Page 1

‫רמת צבי‬ ‫מושב עובדים להתיישבות שתופית בע"מ‬ ‫ד‪.‬נ‪ .‬גלבוע‪ 19125‬טל‪ 04-6531634:‬פקס‪04-6532737 :‬‬ ‫‪www.ramat-zvi.org.il‬‬

‫‪mazkirut@ramat-zvi.org.il‬‬

‫‪12/03/12‬‬ ‫‪3866‬‬ ‫לכבוד‪:‬‬ ‫חברי אגודת מתיישבי רמת‪-‬צבי‬ ‫הנדון‪:‬אסיפה כללית‬ ‫הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום‬ ‫שלישי ‪ 27/03/12‬בשעה ‪ 19:30‬בערב‬ ‫בבית העם‪.‬‬ ‫על סדר היום‪:‬‬ ‫אישור והצבעה על התקציב לשנת ‪.2012‬‬‫בחירת ועדת ביקורת וועדת ארכיון‪.‬‬‫אישור והצבעה על פי בקשת הועד להעלאת מיסי‬‫אגודה לחברים ב‪ ₪ 5-‬למבוגר בלבד‪.‬‬ ‫במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים על פי החוק‬ ‫בשעה היעודה תדחה האסיפה בשעה אחת‬ ‫ותתקיים בכל מספר חברים נוכחים והחלטות‬ ‫האסיפה תהינה חוקיות‪.‬‬ ‫בברכה‬ ‫ועד אגודת‬ ‫מתיישבי רמת‪-‬צבי‬


‫רמת צבי‬ ‫מושב עובדים להתיישבות שתופית בע"מ‬ ‫ד‪.‬נ‪ .‬גלבוע‪ 19125‬טל‪ 04-6531634:‬פקס‪04-6532737 :‬‬ ‫‪www.ramat-zvi.org.il‬‬

‫‪mazkirut@ramat-zvi.org.il‬‬

ASIFA  
ASIFA  

ASIFA,ASIFA,ASIFA

Advertisement