Page 1

‫ליסמין וחנן רודברג‬ ‫ברכות להולדת‬

‫הנכדה‬ ‫בת לנעה ושרון היימן‬ ‫אחות לעומר ומעיין‬ ‫נינה לרחל רודברג‬ ‫שירבו שמחות במשפחתכם‬ ‫מאחלים לכם חברי ותושבי המושב‬ ‫‪220258.5‬‬

Rudberg  
Rudberg  

Rudberg,ttt,ttt

Advertisement