Page 1

‫בן נולד לעדי וגדי דור‬

‫אח לאורין‬ ‫נכד למירה ודודי‬ ‫ברכות רבות לכל המשפחה‬ ‫רב נחת ושמחה‬ ‫מאחלים לכם חברי ותושבי המושב‬ ‫תשרי תשע"ג‬


adidush  

adi dor baby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you