Page 1

‫בן נולד לעדי וגדי דור‬

‫אח לאורין‬ ‫נכד למירה ודודי‬ ‫ברכות רבות לכל המשפחה‬ ‫רב נחת ושמחה‬ ‫מאחלים לכם חברי ותושבי המושב‬ ‫תשרי תשע"ג‬


Document5 [מצב תאימות]  
Document5 [מצב תאימות]  
Advertisement