 (під псевдонімом Дмитро Заморій). Про самодіяльних скарбошукачів, котрі руйнують пам'ятки культурної спадщини. 82. Пам'ятка шукає господаря // Пам'ятки України. – 1991. – № 4. – С. 61. 83. На тлі сучасних проблем // Пам'ятки України. – 1991. – № 5. – С. 56-59. Про наукові праці Миколи Макаренка на Роменщині та актуальні пам'яткоохоронні проблеми цього краю. 84. Історія та майбутнє національної ідеї // Газ. «Старожитності». – 1991. – № 12. Про Дмитра Донцова та його книгу «Націоналізм». Публікація фрагментів книги. 85. Хто захищатиме культурну спадщину? // Газ. «Культура і життя». – 1991. – 8 березня. Про необхідність створення повноважного державного органу охорони пам'яток. 86. У бетонних нетрях // Газ. «Культура і життя». – 1991. – 10 серпня. Про сучасну українську архітектуру. 87. Дамоклів меч над собором // Газ. «Культура і життя». – 1991. – 19 жовтня. Про спроби відтворення Успенського собору Києво-Печерської лаври.

1992 рік 88. Градостроительное развитие Полтавы в XVII-XVIII вв. // Архитектурное наследство. Вып. 39. ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. – Москва: Architektura. – 1992. – С. 139-147. 89. Поминальник української архітектури // Памятки України. – 1992. – № 2-3. – С. 65-69. Про втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. 6


90. Проблеми охорони і відродження монастирських ансамблів як найдавніших центрів національної культури // Український календар 1992 р. – Сянік: Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1992. – С. 91-116. 91. Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – К.: Українська енциклопедія, 1992. – 1024 с.: іл. Видання містить 33 статті авторства Вечерського В. В.: 1. Вознесенська церква в Полтаві. – С. 140-141. 2. Воскресенська церква в Полтаві. – С. 148-149. 3. Гадяча плани. – С. 162-164. 4. Городища (Градизька) плани. – С. 199-200. 5. Зінькова плани. – С. 299-301. 6. Кременчука плани. – С. 404-407. 7. Кругла площа в Полтаві. – С. 429-431. 8. Лубен плани. – С. 474-476. 9. Містобудування на Полтавщині. – С. 556-560. 10. Монументальна мурована архітектура на Полтавщині. – С. 563-566. 11. Оборонне будівництво на Полтавщині. – С. 604-608. 12. Пирятина плани. – С. 662. 13. Плани міст Полтавщини. – С. 675-678. 14. Покровська церква в Полтаві. – С. 686-687. 15. Полтави плани. – С. 704-706. 16. Полтавська фортеця. – С. 735-736. 17. Полтавський будинок зв'язку. – С. 750. 18. Полтавський кадетський корпус. – С. 758-759. 19. Полтавський просвітницький будинок ім. М. Гоголя. – С. 771-772. 20. Полтавський Хрестоздвиженський монастир. – С. 778-780. 21. Полтавських губернських присутствених місць будинок. – С. 780-781. 22. Полтавського віце-губернатора будинок. – С. 786. 23. Полтавського генерал-губернатора будинок. – С. 786-787. 24. Полтавського дворянського зібрання будинок. – С. 789-790. 25. Полтавського поштамту будинок. – С. 790-791. 26. Полтавського цивільного губернатора будинок. – С. 791-792. 27. Слави монумент в Полтаві. – С. 874-875. 28. Срітенська церква у Полтаві. – С. 888. 29. Троїцька церква в Диканьці. – С. 910. 30. Успенська церква у с. Лютенці. – С. 926-927. 31. Успенський собор у Полтаві. – С. 927-928. 32. Хорола плани. – С. 952. 33. Хрестоздвиженський собор у Полтаві. – С. 957. 92. Путивль: Фотопутеводитель. – К.: Мистецтво, 1992. – 192 с.: іл. (у співавторстві з Гільбо І. А. та Луговським А. В.). Авторству Вечерського В. В. належить: упорядкування ілюстрацій, тексти розділів «Памятники древнего зодчества», «В гармонии с традицией», «Вокруг Путивля», а також участь у написанні текстів інших розділів. 93. Містобудівний розвиток Глухова у XVII сторіччі // Історико-культурна спадщини Глухівщини. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 1000-літтю м. Глухова. – Глухів, 1992. – С. 29-31. 94. Проектування Глухівського заповідника у контексті розвитку туризму в краї // Тези доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм і завдання національно-культурного відродження України». – Київ-Черкаси, 1992. – С. 115-116. 95. Тетраконхові храми Чернігівщини у контексті світової архітектури // 1000 років Чернігівській єпархії. Тези доповідей церковно-історичної конференції. – Чернігів: Сіверянська думка, 1992. – С. 88-91. 96. Дозволили померти в Києві // Пам'ятки України. – 1992. – № 2-3. – С. 55-56. Про С. Таранушенка (вступ до публікації його статті). 7


97. В селі Суботові // Газ. «Літературна Україна». – 1992. – 28 травня. Про самовільну перебудову Іллінської (Богданової) церкви у с. Суботові Чигиринського району Черкаської області. 98. Історичні міста України // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 6. 99. На тривожній межі // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 7. Розмова автора з Лихим Ю. П. – начальником Управління охорони та реставрації пам'яток Міністерства будівництва та архітектури України. 100. Що знайшов академік Рибаков… // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 8. Про розкопаний академіком Б. Рибаковим так званий давньоруський замок на Мазепиній горі у смт Любечі Ріпкинського району Чернігівської області. Нова інтерпретація результатів цих розкопок. 101. Куди прямує туризм // Газ. «Старожитності». – 1992. – №10. Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Туризм і завдання національно-культурного відродження України», що відбулася в Черкасах. 102. У Думі думають // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 11. Про обговорення в Державній думі (дорадчому органі при Кабінеті Міністрів України) питання про створення Державної служби охорони культурної спадщини. 103. Столичний Глухів // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 12. 104. Столичний Глухів // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 13. 105. Столичний Глухів // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 14. 106. Десять віків позаду // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 14. Про святкування 1000-ліття Глухова. 107. Столичний Глухів // Газ. «Старожитності». – 1992. – № 15. 108. Покрова Охтирська // Газ. «Червоний промінь» (Суми). – 1992. – 29 лютого (у співавторстві зі Звагельським В. Б.). Про архітектурний ансамбль Покровського собору в Охтирці. 109. На батьківщині останнього кошового запорозького… // Газ. «Червоний промінь». – 1992. – 18 липня (у співавторстві зі Звагельським В. Б.). Про Троїцьку дерев'яну церкву у с. Пустовійтівці Роменського району Сумської області. 110. Малоросійська колегія // Газ. «Червоний промінь». – 1992. – Спецвипуск. Про будинок Другої Малоросійської колегії (XVIII ст.) у Глухові. 111. Доля Троїцького храму // Газ. «Червоний промінь». – 1992. – Спецвипуск (у співавторстві зі Звагельським В. Б.). Про Троїцький собор (1720-1964 рр.) у Глухові. 112. Подвиг // Газ. «Червоний промінь». – 1992. – Спецвипуск. Про родину глухівських цукрових промисловців і меценатів Терещенків та їхній внесок у розбудову Глухова. 113. Архітектура старого Глухова // Газ. «Народна трибуна» (Глухів). – 1992. – №№27-32.

1993 рік 114. Архiтектура, мiстобудування, культурна спадщина: До концепцiї нацiонально-культурного вiдродження // Фiлософська i соцiологічна думка. – 1993. – № 11-12. – С. 11-29. Начерк концептуальних засад розвитку української архітектури та пам'яткоохоронної справи. 115. Сіверщина // Архітектура України. – 1993. – № 2. – С. 39-44. Про історичний регіон Чернігово-Сіверщини, його архітектурну спадщину, історичні міста й заповідники. Про Державний історико-культурний заповідник у Путивлі Сумської області. 116. Заповідні міста України // Архітектура України. – 1993. – № 2. – С. 38-39 (у співавторстві з Трегубовою Т. О.). 117. Містобудівний розвиток Полтави за доби Гетьманщини // Козацькі старожитності Полтавщини. – Полтава: Криниця, 1993. – С. 26-44. 118. Концепция создания заповедника в Глухове // Градостроительство / Научно-технический сборник. – Вып. 45. – К.: НИПИградостроительства, 1993. – С. 72-84. 119. Тетраконхові храми Чернігівщини у контексті світової архітектури // Церковний календар 1993 р. – Сянік (Польща): Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1993. – С. 108-116. 120. Поминальник української архітектури // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 181-185. 8


121.Укріплення гетьманської столиці Глухова: нез'ясовані питання еволюції // Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Матеріали. – Кам'янець-Подільський, 1993. – С. 11-12. 122. Проблеми заповідних міст в Україні // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 163-164. 123. Григорій Логвин – лауреат // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 62 (прізвище автора не вказано). Публікація присвячена присудженню Логвину Г. Н. Державної премії України ім. Т. Шевченка. 124. Кому поставлено пам'ятника на Чернечій горі в Каневі? // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 122-123. Критичний аналіз образної символіки пам'ятника на могилі Т. Шевченка у Каневі. 125. Ернст та інші… // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 137-138. Про пам'яткознавчу діяльність на Сумщині. 126. Коментар до статті Брайчевського М. Ю. «Зберегти пам'ятки історії» // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 140-141. 127. Коментар фахівця (до концептуальної розробки «Охорона історико-культурної спадщини України на сучасному етапі») // Памятки України. – 1993. – № 1-6. – С. 169-171. 128. Охтирські храми, що дивом уціліли // Газ. «Старожитності». – 1993. – № 3-4 (у співавторстві зі Звагельським В. Б.). Про архітектурний ансамбль Покровського собору в Охтирці. 129. Ґрунтовна і необхідна праця // Газ. «Наша віра» – 1993. – № 17-18. Вступне слово до публікації фрагментів праці М. Шумицького «Український архітектурний стиль». 130. Архітектор Лаври // Газ. «Наша віра» – 1993. – № 23-24. Про київського будівничого XVIII ст. Степана Ковніра. 131. Храми гетьманської столиці // Газ. «Народна трибуна» (Глухів). – 1993. – 18 грудня. Про старовинні церкви міста Глухова Сумської області.

1994 рік 132. До питання про нацiональний стиль в архiтектурi України XVII-XVIII ст. // Архiтектурна спадщина України. – Вип. 1. – К.: Українознавство, 1994. – С. 102-113. 133. Глухiвська старовина // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1994 – № 3-6. – С. 57-62. Про пам'ятки та містобудівний розвиток Глухова протягом ХІ-ХІХ ст. 134. Лебедин // Типові статті для Зводу пам'яток історії та культури України. – К.: Гол. редколегія Зводу пам'яток історії та культури України, 1994. – С. 95-114. Історико-містобудівний нарис Лебедина Сумської області. 135. Павлівський цукро-рафінадний завод // Типові статті для Зводу пам'яток історії та культури України. – К.: Гол. редколегія Зводу пам'яток історії та культури України, 1994. – С. 158-165. Про цукроварню в Сумах – пам'ятку промислової архітектури та виробничої діяльності. 136. Театр драми і музичної комедії ім. М. Щепкіна // Типові статті для Зводу пам'яток історії та культури України. – К.: Гол. редколегія Зводу пам'яток історії та культури України, 1994. – С. 177-178. Про міський театр у Сумах. 137. Метод символічної реконструкції та його роль у регенерації історико-архітектурного довкілля // Проблеми регенерації історичної забудови заповідних територій населених пунктів України: Матеріали науково-практичної конференції. – Кам'янець-Подільський, 1994. – С. 49-51. 138. Методика дослідження культурно-історичного потенціалу регіону як ресурсу розвитку туристично-екскурсійної діяльності // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам'яті народу засобами туризму». Тези доповідей та повідомлень. – Київ-Косів, 1994. – С. 149-152 (у співавторстві з Поліщук А. А.). 139. Реституція культурних цінностей // Пам'ятки України. – 1994. – № 1-2. – С. 2-6. Про повернення незаконно переміщених культурних цінностей країнам їх походження. 140. Відтворення втрачених пам'яток: історичний та правовий аспекти // Пам'ятки України: історія та культура. – 1994. – № 3-6. – С. 134-148. Публікація матеріалів науково-практичного семінару, проведеного Міністерством культури України в Києві і Переяславі в 1994 р. 9


141. Положення про Премію імені Миколи Макаренка Міністерства культури України та редакції журналу «Пам'ятки України: історія та культура» // Пам'ятки України: історія та культура. – 1994. – № 3-6. – С. 148-149 (прізвище автора не вказано). 142.Монастирі Сумщини – осередки мистецького життя // Краєзнавство. – 1994. – № 1-2. – С. 34-36. 143. Премія імені Миколи Макаренка // Газ. «Культура і життя». – 1994. – 24 грудня.

1995 рік 144. Тетраконхи України в контексті світової архітектури // Архітектурна спадщина України. – Вип. 2. – К.: Українознавство, 1995. – С. 89-98. 145. Державний захист історико-культурної спадщини: начерк концептуальних засад // Культурна політика: методологічні, правові, економічні проблеми. Збірник наукових праць. – К.: Укр. центр культурних досліджень, 1995. – С. 27-34. 146. Архітектура: Короткий словник-довідник / А. Мардер, Ю. Євреїнов, О. Пламеницька та ін.; За заг. ред. А. Мардера. – К.: Будівельник, 1995. – 335 с. Видання містить 97 термінологічних статей авторства Вечерського В. В.: 1. Абак. – С. 9. 2. Абрис. – С. 9. 3. Академія. – С. 12-13. 4. Антаблемент. – С. 19. 5. Антаблемент неповний. – С. 20. 6. Антаблемент повний. – С. 20. 7. Антаблемент розкріпований. – С. 20. 8. Апсида. – С. 21. 9. Апсидіола. – С. 21. 10. Аркада. – С. 24. 11. Аркасолій. – С. 24-25. 12. Аркатура. – С. 25. 13. Аркбутан. – С. 25. 14. Архітектурна спадщина. – С. 34-35. 15. Бабинець. – С. 40-41. 16. Базиліка. – С. 41. 17. Базиліка купольна. – С. 41. 18. Базиліка ротондальна. – С. 41-42. 19. Банкет. – С. 43. 20. Берма. – С. 48. 21. Больверк. – С. 52. 22. Бруствер. – С. 53. 23. «Вавілон». – С. 55. 24. Валганг. – С. 56. 25. Вінчання. – С. 57. 26. Вертикальне членування ордера. – С. 57. 27. Верх. – С. 57-58. 28. Верхові церкви. – С. 58. 29. Вітряк. – С. 59. 30. Вододіл. – С. 61. 31. Вишгород. – С. 67. 32. Дитинець. – С. 83. 33. Єгипетський трикутник. – С. 88. 34. Закомара. – С. 90. 35. Залом. – С. 91. 36. Заповідник. – С. 92. 37. Забудова дисгармонуюча. – С. 93. 38. Забудова історична. – С. 93-94. 10


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Забудова традиційна. – С. 94. Забудова фонова. – С. 95. Забудова цінна. – С. 95. Золотий переріз. – С. 96. Зона видова. – С. 97. Зона історична. – С. 97. Зона композиційно-видового впливу пам'ятки. – С. 97. Зона композиційної активності. – С. 97-98. Зона формування виду. – С. 99. Зони охорони пам'яток історії та культури. – С. 99-100. Зона історичного культурного шару. – С. 100. Зона охоронна. – С. 100. Зона ландшафту, що охороняється. – С. 100. Зона регулювання забудови. – С. 100-101. Територія пам'ятки. – С. 101. Зондаж. – С. 101. Інтерколумній. – С. 109. Іоніки. – С. 110. Капела. – С. 116. Капітель (у співавторстві з Тищенком О. І.). – С. 116-117. Класифікація пам'яток архітектури. – С. 125. Кокошник. – С. 127. Комплекс. – С. 130. Комплекс нерухомих пам'яток культури. – С. 130. Комплекс природний. – С. 130. Конха. – С. 140-141. Крипта. – С. 143. Кронверк. – С. 144. Нава. – С. 184-185. Ордер архітектурний (у співавторстві з Тищенком О. І.). – С. 196-198. Ордер доричний. – С. 198. Ордер іонічний. – С. 199. Ордер композитний. – С. 199. Ордер корінфський. – С. 199-200. Ордер тосканський. – С. 200. Острог. – С. 201-202. Охорона пам'яток архітектури та містобудування. – С. 203. Пам'ятки історії та культури (у співавторстві з Виноградовою М. В. та Мардером А. П.). – С. 205-206. Перев'язка мурування. – С. 210-211. Планувальна структура будинку. – С. 216-217. Підкліт. – С. 222. Приділ (Бічний вівтар). – С. 231. Притвор. – С. 232. Равелін. – С. 243. Район історичної забудови. – С. 245. Ревалоризація. – С. 250. Ревіталізація. – С. 250-251. Регенерація. – С. 251. Реконструкція комплексна. – С. 251-252. Ротонда. – С. 259. Система планування міста. – С. 268. Собор. – С. 269-270. Частокіл. – С. 304. 11


92. 93. 94. 95. 96. 97.

Четверик. – С. 306-307. Членування фасаду вертикальні. – С. 307. Членування фасаду горизонтальні. – С. 307. Екседра. – С. 312. Ентазис. – С. 315. Ехін (у співавторстві з Тищенком О. І.). – С. 320. 147. Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – Т. 1. – 400 с. Видання містить 12 статей авторства Вечерського В. В.: 1. Базиліка. – С. 129. 2. Борисоглібський собор у Чернігові. – С. 237. 3. Василівська церква у Ромнах. – С. 287-288. 4. Вітряк. – С. 356-357. 5. Вознесенська церква у Березні. – С. 364. 6. Вознесенська церква у Глухові. – С. 364. 7. Вознесенська церква у Коропі. – С. 364. 8. Вознесенська церква у Ромнах. – С. 364. 9. Воскресенська церква у Батурині. – С. 388. 10. Воскресенська церква у Лебедині. – С. 388. 11. Воскресенська церква у Сумах. – С. 388. 12. Всіхсвятська церква Києво-Печерської лаври. – С. 395. 148. Монастирі Сумщини як осередки художнього життя // Мистецькі осередки Сумщини: історія, колекції, дослідження. Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Сумського художнього музею. – Суми: Вид-во «Слобожанщина», 1995. – С. 3-6. 149. Максим Березовський i гетьманський Глухiв. – К.: Українознавство, 1995. – 32 с.: іл. (у співавторстві з Бєлашовим В. І.). 150. Основні засади модернізації державної пам'яткоохоронної системи // 7 Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність. – К., 1995. – С. 355-357. 151. Національний Чеховський заповідник (м.Суми) у контексті розвитку туризму в регіоні // Розвиток туризму в Україні: Збірник наукових статей. – К., 1995. – С. 113-121 (у співавторстві з Поліщук А. А.). 152. Храми гетьманської столиці // Церковний календар 1995 р. – Сянік (Польща): Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1995. – С. 114-123. Про старовиині церкви міста Глухова Сумської області. 153. Редакційний коментар до матеріалів «Збережімо історичні села» та «Скільки у нас історичних сіл?» // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 80-81 (прізвище автора не вказано). 154. Вступне слово і публікація матеріалу Грабаря І. Е. «Архітектурні взаємозв'язки України з Росією» // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 82-83. 155. Методичні рекомендації наукового семінару Міністерства культури України «Відтворення втрачених пам'яток: історичний та правовий аспекти» // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 94 (прізвище автора не вказано). 156. Премія імені Миколи Макаренка // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 97 (прізвище автора не вказано). 157. Колись у Сумах співали солов'ї, а тепер там – націоналісти! // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 163. З приводу необ'єктивної публікації про Україну (зокрема, про будинок-музей А. Чехова в Сумах) у британській пресі. 158. Чи бував Боплан у Новгороді-Сіверському // Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 164. 159. Зберегти культурне надбання [Бесіду вів Козлов О.] // Кролевецький вісник. – 1995. – 25 жовтня. 160. Британці дали відсіч українським гнобителям російських Сум // УНІАН-Суспільство. – К., 1995. – № 12 (95). З приводу необ'єктивної публікації про про будинок-музей А. Чехова в Сумах у британській пресі. 12


1996 рік 161. Плани міст Лівобережної України XVII-XVIII ст. як джерела вивчення містобудівного розвитку // Архітектурна спадщина України. – Вип. 3, част. 1. – К.: Українознавство, 1996. – С. 105-121. 162. Країна румовищ // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 10-12. Про стан історичних міст в Україні. 163. Фортеці й замки в Україні // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 13. 164. Басанська фортеця XV-XVIII століть // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 16-17. 165. Плани міст Гетьманщини й національне містобудування // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 66-77. 166. Більшовицька «турбота» про Софію Київську: свідчить Олекса Повстенко // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 11-15. Про стан собору Св. Софії у Києві та його території протягом 1920-х – 1940-х рр. 167. Проблеми українських заповідників // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 16-20. 168. Новгород-Сіверський державний історико-культурний музей-заповідник // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 29-33. 169. Фортеця XVII –XVIII століть, м. Полтава // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 34. – С. 37-38. 170. Любецькі укріплення ХІ-XVIII століть // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 38-40. 171. Роменська фортеця XVII-XVIII століть // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 40-41. 172. Стандарти і директиви США в галузі дослідження пам'яток архітектури і техніки. Переклад з англійської // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 120-124 (прізвище перекладача не вказане). 173. Георгій Миклашевський: Мій предок збудував храм Божий, а не відомчий архів! // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 128-129. Інтерв'ю з прямим нащадком стародубського полковника Михайла Миклашевського – фундатора Георгіївського собору Видубецького монастиря в Києві. Про потребу виведення з собору архіву і фондів Інституту археології НАН України та повернення собору Православній Церкві. 174. «Слово о полку Ігоревім» як джерело інтегрального націоналізму Дмитра Донцова // Пам'ятки України: історія та культура. – 1996. – № 3-4. – С. 130-131. 175. Меценатська діяльність козацької старшини в Глухівський період Гетьманщини // Гончарівські читання (треті). Регрес і регенерація в народному мистецтві. Меценатство в Україні: Тези й резюме доповідей. – К.: Музей Івана Гончара, 1996. – С. 69. 176. 50-річчя Укрреставрації. Історія корпорації. – Київ-Львів, 1996. – 120 с.: іл. (у співавторстві з В. Вуйциком, М. Гайдою та іншими). Авторству Вечерського В. В. належить розділ про пам'ятки архітектури, відреставровані на території Сумської області. 177. Історико-культурні заповідники України (етапи розвитку заповідної справи) // Туристичні ресурси України. – К., 1996. – С. 82-87 (у співавторстві з В. Севериновим). 178. Туристичні ресурси Сумщини: історико-культурний і природний аспекти // Туристичні ресурси України. – К., 1996. – С. 216-236 (у співавторстві з Поліщук А. А.). 179. Комуністичний реванш в управлінні культурою // Газ. «Час-Time». – 1996. – 29 березня. З приводу ліквідації Президентом України Л. Кучмою Міністерства культури України та створення натомість Міністерства культури і мистецтв України.

1997 рік 180. Реставрацiя пам'яток архiтектури // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 1. – С. 10-14. 181. Пам'яткознавчі видання: на увагу фахівцям // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 1. – С. 94-95. 13


182. Заповiдники України // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 2. – С. 30-49. 183. Вступ до публікації: І. Грабар. Дерев'яна церковна архітектура Прикарпатської Русі // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 2. – С. 60. 184.Літопис відродження пам'яток // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 2. – С. 116-121. Хроніка заходів із відтворення визначних втрачених пам'яток історії та культури. 185. Боротьба за київську спадщину // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 3. – С. 8-9 (прізвище автора не вказано). Про історичну та культурну спадщину Києва і Київської Русі, її інтерпретацію різними авторами й політичними силами. 186. Український євразієць // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 3. – С. 58. Про історика, мистецтвознавця та політичного мислителя Петра Савицького (1895-1968). 187. Літопис відродження пам'яток // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 3. – С. 75. 188. Храми України // Пам'ятки України: iсторiя та культура. – 1997 – № 4. – С. 1-32. Про українську церковну архітектуру Х-ХХ ст. 189. Стильові риси архітектури Путивля XVII ст. // Архітектурна спадщина України. – Вип. 4. – К.: Українознавство, 1997. – С. 39-51. 190. Меценатство української еліти в глухівський період Гетьманщини // Сучасність. – 1997. – № 3. – С. 35-44. 191. Восстановление разрушенных храмов // Архитектура и престиж. – 1997. – № 1-2. – С. 20-21. Про відтворення собору й дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві, деяких інших утрачених пам'яток. 192. Єлецький монастир у Чернігові // Церковний календар 1997 р. – Сянік (Польща): Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1997. – С. 108-115. 193. Малий словник історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997. – 464 с. Видання містить 2 статті авторства Вечерського В. В.: 1. Єлецький монастир у Чернігові. – С. 148. 2. Троїцько-Іллінський монастир у Чернігові. – С. 393. 194. Не заважайте поспішати повільно // Газ. «Хрещатик». – 1997. – 15 лютого. З приводу дискусій довкола відбудови церкви Успіння Богородиці Пирогощої у Києві на Подолі.

1998 рік 195. Доля репресованої пам'ятки // Пам'ять столiть. – 1998. – № 3. – С. 23-32. Про Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. 196. Державна полiтика в сферi охорони iсторико-культурної спадщини // Хронiка-2000. – 1998. – Вип. 27-28. – С. 590-600. 197.Правове регулювання охорони історико-культурної спадщини // Культура в законі: Стан та проблеми правового регулювання культури в Україні. – К.: Укр. центр культурних досліджень, 1998. – С. 23-29. 198. Архітектурна спадщина міста: тягар чи основа розвитку? // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 1-2. – С. 63-67. 199. Витоки кадастрових планів // АСС (Київ). – 1998. – № 1. – С. 10-13. Про плани українських міст XVII-XVIII ст. 200. Пам'ятки містобудування й архітектури України та перспективи їх використання як туристичних ресурсів // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туризм в Україні: економіка та культура». – К.: «КМ-Трейдинг», 1998. – Част. 1. – С. 63-68. 201. Літопис відродження пам'яток // Пам'ятки України: історія та культура. – 1998. – № 1. – С. 180-181. 202. Втрачені цінності: огляд преси // Пам'ятки України: історія та культура. – 1998. – № 1. – С. 191193 (у співавторстві з О. Сущенко). 203. Фіксація історичної техніки в США // Пам'ятки України: історія та культура. – 1998. – № 3-4. – С. 127-130. 204. Відродження знищених храмів в Україні // Церковний календар 1998 р. – Сянік: Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 1998. – С. 106-118. 14


1999 рік 205. Архітектурно-містобудівна спадщина регіонів України // Археометрія та охорона історикокультурної спадщини (Київ). – 1999. – Вип. 3. – С. 96-110. 206. Реновація середовища, відтворення пам'яток і проблеми розвитку Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Вип. 6. – К.: КНУБА, 1999. – С. 16-26. 207. Державний реєстр національного культурного надбання (пам'ятки містобудування і архітектури України) / М. Кучерук, В. Вечерський, О. Ткаченко / Відп. ред. В. Вечерський // Пам'ятки України: історія та культура. – 1999. – № 2-3. – С. 1- 176. 208. Реабілітація репресованої святині // Памятки України: історія та культура. – 1999. – № 1. – С. 11-16. Про відтворення собору й дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. 209. Проблема відтворення визначних пам'яток історико-архітектурної спадщини України // Історія України: Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – Вип. 8. – К.: Рідний край, 1999. – С. 40-46. 210. Глухів: Феномен столичності // Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження (творча спадщина родини Марковичів): Матеріали наукової конференції 28-29 травня 1998 р., м. Глухів Сумської області. – Київ: Ін Юре, 1999. – С. 47-53. 211. Загальні відомості про історико-культурні ресурси в туристичних регіонах України // Туристично-краєзнавчі дослідження. – Вип. 2. – К., 1999. – С. 99-122. 212. Вивчення історії української архітектури в перших десятиріччях ХХ століття // Вісник УТОПІК. – 1999. – № 1. – С. 25-29. 213. Михайлівський Золотоверхий // Чумацький шлях. – 1999. – № 1. – С. 5-7.

2000 рік 214. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. Вечерський, О. Годованюк, Є. Тиманович та ін.; за ред. А. Мардера та В. Вечерського. – К.: Техніка, 2000. – 664 с.: іл. Видання містить 90 статей авторства Вечерського В. В.: 1. Загальні характеристики архітектурної спадщини окремих регіонів на с. 4, 45, 77, 84, 97, 100, 103, 108, 119, 122, 128, 134, 135, 137, 179, 181, 195, 202. 214, 217, 231, 244, 250, 253, 273, 279, 289. 2. Святогірський Успенський монастир у Слов'яногірську. – С. 101-102. 3. Костел Пресвятої Діви Марії (Колегіата) в Івано-Франківську. – С. 122. 4. Парк «Олександрія» в Білій Церкві. – С. 128-130. 5. Собор Святих Антонія і Феодосія у Василькові. – С. 130. 6. Церква Покрова Богородиці у с. Пархомівці. – С. 131. 7. Вознесенський монастир у Переяславі-Хмельницькому. – С. 131-133. 8. Церква Св. Михайла та дзвіниця у Переяславі-Хмельницькому. – С. 133. 9. Церква Св. Іллі у Новомиргороді. – С. 134. 10. Садиба в Олександрівську. – С. 135-136. 11. Костел єзуїтів у Львові. – С. 155. 12. Замок Конецпольських у с. Підгірцях. – С. 173. 13. Будинок губернського земства в Полтаві. – С. 195-196. 14. Кругла площа в Полтаві. – С. 196-197. 15. Спасо-Преображенська церква в Полтаві. – С. 198. 16. Хрестоздвиженський собор та дзвіниця в Полтаві. – С. 198-199. 17. Спасо-Преображенська церква у с. Великі Сорочинці. – С. 199-200. 18. Церква Св. Миколи та дзвіниця в Диканьці. – С. 200. 19. Церква Св. Трійці в Диканьці. – С. 201. 20. Михайлівський кадетський корпус у Сумах. – С. 217-218. 21. Садиба Линтварьових у Сумах. – С. 218-219. 22. Спасо-Преображенський собор у Сумах. – С. 219-220. 23. Церква Воскресіння Христового та дзвіниця в Сумах. – С. 220. 24. Церква Св. Трійці в Сумах. – С. 221. 15


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Церква Св. Михайла у Воронежі. – С. 221-222. Київська брама Глухівської фортеці. – С. 222. Трьох-Анастасіївська церква у Глухові. – С. 223. Церква Св. Миколи у Глухові. – С. 224. Комплекс Покровського собру в Охтирці. – С. 225-226. Церква Покрова Богородиці та дзвіниця у с. Пирогівці. – С. 226. Мовчанський монастир у Путивлі. – С. 227-228. Спасо-Преображенський собор та надбрамна церква-дзвіниця в Путивлі. – С. 228-229. Церква Св. Миколи Козацького в Путивлі. – С. 229. Собор Зішестя Святого Духа в Ромнах. – С. 230. Домініканський монастир у Тернополі. – С. 231. Комплекс колегіуму в Кременці. – С. 239. Церква Успіння Богородиці в Підгайцях. – С. 240. Почаївська Свято-Успенська лавра. – С. 240-242. Собор Покрова Богородиці в Харкові. – С. 246-247. Спасо-Преображенський собор в Ізюмі. – С. 248-249. Собор Св. Георгія (Успенський) у Каневі. – С. 273-274. Резиденція Буковинських митрополитів у Чернівцях. – С. 279-281. Церква Різдва Богородиці (Георгіївська) в Чернівцях. – С. 282. Будинок колегіуму в Чернігові. – С. 289-290. Будинок полкової канцелярії в Чернігові. – С. 290. Єлецький монастир в Чернігові. – С. 291-292. Собор Святих Бориса і Гліба в Чернігові. – С. 292. Спасо-Преображенський собор у Чернігові. – С. 293. Троїцько-Іллінський монастир у Чернігові. – С. 294-295. Церква Св. Іллі в Чернігові. – С. 295. Церква Св. Катерини у Чернігові. – С. 296. Церква Св. Параскеви П'ятниці в Чернігові. – С. 296-297. Палац Кирила Розумовського в Чернігові. – С. 297. Будинок полкової канцелярії в Козельці. – С. 300-301. Собор Різдва Богородиці та дзвіниця в Козельці. – С. 301. Трьохсвятительська церква в с. Лемешах. – С. 302. Собор Св. Миколи в Ніжині. – С. 303. Собор Успіння Богородиці в Новгороді-Сіверському. – С. 304. Спасо-Преображенський монастир у Новгороді-Сіверському. – С. 305-307. Тріумфальна арка в Новгороді-Сіверському. – С. 307. Церква Св. Миколи в Новгороді-Сіверському. – С. 308. Кам'яниця Лизогубів у Седневі. – С. 308. Церква Різдва Богородиці (Благовіщенська) у Седневі. – С. 309. Садиба Павла Галагана у с. Сокиринцях. – С. 309-310.

215. Національна програма: облік пам'яток та історичних міст як перший етап розробки // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (Київ). – 2000. – Вип. 4. – С. 102-110. Про розроблення Державної програми охорони пам'яток та історичних міст. 216. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці // Памятки України: історія та культура. – 2000. – № 1. – С. 7-15. 217. Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві // Церковний календар 2000 р. – Сянік: Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 2000. – С. 94-101. 218. Крим у контексті «Світу України» // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 34. – С. 346-348. Про фільм «Крим» (1999 р., 45 хв., 3 версiї (росiйська, англiйська, нiмецька), що отримав премію на Міжнародному кінофестивалі «Ялта-2000». 219. Він творить «літопис світу» // Людина і влада. – 2000. – № 3-4. – С. 92-99. Про Г. Логвина до відзначення його 90-річчя. 16


2001 рік 220. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (особливості становлення та розвитку. 1648-1781 рр.): Автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.01 / Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – К., 2001. – 20 с. 221. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К.: Головкиївархітектура, 2001. – 350 с.: іл. Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість пам'яток містобудування і архітектури. З'ясовано соціально-економічні, культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з'ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури. Проаналізовано науково-методичні засади та практику охорони, реставрації та реабілітації об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини. Текст супроводжують 270 чорно-білих ілюстрацій, серед яких чимало авторських реконструкцій. Тираж 500 примірників. Монографію затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування, президією Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Рецензенти: доктор архітектури А. Мардер, доктор архітектури, професор З. Мойсеєнко. Ця книга спростовує чимало задавнених стереотипів. Перший стереотип: для розвитку архітектури потрібен мир, спокій, економічне процвітання. А в книзі показано, що найвизначніші шедеври архітектури 17-18 століть, які є нашим оригінальним національним внеском до скарбниці світової архітектури, постали в часи суцільних воєн і розрухи. А причина такого бурхливого розвитку архітектури була дуже простою: найширші народні маси (а не тільки суспільна еліта) отримали повну свободу підприємницької діяльності. Другий стереотип: Архітектура – мистецтво королів. Україна в 17-18 ст. довела, що королі, царі, імператори не мають монополії на архітектуру найвищих досягнень. В Україні найвищі досягнення зодчества були пов'язані з фундаціями самоврядних громад. Третій стереотип пов'язаний із столичною архітектурою. Адже в ті часи столицями нашої держави були послідовно Чигирин, Батурин і Глухів. Наші сучасники і досі намагаються знайти там якісь сліди колишньої «державної величі» і не знаходять, бо їх там і не було. А ця справжня велич була тоді в Києві, який не мав ніякого адміністративного статусу, зате мав стародавнє самоврядування. Саме в цей період на перший план виходить найпотужніша в Україні архітектурна школа – Київська, якій не могла дорівнятися жодна з інших архітектурних шкіл. І останній парадокс: в Україні і в Києві у ті часи працювали майстри різного походження і різних національностей. Але творили вони архітектуру українську і київську. Вони не копіювали зразки давньої чи зарубіжної архітектури. Вони творили нове, міцно стоячи на грунті українських архітектурних традицій, у всеозброєнні світового архітектурного досвіду. 222. Софрониевский монастырь. Из истории Молчанской Печерской Рождества Пресвятой Богородицы пустыни / А. Луговской, В. Вечерский, С. Тупик, Н. Рыбкин. – К.: Оптима, 2001. – 120 с.: іл. Книга великого формату, з багатьма кольоровими ілюстраціями (фотограф Ігор Гільбо), має 120 сторінок. Тираж 1500 примірників. Видана російською мовою. Авторству Вечерського В. В. належить розділ «Архитектурное устройство” (с. 35-55). Ця книга – перша за останні 100 років праця про один з найбільших і найшанованіших монастирів на Русі. Розташований він в українсько-російському пограниччі, в Путивльському районі Сумської області, за 20 кілометрів від міста Путивля. Радянська влада майже повністю зруйнувала монастирський ансамбль, проте зараз він відроджується. Книга насичена новим фактажем, архівними іконографічними документами і має не тільки науково-пізнавальне значення, але й може принести естетичне задоволення. Розрахована вона на широке коло читачів. 17


223. Історіографія архітектури й містобудування доби Гетьманщини // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCXLI. – Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів: НТШ, 2001. – С. 18-53. 224. До питання типології української церковної архітектури доби Гетьманщини // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 8. – К., 2001. – С. 129-136. 225. Середньовічні фортифікації Путивля // Памятки України: історія та культура. – 2001. – № 12. – С. 21-29. 226. Коли народився Дмитро Бортнянський // Памятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С. 52-58 (у співавторстві з Шемшученком Ю. С.). 227. Фортифікації Сумщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 4. – С. 84-91. 228. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 4. – С. 2-9. 229. Нормативно-правові впливи на збереження історичного образу міста // Будуємо інакше (Львів). – 2001. – № 3-4. – С. 6-7. 230.Нормативно-правовая база охраны исторических городов // Международная научная конференция «Этапы развития и перспективы охраны исторического ареала г. Одессы». – Одесса, 2001. – С. 27-28. 231. Церковна архітектура України доби Гетьманщини // Українська культова архітектура у світовому контексті: Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2001. – С. 58-64. 232. Відродження зруйнованих храмів у незалежній Україні // Церковний календар 2001 р. – Сянік: Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 2001. – С. 119-131.

2002 рік 233. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с.: іл Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об'єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу, але без яких неможливо уявити собі справжню історію української архітектури. Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об'єктів архітектурної спадщини (396 об'єктів). До кожного обєкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія - фотографії, малюнки, кресленики тощо. У додатках подано історичні матеріали й документи про руйнування, а також про відтворення обєктів архітектурної спадщини за період 1937-2001 років. 592 сторінки тексту супроводжують 1104 чорно-білі ілюстрації, серед яких чимало публікуються вперше. Книга має значне за обсягом (20 сторінок) англомовне резюме з анотованим переліком всіх розглянутих архітектурних обєктів. Монографію затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Рецензенти: доктор архітектури, професор Ю. Асєєв; доктор архітектури, професор А. Мардер. Книгу видруковано за підтримки громадської організації «Відродження Києва» накладом 500 примірників. Книга розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною. 234. Проблеми збереження традиційного характеру середовища м. Києва містобудівними засобами // Міжнародний семінар «Проблеми та досвід збереження історичних територій та об'єктів культурної спадщини». Тези доповідей. – К.: АртЕк, 2002. – С. 48-51. 235. Розроблення генерального плану розвитку Державного історико-культурного заповідника в м. Глухові // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини: матеріали Першої науково-практичної конференції (18 квітня 2002 р.). – Глухів: РВВ ГДПУ, 2002. – С. 4-6. 236. Роль академії в дослідженні історії української архітектури // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 9. – К., 2002. – С. 129-135. Про історико-архітектурні й пам'яткоохоронні дослідження в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (колишньому Київському художньому інституті). 237. Містобудівний розвиток Глухова в контексті історії українського містобудування // Архітектурна спадщина України. – Вип. 5. – К.: НДІТІАМ; Головкиївархітектура, 2002. – С. 115-131. 238. Cоціально-культурні особливості формування архітектури й містобудування України доби Гетьманщини // Теорія та історія архітектури й містобудування: Збірник наукових праць НДІТІАМ. – Вип. 5. – К.: НДІТІАМ, 2002. – С. 183-193. 18


239. Пам'ятки науки і техніки на сторінках журналу «Пам'ятки України: історія та культура» // Пам'ятки науки і техніки в Україні: історія, проблеми дослідження і збереження. Збірник наукових статей. – К., 2002. – С. 68-72. 240. Снести нельзя надстраивать. Интервью с Виктором Вечерским, главным специалистом инвестиционного управления Главкиевархитектуры // Архитектура и престиж. – 2002. – № 4. – С. 15-18. Висвітлено найгостріші памяткоохоронні проблеми Києва, у тому числі законодавчого регулювання забудови міста та збереження традиційного характеру середовища. 241. Церковна архітектура України доби Гетьманщини // Церковний календар 2002 р. – Сянік: Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 2002. – С. 93-107. 242. Феномен Григорія Логвина // Газ. «Голос України». – 2002. – 18 червня. 243. Проблеми охорони історичних некрополів у сучасному українському містобудуванні // Біографічна некрополістика в контексті сучасної української науки. – Наукові записки. – Т. 9. – К., 2002. – С. 71-82.

2003 рік 244. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 560 с.: іл. Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам'яток та традиційного характеру середовища. Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, простежено формування сучасної методики досліджень, з'ясовано нормативно-правові засади містобудівної охорони памяток та збереження традиційного характеру середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення збереження памяток та історично сформованого архітектурного середовища. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних історичних населених місць України – міст, сіл, приміських слобід, монастирських комплексів (Київ, Чернівці, Чигирин, Полтава, Чернігів, Новгород-Сіверський, Суми, Глухів, Путивль, Ромни, Софроніївський, Максаківський, Гамаліївський монастирі та інші). У додатках наведено чинні нормативно-правові акти, що стосуються містобудівної охорони нерухомих пам'яток та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць, а також проекти відповідних нормативно-правових актів, що становлять певний методичний інтерес. Рецензенти - доктори архітектури, професори М. Дьомін та З. Мойсеєнко. Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною. 245. Архітектура 2-ї половини XVII – 70-х років XVIIІ ст. // Історія української архітектури / Ю. Асєєв, В. Вечерський, О. Годованюк та ін.; за ред. В. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.: іл. – С. 192-243. Це фундаментальне видання було удостоєне Державної премії України в галузі архітектури 2007 року згідно з Указом Президента України від 27.06.2007 № 573/2007. 246. Актуальні проблеми містобудівної охорони архітектурної спадщини // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 10. – К., 2003. – С. 31-36. 247. Глухів. – К.: Абрис, 2003. – 168 с., іл. (у співавторстві з В. Бєлашовим). 248. Архітектурний устрій українських монастирів доби Гетьманщини (середина XVII-XVIIІ ст.) // Студії мистецтвознавчі. – 2003. – № 1. – С. 62-77. 249. Григорій Логвин і його дослідження Суботова і Чигирина // Студії мистецтвознавчі. – 2003. – № 3. – С. 114-126. 250. Архітектурні фундації гетьмана Івана Мазепи // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К.: Вид-во «АртЕк», 2003. – С. 36-43. 251. Радянська доба в архітектурі й містобудуванні Глухова // Збереження історико-культурних надбань Глухівщини (Матеріали Другої науково-практичної конференції). – Глухів, РВВ ГДПУ, 2003. – С. 92-95. 252. Архітектурний устрій українських монастирів доби Гетьманщини // Церковний календар 2003 р. – Сянік (Польща): Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії, 2003. – С. 124-144. 253. Віктор Вечерський: Якщо проект хороший, то він хороший незалежно від того, в якому стилі його виконано // Будмайстер. – 2003. – № 11. – С. 11-13. Інтерв'ю з проблем забудови Києва, охорони пам'яток та збереження традиційного характеру середовища. 19


254. Бесхозные памятники. Еще раз о законодательстве, новостройках и культурном наследии // Газ. «Киевский телеграф». – 25-31 серпня 2003 р. Інтерв'ю з проблем збереження пам'яток та історичної забудови Києва.

2004 рік 255. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2004. – 340 с.: іл. Книжка містить історико-культурологічні статті та ессеї, що писалися протягом останнього десятиліття. Вони присвячені малодослідженим або свідомо замовчуваним у попередні десятиліття аспектам і феноменам української національної спадщини – храмовій архітектурі, національній еліті, українському степу, окремим реґіонам (Крим), містам (Глухів), пам'ятникам (Шевченківський моморіал у Каневі), видатним постатям (Д. Донцов, Г. Логвин). Книжка добре ілюстрована, у тому числі рідкісними іконографічними матеріалами. Розрахована на широкого читача, зацікавленого краєзнавством, українською історією та культурою. 256. Втрачені святині. – К.: Техніка, 2004. – 176 с.: іл. Книгу серії «Національні святині України» присвячено втраченим протягом ХХ ст. найвизначнішим пам'яткам культової архітектури різних конфесій (православної, католицької, іудейської), різних реґіонів України. Охоплено пам'ятки церковної архітектури від ХІІ до ХІХ ст. (храми, дзвіниці, монастирські комплекси, костели, синагоги) 15 областей України. Книга містить загальну історичну розвідку, що з'ясовує причини й обставини безпрецедентного в європейській історії масового знищення церковних пам'яток в Україні протягом 1920х – 1980-х рр., список втрачених визначних споруд церковної архітектури (324 позиції), а також короткі історико-архітектурні нариси про 50 найвизначніших втрачених пам'яток, які по праву вважаються шедеврами архітектури. Книгу ілюстровано унікальними архівними малюнками й фотографіями (60 ілюстрацій). 257. Історико-містобудівні засади збереження своєрідності Канева та його довкілля // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 186-190. 258. Доля містобудівної та архітектурної спадщини доби Гетьманщини в розвиткові архітектури України ХІХ-ХХ століть // Студії мистецтвознавчі. – 2004. – № 1. – С. 46-57. 259. Актуальні проблеми нормативного й організаційного забезпечення збереження архітектурної та містобудівної спадщини України // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мистецтв України. – К.: Муз. Україна, 2004. – Вип. 1. – С. 47-64. 260. Глухівські укріплення // Військово-історичний альманах. – 2004. - № 1 (8). – С. 100-113.

2005 рік 261. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація. – К.: Видавничий дім А.С.С, 2005. – 588 с.: іл. (Державна служба охорони культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень). Монографію присвячено питанням виявлення, дослідження й наукової фіксації пам'яток архітектури й містобудування Лівобережної України. Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, становлення сучасної парадигми історико-архітектурних досліджень, з'ясовано зв'язок цих досліджень з підготовкою Зводу пам'яток історії та культури України, простежено загальні процеси розвитку архітектури й містобудування в областях Лівобережжя, формування архітектурної спадщини. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 416 конкретних об'єктів культурної спадщини Київської області (лівобережної частини), Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей. Тексти супроводжуються ілюстративними матеріалами, креслениками планів і перерізів, історичною іконографією. Книга містить 1336 ілюстрацій. Рецензенти - доктори архітектури, професори З. Мойсеєнко, М. Дьомін. Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків, краєзнавців, працівників органів охорони культурної спадщини, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури і всіх, хто цікавиться українською історією та культурою. 262. Замки і фортеці України: Фотоальбом. – К.: Балтія Друк, 2005. – 64 с.: іл. (у співавторстві з Тарасовим С. В.). 20


263. Замки и крепости Украины. – К.: Балтия Друк, 2005. – 152 с.: ил. (науково-популярне видання). Видання отримало диплом лауреата в номінації «Туристично-краєзнавчі видання» Третьої всеукраїнської книжкової виставки-ярмарку «Буквиця» у Дніпропетровську в 2006 р. 264.Castles and Fortresses of Ukraine. – Kiev: «Baltija Druk», 2005. – 152 p.: il. (popular-scientific literature). 265. Повоєнна відбудова історичних міст України: пам'яткоохоронний аспект // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 12. – К., 2005. – С. 193-201. 266. Сучасні проблеми методики містобудівної охорони нерухомої культурної спадщини // Теорія та історія архітектури й містобудування: Збірник наукових праць НДІТІАМ. – Вип. 6. – К.: НДІТІАМ, 2005. – С. 273-282. 267. Тетраконхові храми у Візантії та в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 1. – К.: АртЕк, 2005. – С. 34-54. 268. Проблеми дослідження і збереження пам'яток містобудівного мистецтва: на прикладі Сумської області // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мистецтв України. – К.: Видавничий дім А + С, 2005. – Вип. 2. – С. 47-68. 269.Містобудування та фортифікації Лівобережної України Х-ХІХ століть // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCXLIХ. – Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів: НТШ, 2005. – С. 7-34. 270. Архітектурний устрій монастирів доби Гетьманщини (на прикладі історичної Глухівщини) // Збереження історико-культурних надбань Сіверщини (Матеріали четвертої науково-практичної конференції) – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 59-69. 271. Пам'ятки промислової архітектури на Сумщині: дослідження і методика збереження // Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали Першої всеукраїнської конференції / Науковий вісник Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Мінкультури України. – Випуск 2. – К.: ДАКККіМ, 2005. – С. 23-32.

2006 рік 272. Курс історії архітектури. Методичний посібник з дисципліни «Всесвітня історія архітектури» для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2006. – 300 с.: іл. Методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 рр. викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 «Мистецтво» спеціальності 0202 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» спеціалізації «Мистецтвознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 рр. і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 р. Видання має експериментальний характер і розраховане як на студентів, так і на викладачів, може бути використане при підготовці не лише мистецтвознавців, а й архітекторів, урбаністів, культурологів, істориків, фахівців з охорони культурної спадщини. Зважаючи на брак україномовної літератури зі всесвітньої історії архітектури, це видання може бути корисним також для всіх, хто цікавиться історією архітектури. Рецензенти: доктор архітектури, професор Мойсеєнко З. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М., доктор архітектури, доцент Бевз М. В., доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Академії мистецтв України Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, професор Боднар О. Я., кандидат мистецтвознавства, професор Белічко Ю. В. Схвалено кафедрою теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, затверджено до друку вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. 273.Українська дерев'яна архітектура: Фотоальбом. – К.: Балтія Друк, 2006. – 64 с.: іл. Мови укр., англ., рос. 274. Проблема збереження традиційного характеру архітектурного середовища Львова // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 13. – К., 2006. – С. 180-185. 275. Київський «вінок несмаку і дивоглядів» // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 2. – К.: АртЕк, 2006. – С. 158-164. 276. До історії формування методики пам'яткоохоронних досліджень старовинних міст в Україні // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 2. – К.: АртЕк, 2006. – С. 214-242. 21


277. Українська народна дерев'яна архітектура // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мистецтв України. – К.: Видавничий дім А + С, 2006. – Вип. 3. – Част. 2. – С. 29-46. 278. Актуальні проблеми розвитку Глухова як заповідного міста // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України: Збірник наукових праць (Матеріали п'ятої науково-практичної конференції). – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. – С. 6-9. 279. Принципи формування монастирських ансамблів Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII ст. // Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII ст.». – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – С. 30-34. 280. Співпраця з інститутом НДПІмістобудування // Будівництво України. – 2006. – № 8. – С. 43-45. 281. Фортеці нашої духовності // Урядовий кур'єр. – 2006. – 19 серпня. – С. 13 (інтерв'ю про книжку «Замки та фортеці України»). 282. Геноцид визнають? // Слово Просвіти. – 2006. – 14-20 вересня. – С. 2 (інтерв'ю щодо конкурсу на кращий проект Меморіального комплексу жертвам голодоморів в Україні; спільно з Р. Круциком, П. Мовчаном, М. Сядристим). 283. «Нонсенсів у Києві багато» // Україна молода. – 2006. – 27 жовтня. – С. 9 (інтерв'ю щодо проблем забудови Києва). 284. Збереження замків – завдання для українського бізнесу // Бізнес України. – 2006. – Жовтень. – С. 68-73 (інтерв'ю про книжку «Замки та фортеці України» та проблеми збереження і використання замків України). 285. Возродить или погубить? // Строительство и реконструкция. – 2006. - № 11. – С. 56-57 (інтерв'ю щодо проблем реконструкції Андріївського узвозу в Києві). 286.Енциклопедія сучасної України. – Т. 4. – К: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. Видання містить 3 статті авторства Вечерського В. В.: 1. Вербицький Олександр Матвійович. – С. 249. 2. Віг Янош Яношович. – С. 490. 3. Відтворення втрачених пам'яток. – С. 509.

2007 рік 287. Курс історії архітектури країн Східної Європи. Методичний посібник з дисципліни «Всесвітня історія архітектури» для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво «АртЕк», 2007. – 270 с.: іл. (Міністерство культури і туризму України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Цей методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури – продовження попереднього посібника, виданого в 2006 р. Він є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 років викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 «Мистецтво» спеціальності 0202 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» спеціалізації «Мистецтвознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 років і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 році. У посібнику розглянуто архітектуру країн Східної Європи та, частково, Західної Азії – Болгарії, Сербії та Хорватії, Молдавії, Румунії та Трансільванії, Росії, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії та Словаччини, Угорщини, країн Закавказзя (Грузії, Вірменії, Азербайджану), Туреччини, країн Середньої Азії. Це видання, як і попереднє, має експериментальний характер і розраховане як на студентів, так і на викладачів. Воно може бути використане при підготовці не лише мистецтвознавців, а й архітекторів, урбаністів, культурологів, істориків, фахівців з охорони культурної спадщини. Рецензенти: доктор архітектури, доцент Бевз М. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М., доктор мистецтвознавства, професор Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Академії мистецтв України Федорук О. К. Схвалено кафедрою теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, затверджено до друку вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. 22


288. Українські дерев'яні храми. – К.: Наш час, 2007. – 271 с.: іл. – (Невідома Україна). Ця книжка є науково-популярним виданням і містить розповідь про історико-мистецький феномен всесвітньо-історичного значення, який, на жаль, невблаганно відходить у минуле і зникає на очах нашого покоління – українську дерев'яну архітектуру та її найвище досягнення – український дерев'яний храм. За висновками авторитетних зарубіжних вчених (Баністер Флетчер, Девід Бакстон, Йозеф Стржиговський та інші.) українська дерев'яна церковна архітектура не має аналогів серед будівничого мистецтва інших народів світу. Вона не подібна навіть на дерев'яну архітектуру наших сусідів – поляків, словаків, росіян. У книжці розповідається про найзнаменитіші дерев'яні храми України, цікаві історичні події та видатних людей, пов'язаних з цими храмами, про їх збереження та реставрацію, про українські музеї просто неба, які є чи не єдиним засобом зберегти ці пам'ятки. Книжка розбиває усталене уявлення про те, що унікальні дерев'яні храми були і є тільки в Карпатах – вони не лише були, а й збереглися на всій території України. 289. Монастирі та храми Путивльщини. – К.: Техніка, 2007. – 168 с.: іл. Книгу присвячено православним монастирям і церквам XVII – початку XX століть міста Путивля Сумської області та його округи на відзначення 600-ліття об'явлення чудотворної ікони Мовчанської Богородиці. Автор книги досліджував ці пам'ятки церковної архітектури протягом останніх 25 років. Книга містить загальну історичну розвідку про місто Путивль та його околиці, а також історико-архітектурні нариси про основні путивльські храми, Спасо-Преображенський собор (колишній Святодухівський монастир), Мовчанський монастир Різдва Богородиці, заміський Софроніївський монастир та храми приміських сіл. Книгу ілюстровано унікальними малюнками й фотографіями, у тому числі й архівними. 290. Архітектурна спадщина Шосткинщини // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. мистецтв України. – К.: Фенікс, 2007. – Вип. 4. – С. 32-42. 291. Гетьман К. Розумовський і пам'ятки, пов'язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 3. – К.: Фенікс, 2007. – С. 186-218. 292. Культурна спадщина Глухова як ресурс розвитку туризму // Сіверщина в контексті історії України: Збірник наукових праць (Матеріали шостої науково-практичної конференції). – Суми: Вид. будинок «Еллада», 2007. – С. 10-13. 293. Доля останньої архітектурної фундації гетьмана Івана Мазепи // Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 45-52. 294. Втрачені храми Волині // Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць. – Кременець: Кременецько-Почаївський державний історико-культурний заповідник. 2007. – С. 260-266. 295. Актуальні науково-методичні проблеми регенерації та музеєфікації «Городка» в Путивлі // Путивльський краєзнавчий збірник: Вип. 3. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 4-19. 296. Архітектурні пам'ятки, пов'язані з діяльністю в Україні Св. Димитрія Ростовського // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Діяння святителя Димитрія Ростовського (Данила Туптала) і традиції православного світосприйняття. – Глухів: ДІКЗ у м. Глухові, 2007. – С. 18-28. 297. Система укріплень Чернігова ранньомодерного часу – втрачена пам'ятка українського містобудівного мистецтва // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи: Збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. – Чернігів: Деснянська правда, 2007. – С. 540-553. 298. Охраняются ли исторические ареалы? // Property Times. – 2007. – 16-22 квітня. – С. 3 (інтерв'ю щодо законодавства у сфері охорони культурної спадщини).

2008 рік 299. Гетьманські столиці України. – К.: Наш час, 2008. – 320 с.: іл. Ця книжка присвячена трьом гетьманським столицям України – Чигирину, Батурину та Глухову. Вона видана на відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу. Розрахована на широкого читача, передусім – на школярів-старшокласників, студентів, викладачів та усіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України. 300. Українські монастирі. – К.: Наш час, 2008. – 400 с.: іл. Книжка присвячена українським монастирям як прадавнім центрам духовності, культури, освіти нашого народу, а також як видатним архітектурним ансамблям, з якими пов'язана історія України та окремих її регіонів. Розповідається про основні правила заснування, будівництва та устрою християнських монастирів, 23


про їх благодійницьку та культурну працю, про руйнування монастирських ансамблів за часів тоталітарного режиму у ХХ ст., про їх сьогоднішнє відродження. Більша частина обсягу книжки присвячена розповіді про основні, найвідоміші й найстародавніші монастирі всіх регіонів України і всіх конфесій – Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври, вірменський монастир Сурб-хач у Криму, католицький Домініканський монастир у Львові, інші монастирі Львова, Києва, Луцька, Чернігова, Ніжина, Переяслава, Путивля, Полтави, Новгорода-Сіверського. У цих розповідях особливий акцент робиться на тих історичних діячах та історичних подіях, які пов'язані з тими чи іншими монастирями. 301. Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В. В., Скібіцька Т. В., Сердюк О. М.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 106 с.; 58 іл. – Бібліогр.: с. 96-101. 302. Історико-містобудівні дослідження Одеси / Тимофієнко В. І., Вечерський В. В., Сердюк О. М., Бобровський Т. А.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 156 с.; 249 іл. – Бібліогр.: с. 132-153. 303.Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя Х-ХІХ століть // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Головний редактор В. Смолій. – Вип. 2. – К.: Інститут історії НАН України, 2008. – С. 245-272. 304. З історії відтворення споруд Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. Михайлівський Золотоверхий монастир. Ювілейний випуск, присвячений 900-річчю. – К.: Фенікс, 2008. – С. 157-165. 305. Українські театральні будівлі віденських архітекторів Ф. Фельнера і Г. Гельмера: історико-архітектурний контекст // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 4. – К.: Фенікс, 2008. – С. 51-92. 306. Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 4. – К.: Фенікс, 2008. – С. 387-412. 307. Курс всесвітньої історії архітектури як основа підготовки фахівців з охорони та реставрації нерухомої культурної спадщини // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 38-41. 308. Розроблення науково-проектної документації по місту Чернівцях // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 82. 309. Доля архітектурних пам'яток, фундованих останнім кошовим Запорозької Січі Петром Калнишевським // Матеріали науково-практичної конференції «Історія запорозького козацтва: в пам'ятках та музейній практиці». – Запоріжжя: НЗ «Хортиця», 2008. – С. 192-198. 310. Найвизначніші архітектурні пам'ятки північної Глухівщини // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць (Матеріали сьомої науково-практичної конференції). – Суми: Вид. будинок «Еллада», 2008. – С. 73-79. 311. Заповідник та заповідні території Чернігова: статус і перспективи // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2008. – С. 8-11. 312. Привид Батурина // Український тиждень. – 2008. – № 39 (48). – С. 58-61. 313. Диво творення національного стилю // Мармур салон. – 2008. – Спецвипуск. – С. 3-7.

2009 рік 314. Православні святині Сумщини. – К.: Техніка, 2009. – 224 с. 315. Особливості стилю бароко в архітектурі України XVII-XVIII століть // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2009. – С. 199-203. 316. Дерев'яний храм Мазепиної доби на Чернігівщині // Сіверянський літопис. – 2009. – № 6 (90). – С. 75-76. 317. Чи було в Глухові «українське бароко»? // Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць (Матеріали Восьмої науково-практичної конференції). – Київ-Глухів, 2009. – С. 96-101. 318. Приємна мандрівка – сумні роздуми // Пам'ятки України: історія та культура. – 2009. – № 1. – С. 34-37. 319.Київська влада проти Григорія Сковороди // Культура і життя. – 2009. – № 39. – 2-8 жовтня. – С. 3. 320. Історичний паспорт нації // Культура і життя. – 2009. – № 39. – 2-8 жовтня. – С. 8. 321. Перлина Одеси // Культура і життя. – 2009. – № 40. – 9-18 жовтня. – С. 8. 322. Пам'ятник у Вашингтоні // Культура і життя. – 2009. – № 49/50. – 11-18 грудня. – С. 56-58. 24


2010 рік 323. Сторіччя Григорія Логвина // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 5. – К.: Фенікс, 2010. – С. 5-28. 324. Історико-містобудівні дослідження м. Василькова // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 5. – К.: Фенікс, 2010. – С. 77-109 (у співавторстві з Томілович Л. В., Єрзіною І. В., Кожушко О. А.). 325. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як ландшафтна пам'ятка // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 5. – К.: Фенікс, 2010. – С. 198-235 (у співавторстві з Звірякою А. І.). 326. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 5. – К.: Фенікс, 2010. – С. 275-284 (у співавторстві з Бобровським Т. А.). 327. Відтворення утрачених архітектурних об'єктів Гетьманщини // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – К. – Глухів, 2010. – С. 9-13. 328. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 22-29. 329. Богдан Хмельницький // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 48-51. 330. Іван Мазепа // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 52-55. 331. Архітектурні пам'ятки, пов'язані з діяльністю в Україні св. Дмитрія Ростовського // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 98-102. 332. Козацькі церкви // Народне мистецтво. – 2010. – № 1-2. – С. 103-114. 333. Про Діснейленди та відродження «козацької слави убогих руїн» // Відлуння віків. – 2010. – № 1 (12). – С. 34-37. 334. Спогади про патріарха українського мистецтвознавства. До 100-річчя Григорія Логвина // Відлуння віків. – 2010. – № 2 (13). – С. 74-80. 335. Віктор Вечерський: Якщо давня пам'ятка архітектури не використовується, вона гине // Урядовий кур'єр. – 2010. – 18 вересня (інтерв'ю про замки України; Н. Бородюк).

2011 рік 336. Фортеці й замки України. – К., 2011. – 664 с.; 619 іл. 337. Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 276 с., 126 іл. 338. Історико-містобудівні дослідження Києва / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 454 с., 147 іл. 339. Історико-культурні заповідники / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 292 с., 97 іл. 340. Історико-культурні заповідники: Плани організації територій / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 192 с., 74 іл. 341. Мистецтво середини XVII – середини XVIII століття: Архітектура // Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2011. – Т. 3: Мистецтво другої половини XVI – XVIII століття. – С. 280-376. 342. Нормативні і методичні засади розроблення генеральних планів розвитку заповідників // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. – С. 220-237. 343. Історико-культурні заповідники: плани організації території // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. – Глухів: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2011. – С. 610. 344. Оборонні комплекси західних земель України у другій половині XVII – середині XVIII століть // Замки України: дослідженння, збереження, використання. – Галич: Інф.-вид. відділ Нац. заповідника «Давній Галич», 2011. – С. 5-18. 345. Містобудівний устрій Батурина у контексті українського містобудування доби Гетьманщини // Батуринська старовина: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (6). – Чернігів: Вид-во «Десна Поліграф», 2011. – С. 44-52. 25


346. Регіональні особливості архітектури бароко на Слобожанщині // Архітектурна географія бароко в Україні: регіональні особливості та спільні риси: Зб. наук. пр. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 9-26. 347. Украинские деревянные храмы // Культурное наследие. Общество. Диалог: Семинар по межкультурному диалогу стран СНГ в контексте историко-культурного наследия. – К.: НДІ пам'яткоохоронних досліджень, 2011. – С. 70-81.

2012 рік 348. Класифікатор об'єктів (пам'яток) архітектури та містобудування // Класифікатори нерухомих об'єктів культурної спадщини України. – К.: Фенікс, 2012. – С. 35-53. 349. Церкви і монастирі Сумщини // Биков В. Храми Сумщини. – К.: Наш час, 2012. – С. 6-7. 350. Стан збереження пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в Україні // Феномен дерев'яної церкви: Збірник статей міжнародної наукової конференції / за ред. В. Герича. – Львів: Вид-во «Растр-7», 2012. – С. 47-58. 351. Репрезентація пам'яток у контексті українського законодавства та принципів ICOMOS // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Вип. 5. – К. – Глухів: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2012. – С. 6-9. 352. Охорона культурної спадщини у новому генеральному плані Києва // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 7. – К.: Фенікс, 2012. – С. 274-296. 353. Дерев'яні храми Чернігово-Сіверщини // Чернігівські старожитності: зб. наук. пр. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – С. 42-58. 354. Віктор Вечерський: «Охорона культурної спадщини – одна з найважливіших функцій держави» // Культура і життя. – 2012. – № 29. – С. 5. 355. Чи будуть наші дерев'яні церкви у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО? // Українська культура. – 2012. – № 10 (1006). – С. 26-29. 356. Заповідник сталінізму після падіння залізної завіси // Українська культура. – 2012. – № 10 (1006). – С. 62-67. 357. Храми Київської Русі у Списку ЮНЕСКО: перспектива // Українська культура. – 2012. – № 1112 (1007-8). – С. 52-57.

2013 рік 358. Українська дерев'яна архітектура. – К.: Балтія-Друк, 2013. – 120 с.: іл. Мови укр., англ. (науково-популярне видання). 359. Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Звіряка А. І. – К.: Фенікс, 2013. – 334 с., 128 іл. 360. Розроблення науково-проектної документації по м. Суми // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Вип. 6. – К. – Глухів: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2013. – С. 11-17. 361. Історико-архітектурний опорний план м. Суми // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Вип. 8. – К.: Фенікс, 2013. – С. 21-40. 362. Прибалтика: архітектурний Діснейленд // Українська культура. – 2013. – № 1-2 (1009-10). – С. 66-70. 363. Острів непоцінованих скарбів // Українська культура. – 2013. – № 5 (1013). – С. 78-82. 364. Херсонес зараховано до всесвітньої культурної спадщини // Українська культура. – 2013. – № 6 (1014). – С. 79-81. 365. Тарас Шевченко й усвідомлення національної архітектурної традиції // Українська культура. – 2013. – № 8 (1016). – С. 10-19.

2014 рік 366. Архітектура Гетьманщини у творчості Тараса Шевченка // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Вип. 7. – К. – Глухів: Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2014. – С. 6-12. 367. Зимові відкриття // Українська культура. – 2014. – № 1 (1021). – С. 58-65. 368. Іконостас: символ неба на землі // Українська культура. – 2014. – № 2-3 (1022-1023). – С. 8-12. 369. Архітектура як сакральне явище // Українська культура. – 2014. – № 2-3 (1022-1023). – С. 60-65. 26


370. Україна: трагічна урбанізація // Українська культура. – 2014. – № 4 (1024). – С. 52-55. 371. Пам'ятки Срібної землі // Українська культура. – 2014. – № 5 (1025). – С. 4-9. 372. Замки Закарпаття // Українська культура. – 2014. – № 5 (1025). – С. 22-27. 373. Полтавщина-Угорщина: пошуки національної архітектури // Українська культура. – 2014. – № 6 (1026). – С. 4-9. 374. Архітектурна спадщина Полтавщини // Українська культура. – 2014. – № 6 (1026). – С. 26-31.

2. НАУКОВІ Й НАУКОВО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ 1. Научные рекомендации к опорному плану пгт Гурзуф (Крым) / КиївНДІТІ. – К., 1983. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1527. – 46 с.: іл. Співавторами роботи були Трегубова Т. О. та Тиманович Є. В. (авторська участь: сс. 5-10, 33-39, схеми 1, 2). 2. Историко-архитектурная инвентаризация исторического района Печерск в г. Киеве / КиївНДІТІ. – К., 1983. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1344. – 141 с.: іл. Співавторами роботи були Трегубова Т. О. (керівник) та Дьомкіна А. (авторська участь: сс. 3-16). 3. Предпроектные историко-архитектурные исследования г. Тирасполя Молдавской ССР / КиївНДІТІ. – К., 1983. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1337. – 43 с.: іл. Співавторами роботи були Колосок Б.В. (керівник роботи), Нельговський Ю. Ю., Скибицька Т. В. (авторська участь: сс. 35-42, кресленики аркуші 1, 2). 4. Научные рекомендации к опорному плану г. Глухова Сумской обл. – В 2-х Т. / КиївНДІТІ. - № держ. реєстрації 81035704. – К., 1984. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1372, 1373. – 98 с., 3 арк. креслеників, 73 іл. (у співавторстві з Ленченком В. О.). 5. Предпроектные историко-архитектурные исследования к проекту генерального плана г. Полтавы. – В 3-х Т. / КиївНДІТІ. - № держ. реєстрації 81035704. – К., 1984. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1374, 1375, 1376. – 173 с., 2 арк. креслеників, іл. (у співавторстві з Колоском Б. В. (керівник роботи) та Логвин Н. Г.; авторська участь: сс. 22-52, 81-83, 87-97, кресленики аркуші 1, 2, фотофіксація). 6. Научные рекомендации к опорному плану г. Лебедина Сумской обл. / КиївНДІТІ. - № держ. реєстрації 81035704. – К., 1985. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1427. – 82 с., 2 арк. креслеників, іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві зі Скибицькою Т. В.). 7. Исследования памятников градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Обследование Лебединского района Сумской области / КиївНДІТІ. - № держ. реєстрації 01820079267. – К., 1985. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1426. – 33 с., 1 арк. кресленик, 40 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві зі Скибицькою Т. В.). 8. Градостроительное развитие Полтавы. – Рук., депонований у ЦНТІ Держцивільбуду при Держбуді СРСР. – М., 1985. – Реєстр. № 396. – 43 с.: іл. 9. Предпроектные историко-архитектурные исследования к проекту генерального плана г. Черновцы. – В 3-х Т. / КиївНДІТІ. – К., 1986. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1471, 1472, 1473. – 146 с., 5 арк. креслеників, 150 іл. (у співавторстві з Колоском Б.В. (керівник роботи), Моісеєнком В. П., Скибицькою Т. В.; авторська участь: сс. 59-85, кресленик аркуш 5, фотофіксація і текстівки до неї). 10. Историко-архитектурные исследования г. Путивля Сумской обл. – Т. 1.: Научные рекомендации по реконструкции укреплений и благоустройству территории «Городка» в Путивле / КиївНДІТІ. – К., 1986. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1464. – Договір № 1/86. – 40 с., 9 арк. креслеників (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Ленченком В. О.). 11. Историко-архитектурные исследования г. Путивля Сумской обл. – ТТ. 2-3.: Научные рекомендации к историко-архитектурному опорному плану и проект зон охраны памятников истории и культуры / КиївНДІТІ. – К., 1987. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1519, 1520. – 143 с., 3 арк. креслеників, 143 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Ленченком В. О.). 12. Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирина Черкасской обл. / КиївНДІТІ. – К., 1987. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1507. – 65 с., 3 арк. креслеників, 49 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Ленченком В. О., Логвин Н. Г., Косенком С. В.). 27


13. Историко-архитектурный опорный план и рекомендации к проекту зон охраны памятников истории и культуры г. Ромны Сумской обл. – В 2-х Т. / КиївНДІТІ. – К., 1987. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1528, 1529. – Договір № 2/87. – 167 с., 4 арк. креслеників, 183 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Косенком С. В.). 14. Проект відтворення будинку майстерні художника М. Пимоненка у с. Малютянці Києво-Святошинського району / КиївНДІТІ. – К., 1987 (реалізовано у 1988-1990 рр.). 15. Историко-архитектурный опорный план и проектные предложения по зонам охраны памятников истории и культуры г. Ахтырка Сумской обл. – В 2-х Т. / КиївНДІТІ. – К., 1988. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1572, 1573. – Договір № 1/88. – 95 с., 2 арк. креслеників, 86 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Логвин Н. Г.). 16. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Том «Черниговская область». – Раздел «Архитектура и градостроительство»: 12 статей по вновь выявленным памятникам архитектуры / КиївНДІТІ. – К., 1988. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 12/88. – 44 с., 20 арк. креслеників, іл. (відповідальний виконавець і автор). 17. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Том «Полтавская область». – Раздел «Архитектура и градостроительство»: статьи о памятниках архитектуры / КиївНДІТІ. – К., 1988. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 19/88. – 100 с., 114 іл. (відповідальний виконавець і автор). 18. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Том «Сумская область». – Раздел «Архитектура и градостроительство»: 26 статей по вновь выявленным памятникам архитектуры / КиївНДІТІ. – К., 1988. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 4/88. – 78 с., 80 іл. (відповідальний виконавець і автор). 19. Историко-архитектурный опорный план и проектные предложения по зонам охраны памятников истории и культуры г. Тростянца Сумской обл. – В 2-х Т. / КиївВНДІТІАМ. – К., 1989. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1617, 1618. – Договір № 3/89. – 106 с., 5 арк. креслеників, 108 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Логвин Н. Г.). 20. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Том «Сумская область». – Раздел «Архитектура и градостроительство»: 10 статей по вновь выявленным памятникам архитектуры / КиївВНДІТІАМ. – К., 1989. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1623. – Договір № 4/89. – 214 с., 207 іл. (відповідальний виконавець і автор). 21. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. – Том «Черниговская область». – Раздел «Архитектура и градостроительство»: 18 статей по вновь выявленным памятникам архитектуры / КиївВНДІТІАМ. – К., 1989. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. № 1619. – Договір № 31/89. – 85 с., 19 арк. креслеників, 52 іл. (відповідальний виконавець і автор). 22. Обследование Сумской области и подготовка научных статей к Своду памятников истории и культуры, том «Сумская область», раздел «Градостроительство и архитектура»: 108 статей по 142 объектам / КиївВНДІТІАМ. – К., 1990. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/90. – 248 с., 129 арк. креслеників, 199 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Моісеєнком В. П., Кургаєвою А. В., Кадомською М. А., Скибицькою Т. В., Ставиською Н. І.). 23. Историко-архитектурный опорный план и проект зон охраны памятников истории и культуры г. Белополье Сумской обл. – В 2-х Т. / КиївВНДІТІАМ. – К., 1990. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Інв. №№ 1667/1, 1667/2. – Договір № 4/90. – 131 с., 4 арк. креслеників, 113 іл. (відповідальний виконавець і автор роботи). 24. Историко-архитектурный опорний план и проект зон охраны памятников истории и культуры г. Конотопа Сумской обл. – В 3-х Т. / КиївВНДІТІАМ. – К., 1991. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/91. – 162 с., 4 арк. креслеників, 225 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Моісеєнком В. П.). 25. Предварительные исследования к историко-архитектурному опорному плану г. Сумы. – В 3-х Т. / КиївВНДІТІАМ. – К., 1991. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 5/91. – 300 с., 112 арк. креслеників, 168 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи; у співавторстві з Моісеєнком В. П., Скибицькою Т. В., Ставиською Н. І.). 26. Історико-архітектурний опорний план м.Суми. – В 2-х Т. / НДІТІАМ. – К., 1992. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/92. – 169 с., 5 арк. креслеників, 178 іл. (керівник і автор роботи). 27. Проект формування iсторико-архiтектурного заповiдника у м. Глухові Сумської області. – В 2-х Т. / НДІТІАМ. – К., 1992. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 6/92. – 191 с., 3 арк. креслеників, 110 іл. (керівник і автор роботи). 28


28. Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони пам'яток історії та культури с. Лифине Лебединського району Сумської області / НДІТІАМ. – К., 1992. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – 42 с., 2 арк. креслеників, 45 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 29. Обстеження Сумської області і укладення повного реєстру пам'яток архітектури і містобудування Сумської області / НДІТІАМ. – К., 1992. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 13/92. – 92 с. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 30. Словник пам'яток архітектури і містобудування Сумської області / НДІТІАМ. – К., 1993. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – 86 с. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 31. Паспортизація пам'яток архітектури Сумської області (паспорти на 140 пам'яток) / НДІТІАМ. – К., 1993. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 7/93. – 846 с., 162 арк. креслеників, 178 іл. (науковий керівник; у співавторстві зі Скибицькою Т. В., Ставиською Н. І.). 32. Проект зон охорони пам'яток культури і природи м. Суми / НДІТІАМ. – К., 1993. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/93. – 68 с., 2 арк. креслеників, 28 іл. (науковий керівник і автор роботи). 33. Проект формування історико-культурного заповідника в м. Суми на Луці. – В 2-х Т. / НДІТІАМ. – К., 1993. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 10/93. – 113 с., 4 арк. креслеників, 67 іл. (науковий керівник і автор роботи). 34. Культурно-історичний і природний потенціал Сумської області як ресурс розвитку туристично-екскурсійної діяльності. – В 3-х Т. / НДІТІАМ. – К., 1994. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/94. – 348 с., 1 арк. кресленик, 640 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 35. Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника в м. Глухові Сумської обл.: Історико-культурне й техніко-економічне обґрунтування реконструкції домоволодіння по вул. Леніна, 57 / НДІТІАМ. – К., 1996. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – 23 с., 2 арк. креслеників, 28 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 36. Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника в м. Глухові Сумської обл.: Історико-культурне й техніко-економічне обґрунтування реконструкції домоволодіння магазину «Нива» на Соборному майдані / НДІТІАМ. – К., 1996. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – 42 с., 2 арк. креслеників, 40 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 37. Комплексна науково-проектна робота «Реабілітація історико-архітектурного середовища міста Глухова Сумської області», виконана під керівництвом Вечерського В. В., отримала Державну премію України в галузі архітектури 1998 року. Робота здійснена протягом 1991-1997 рр. Колектив авторiв включав чотирьох архітекторів: Бикова В. Б., начальника Управлiння архiтектури i мiстобудування Сумської облдержадмiнiстрацiї; Вечерського В. В., Грибана В. Ф., головного архiтектора Глухова; Каштанову Т. М., керівника майстерні Київського інституту НДПIмiстобудування; а також міського голову Глухова Деркача М. А. Дослiдження та виявлення архітектурно-містобудівної спадщини Глухова Вечерський В. В. розпочав 1984 р. У 1991-1992 рр. iсторикоархiтектурний опорний план міста було скориговано, розроблено проект зон охорони пам'яток, а також Проект органiзацiї iсторико-архiтектурного заповiдника. Цi напрацювання увiйшли складовою частиною до Генерального плану мiста, виконаного інститутом НДПIмiстобудування за участю Вечерського В. В. Було проведено ретроспективний аналiз розвитку мiстобудiвної структури протягом Х-ХХ ст., аналiз наявної розпланувально-просторової структури iсторичного ареалу мiста, виявлено i забезпечено охорону зон композицiйно-видового впливу всіх пам'яток мiстобудування i архiтектури. Це дало підстави для підготовки урядового рiшення про оголошення Глухова Державним iсторико-культурним заповiдником (заповідник створено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.1994). Генеральний план мiста затверджено в сiчнi 1994 р. На цiй основi протягом 1994-1997 рр. проведено комплекс практичних заходiв щодо реставрацiї та реабілітації пам'яток, реконструкцiї та впорядження iсторичного центру мiста, створення пам'ятних знаків і пам'ятникiв, вiдтворення втрачених пам'яток, будiвництва нових споруд за iндивiдуальними проектами, створення сучасних iнженерних мереж i транспортних комунiкацiй, оптимiзацiї всiєї мiської інфраструктури та функціонального зонування міста (будiвництво об'їзної автомагiстралi, газифiкацiя, каналiзацiя, виведення в єдину промзону за межі історичного середмістя промислових пiдприємств, створення в історичному центрі пішохідної зони). Відтак нові будівлі й споруди зводяться в Глухові тільки за індивідуальними проектами, архітектурно-просторові й пластичні вирішення яких пов'язані з історичною забудовою. Завдяки цьому вдалося сформувати співмасштабне людині, історично осмислене, семантично наповнене й гуманне архітектурне середовище центру малого міста. 29


38. Комплексна програма збереження історичної забудови м. Глухова на період до 2005 року / Держбуд України. – К., 1998. – Рукоп. – 24 с. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 № 1958. 39. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 16481781 рр.). – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01. – Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури. – К., 2001. – 213 с., іл. Роботу виконано в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Науковий керівник – кандидат архітектури, професор, проректор з наукової роботи НАОМА Прибєга Л. В. Офіційні опоненти: доктор архітектури, професор, член-кореспондент НАН України Крижицький С. Д., заступник директора з наукової роботи Інституту археології НАН України; кандидат архітектури, старший науковий співробітник Гудченко З. С., старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. Провідна установа: Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Захист відбувся 25 січня 2001 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.103.01 в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. 40. Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника у м. Глухові / НДПІмістобудування. – К., 2003. – Рукоп. – 60 с., 4 арк. креслеників, іл. (у співавторстві з Каштановою Т. М., Грибаном В. Ф.). Затверджений 14 сесією Глухівської міської ради 16.12.2003. 41. Історико-містобудівне обґрунтування на будівництво житлового будинку по Кудрявському узвозу, 3 у Шевченківському районі м. Києва / Госпрозрахункова організація «Центр містобудування та архітектури». – К., 2003. – Рукоп. – 12 с., 2 арк. креслеників, 17 іл. (відповідальний виконавець і автор). 42. Історико-містобудівне обґрунтування на будівництво офісно-житлового будинку по вул. Щорса, 39 у Печерському районі м. Києва / Госпрозрахункова організація «Центр містобудування та архітектури». – К., 2003. – Рукоп. – 23 с., 1 арк. кресленик, 24 іл. (відповідальний виконавець і автор). 43. Історико-містобудівне обґрунтування на будівництво житлового комплексу на вул. Боричів Тік, 9-а у Подільському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2004. – Рукоп. – 13 с., 1 арк. кресленик, 33 іл. (науковий керівник). 44. Історико-містобудівне обґрунтування на будівництво житлового комплексу з паркінгом та реконструкцією стадіону по вул. Немировича-Данченка, 2 у Печерському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Рукоп. – 22 с., 1 арк. кресленик, 17 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 45. Історико-містобудівне обґрунтування будівництва комплексу житлових будинків на узвозі Герцена, 32 у Шевченківському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Рукоп. – 11 с., 16 іл. (науковий керівник). 46. Генеральний план розвитку Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі / НДПІмістобудування. – К., 2006. – Рукоп. – 121 с., 3 арк. креслеників, 37 іл. (у співавторстві з Каштановою Т. М., Тупіком С. В., Ольшевським К. М., Лугіною Т. В., Пономаренко О. О.). 47. Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців. – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2006. – Рукоп. – 150 с., 3 арк. креслеників, 128 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець; співавтори Шулешко І. В., Скибицька Т. В., Поштаренко Ю. Г.; авторська участь: сс. 3-62, 77-109, 141-150). Затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 28.02.2007 № 252. 48. Історико-містобудівне обґрунтування на реконструкцію адміністративного будинку на вул. Госпітальній, 4-в у Печерському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2006. – Рукоп. – 14 с., 15 іл. (науковий керівник). 49. Історико-містобудівне обґрунтування на реконструкцію та будівництво нежитлового будинку на вул. І. Франка, 26-б у Шевченківському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2006. – Рукоп. – 16 с., 21 іл. (науковий керівник). 50. Історико-містобудівне обґрунтування будівництва бізнес-центру з паркінгом на вул. Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2006. – Рукоп. – 14 с., 1 арк. кресленик, 32 іл. (науковий керівник). 51. Історико-містобудівне обґрунтування реконструкції торгового центру та будівництва їдальні швидкого харчування на вул. Університетській, 7-а в межах історичних ареалів м. Чернівці / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2007. – Рукоп. – 17 с., 1 арк. кресленик, 13 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 30


52. Історико-містобудівне обґрунтування реконструкції Соборної площі, будівництва готелю, підземного торговельного комплексу та підземного паркінгу в межах історичних ареалів м. Чернівці / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2007. – Рукоп. – 18 с., 2 арк. креслеників, 17 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 53. Історико-містобудівне обґрунтування реконструкції Центральної площі з облаштуванням підземного паркінгу та будівництва Торгово-виставкового центру в межах історичних ареалів м. Чернівці / Науководослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2007. – Рукоп. – 18 с., 2 арк. креслеників, 17 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 54. Історико-містобудівне обґрунтування будівництва готелю з підземним паркінгом по вул. І. Франка, 24 в межах історичних ареалів м. Чернівці / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2007. – Рукоп. – 16 с., 3 арк. креслеників, 21 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 55. Історико-архітектурний опорний план, проект зон охорони пам'яток, визначення меж історичних ареалів м. Одеси. – В 3-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2007. – Рукоп. – 174 с., 9 арк. креслеників, 1125 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Тимофієнко В. І., Білокінь Ю. М., Шулешко І. В., Суханов В. Г., Бобровський Т. А. та інші; авторська участь: сс. 7-27, 124-127, 129-132, 135136, 140-147). 56. Історико-містобудівне обґрунтування будівництва Меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні у Печерському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2008. – Рукоп. – 16 с., 1 арк. кресленик, 24 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 57. Історико-містобудівне обґрунтування будівництва житлового комплексу у складі двох житлових будинків з паркінгом та вбудованими приміщеннями по вул. Метрологічній, 12 у Голосіївському районі м. Києва / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2008. – Рукоп. – 12 с., 18 іл. (науковий керівник і відповідальний виконавець). 58. Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній» з визначенням меж та зон охорони пам'яток заповідника. – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2008. – Рукоп. – 155 с., 2 арк. креслеників, 234 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Білокінь Ю. М., Бобровський Т. А., Романченко О. Д., Несвіт Т. Р., Єрзіна І. В. та інші; авторська участь: сс. 8-38, 47-74, 83-84, 101-104, 117-136). Затверджено рішенням Чернігівської міської ради від 23.06.2009 № . 59. Державні будівельні норми Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України. ДБН Б.2.2-3-2008. Затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 11 червня 2008 р. № 248, чинні з 1 січня 2009 р. (співавтори Дьомін М. М., Водзинський Є. Є., Колосок Б. В., Гуцуляк Р. Б., Щавінський Р. В., Кучерук М. М.). 60. Державні будівельні норми Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. ДБН Б.2.2-2-2008. Затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 11 червня 2008 р. № 249, чинні з 1 січня 2009 р. (співавтори Дьомін М. М., Водзинський Є. Є., Колосок Б. В., Гуцуляк Р. Б., Щавінський Р. В., Кучерук М. М.). 61. Історико-архітектурний опорний план і проект зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Василькова / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2009. – Рукоп. – 104 с., 3 арк. креслеників, 77 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Білокінь Ю. М., Томілович Л. В., Кожушко О. А., Губенко Т. В., Єрзіна І. В. та інші; авторська участь: сс. 7-33, 52-55, 75-93). Затверджено наказом МКТ від 13.07.2009 № 521/0/16-09. 62. Розробка правил охорони та використання територій історичних ареалів м. Вінниці / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2009. – Рукоп. – 132 с., 38 с. додатків, 3 арк. креслеників, 12 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Зливкова О. О., Бігій О. А.; авторська участь: сс. 34-86). Затверджено наказом МКТ від 26.02.2010 № 90/0/16-10. 63. Концепція Генерального плану розвитку Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2010. – Рукоп. – 44 с., 28 с. додатків, 6 арк. креслеників, 166 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Бобровський Т. А., Романченко О. Д., Преображенська Я. М., Градун Е. Ю., Бігій О. А., Полонська Т. А.; авторська участь: сс. 8-19, 29-33). Затверджено наказом МКТ від 30.12.2010 № 1329/0/16-10. 31


64. План організації території Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області (з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток). – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2010. – Рукоп. – 159 с., 7 арк. креслеників, 256 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Бобровський Т. А., Черновол С. Є., Осадчий Р. М., Звіряка А. І., Полонська Т. А.; авторська участь: сс. 5-15, 54-79). Затверджено наказом Мінкультури від 07.07.2011 № 515/0/16-11. 65. Історико-архітектурний опорний план м. Києва; межі та режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Києва (Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.: том ІХ: Збереження та охорона історико-культурної спадщини). – В 5-ти Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2011. – Рукоп. – 481 с., 11 арк. креслеників, 2361 іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Бобровський Т. А., Зливкова О. О., Черновол С. Є., Осадчий Р. М., Звіряка А. І., Полонська Т. А. та інші; авторська участь: сс. 26-61 (т. 1); сс. 2-24 (т. 3). Затверджено наказом Мінкультури від від 21.10.2011 № 912/0/16-11. 66. План організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому з визначенням меж та зон охорони пам'яток заповідника). – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2011. – Рукоп. – 137 с., 3 с. додатків, 2 арк. креслеників, 142 с. іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Попельницький О.О., Савостіна Л. Є., Звіряка А. І., Закружецька А. Ю.; авторська участь: сс. 9-17, 47-54, 72-73, 75-77). Затверджено наказом МКТ від 05.04.2011 № 206/0/16-11. 67. Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Суми (внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Суми). – В 2-х Т. / Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2011. – Рукоп. – 235 с., 60 с. додатків, 4 арк. креслеників, 281 с. іл. (науковий керівник; співавтори Сердюк О. М., Звіряка А. І., Черновол С. Є.; авторська участь: сс. 2-88, 105-170, 193-235). Затверджено наказом Мінкультури від 22.11.2012 № 1364. 68. Державні будівельні норми Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту. ДБН Б.2.2-3:2012. Затверджені наказом Мінрегіону України від 12.03.2012 № 106, чинні з 1 жовтня 2012 р. (співавтори В. Онищенко, Є. Водзинський, С. Груздо, Т. Жаворонкова, Т. Каштанова). 69. Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Білопілля Сумської області з визначенням меж і режимів використанння зон охорони пам'яток та історичних ареалів (Проведення робіт з оновлення історико-архітектурного опорного плану м. Білопілля; договір від 01.07.2013 р. № 69). – В 2-х Т. / Науководослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень. – К., 2014. – Рукоп. – 150 с., 3 арк. креслеників, 73 с. іл. (науковий керівник; співавтори Звіряка А. І., Градун Е. Ю., Черновол С. Є., ; авторська участь: сс. 6-85, 96-118, 135-150).

3. ФІЛЬМИ Серiал документальних фiльмiв «Свiт України»: Фiльм 1: «Храми України», 1996 р. 46 хв. 4 версiї (українська, англiйська, нiмецька, росiйська). Фiльм 2: «Українська елiта», 1997 р. 57 хв. (2 серiї). 3 версiї (українська, англiйська, росiйська). Фiльм став переможцем Другого професійного телевізійного конкурсу «Золота Ера» 1999 р. в номінації «Культурно-історична програма», отримав диплом Всеукраїнського фестивалю «Українська перспектива» (Ялта, лютий 1998 р.), головний приз фестивалю регiональних телекомпанiй (Москва, квiтень 1998 р.), Диплом Президентського фонду пiдтримки реформ (Росiя, квiтень 1998 р.), став переможцем Вiдкритого форуму телебачення «Блакитна зiрка» (Сочi, листопад 1998 р.). Фільм 3: «Український степ», 1998 р., 52 хв. (2 серії). 4 версiї (українська, англiйська, нiмецька, росiйська). Фільм 4: «Крим», 1999 р., 37 хв. 3 версiї (росiйська, англiйська, нiмецька). Фільм отримав премію на Міжнародному кінофестивалі «Ялта-2000». В усіх чотирьох фільмах Вечерський В. В. є автором сценарію, продюсером, редактором і ведучим.

32


4. ПУБЛІКАЦІЇ ПРО АВТОРА, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ 1. Віктор Вечерський: Біобібліографічний покажчик. Графіка / Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: «АртЕк», 2008. – 168 с.; 166 іл. (Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень). Науково-довідкове видання містить біобібліографічний покажчик праць Вечерського В. В., відомості про його науковий та творчий доробок, а також репродукції 133 авторських графічних робіт, виконаних у різних техніках. 2. Кучерук О. Вечерський Віктор Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 4. – К: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С. 326. 3. Вечерський Віктор Васильович // Художники України: Енциклопедичний довідник. – К.: Інтертехнологія, 2006. – С. 120-121. 4. Віктор Васильович Вечерський // Українська академія архітектури: Персональний склад. – К.: Вид. дім А+С, 2007. – С. 26-28; іл. (інформація про Вечерського В. В. як члена-кореспондента Української академії архітектури). 5. Архітектура України у державних преміях: 1941-2007 / За заг. ред. М. Дьоміна, Н. Кондель-Пермінової, А. Пучкова. – К.: Центр історико-містобудівних досліджень, 2008. – С. 164-165. (інформація про роботу «Реабілітація історичного середовища Глухова» та про присудження Вечерському В. В. Державної премії України в галузі архітектури). 6. Бюро УК ICOMOS // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2007. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 19-20 (інформація про Вечерського В. В. як члена бюро Українського комітету ICOMOS). 7. Президентські відзнаки // Памятки України: історія та культура. – 1995. – № 3. – 3-а стор. обкладинки (про присвоєння Вечерському В. В. почесного звання Заслуженого працівника культури України). 8. Мойсеєнко З. Місто Глухів Сумської області: формування архітектурного середовища на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини // Ватерпас. – 1998. – № 15. – С. 58-59 (про роботу Вечерського В. В. щодо збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Глухова, висунуту на здобуття Державної премії України в галузі архітектури). 9. Державна премія України з архітектури 1998 року присуджена Глухову // Памятки України: історія та культура. – 1998. – № 1. – С. 184-184 (про присудження Вечерському В. В. Державної премії України в галузі архітектури). 10. Урсу Н. Кам'янецька ведута. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2000. – 40 с.: іл. (на с. 22-23 – про графічні роботи Вечерського В. В., присвячені Кам'янцю-Подільському). 11. Урсу-Яворська Н. Кам'янецька ведута // Памятки України: історія та культура. – 2000. – № 3-4. – С. 22-30 (на с. 27-28 – про графічні роботи Вечерського В. В., присвячені Кам'янцю-Подільському). 12. Ewa Rozalska. Konserwacja-restauracja zabytkow na Ukrainie // Biuletyn Informacyjny Konserwatorow Dziel Sztuki. – 2001. – № 2 (45). – S. 84-86 (про роботу Вечерського В. В. як головного редактора журналу «Пам'ятки України: історія та культура»). 13. Arnold Berke. Ukrainian Dawn // Historic Preservation. – 1993. – march/april. – P. 26-33, 93-96 (про роботи Вечерського В. В. з дослідження і збереження пам'яток архітектури в Україні). 14. Арнольд Берке. Українське світання // Памятки України: історія та культура. – 1996. – № 2. – С. 128133 (про роботи Вечерського В. В. з дослідження і збереження пам'яток архітектури в Україні). 15. Колосок Б. До історії церкви святого пророка Іллі в Камінь-Каширському // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський в історії Волині та України. Науковий збірник. – Вип. 20. – Луцьк, 2006. – С. 42-47 (про зусилля Вечерського В. В. щодо врятування від знищення зазначеної пам'ятки у 1987 р.). 16. Ісаченко С. Відень, Париж і трішечки Грац // Дзеркало тижня. – 2007. – № 12 (641), 31 березня – 6 квітня (про роботу Вечерського В. В. з коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам'яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців). 17. Сєриков А. Повернення в інформаційний простір // Культура і життя. – 2009. – № 46. – 20-27 листопада. – С. 7. (провеб-сайт «Пам'ятки України», створений Вечерським В. В. спільно з Женжерою О. В. та Женжерою Ю. О.). 18. Женжера О. Втрачена архітектурна спадщина // Пам'ятки України: історія та культура. – 2009. – № 1. – С. 50-53 (про книжки Вечерського В. В. «Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України» та «Втрачені святині»).

33


19. Липа К. Рецензія на монографію Вечерського В. В. «Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона» // Український гуманітарний огляд. – Вип. 6. – К.: Критика, 2001. – С. 234-238. 20. Тарас Я. Рецензія на монографію Вечерського В. В. «Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона» // Народознавчі зошити. – 2002. – Зош. 3-4. – С. 244. 21. Нова праця про архітектурну спадщину України // Памятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С. 203. Анонс монографії Вечерського В. В. «Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона». Опубліковані рецензії на монографію Вечерського В. В. «Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України»: 22. Геврик Т. Що втратила архітектурна спадщина України // Газ. «Свобода» (США). – 2003. – 24 квітня. 23. Тарас Я. Рецензія на монографію Вечерського В. В. «Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України» // Народознавчі зошити. – 2002. – Зош. 3-4. – С. 289. 24. Романченко О. Поминальник архітектурних пам'яток // Сіверянський літопис (Чернігів). – 2002. – № 4 (46). – С. 111-112. 25. Романченко О. Відродити з небуття // Газ. «Деснянська правда» (Чернігів). – 2002. – 19 вересня. 26. Онищенко В. Свідчення вандалізму // Газ. «Українське слово». – 2002. – 11-17 липня. 27. Бондарук Л. Титанічна монографія Вечерського // Газ. «Шлях перемоги». – 2002. – 11-17 липня. 28. Павленко С. Енциклопедія втраченої спадщини // Газ. «Голос України». – 2002. – 21 листопада. 29. Козак О. Мартиролог архітектурних пам'яток. Його представив у своїй монографії Віктор Вечерський // Газ. «Хрещатик» (Київ). – 2002. – 4 липня. 30. Слободян В. Втрачені пам'ятки сакральної архітектури Львівщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. – № 1. – С. 47. Критичний погляд на монографію Вечерського В. В. «Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України». 31. Женжера О. Втрачена архітектурна спадщина // Пам'ятки України: історія та культура. – 2009. – № 1. – С. 50-53. 32. Черняков І., Котляр М. Рецензія на книгу: Луговской А., Вечерский В., Тупик С., Рыбкин Н. Софрониевский монастырь // АНТ. – 2003. – № 10-12. – С. 159-161. 33. Нові видання // Відлуння віків. – 2004. – № 2. – С. 125 (про книжку Вечерського В. В. і Бєлашова В. «Глухів»). Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Українська спадщина»: 34. Седик О. «Українська спадщина», тільки-но побачивщи світ, стала бібліографічною рідкістю // Газ. «Хрещатик» (Київ). – 2004. – 21 квітня. 35. Заїка В. «Душевне краєзнавство» // Газ. «Соборний майдан» (Глухів). – 2005. – № 2 (8). 36. Пламеницька О. «Історія української архітектури»: міркування з нагоди появи // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 2. – С. 116-128. Рецензія на Історію української архітектури, у т.ч. на розділ Вечерського В. В. 37. Тимофієнко В. «Історія української архітектури». З позиції редактора // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 4. – С. 139-143. Відповідь на рецензію О. Пламеницької, у т. ч. щодо розділу Вечерського В. В. в «Історії української архітектури». 38. Гирич І. Плекаймо образ столичного міста. Нотатки на берегах києвознавчих публікацій // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 4. – С. 131-138. Огляд, у якому прорецензовано монографію Вечерського В. В. «Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць». 39. Петрик В. Рецензія на монографію Вечерського В. В. «Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць» // Записки Наукового то34


вариства імені Шевченка. – Том CCXLIX. – Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів: НТШ, 2005. – С. 696-698. 40. Нові видання // Відлуння віків. – 2004. – № 1. – С. 124 (про монографію Вечерського В. В. «Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць»). Опубліковані відгуки на монографію Вечерського В. В. «Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація»: 41. Гаєвська Г. Архітектурні пам'ятки Лівобережної України // Газ. «Хрещатик» (Київ). – 2005. – 11 травня. 42. Сущенко О. Компас у морі перлин // Газ. «Вечірній Київ». – 2005. – 12 травня. 43. Книга как руководство к действию // Журн. «Зефир» (Київ). – 2005. – № 5. – С. 16. 44. Долженко Г. Архітектурні перлини Лівобережжя // Урядовий кур'єр. – 2005. – 13 травня. 45. Павленко С. Скарби архітектурної спадщини // Голос України. – 2005. – 14 травня. 46. Пам'ятки Лівобережжя – у подробицях // The Ukrainian. – 2005. – № 2. – С. 59. 47. Івашко Ю. Архітектурно-мистецька спадщина Лівобережної України // Будмайстер. – К., 2005. – червень. – № 11. – С. 15. 48. Матушкин М. Авторский Свод памятников // А + С. – 2005. – № 3. – С. 96. 49. Нові видання // Відлуння віків. – 2005. – № 2. – С. 131. 50. Треті Заболотнівські читання // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2005 році: Інф.-аналіт. огляд. – К.: ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2006. – С. 35-39. Про презентацію монографії Вечерського В. В. «Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація» з викладом змісту виступів Вечерського В. В., Кучерука М. М., Дьоміна М. М., Костриці Ю. Ю., Бикова В. Б., Дейнеки А. І., Колоска Б. В., Івашко Ю. В. 51. Седик О. Любити – значить, захищати: Обителі тамплієрів, магнатів і гетьманів уперше стали героями альбому «Замки і фортеці України» // газ. «Хрещатик» (Київ). – 2005. – 14 червня. Про фотоальбом Вечерського В. В. і Тарасова С.В. «Замки і фортеці України». 52. Липа Е. Об архитектуре – по-новому // Новый Понедельник. – 3 июля 2006 г. – С. 14. Про книги Вечерського В. В. «Курс історії архітектури» та «Замки и крепости Украины». Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Замки и крепости Украины»: 53. Липа К. Недвижимость – на века // Rевю Real Estate. – 2006. – № 1. – С. 48. 54. Марусик Т. Замки і фортеці України // Державна справа. – 2006. – № 6. – С. 196-201. 55. Пучков А. Специальный жанр об архитектуре // А + С. – 2006. – № 1. – С. 96. 56. Ротай Н. Скарби «Галицького Версалю» і не тільки відкриє читачеві книга «Замки та фортеці України» // Україна молода. – 2005. – 9 червня. 57. Родик К. Настільний та кишеньковий туризм // Україна молода. – 2006. – 26 вересня. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Курс історії архітектури»: 58. Долженко Г. Архітектурні скарби України // Урядовий кур'єр. – 2006. – 1 липня. – С. 14. 59. Бородюк Н. Від єгипетських пірамід до хмарочосів // Хрещатик. – 2006. – 6 липня. 60. Посібник зі всесвітньої історії архітектури // Будмайстер. – 2006. – № 12. – С. 19. 61. Пучков А. Украинский учебник истории архитектуры // А + С. – 2006. – № 3. – С. 152. 62. Марусик Т. Перший українськомовний посібник з історії архітектури // Шлях перемоги. – 2006. – 5 липня. Опубліковані відгуки на фотоальбом Вечерського В. В. «Українська дерев'яна архітектура»: 63. Нечипоренко Л. Традиції національного зодчества // Хрещатик. – 2006. – 29 вересня. – С. 5. 64. Нечипоренко Л. Підказав Миколай Чудотворець // Персонал Плюс. – 2006. – 12-18 жовтня. 65. Шедеври дерев'яної архітектури // Рада. – 2006. – 29 вересня. – С. 7. 66. Марусик Т. Шедевральна архітектура // Україна молода. – 2006. – 29 вересня. – С. 19. 67. Лесь И. Презентация книги // Строительство и реконструкция. – 2006. – № 10. – С. 67. 35


68. Книжные новости // Строительство и реконструкция. – 2006. – № 11. – С. 15. 69. Вийшов фотоальбом про дерев'яні храми України // Гомін України (Канада). – 2006. – 16 грудня. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Курс історії архітектури країн Східної Європи»: 70. Презентація книги В. В. Вечерського «Курс історії архітектури країн Східної Європи» // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2007 році: Інф.-аналіт. огляд. – К.: ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2008. – С. 60-66. Про презентацію посібника Вечерського В. В. з викладом змісту виступів Вечерського В. В., Яковини М. М., Дьоміна М. М., Тимофієнка В. І., Сердюк О. М. Белічка Ю. В., Скорик Л. П., Івашко Ю. В., Войцехівської Г. А. 71. Сущенко О. Перлини Європи – під книжковим дахом // Вечірній Київ. –2007. – 27 квітня. – С. 12. 72. Бойко Н. Для тех, кто изучает историю архитектуры // Строительство и реконструкция. – 2007. – № 5. – С. 59. 73. Игнатенко А. Книжные новости // Строительство и реконструкция. – 2007. – № 7. – С. 17. 74. Пламеницька О. Нові видання // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 85. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Українські дерев'яні храми»: 75. Пересунько Т. В Музеї Івана Гончара презентували книгу «Українські дерев'яні храми» // Голос України. – 2008. – 4 квітня. 76. Бондаренко С. Деревянные храмы неизвестной Украины // Киевские ведомости. – 2008. – № 48. 77. Гречка Ю. Вийшла книжка про знищені дерев'яні храми // Газета по-українськи. – 2008. – 6 березня. 78. Мельник О. Миле Богові дерево // Українська газета плюс. – 2008. – 13-19 березня. 79. Морозова О., Вострякова К. Дерев'яні храми «Невідомої України» // Слово Просвіти. – 2008. – 20-26 березня. 80. Кривенко Г. Українські дерев'яні храми // Молодь України. – 2008. – 20-24 березня. 81. Королюк Т. Храми, пошуки і… пляшки // Магістраль. – 2008. – 29 березня – 4 квітня. 82. Тисовська Н. Путівник дерев'яними храмами // Книжковий клуб. – 2007. – № 11. – С. 37. 83. Ісаєва К. Дерев'яні скарби України // Обрії Батьківщини. – 2008. – 13 березня. 84. Полиненко В. Еще живая история // Комментарии. – 2007. – 21 сентября. – С. 30. 85. Поліненко В. Пам'ять історії // Тиждень. – 2007. – 14-20 вересня. – С. 77. 86. Пламеницька О. Нові видання // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 86. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Монастирі та храми Путивльщини»: 87. Засідання бібліотечного клубу «Національні святині». Тема «Архітект Володимир Заболотний (18981962)» // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2007 році: Інф.-аналіт. огляд. – К.: ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2008. – С. 47-59. Про презентацію книг Вечерського В. В. «Українські дерев'яні храми» та «Монастирі та храми Путивльщини». 88. Пламеницька О. Нові видання // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 88. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Гетьманські столиці України»: 89. Овдієнко Н. Гетьманські столиці відроджуються // Голос України. – 2008. – 16 квітня. 90. Казнадий Л. Узнайте больше о гетманских столицах // Обзор. – 2008. – 14 апреля. 91. Сущенко О. Чигирин, Батурин. Глухов. Слава воскресає // Вечірній Київ-100. – 2008. – 22-28 травня. – С. 14. 92. Нові видання // Відлуння віків. – 2008. – № 1. – С. 96. 93. Репина Т. «Гетманские столицы Украины» // Архифакт: Сумской журнал. – 2008. – Май. – С. 20. Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. «Українські монастирі»: 94. Слюсаренко Н. Путешествуя по украинским монастырям // Моя экономика. – 2008. – № 45 (98). – С. 8. 95. Букет Є. Невідомі монастирі // Слово Просвіти. – 2008. – 25-31 грудня.

36


96. Заїка В. Історія мурів та підмурки історії // Газ. «Соборний майдан» (Глухів). – 2009. – № 1 (31). Відгук на книжки Вечерського В. В. «Гетьманські столиці України», «Українські монастирі», «Українські дерев'яні храми» та Біобібліографічний покажчик. 97. Невідома Україна // Культура і життя. – 2010. – № 12. – С. 13 (про книжки Вечерського В. В. ««Гетьманські столиці України»«, ««Українські монастирі»«). 98. Игнатенко А. Книжные новости // Строительство и реконструкция. – 2009. – № 12 (154). – С. 9 (про монографію Вечерського В., Скібіцької Т., Сердюк О. «Історико-містобудівні дослідження Чернівців»). Опубліковані відгуки на книгу Вечерського В. В. ««Православні святині Сумщини»«: 99. Седик О. Дивіться, захоплюйтесь, цінуйте… // Демократична Україна. – 2010. – 26 лютого. – С. 15. 100. Щербина Н. Прикосновение к православной истории Сумщины // Строительство и реконструкция. – 2010. – № 4 (157). – С. 38-39. 101. Поліщук А. Сакральні пам»ятки Сумщини // Культура і життя. – 2010. – № 12. – С. 13. 102. Нові видання // Відлуння віків. – 2010. – № 1 (12). – С. 93. 103. Бичковська Г. Нові видання // Відлуння віків. – 2011. – № 1-2 (14-15). – С. 133-134. (про монографію Вечерського В. «Фортеці й замки України»).

37

Bibliography Vecherskoho V. Бібліографія праць Вечерського В.В.  

Bibliography Vecherskoho V. Бібліографія праць Вечерського В.В.

Bibliography Vecherskoho V. Бібліографія праць Вечерського В.В.  

Bibliography Vecherskoho V. Бібліографія праць Вечерського В.В.

Advertisement