Issuu on Google+

‫לצוות המוביל של‬ ‫חנוכת שביל המייסדים‬

‫לוועדת תרבות‬ ‫לעושים במלאכה‬ ‫תודות רבות לכם על חוויה המרגשת‬

‫מברכים אתכם‬ ‫חברי ותושבי המושב‬


meyasdim