Page 1

‫לצוות המוביל של‬ ‫חנוכת שביל המייסדים‬

‫לוועדת תרבות‬ ‫לעושים במלאכה‬ ‫תודות רבות לכם על חוויה המרגשת‬

‫מברכים אתכם‬ ‫חברי ותושבי המושב‬

meyasdim  
meyasdim  
Advertisement