Page 1

anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ • MAΪΟΣ 2011 • ΤΕΥΧΟΣ Νο 18

ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μετά τον Αθεµπίγιο, ο Ρέντζο Πιάνο Ένα ακόµη σχέδιο για την παραλία Τζιτζιφιών-Μοσχάτου είδε το φώς της δηµοσιότητας και µας το παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Υπουργείο διατείνεται ότι θα δηµιουργηθεί πάρκο στην παραλιακή ζώνη έκτασης 760 στρεµµάτων και εντάσσει το σχέδιο στο πρόγραµµα «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόµησης και αλλαγές χρήσεις, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις». Τη χρηµατοδότηση της µελέτης(3 εκ. ευρώ) αναλαµβάνει το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» και το ΥΠΕΚΑ προικοδοτεί µε ένα συντελεστή δόµησης 2.500 τµ.(!) µια από τις ήδη πιο πυκνοδοµηµένες περιοχές της Ευρώπης. Κατ’αρχάς, ακόµα µια φορά είµαστε θεατές στο ίδιο έργο, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν διαβουλεύεται µε τους δήµους και τους κατοίκους πρώτα. Με απλά λόγια δεν βλέπει τις ανάγκες της περιοχής. Όλοι γνωρίζουµε ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια γίνονται αφού πρώτα εκφράσουµε τις ανάγκες µας· εδώ ξεκινήσαµε ανάποδα. Το σχέδιο προβλέπει την δηµιουργία αντιπληµµυρικού καναλιού, πάγιο αίτηµα της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ∆Σ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ και χρόνια. Η παραλιακή λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, µετατοπίζεται περί τα 100 µέτρα προς την θάλασσα και εγκιβωτίζεται µέσα σε ένα τεχνητό λόφο, ο οποίος δηµιουργείται από ένα θόλο που θα την σκεπάζει, και ξεκινάει από τις γραµµές του τραµ. Το ύψος αυτού του λόφου φθάνει 4 µέτρα πάνω από το ύψος της σηµερινής λεωφόρου (!!!). Ο λόφος αυτός προβλέπεται να δεντροφυτευτεί, όπως και ο ελεύθερος χώρος που υπάρχει στο Μοσχάτο.

Όταν έγινε ενηµέρωση των δηµοτικών κινήσεων και των άλλων συλλογικοτήτων της Καλλιθέας και του Μοσχάτου – Ταύρου από την κ. Μαρία Καλτσά, αρχιτέκτονα, Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, στις 9 Μαΐου, πολλά ερωτήµατα έµειναν αναπάντητα και πολλά σηµεία του σχεδίου σκοτεινά. Το ουσιαστικότερο ερώτηµα, στο οποίο καµία απάντηση δεν δόθηκε, τουλάχιστον σαφώς και κατηγορηµατικώς, αφορά για τον φορέα διαχείρι-

σης, την ιδιοκτησία, την συντήρηση του όλου χώρου, ενώ και η χρηµατοδότηση µάλλον παραµένει ασαφής. Εµµέσως, διατυπώθηκε µια θέση αυτοχρηµατοδότησης του χώρου από κ α τα σ τ ή µ α τα εστίασης και εµπορίου. Για να συντηρηθεί και να αξιοποιηθεί το πάρκο απαιτείται περί το 1 εκ. ευρώ το χρόνο. Πόσα καταστήµατα πρέπει να γίνουν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες; Θα µείνει κενός χώρος για περίπατο; Ή µήπως θα υπάρχει εισιτήριο για τη

Τι µάθαµε από τα σχετικά δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων για τα σχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την παραλία και το Φαληρικό όρµο; Τι µάθαµε από την κοινή ενηµερωτική συνάντηση των δηµοτικών σχηµάτων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου, στις 9.5, στο Πνευµατικό Κέντρο του Μοσχάτου; Ας δούµε τι προβλέπει το περίφηµο Masterplan για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Το σχέδιο προβλέπει Αντιπληµµυρικό κανάλι. Μετατόπιση, ανύψωση, εγκιβωτισµό της λεωφόρου. Αλλά δεν προβλέπει και δεν λέει: Σε ποιόν ανήκει τελικά η παραλία ∆εν προβλέπει επίσης: Την χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό άρα ποιος και πώς το συντηρεί Και φυσικά δεν προβλέπει τι θα γίνει: µε το γραµµικό κτίριο µε το γήπεδο του beach voley µε τον επιχειρηµατικό όµιλο στον οποίο είχε εκχωρηθεί η παραλία από τα Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.  µε το νόµο του 2005, που θέτει εκτός εθνικού θεσµικού πλαισίου, όλες τις πρώην Ολυµπιακές εγκαταστάσεις

"Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ούτε φτηνή ούτε ακίνδυνη.

Μεγάλη εκδήλωση της ∆ΚΠΚ

για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας ∆ΕΥΤΕΡΑ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 7.30 ΜΜ

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», (Μεγίστης 18-20)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΙΤΗ, αντιπρόεδρος ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ, ειδικός σε θέµατα οικονοµίας και πολιτικής της ενέργειας

χρήση του πάρκου για διάφορες δραστηριότητες; Και δεν µιλάµε για την πισίνα και το καταδυτικό πάρκο. Γνωρίζουµε ότι η παραλία ανήκει στην Α.Ε. Ολυµπιακά Ακίνητα και την έχουν δώσει σε επιχειρηµατία µε πολυετή µίσθωση. ∆εν µάθαµε ποτέ ότι αυτός ο επιχειρηµατίας αποσύρθηκε, ενώ στην ιστοσελίδα των Ολυµπιακών Ακινήτων υπάρχει και νέα προκήρυξη για µίσθωση. Αίτηµα πάγιο εδώ και χρόνια της ∆ηµοτικής Κίνησης Πολιτών Καλλιθέας, ακόµα και όταν ο δήµαρχος υπέγραφε συµφωνίες µε τα Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε., ήταν -Το αντιπληµµυρικό κανάλι -Η καταβύθιση της παραλιακής και η αποκατάσταση της πρόσβασης στην θάλασσα -Να περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήµου Καλλιθέας η παραλία και να αξιοποιηθεί ως ελεύθερος δηµόσιος χώρος πρασίνου, και πολιτισµού Να υπενθυµίσουµε ότι έχουµε καταθέσεικαιστο∆ηµοτικόΣυµβούλιοΚαλλιθέας,γνωµάτευσητουπρώηνπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας, κ. ∆εκλερή, που αναφέρει την δικαιοδοσία των δήµων στην παραλία µετά τις επιχωµατώσεις αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να αποκαταστήσει το οικοσύστηµα του Φαληρικού όρµου. Το θέµα είναι πρωτεύουσας σηµασίας – αν φυσικά ξεκινήσει η πραγµατοποίηση του σχεδίου, γιατί πολλά έχουν δει τα µάτια µας- και θα επανέλθουµε µε νέα στοιχεία και πολλά ερωτήµατα. Η πρόταση

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ☺

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ σελ. 3-4-5

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ σελ. 6


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 2

2

Στις 20 Μαΐου κλείνω δυο χρόνια από την ηµέρα που η γενναιοδωρία κά-

ποιων ανθρώπων µου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω µια νέα ζωή. Πριν από αυτό, είχα αναγκαστεί να κλείσω τον εκδοτικό οίκο που είχα δηµιουργήσει µε πολύ µόχθο και κόπο, να µην µπορώ σχεδόν να περπατήσω, και γενικώς να έχω µια εντελώς προβληµατική ζωή, περιφερόµενος από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο και βλέποντας το τέλος της ζωής, αργά αλλά σταθερά να πλησιάζει. Ήµουν 52 ετών,

έχοντας ένα αγόρι 13 χρόνων και µια Εύµαρος, του εκδοτικού τµήµατος του σύζυγο. Έπασχα από µια σοβαρή καρ- οµίλου πολιτισµού Εύµαρος, στον διολογική πάθηση, βρι- οποίο είµαι πρόεδρος, παίζω ποδόσκόµουν σε τελικό σφαιρο µε τον γιό µου και τους φίλους στάδιο καρδιακής ανε- του, στα γήπεδα 5χ5 που έχει παραχωπάρκειας και η µόνη δυ- ρήσει ο δήµος Καλλιθέας στο σύλλογό νατότητα για να ζήσω µας*, κάνω σχεδόν όλες µου τις µετακιήταν να υποβληθώ σε νήσεις µε το ποδήλατο. Πέρσι το καλοµεταµόσχευση καρδιάς. καίρι πήρα µέρος στους Τη δυνατότητα αυτή πανευρωπαϊκούς αγώνες µεταµοσχευµου έδωσε η απόφαση µένων καρδιάς που έγιναν στη Σουητης οικογένειας ενός δία, τρέχοντας 4000 µέτρα και 27χρονου -τότε- αγοριού συµµετέχοντας στην οµάδα βόλεϊ, µε που έχασε τη ζωή σε δυ- την οποία κατακτήσαµε, ως Ελλάδα το στύχηµα που είχε µε τη µηχανή του, να χάλκινο µετάλλιο. δωρίσει τα όργανά του. Η αξία των µεταµοσχεύσεων και της Τώρα, δυο χρόνια µετά, έχω µια απο- δωρεάς οργάνων δεν περιγράφεται µε λύτως φυλόγια, µόνο Η έκδοση της εφηµερίδας δεν πρόλαβε δυστυχώς σιολογική µε παραδείγτην απογραφή. Ωστόσο, όλοι πήραµε το πράσινο προσωπική µατα. Τον χαρτάκι µε την αίτηση και οι περισσότεροι σίγουρα και οικογεΙούλιο του δε το πετάξαµε. Μπορούµε όµως να το στείλουµε νειακή ζωή, 2009 µια ανά πάσα στιγµή και να γίνουµε δωρητές οργάνων. είµαι υπεύοµάδα µεταΕίναι η πιο ανιδιοτελής προσφορά µας στο συνάνθυνος των µοσχευµέθρωπο και τον εαυτό µας. εκδόσεων νων ανέβηκε

Του Πέτρου Κακολύρη

στον Όλυµπο, πριν λίγες µέρες η Ζωή Κωσταρίδη, 38 χρόνων, µε µεταµόσχευση καρδιάς πριν 7 χρόνια, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι. Σε λίγες µέρες που θα γίνει η απογραφή του πληθυσµού, έχετε τη δυνατότητα να ενηµερωθείτε και να γίνετε δωρητές οργάνων. Και έχει επίσης µεγάλη σηµασία να θυµόµαστε πως στατιστικά περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να χρειαστούµε κάποτε όργανα παρά να δώσουµε. Στην απογραφή του πληθυσµού µετράµε ΠΟΣΟΙ άνθρωποι είµαστε. Καλά είναι να µετρήσουµε και ΠΟΣΟ άνθρωποι είµαστε. •Ο Πέτρος Κακολύρης είναι αντιπρόεδρος του συλλόγου µεταµόσχευσης καρδιάς και φίλων της µεταµόσχευσης «Συνεχίζω». Ζει στην Καλλιθέα.

Η ΚΙΝΗΣΗ … ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η κρίση µας χτύπησε αλύπητα. Επειδή η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και το δηµοσιογραφικό της όργανο στηρίζονται αποκλειστικά στις εισφορές των µελών και φίλων και τις αποζηµιώσεις των αιρετών, προέκυψε σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα που ανέστειλε την έκδοση της εφηµερίδας µας. Τα καταφέραµε όµως και επανερχόµαστε δριµύτεροι. Γιατί όλο αυτόν τον καιρό δεν µείναµε βέβαια µε σταυρωµένα χέρια. Ιδού ένα ηµερολόγιο των δραστηριοτήτων µας από την ηµέρα των εκλογών(7.11.2010) και µετά: 3.12.2011 Μαζευτήκαµε στα γραφεία της ∆ΚΠΚ και γιορτάσαµε µε πολλή µουσική και χορό το αποτέλεσµα των εκλογών 4.12. 2010 Λάβαµε µέρος στη διαµαρτυρία ενάντια στην κλιµατική αλλαγή που οργανώθηκε στο Σύνταγµα από µεγάλο αριθµό κινηµάτων, δηµοτικών κινήσεων και άλλων συλλογικοτήτων εν όψει της ∆ιάσκεψης του Κανκούν

19.12. 2010 Οργανώσαµε Χαριστικό Παζάρι στην Πλατεία Κύπρου. Η εκδήλωση είχε µεγάλη επιτυχία και θα επαναληφθεί σύντοµα. Η αλληλεγγύη είναι το ισχυρότερο όπλο µας σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 28.1.2011 Κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα µας 29.1. και 1.2.2011 Η ∆ΚΠΚ συµµετείχε ενεργά στο κίνηµα ενάντια στη ληστρική αύξηση των εισι-

τηρίων των ΜΜΜ. Μαζί µε την Πρωτοβουλία Πολιτών Καλλιθέας, την Ελεύθερη Κυριακή και άλλεςσυλλογικότητες αλλά και ανένταχτους πολίτες που εκδήλωναν την αγανάκτησή τους, µαζευτήκαµε στο Σταθµό ΗΣΑΠ Καλλιθέας µε πανώ, ενηµερωτικό υλικό και κυρίως πολύ κέφι. Την 1η του Φλεβάρη διαµαρτυρία είχε δύο φάσεις: µία στις 7.00 το πρωί και µία στις 3.00 το απόγευµα. Σε διαµαρτυρίες για τα εισιτήρια συµµετείχαµε κι άλλες φορές. Στις 3.2 στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϋ γύρω από την πλατεία ∆αβάκη, στις 1.3 στο Σταθµό ΗΣΑΠ Καλλιθέας και στη µεγάλη εκδήλωση διαµαρτυρίας που ξεκίνησε

από τις γειτονιές και κατέληξε στο Σύνταγµα στις 9.4.2011. Η τελευταία κινητοποίηση είχε και περαιτέρω ενδιαφέρον, αφού κάναµε µια στάση στο Μοναστηράκι και συναντηθήκαµε µε πολλές κινήσεις, παρατάξεις και συλλογικότητες από άλλους δήµους της Αθήνας. 26.2.2011 Οργανώσαµε µασκέ πάρτυ στα γραφεία της ∆ΚΠΚ. 7.3.2011 Κατεβήκαµε στην Πλατεία Νερού, όπου ο ∆ήµος Καλλιθέας διοργανώνει την ετήσια γιορτή της Καθαροδευτέρας, για να γιορτάσουµε ταΚούλουµα. Ωστόσο, για να µην ξεχνιόµαστε, στήσαµε και ένα πανώ µε το οποίο ζητούσαµε ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία για όλους τους πολίτες και µοιράσαµε υλικό για τα προβλήµατα της Καλλιθέας και τη γενικότερη κρίση στην Ελλάδα. 13.3.2011 Ξεκίνησαν στα γραφεία της ∆ΚΠΚ σεµινάρια Πρώτων Βοη-

θειών µε τη γιατρό κ. Αλίκη Μηναριτζό- πολύπλευρα το πρόβληµα της διαχείριγλου, που είχε την ιδέα και προσφέρ- σης των απορριµµάτων στην Αττική και θηκε αφιλοκερδώς. Τα σεµινάρια έδωσαν πολλά στοιχεία για την ανακύγίνονταν κάθε Κυριακή στις 5.00 το από- κλωση και τα περιβαλλοντικά και οικογευµα, κάλυψαν µεγάλο εύρος θεµάτων νοµικά κέρδη που αποφέρει. Ιδιαίτερα και είχαν πολλή επιτυχία. Κράτησαν ως συγκινητικός ήταν ο Χ. Μπογιατζόγλου, τις 15.5. που µετέφερε το κλίµα που επικρατούσε 19 και 20.3.2011 Πήγαµε στο Μαθη- εκείνες τις µέρες στην Κερατέα. τικό Φεστιβάλ που διοργανώνεται στο 9.5.2011 Στα γραφεία της ∆ΚΠΚ αµφιθέατρο του 1ου Λυκείου, στην Αι- ήρθαν ο επικεφαλής, Γρηγόρης Σωπάγέως. Εκεί, αφού παρακολουθήσαµε κης και εκπρόσωποι της δηµοτικής κίπολύ ωραίες πρωτοβουλίες των σχολείων της πόλης µας –και συγχαίρουµε τους µαθητές και τους δασκάλους τους για την δουλειά τους- µοιράσαµε υλικό ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολείων, που έχουν δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα στην Καλλιθέα, όπως και σε όλη την Ελλάδα. 25.3.2011 Συµµετείχαµε στις εορτα- νησης «∆ράση Τώρα» του στικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, Ταύρου-Μοσχάτου για να συζητήσουµε κατά την οποία τιµήσαµε τους αγώνες το θέµα της παραλίας και να οργανώτου 1821 µε αντι-παρέλαση, όπου ση- σουµε κοινές δράσεις. Παράλληλα συκώσαµε πανώ ενάντια στις συγχωνεύ- ζητήθηκε και ο αγωγός οµβρίων σεις των σχολείων. Μαζί µας η υδάτων, θέµα που απασχολεί το ΜοΠρωτοβουλία Πολιτών Καλλιθέας και η σχάτο, την Καλλιθέα και τη Ν. Σµύρνη. Αγωνιστική Παρέµβαση. Η αντιπαρέ10.5.2011 Συµµετείχαµε στη συγκέλαση είχε µεγάλη ανταπόκριση από τον ντρωση και διαδήλωση διαµαρτυρίας κόσµο που παρέµεινε για ώρα στα πεζο- ενάντια στη φασιστική πράξη της απόδρόµια, χειροκροτούσε, έπαιρνε υλικό πειρας εµπρησµού λατρευτικού µουκαι διαµαρτυρόταν για την κατάσταση σουλµανικού χώρου στη Σοφοκλέους. της χώρας, την ανεργία και την παιδεία. Η ∆ΚΠΚ καταδίκασε την εγκληµατική 17.4.2011 Οργανώσαµε µια πολύ εν- ενέργεια και δηλώνει µε κάθε τρόπο ότι διαφέρουσα εκδήλωση µε τίτλο «Βου- υπερασπίζεται την ελεύθερη διακίνηση λιάζουµε στα σκουπίδια», στον ιδεών, την ανεξιθρησκία και τη δηµοδηµοτικό κινηµατογράφο Καλυψώ. Οµι- κρατία. λητές ήταν ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο Νίκος Χρυσόγελος από τους Οικολόγους Πράσινους, ο Γιώργος ΧαρίΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ σης, αντιπρόεδρος της ΠΟΕΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆.Κ.Π.Κ. ΟΤΑ και ο Χρήστος Κείµενα, Συνεργασίες, Επιστολές Παρατηρήσεις Μπογιατζόγλου, εκπρόσωΑριστείδου 114 - 176 72 Καλλιθέα πος εργαζοµένων δήµου Τηλ.: 210 9586503 18:00 - 21:00, 6945 976771 Λαυρεωτικής, εκπρόσωπος dikipokal@gmail.com των κατοίκων της Κερατέας. Οι εισηγητές παρουσίασαν site: www.kinisikalitheas.gr


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 3

3

ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 21.3.2011, συζητήθηκε το θέµα των συγχωνεύσεων των σχολείων. Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ τοποθετήθηκε αρνητικά σε οποιαδήποτε συγχώνευση. Είµαστε υπέρ µικρών ευέλικτων σχολικών µονάδων, που µπορούν να προσφέρουν γνώση και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Το µέτρο δεν έχει κανένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο µόνος του σκοπός είναι να συρρικνώσει, κατά τις επιταγές της Τρόικας και του ∆ΝΤ, στο ελάχιστο το κόστος της παιδείας, για την οποία τα κονδύλια είναι ήδη απίστευτα χαµηλά. Έτσι επαναφέρει τα σχολεία στην δεκαετία του ’70, κλείνει τα µουσικά, καλλιτεχνικά και αθλητικά σχολεία, µετατρέπει τα πειραµατικά σε πρότυπα για µια ελίτ µαθητών, κλείνει τα σχολεία ειδικής αγωγής για µαθητές µε ειδικές ανάγκες, απαξιώνει την τεχνική εκπαίδευση και πολλά άλλα παρόµοια. Στην Καλλιθέα 14 σχολεία συγχωνεύονται, µεταξύ των οποίων και το ιδιαίτερης σηµασίας Εσπερινό Γυµνάσιο και Λύκειο Καλλιθέας που συνενώνεται µε του Μοσχάτου, όταν ξέρουµε τι αγώνα δίνει ο ενήλικος µαθητής για να παρακολουθεί µαθήµατα µετά τη δουλειά. Παρότι κρούσαµε τον κώδωνα του κινδύνου στο δήµαρχο να µη δεχτεί ως θέση αρχής καµιά συγχώνευση εκείνος πρότεινε 4 σχολεία και άνοιξε δυστυχώς τους ασκούς του Αιόλου.

∆ηµοσιεύουµε αποσπάσµατα της τοποθέτησής µας στο ∆.Σ. […]Η ∆ΚΠΚ ειλικρινά δεν καταλαβαίνει το νόηµα της σηµερινής συζήτησης, εκτός κι αν συζητούµε ακαδηµαϊκά, ανταλλάσσοντας απόψεις. Αυτή η συζήτηση και σας το είπαµε στο προηγούµενο συµβούλιο, έπρεπε να έχει γίνει πριν από το πρωί της τρέχουσας ηµέρας ώστε όταν ο δήµαρχος παρουσιαζόταν µπροστά στην υπουργό παιδείας να είχε µαζί του και την απόφαση του ∆.Σ. Όπως έκαναν πολλοί άλλοι

δήµοι. Προφανώς, κ. δήµαρχε, δεν θέλατε να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλιώς, κατά τη γνώµη µας, θα είχατε βρει µια γωνιά χρόνου για ένα έκτακτο ∆.Σ. παρόντων και των φορέων που σχετίζονται µε το θέµα µας. Αλλά και ο µόνο ο τρόπος διατύπωσης στην ατζέντα των θεµάτων της ηµέρας: συζήτηση για την παιδεία, δείχνει ότι µάλλον η συζήτηση γίνε-

ται για να γίνει, αλλιώς δεν θα µιλούσαµε περί παιδείας, ως να ήταν παλιοµοδίτικο θέµα έκθεσης ιδεών σε φροντιστήριο. Τι θα πει συγχωνεύσεις σχολείων; Θα πει σχολεία µε µεγάλο αριθµό τµηµάτων και πολλά παιδιά ανά τµήµα. Και επειδή είµαστε στο 2011 κι όχι στο 1950 ή έστω στο 1970, δηλαδή σε µια εποχή πολύ αυξηµένων απαιτήσεων, µε παιδιά που δεν θεωρούν αυτονόητη την πειθαρχία, µε έντονα οικογενειακά προβλήµατα και τώρα πια µε δυσβάστακτα υλικά προβλήµατα, ανάµεσά τους ακόµα και το φαγητό, τάξεις των 30 µαθητών σηµαίνει τάξεις πολύ δύσκολες στον έλεγχο, που ο δάσκαλος δεν µπορεί να ασχοληθεί µε κάθε µαθητή χωριστά, όπως πρέπει για να διαγνώσει τις ιδιαιτερότητες, τα προβλήµατά του ακόµα και τις µαθησιακές δυσκολίες του. Γιατί το σχολείο δεν έχει απλώς ρόλο ιµάντα µεταφοράς γνώσεων –αυτό ξέρετε πόσο εύκολο είναι για ένα µέσο καταρτισµένο δάσκαλο; - αλλά ρόλο διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. ∆ουλειά του είναι να βοηθήσει να ανοίξουν οι ορίζοντες του µαθητή, να δει τους δρόµους που ανοίγονται µπροστά του και να βρει τα κριτήρια για να επιλέξει, να ετοιµαστεί για ενεργός πολίτης. Αλλά προφανώς αυτό είναι και το ζήτηµα: να µην ετοιµαστεί για πολίτης.

Ενίσχυση χρηµατοδότησης για την παιδεία Εχτές στην κρατική τηλεόραση παρακολουθήσαµε την κ. Χριστοφιλοπούλου να µιλά µε περηφάνια για το ψηφιακό φροντιστήριο. Πραγµατικά εντυπωσιαστήκαµε θετικά από την επίδειξη του προγράµµατος. Όµως την ίδια στιγµή ανατριχιάσαµε, συνειδητοποιώντας ότι αυτό είναι το όραµα του νέου σχολείου. Όταν θα κλείσουν τα µικρά σχολεία της επαρχίας και ειδικά των παραµεθόριων περιοχών και µε τα προβλήµατα µεταφοράς µαθητών από το ένα χωριό στο άλλο, τότε η λύση θα έρθει απλή: εκπαίδευση εξ αποστάσεως, µέσω υπολογιστή. ∆ηλαδή παθητικότητα και εξάρτηση, µια δήθεν διαδραστικότητα που θα βασίζεται σε ερωτήσεις επί δοσµένης ύλης και όχι σε πραγµατικές απορίες που γεννά µόνο η καθηµερινή τριβή µε τους άλλους ανθρώπους. Αυτό το σχολείο οραµατίζεται η κυβέρνηση. Φτηνό, χωρίς δασκάλους και ακίνδυνο. Γι’ αυτό εδώ και χρόνια η λέξη ικανό-

τητα έχει αντικατασταθεί από τη λέξη δεξιότητα και η έννοια της διά βίου µάθηση δεν είναι πια πρόσκτηση γνώσεων αλλά νέων δεξιοτήτων µε µόνο στόχο το περιπόθητο, το απαραίτητο και το όλο και πιο δυσεύρετο µεροκάµατο. Οι συγχωνεύσεις δεν έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα κι ας ισχυρίζεται το Υπουργείο το αντίθετο. Ο µόνος λόγος που γίνονται είναι για να µειώσουν τον αριθµό των εκπαιδευτικών και έτσι, σύµφωνα µε τις επιταγές της Τρόικας, το κόστος της παιδείας, δηλαδή να µειώσουν ένα κρατικό έξοδο. Οι συγχωνεύσεις θα µεγαλώσουν ακόµα πιο πολύ την πληγή των φροντιστηρίων, θα στείλουν όλο και πιο πολλά παιδιά στο σπίτι τους –ήδη η µαθητική διαρροή φτάνει το 30% στα λύκεια! Η παιδεία είναι δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στον πολίτη δωρεάν. Χρειάζεται καλή χρηµατοδότηση για να έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, χρηµατοδότηση που πρέπει να προέρχεται από τον κρατικό κορβανά και όχι από ιδιώτες και επιχειρήσεις, γιατί κανείς δεν δίνει χρήµατα χωρίς ανταλλάγµατα. Η παιδεία δεν µπορεί να µπαίνει στη λογική των αριθµών και να ισοσκελίζει τόσα δίνω άρα τόσα πρέπει να πάρω. Είναι το µέλλον του λαού και µ’ αυτό δεν παίζουν. Σχολεία φυτώρια ∆ηµοκρατίας

∆εν θέλουµε µια παιδεία που οξύνει τον ανταγωνισµό και την ατοµικότητα, των µετρήσιµων δεξιοτήτων όπου όλα κινούνται στη λογική της βαθµολόγησης και από εκεί θα εξαρτηθεί η ζωή του νέου ανθρώπου και η χρηµατοδότηση µιας σχολικής µονάδας. ∆εν θέλουµε το δάσκαλο ανθρωπάκι στο κυνήγι του µεροκάµατου αλλά περήφανο επιστήµονα και παιδαγωγό, που µοιράζεται τις γνώσεις και την πείρα του. Είναι αναγκαία η αύξηση του ποσοστού ΑΕΠ για την παιδεία, το 2,75% φέτος αποτελεί ιστορικό χαµηλό της τελευταίας τριακονταετίας και ντροπή για µια ευρωπαϊκή χώρα, είναι αναγκαίες οι µικρές ευέλικτες σχολικές µονάδες µε άρτιο εξοπλισµό, δασκάλους σε επαρκή αριθµό, δηλαδή αύξηση διορισµών εκπαιδευτικών µε πλήρες ωράριο και εργασιακά δικαιώµατα, µε διαρκή επιµόρφωση στο επιστηµονικό τους αντικείµενο και µε αξιοπρεπή αµοιβή γιατί ονειρευόµαστε τους νέους µας όχι αναλώσιµο υλικό

στην ανεξέλεγκτη θεότητα της αγοράς, άλλα ολοκληρωµένο άνθρωπο µε το Α κεφαλαίο. Η Καλλιθέα είναι µια δύσκολη περιοχή. Πόλη κατοίκων µε χαµηλά εισοδήµατα, µε πολλούς ανέργους, µε πολλούς µετανάστες και ακόµα πιο πολλούς παλιννοστούντες. Το µαθητικό δυναµικό των σχολείων ειδικά του κέντρου έχει µεγάλο αριθµό παιδιών µεταναστών πολλά από τα οποία έχουν γλωσσικές δυσκολίες –γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε για τάξεις υποδο-

από το no budget.blog

χής- προέρχονται από προβληµατικά οικογενειακά περιβάλλοντα –ανεργία και φτώχια- και δυσκολεύονται στην κοινωνική ένταξή τους. Οι δάσκαλοί µας στην πλειονότητά τους κάνουν φιλότιµες προσπάθειες αλλά δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι ενώ για ειδικό προσωπικό ούτε λόγος. Η µαθητική διαρροή εξαιτίας της ανεργίας και της φτώχιας είναι µεγάλη και στους Έλληνες µαθητές. Να µειώσουµε τη µαθητική διαρροή

Φέτος καταργήθηκε η πρόσθετη διδασκαλία, η ενισχυτική εκτός σχολείου από την πολιτεία προσφερόµενη δωρεάν βοήθεια. Το παράπλευρο σχολείο, το φροντιστήριο, κοστίζει πολύ και το εξετασιοκεντρικό σχολείο µας υποχρεώνει τις οικογένειες σε οικονοµική αφαίµαξη. Όταν αδυνατούν να πληρώσουν πολλά παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο ή το τελειώνουν κακήν κακώς µε αποτέλεσµα ένα τερατώδη οργανικό αναλφαβητισµό µε τραγικά συνεπακόλουθα. Ένα πρόβληµα νεανικής παραβατικότητας ολοένα και αυξάνεται στην πόλη µας. Τα ποσοστά εφήβων που κάνουν χρήση ουσιώνµεγαλώνουν. Ένα µεγάλο σχολείο δεν ελέγχεται εύκολα, οι φτωχές αθλητικές υποδοµές του και οι βιβλιοθήκες, όπου υπάρχουν, όταν χρησιµοποιούνται από ακόµα πιο πολλούς δεν επαρκούν και φθείρονται γρήγορα, άρα ο νέος άνθρωπος δεν συγκρατείται στο χώρο του σχολείου. […] “ΟΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΙΑ ΦΥΛΑΚΗ”.


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 4

4

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ «Η οµαδικότητα σε κάνει πιο κριτικό άτοµο, σε δυναµώνει, σου καλλιεργεί το αί σθηµα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας και όχι της ανταγωνιστικότητας» Συνέντευξη µε την καθηγήτρια του 9ου Γυµνασίου κ. Λίνα Κεχαγιά Το 9ο Γυµνάσιο, όπως και άλλα σχολεία στην Καλλιθέα και αλλού, είναι απόδειξη ότι µαθητές και δάσκαλοι ελεύθεροι και απερίσπαστοι µπορούν να δηµιουργήσουν µοντέλα εναλλακτικής εκπαίδευσης. Να µετατρέψουν το σχολείο σε κέντρο δηµιουργίας και µάθησης. Το Υπουργείο Παιδείας και η κ. ∆ιαµαντοπούλου προσπαθούν να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι λύση είναι να κλείσουµε σχολεία, να περιορίσουµε τον αριθµό των εκπαιδευτικών και να µεγαλώσουµε τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα, δηλαδή να περιστείλουµε όσο γίνεται πιο πολύ τις δαπάνες για την παιδεία. Εµείς πιστεύουµε ότι λύση είναι ένα σχολείο ευφάνταστο, ελεύθερο και δηµιουργικό. Ζωντανό και δυναµικό. Χαρούµενο και συλλογικό. Γι’ αυτό το σχολείο αγωνιζόµαστε. Τα σχολεία µαυσωλεία, η φτηνή δηµόσια παιδεία µε οσφυοκάµπτες δάσκαλους που θα δηµιουργούν πολίτες µε σκυµµένα κεφάλια δεν µας αφορούν. Το όνειρό τους είναι ο εφιάλτης µας και δεν θα επιτρέψουµε ποτέ να γίνει πραγµατικότητα. Τα δικά µας όνειρα θα βγουν στο δρόµο και θα πάρουν εκδίκηση, όπως λέει ο ποιητής. Κυρία Κεχαγιά, δεν είναι η πρώτη χρονιά που το 9ο Γυµνάσιο παρουσιάζει µια σειρά εκδηλώσεων για να σηµάνει το τέλος της σχολικής χρονιάς. Θα θέλατε να µας µιλήσετε γι’ αυτό το θεσµό, καθώς για τις φετινές επιλογές σας και τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγετε τα θέµατά σας; Στο 9ο Γυµνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» εδώ και τέσσερα χρόνια οργανώνεται ένα τριήµερο εκδηλώσεων µε το τέλος των µαθηµάτων, όπου παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των µαθητών/τριών µας, που συµµετέχουν στις οµάδες που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, λοιπόν, παρου-

σιάζονται οι δραστηριότητες των δύο Περιβαλλοντικών Οµάδων που υπάρχουν και ασχολούνται µε τη γειτονιά, µε υπεύθυνους τους Νίκο Αναστασάτο, Ουρανία Γράψα και Λίνα Κεχαγιά. Η Λέσχη Ανάγνωσης µε υπεύθυνες τις Άννα Ντόκου και

Ουρανία Γράψα και η Εικαστική Οµάδα που εικονογραφεί τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου µε υπεύθυνη την Πωλίνα Σίµου παρουσιάζουν κι αυτές τη δουλειά τους. Επίσης η Θεατρική Οµάδα µε υπεύθυνη την Άννα-Μαρία Σιδηροπούλου κάθε χρόνο παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση, που ετοιµάζει. Φέτος παρουσιάστηκε ο «Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου. Το τριήµερο αυτό κλείνει µε το αφιέρωµα σε έναν Έλληνα συνθέτη. Φέτος είχαµε αφιέρωµα στο ∆ήµο Μούτση και υπεύθυνους τους Ρούλα Βανδώρου, Νίκο Αναστασάτο και Λίνα Κεχαγιά. Προηγήθηκαν αφιερώµατα στους Μάνο Χατζιδάκι, Χρήστο Λεοντή και Γιάννη Γλέζο. Παρόντες ήταν οι ίδιοι οι δηµιουργοί, Λεοντής, Γλέζος και Μούτσης, όπως στο αφιέρωµα στο Μάνο Χατζιδάκι ήλθε ο Βασίλης Λέκκας. Την παρουσία τους θεωρούµε πολύ σηµαντική για τα παιδιά µας, γιατί έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή µε ανθρώπους που το έργο τους και η στάση ζωής τους µπορούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά και να δουν πως υπάρχει κι αυτή η µουσική κι αυτοί οι καλλιτέχνες πέρα των «καλλιτεχνών» και της µουσικής των realities και της Eurovision. Αξίζει να σηµειώσουµε τη συγκίνηση όλων αυτών των δηµιουργών που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως στο σχολείο

µας, ενώ υπάρχει οργανικό κενό µουσικού, δεν υπάρχει µόνιµος καθηγητής και φέτος καλύφθηκε από δύο µουσικούς, που ερχόταν από άλλα σχολεία, ενώ την προηγούµενη χρονιά από αναπληρωτή, τον Παναγιώτη Σκαράκη. Έτσι αντιλαµβάνεται το Υπουργείο το «πρώτα ο µαθητής»! Τελειώνοντας την αναφορά µου στις εκδηλώσεις θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκειά τους λειτουργούν παράλληλα εκθέσεις µε έργα ζωγραφικής των παιδιών, την ευθύνη των οποίων έχει η Μαργαρίτα Μαρασίδου, έκθεση µε εργασίες των µαθητών στο µάθηµα της Τεχνολογίας µε υπεύθυνους τους Παναγιώτη Θερµογιάννη και Γιώργο Μουστακάκη και έκθεση περιβαλλοντικής αφίσας από τους µαθητές/τριες των περιβαλλοντικών οµάδων.

φορές Σαββατοκύριακα ακόµη και στις διακοπές. Όπως είδατε και προηγουµένως συµµετέχουν πολλοί καθηγητές. Ο ∆ιευθυντής κ Ανσστασάτος και η υποδιευθύντρια κ Ντόκου, όχι µόνο τα στηρίζουν αλλά συµµετέχουν και οι ίδιοι στα προγράµµατα. Επίσης οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται και από τους γονείς, οι περισσότεροι από τους οποίους όχι µόνο παρακινούν τα παιδιά τους να συµµετέχουν, αλλά µας βοηθούν σε πρακτικά θέµατα και βέβαια ηθικά.

Μεγάλη η συµµετοχή των παιδιών Ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών αλλά και όλης της σχολικής κοινότητας; Προφανώς η προετοιµασία γίνεται σε ώρες εκτός του σχολικού προγράµµατος. Τα παιδιά έρχονται; Είστε ικανοποιηµένη;

Γιατί θεωρείτε σηµαντικές αυτές τις δραστηριότητες; Αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ σηµαντικές, κυριολεκτικά αποτελούν ανάσα ζωής για όλους µας, µαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά, µεταξύ άλλων, µαθαίνουν να λειτουργούν οµαδικά και συλλογικά, στοιχείο που τόσο λείπει, αλλά που πιστεύω εντέχνως οι αρµόδιοι το αποφεύγουν, γιατί η οµαδικότητα σε κάνει πιο κριτικό άτοµο, σε δυναµώνει, σου καλλιεργεί το αίσθηµα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας και όχι της αντα-

Είµαι πολύ ικανοποιηµένη από τη συµµετοχή των παιδιών, παρά το βεβαρηµένο καθηµερινό τους πρόγραµµα. Σ΄όλα τα προαναφερθέντα προγράµµατα συµµετέχουν πάνω από εκατό παιδιά, παρόλο που οι δραστηριότητες αυτές γίνονται µετά το πέρας των µαθηµάτων, κάποιες

γωνιστικότητας. Τα παιδιά µέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες αγαπούν το σχολείο και το θεωρούν πως αυτός είναι ο φυσικός τους χώρος. Και για τους εκπαιδευτικούς εκτός των άλλων λειτουργούν αναζωογονητικά. Επίσης βοηθά καταλυτικά στις σχέσεις όλων των


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 5

5 µελών της σχολικής κοινότητας, δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης. Πολλές άλλες δραστηριότητες. Ξέρουµε πως στο σχολείο σας γίνονται και άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε; Ναι, στο σχολείο µας εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί και Λέσχη Ανάγνωσης Γονέων και Καθηγητών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη µαζευόµαστε δεκαπέντε γονείς και καθηγητές και διαβάζουµε διάφορα βιβλία, τα σχολιάζουµε και στο τέλος καλούµε είτε τους συγγραφείς είτε κάποιους που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. Μέχρι τώρα ήλθαν οι συγγραφείς Ιωάννα Καρυστιάννη, ∆ηµήτρης Γκιώνης και ∆ηµήτρης Λέντζος και συζητήσαµε για τα βιβλία τους. Επίσης µας µίλησαν για κάποια άλλα βιβλία που διαβάσαµε ο Ευθύµης Παπαδηµητρίου, καθηγητής Φιλοσοφίας του Περιβάλλοντος και ο Σάκης Κουρουζίδης, Πρόεδρος της Ευωνύµου Οικολογικής Βιβλιοθήκης. Επίσης οργανώσαµε και δύο ανοικτές οµιλίες-συζητήσεις που αφορούσαν την εφηβεία, µε οµιλητές το ∆ρ. Στέφανο Κουµαρόπουλο, υπεύθυνο του Συµβουλευτικού Σταθµού της ∆’ ∆/νσης Αθήνας και τη ∆ρ. Μαρίνα ∆εδούλη, Ψυχολόγο και σχολική σύµβουλο. Οι Γονείς αυτοί µαζί µε καθηγητές οργανώσαµε ένα δίκτυο αλληλεγγύης, µε σκοπό να ενισχύουµε οικογένειες µαθητών µας που αντιµετωπίζουν οξυµµένα οικονοµικά προβλήµατα. Άλλη δραστηριότητα που θα ήθελα να αναφέρω, γιατί τη θεωρώ πολύ σηµαντική, είναι ένα πρόγραµµα

συνεργασίας µε τα 6ο και 11ο ∆ηµοτικά Σχολεία Καλλιθέας, από τα οποία προέρχονται τα περισσότερα παιδιά µας, και αφορά την οµαλή µετάβαση των µαθητών από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ερχόµαστε

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κάποια παιδιά, µαθησιακά, υγείας, οικονοµικά, οικογενειακά, έτσι ώστε να τα έχουµε υπόψη µας και να τύχουν της ανάλογης αντιµετώπισης αυτά τα παιδιά.

σε επαφή µε τους δασκάλους, µαθαίνουµε τον τρόπο λειτουργίας του ∆ηµοτικού, γιατί δυστυχώς αυτές οι δύο βαθµίδες λειτουργούν εντελώς ξεκοµµένα. Επίσης τα παιδιά της Έκτης τάξης επισκέπτονται το σχολείο, παρακολουθούν µάθηµα και

Μια ενεργητική περιβαλλοντική οµάδα Μια άλλη δραστηριότητα, που ξεκίνησε, πριν από πέντε χρόνια από την Περιβαλλοντική Οµάδα του σχολείου µας, αφορά τη συνεργασία µας µε τον Αντώνη Αντύπα, σκη-

Τα παιδιά µέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες αγαπούν το σχολείο και το θεωρούν πως αυτός είναι ο φυσικός τους χώρος. Και για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούν αναζωογονητικά. έρχονται σε µια πρώτη επαφή µε τον καινούργιο χώρο, στον οποίο θα βρεθούν την επόµενη σχολική χρονιά. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρµόζεται αυτό το πρόγραµµα και όπως υποστηρίζουν τα παιδιά, τους βοηθάει πολύ στην οµαλή προσαρµογή τους στο νέο τους περιβάλλον. Βοηθά, όµως, κι εµάς τους καθηγητές, γιατί από τους δασκάλους ενηµερωνόµαστε για τυχόν

νοθέτη και ιδιοκτήτη του Απλού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται τη γειτονιά µας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Αντώνης Αντύπας µας παραχωρεί για τις παραστάσεις που ανεβάζει δωρεάν πάνω από διακόσια εισιτήρια για γονείς και γείτονες. Ακόµη έχουµε εκπονήσει τέσσερις έρευνες µε ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν µαθητές, καθηγητές και γονείς, µε σκοπό τα

KAI ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ

Τα θετικά σχόλια των γονέων για τις πολιτιστικές δραστηριότητες των σχολείων, εν προκειµένω του 9ου Γυµνασίου, δείχνουν ότι η ελληνική κοινωνία θέλει ένα άλλο τύπο σχολείου που θα εµπνέει τα παιδιά της και θα την κάνει συνολικά µέτοχο στην παιδεία. Γιατί, αν υπάρχει µια πραγµατική διά βίου µάθηση είναι αυτή και µόνο αυτή: δεν σταµατάµε να χαιρόµαστε να µαθαίνουµε νέα πράγµατα που µας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και όχι επαγγελµατίες. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να δούµε πόσο οι πολίτες θέλουν ένα σχολείο ζωντανό, µέσα στην κοινότητα, που να αφυπνίζει τις πολιτικές ευαισθησίες των παιδιών και τις κοινωνικές ανησυχίες των ενηλίκων. «Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν γίνονται εις βάρος της γνωστικής διαδικασίας» «Είναι ένα σχολείο που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και προσπαθεί να κρατήσει κοντά του και να βοηθήσει ακόµα κι αυτά που επιδεικνύουν ‘παραβατική’ συµπεριφορά»

ευρήµατά τους να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε την εκπαιδευτική αλλά και τη µαθησιακή διαδικασία. Θέλετε να συµπληρώσετε κάτι άλλο; Ναι, Θέλω να πω ότι υποστηρίζω το ανοιχτό σχολείο στη γειτονιά, στην κοινωνία. Θεωρώ πως το σχολείο µπορεί να λειτουργήσει ως κύτταρο ζωής και πολιτισµού σε κάθε γειτονιά, όπου οι αυλές θα λειτουργούν ως ελεύθεροι χώροι, που τόσο λείπουν, οι βιβλιοθήκες των σχολείων θα δανείζουν βιβλία σε γείτονες, κ.α. Θα ήθελα ακόµη να επισηµάνω το ρόλο που καλείται και οφείλει να παίξει το σχολείο στην εποχή µας, εποχή κρίσης, εποχή του ∆..Ν.Τ. εποχή µιας ιδιότυπης κατοχής που βιώνουµε. Το σχολείο οφείλει να στηρίζει τους µαθητές που αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα και δυστυχώς αυτό θα επιδεινώνεται διαρκώς. Γιατί το σχολείο, το δηµόσιο σχολείο πρέπει να είναι µια µεγάλη αγκαλιά για όλα τα παιδιά χωρίς καµιά διάκριση και χωρίς αποκλεισµούς. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει το δηµόσιο σχολείο, σίγουρα είναι µια σπουδαία παρακαταθήκη για το µέλλον της χώρας. Εµείς στο 9ο Γυµνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» προσπαθούµε όσο µπορούµε γι’ αυτό. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ για την ευκαιρία που µας έδωσε να παρουσιάσουµε το σχολείο µας, ένα δηµόσιο σχολείο της πόλης µας.

«∆εν είναι ένα σχολείο ξεκοµµένο από τη γειτονιά και την ευρύτερη κοινωνία αλλά όλοι προσπαθούν να είναι ένα ζωντανό κύτταρο» «Ωθεί τους µαθητές να λειτουργούν συλλογικά κα µέσω των οργάνων τους να δίνουν λύσεις σε προβλήµατα του σχολείου τους». «Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µέσα από προγράµµατα που εκπονούν µαθαίνουν στα παιδιά που συµµετέχουν, να είναι δηµιουργικά, να συνεργάζονται και να εκτιµούν το οµαδικό πνεύµα» «Βλέπουµε τα παιδιά µας να πηγαίνουν και γυρίζουν από το σχολείο χαρούµενα, ξέροντας ότι υπάρχουν όρια βαλµένα όµως µε αγάπη και σεβασµό, µε γνώµονα τη µάθηση και την σωστή εξέλιξη» «Το σχολείο αυτό είναι ανοιχτό στους γονείς, τους καλεί να γνωρίσουν τον τρόπο που λειτουργεί και οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να ενηµερώσουν και να συµπαρασταθούν σε τυχόν προβλήµατα» (Τα σχόλια έκανα αλφαβητικά οι : Μαρία Αγγελάκου, Αλίκη Αποστολίδη, Μαρίνα Κούτση, Γεωργία Κώη, Ρένα Λαδοπούλου, Στέλλα Πατσουράκη, Βασίλης Περιστερίδης, και Σεβαστούλα Τσιριγώτη)


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 6

6

MIA ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ- ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τα ξηµερώµατα της Κυριακής, 8.5., άγνωστοι επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε ένα άτυπο χώρο λατρείας µουσουλµάνων που στεγάζεται σε ισόγειο κατάστηµα πολυκατοικίας στην οδό Σοφοκλέους στην Καλλιθέα. Χάραξαν ένα τεράστιο αγκυλωτό σταυρό και ένα δυσερµήνευτο σύµβολο (L7 ). Νεαρός µουσουλµάνος από την απέναντι πολυκατοικία, που έτυχε να είναι ξύπνιος εκείνη την ώρα, είδε τη φωτιά και ειδοποίησε έγκαιρα την πυροσβεστική. Έτσι η φωτιά έσβησε γρήγορα πριν κινδυνεύσει η ζωή και η περιουσία των κατοίκων της πολυκατοικίας, που, προφανώς εκείνη την ώρα κοιµούνταν και θα ήταν εύκολο να παγιδευτούν στις φλόγες. Η Καλλιθέα και οι γύρω περιοχές συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια αρκετό µουσουλµανικό πληθυσµό, που ζει σε αγαθές σχέσεις µε τους Έλληνες. Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Αιγύπτιοι και Σύριοι στην πλειονότητά τους, οι περισσότεροι βρίσκονται στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Μεγάλος αριθµός αυτών των µεταναστών έχει οικογένειες, που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ελληνικό σχολείο και µιλούν άψογα την ελληνική γλώσσα. Ο συγκεκριµένος χώρος λατρείας λειτουργούσε εννιά χρόνια. Η νέα αυτή φασιστική ενέργεια (αυτοσχέδιοι χώροι λατρείας έχουν δεχτεί φασιστικές επιθέσεις και στον Κολωνό, την Πετρούπολη και αλλού) θέτει επί τάπητος τόσο την ανεξέλεγκτη δράση ναζιστικών οµάδων όσο και την επιτακτική ανάγκη της δηµιουργίας επίσηµου τζαµιού στην Αθήνα. Την Τρίτη, 10.5, το απόγευµα οργανώθηκε συγκέντρωση διαµαρτυρίας µε κεντρικό σύνθηµα «Θέλουµε γειτονιές αλληλεγγύης και όχι ρατσιστικού µίσους», που κατέληξε σε πορεία στο κέντρο της Καλλιθέας. Στην πορεία συµµετείχαν πολλοί µετανάστες και Έλληνες –συλλογικότητες όπως το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, η ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας, η Πρωτοβουλία Πολιτών Καλλιθέας, ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι- ή µεµονωµένοι πολίτες που ήθελαν να διαµαρτυρηθούν για την απαράδεκτη πράξη. Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, στην οποία εντάσσεται η ανεξιθρησκία, είναι βασικό δικαίωµα του ανθρώπου και προστατεύεται από όλους τους σύγχρονους Χάρτες ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, µε την εγκληµατική αυτή ενέργεια όχι µόνο καταλύθηκε ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα αλλά και µπήκε σε κίνδυνο η ζωή δεκάδων αθώων ανθρώπων, ξένων και Ελλήνων. Η αστυνοµία διεξάγει έρευνες για την ταυτότητα των δραστών. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι την προηγούµενη µέρα κλιµάκιο της «Χρυσής Αυγής» µοίραζε υλικό στην οδό Γρυπάρη, όχι πολύ µακριά από το σηµείο της εγκληµατικής ενέργειας.

Ο κ. Μακντή Ελµπιλεκτάρ, οικοδόµος, µας µίλησε για την υπόθεση. Κ. Ελµπιλεκτάρ, πόσοι χώροι µουσουλµανικής λατρείας υπάρχουν στην Καλλιθέα; Υπάρχουν τέσσερις, επειδή οι µουσουλµάνοι της Καλλιθέας είµαστε πολλοί και ζούµε, µε τις οικογένειές µας οι περισσότεροι, σε διάφορα σηµεία του δήµου. Τι συνέβη την Κυριακή το πρωί; Είµαι ένα είδος υπεύθυνου για το χώρο. Γύρω στις 4 παρά τέταρτο µε ενηµέρωσε ένας φίλος µου πως έχουν βάλει φωτιά στο χώρο αυτό και είναι ήδη η Πυροσβεστική εκεί και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Ήρθα αµέσως και πράγµατι είδα την Πυροσβεστική και την αστυνοµία, ενώ λίγο µετά ήρθε και η Ασφάλεια. Πριν από δύο µήνες είχαµε πάλι ένα επεισόδιο: κάποιος προσπάθησε πάλι να µας κάψει ρίχνοντας βενζίνη από ένα πεντόλιτρο δοχείο στην είσοδο. Ήµασταν µέσα και είδαµε τη βενζίνη να χύνεται στα σκαλιά µέσα στο χώρο µας. Για άγνωστους λόγους, ευτυχώς, δεν άναψε τη βενζίνη. Το λάθος µας ήταν τότε ότι δεν ειδοποιήσαµε την αστυνοµία. Αλλά ξέρετε επειδή ποτέ δεν είχαµε προβλήµατα µε τη γειτονιά, είµαστε τόσο καλά µε τους Έλληνες εδώ, δεν δώσαµε την σηµασία που έπρεπε. -Η πολυκατοικία πώς αντέδρασε στη φασιστική ενέργεια; Ένας Άραβας που µένει απέναντι είδε πολύ γρήγορα τη φωτιά και ειδοποίησε την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν εξαπλώθηκε, δόξα σοι ο Θεός, και η πολυκατοικία δεν κατάλαβε τι έγινε. Το πρωί που βγήκαν έξω για την εκκλησία ή για βόλτα µας ρωτούσαν και έµαθαν το γεγονός. Άλλοι έκλαιγαν κι άλλοι έκαναν το σταυρό τους που, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε τίποτα πιο σοβαρό. Είχατε ποτέ παρενοχλήσεις από φασιστικές οργανώσεις; Όχι, ποτέ. Όπως σας είπα ζούµε αρµονικά µε τη γειτονιά και ποτέ δεν είχαµε πρόβληµα µε κανένα. Εκτός από αυτά τα δύο επεισόδια. Το πρώτο, που δεν πέτυχε και αυτό της Κυριακής που ήταν πολύ επικίνδυνο. Όµως έχουµε µεγάλη εµπιστοσύνη στην ελληνική αστυνοµία και στη δικαιοσύνη. Τους βλέπουµε ότι κάνουν ό,τι µπορούν, δουλεύουν πολύ σοβαρά για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Εµείς αγαπούµε την Ελλάδα, έχουµε φάει ψωµί εδώ, οι γείτονες µας αγαπούν, θέλουµε να ζούµε ειρηνικά και µε ασφάλεια. Για το θέµα των µετανανστών οι ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ θα επανέλθουν στο επόµενο φύλλο τους.

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Πολλά τα θέµατα που έφερε προς συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο η ∆ηµοτική Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας, ενδεικτικά αναφέρουµε κάποια από αυτά 1.ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: σχέδια και εξελίξεις: Εδώ και χρόνια ακούµε πολλές υποσχέσεις από όλες τις κυβερνήσεις, αλλά κανείς δεν υπολογίζει τις ανάγκες των κατοίκων. Έχουµε δει πολλές µακέτες να εξαγγέλλονται, όµως χωρίς αποτέλεσµα. Αντιθέτως συνεχώς µπαζώνουν περισσότερο την παραλία και προσθέτουν χρήσεις και κτίρια. Ο δήµος έχει µεγάλη ευθύνη γιατί υπέγραψε µνηµόνιο συµφωνίας µε τα Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε., µετά παρακολουθούσε χωρίς να µιλά τον «φίλο» του πρωθυπουργού, τον αρχιτέκτονα Αθεµπίγιο, που τάχα ήλθε να βοηθήσει αλλά τελικά ήταν επιχειρηµατίας. Γενικά η διοίκηση πάει όπου φυσάει ο άνεµος της κεντρικής εξουσίας. Φτάνει πιά. Τρία θέµατα θεωρούµε πως είναι πολύ βασικά για την παραλία:

- η δηµιουργία επιτέλους του αντιπληµµυρικού καναλιού - η καταβύθιση της παραλιακής λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, ώστε να αποκατασταθεί η επικοινωνία της πόλης µε την θάλασσα - η διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων και ο δηµόσιος χαρακτήρας του χώρου χωρίς εµπορευµατοποίηση 2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Η πόλη µας έχει πρόβληµα στην Π.Φ.Υ. Οι κάτοικοι «ξενιτεύονται» κυρίως για τα επείγοντα περιστατικά, παρότι υπάρχει νοσοκοµείο, το Ωνάσειο. Εδώ και χρόνια ζητάµε την ίδρυση κέντρου υγείας αστικού τύπου µε 24ωρη λειτουργία και βασικές ειδικότητες. Η ανάγκη γίνεται επιτακτικότερη τώρα µε την όξυνση των κοινωνικών προβληµάτων λόγω µνηµονίου. Ζητήσαµε να γίνει ειδική συµφωνία του δήµου µε το Ωνάσειο, ώστε να δέχεται τα


anatroph efhmerida 5:Layout 1

2/6/2011

12:15

Page 7

7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις 17 Απριλίου η ∆ΚΠΚ οργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Βουλιάζουµε στα σκουπίδια: για τη διαχείριση των απορριµµάτων και την ανακύκλωση». Οµιλητές ήταν οι: Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο Νίκος Χρυσόγελος από τους Οικολόγους Πράσινους, ο Γιώργος Χαρίσης, αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ και ο Χρήστος Μπογιατζόγλου, εκπρόσωπος εργαζοµένων δήµου Λαυρεωτικής και των κατοίκων της Κερατέας. Συντονιστής ο καθηγητής Φιλοσοφίας Ευθύµης Παπαδηµητρίου Τα στοιχεία που κατέθεσαν οι οµιλητές σκιαγράφησαν µια ζοφερή εικόνα στο τοπίο της διαχείρισης των απορριµµάτων, που δείχνουν πως η Ελλάδα βρίσκεται πολύ µακριά από µια ορθολογική διαχείριση που περνά πριν απ’ όλα µέσα από το δρόµο της ανακύκλωσης. Έχουµε πολλά να κάνουµε ακόµα. Χρειάζεται πολλή δουλειά από την Τ.Α., διαρκής ενηµέρωση του κόσµου και σοβαρές πρωτοβουλίες από την πολιτεία

και τους δήµους. Παρακάτω καταγράφουµε µερικά από τα στοιχεία που έδωσαν οι οµιλητές και κάποια από τα συµπεράσµατα που κατέθεσαν.

-Στην Αττική, µε την συνεχή αύξηση του όγκου των σκουπιδιών και τον κορεσµό της Φυλής, πολύ σύντοµα το πρόβληµα θα είναι µη διαχειρίσιµο.

-Επιλέγονται σχεδιασµοί παρωχηµένοι, αντιπεριβαλλοντικοί και µε ψηλό κόστος από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Ισχυροί επιχειρηµατίες επωφελούνται από αυτές τις επιλογές. - Το 65% των απορριµµάτων που παράγουµε είναι χαρτί, µέταλλο, γυαλί και το 35% οργανικά απορρίµµατα. Ο µεγαλύτερος όγκος αυτών των απορριµµάτων είναι ανακυκλώσιµα. ∆εν µιλάµε δηλαδή για «σκουπίδια» αλλά για πρώτες ύλες χρησιµοποιήσιµες από τη βιοµηχανία. - Η λύση βρίσκεται στην µείωση του όγκου µε διαλογή στην πηγή µε ανακύκλωση, κοµποστοποίηση. Το ζήτηµα είναι η πρόληψη όχι απλώς η διαχείριση. - Τα πάντα ξεκινούν βέβαια από τον καταναλωτικό τρόπο ζωής. Αν αλλάξουν τα πρότυπα και ο τρόπος ζωής και κατανάλωσης, τότε µειώνεται ατόµατα ο όγκος σκουπιδιών. - Αν µειωθεί το κόστος διαχείρισης, µειώνοντας τον όγκο, έχουµε εξοικονόµηση οπότε µπορούν να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη ή να διοχετευθούν τα κονδύλια σε κοινωνική πολιτική. - Είναι αναγκαία µια νέα στρατηγική µε νέο περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης απορριµµάτων της Αττικής. Εννοείται πως αυτό απαιτεί καινούριο θεσµικό πλαίσιο που θα λαµβάνει υπόψη επίσης τα επικίνδυνα και τοξικά οικιακά απόβλητα.

Στις προτάσεις που ακούστηκαν για το δήµο µας αναφέρουµε : - ∆ιαλογή στην πηγή µε ξεχωριστούς κάδους για χαρτί, το οποίο συµπιέζεται εύκολα, γυαλί και µέταλλα - Μικρές µονάδες κοµποστοποιητών και µηχανικοί κοµποστοποιητές σε µεγάλους παραγωγούς µε κίνητρο τη µείωση των δηµοτικών τελών.

- Ενηµέρωση σε κατοίκους σχολεία κ.τ.λ. πόρτα-πόρτα - ∆ηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων µε στήριξη του δήµου για διαχείρισηα ν α κ ύ κ λ ω σ η - κο µ π ο σ τ ο π ο ί η σ η , επαναχρησιµοποίηση κτλ - Θρυµµάτισµα και κοµποστοποίηση σε µονάδα του δήµου όλων των απορριµάτων της υπηρεσίας πρασίνου όπως κλαδέµατα και άλλα. Τα φυτικά υπολείµµατα από την περιποίηση των φυτών, αν στρωθούν στους δηµόσιους κήπους είναι ανέξοδο και πολύ καλής ποιότητας λίπασµα. - Σύνδεση του ύψους των δηµοτικών τελών µε τον όγκο απορριµµάτων που παράγει ο καθένας. Εκεί που έχει φθάσει το θέµα των απορριµµάτων, είναι σαφές ότι µας αφορά όλους και ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να δράσει, προωθώντας βιώσιµες λύσεις. Οι εργαζόµενοι στο δήµο Aπο την πλευρά των εργαζοµένων στο δήµο, επισηµάνθηκε η µείωση του όγκου των σκουπιδιών που πάνε στη χωµατερή όσο αυξάνει η ανακύκλωση, άρα και η εξοικονόµηση εξόδων. Προτείνουν την συστηµατική εκπαίδευση των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Μια άλλη πρόταση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου ήταν η ίδρυση φορέα ανακύκλωσης αποκλειστικά από τους δήµους, που θα διαθέτει τα κέρδη σε κοινωνική πολιτική. Παρατέθηκαν επίσης στοιχεία για τον αριθµό των απορριµµατοφόρων σε καθηµερινή βάση στην πόλη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι καθηµερινά ενώ για όλη την πόλη (περίπου 200000 κάτοικοι) χρησιµο-

ποιούνται 18 απορριµµατοφόρα, επίσης κάθε µέρα χρειάζεται ένα απορριµµατοφόρο για το Ωνάσειο, ένα για τα σούπερµάρκετ και την κεντρική αγορά και ένα για τις λαϊκές αγορές τις µέρες που γίνονται. Ασφαλώς το ερώτηµα που προκύπτει, και η ∆ηµοτική µας Κίνηση το έχει θέσει επανειληµµένα στο ∆.Σ. είναι αν πληρώνουµε ανταποδοτικά δηµοτικά τέλη δίκαια, δηλαδή ανάλογα µε τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει έκαστος. Είναι φανερό από τα ανωτέρω στοιχεία πως όχι.

Καλούµε την διοίκηση, ιδιαίτερα για

το θέµα των δηµοτικών τελών να ακού-

σει τις προτάσεις της ∆ηµοτικής Κίνη-

σης Πολιτών Καλλιθέας και να λάβει

υπόψη τον όγκο των απορριµµάτων

που παράγει κάθε χρήση. Επίσης, για τους επαγγελµατίες να υπολογίσει την εµπορικότητα της περιοχής η του δρό-

µου. Τέλος, να επεξεργαστεί µόνη της η µε τους όµορους δήµους, σχέδιο µείω-

σης του όγκου των σκουπιδιών µε βάση τις προτάσεις που έγιναν.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά της πόλης και να µην τα «διώχνει» προς άλλα νοσοκοµεία, όπως συµβαίνει τώρα. 3.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Στα πλαίσια του µνηµονίου 14 σχολεία της πόλης συγχωνεύτηκαν, που σηµαίνει ότι επτά σχολεία έκλεισαν, µε απόφαση του υπουργείου παιδείας, ανάµεσά τους και δύο νυκτερινά. Και βέβαια δεν µιλάµε για απλές διοικητικές πράξεις για καλύτερη χωροταξία, αλλά για οικονοµίες κλίµακος. Γι’αυτό και είναι τεράστιος ο συνολικός αριθµός πανελληνίως. ∆εν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσει κανείς, τι σηµαίνει το κλείσιµο ενός σχολείου για οικονοµικούς λόγους. Πιέσαµε να µην γίνει καµιά συγχώνευση στο δήµο µας και να περάσει κοινό ψήφισµα από το ∆.Σ., αλλά διοίκηση και αξιωµατική αντιπολίτευση δεν το δέχτηκαν.

4.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011 Καταγγείλαµε ως απολύτως παράλογο να προγραµµατίζουµε προσλήψεις πριν από τον προϋπολογισµό του 2011 και πριν τις

προτάσεις της διοίκησης για το τεχνικό πρόγραµµα. Από την άλλη µεριά, το υπουργείο µε αυταρχικό τρόπο, «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν», περιορίζει την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εφαρµόζοντας την υποχρεωτική εγκύκλιο του 1/5, δηλαδή για κάθε 5 εργαζόµενους προσλαµβάνεται, χωρίς να εξετάζονται οι ανάγκες του κάθε δήµου, ο ∆ήµος Καλλιθέας θα υποστεί µια τροµερή µείωση προσωπικού που θα οδηγήσει πολλές υπηρεσίες σε δυσλειτουργία ή παντελή αδυναµία λειτουργίας. Για να δώσουµε ένα παράδειγµα: σε τρία χρόνια ο τοµέας καθαριότητας θα έχει µόνο 20 (!!!) άτοµα προσωπικό. Είναι σαφές το σχέδιο και ο στόχος του υπουργείου. Με ελάχιστους υπαλλήλους οι δήµοι στρέφονται σε ιδιώτες για να κάνουν τη δουλειά τους, µε συνέπεια την βέβαιη επιβάρυνση των δηµοτών µε νέους φόρους.


anatroph efhmerida 5:Layout 1

8

2/6/2011

12:15

Page 8

σχολιάζοντας…σχολιάζοντας…σχολιάζοντας…σχολιάζο Οι κυβερνήσεις ποτέ δεν επέτρεψαν στους δήµους να είναι πραγµατική αυτοδιοίκηση, αλλά τώρα µε τον «Καλλικράτη» το κακό έχει παραγίνει. Οι εντολές µε εγκυκλίους από το υπουργείο έρχονται συνεχώς, καταργώντας κάθε αυτονοµία της Τ.Α. Κλείνουν νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούσαν χρόνια, υπαγορεύουν πόσους εργαζόµενους χρειάζεται κάθε δήµος, συγχωνεύουν σχολεία, υπαγορεύουν προυπολογισµούς, παρακρατούν πόρους. Το τέλος της αυτοδιοίκησης.  Το γνωρίζετε ότι πάνω από το 50% των εσόδων των δήµων, και του δικού µας συµπεριλαµβανοµένου, προέρχονται από τους τοπικούς φόρους, ενώ το ποσοστό που χρηµατοδοτεί το κράτος, είναι µικρότερο και συνεχώς µειώνεται; Αυτά µάλιστα που παίρνει ο δήµος από τους κατοίκους, είναι και τα πιο σίγουρα, γιατί τα άλλα από τους πόρους της αυτοδιοίκησης στον κρατικό προϋπολογισµό, ποτέ δεν τα παίρνει κανονικά. Θα πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Γιατί οι δυο βασικές προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτοδιοίκηση και άρα πιο άµεση δηµοκρατία, είναι η αποκέντρωση και η επαρκής χρηµατοδότηση. Εµείς πάσχουµε και στα δύο. H εξουσία ελέγχεται από την κεντρική διοίκηση µέσω των υπερπεριφερειαρχών και του υπουργείου και από την άλλη µεριά οι δήµοι καλούνται να διαχειριστούν την φτώχεια του Καλλικράτη.  Αυτό που µας εξόργισε περισσότερο µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των σχολείων, ήταν η συγχώνευση των δύο νυκτερινών σχολείων, στα οποία, όπως γνωρίζουµε, φοιτούν εργαζόµενοι. Συγχωνεύοντας το νυκτερινό της Καλλιθέας µε του Μοσχάτου είναι βέβαιο ότι στέλνουν κάποια παιδιά αλλά και κάποιους ενήλικες στο σπίτι τους. Ο κ.Ασκούνης εκ των υστέρων διαµαρτυρήθηκε, αλλά θα έπρεπε να σκεφτεί τι δρόµο ανοίγει, αποδεχόµενος µαζί µε τον κ.Κάρναβο «µερικές» συγχωνεύσεις. Αν δεν έχουν καταλάβει τι σηµαίνει, έστω και συµβολικά, το κλείσιµο ενός σχολείου, τότε τα λόγια είναι περιττά.  Ακούµε από διάφορους, στις τηλεοράσεις και τις εφηµερίδες, ότι οι τράπεζες πρέπει να στηριχθούν για να µην διαλυθεί το σύστηµα. Αλλά ένα σύστηµα που κλείνει σχολεία, νοσοκοµεία, µειώνει µισθούς και συντάξεις, επιδόµατα και κοινωνικό κράτος, αλλά δίνει απλόχερα πάνω από 100 δις σε αυτούς που προκάλεσαν την κρίση, γιατί δεν πρέπει να διαλυθεί ;  Ενώ χρειάζεται στην Καλλιθέα κάθε µέρα περίπου ένα απορριµατοφόρο για κάθε 11000 κατοίκους, χρειάζονται 3 απορριµατοφόρα για Ωνάσειο, σούπερ-µάρκετ, κεντρική αγορά και λαϊκές αγορές. Αν συγκρίνετε τα δηµοτικά τέλη που πληρώνουν, θα καταλάβετε πόσο άνισα είναι σε βάρος των νοικοκυριών και των µικροεπαγγελµατιών. Κατά τα άλλα οι Καλλιθεάτες πληρώνουν επίσκεψη στο Ωνάσειο, που υποτίθεται ότι επιχορηγείται από το υπουργείο, και αν συµβεί κάτι επείγον σε παραπέµπουν σε άλλα νοσοκοµεία.  Ωραίο το σύστηµα Ραγκούση , πέντε φεύγουν – ένας προσλαµβάνεται , αλλά θα πρέπει τώρα να µας λύσει τον γρίφο, σε τρία χρόνια µε τι προσωπικό θα δουλεύουν τα απορριµµατοφόρα και ποιοι θα φροντίζουν στους βρεφονηπιακούς σταθµούς τα παιδιά µας. Γιατί µε τον ρυθµό που φεύγουν σε τρία-τέσσερα χρόνια η καθαριότητα θα έχει 30 άτοµα και οι παιδικοί σταθµοί δέκα. Τότε θα βλέπουµε τις στοίβες των σκουπιδιών έξω από την πόρτα µας και αντί να µένουν 500 οικογένειες εκτός παιδικών σταθµών, θα µετράµε αυτές που µπαίνουν. Γιατί αυτή η λύση, που έδωσαν όταν είδαν το πρόβληµα, δηλαδή µε τις οκτάµηνες συµβάσεις, είναι για γέλια. Οι συζητήσεις µεταξύ των κατοίκων θα είναι του τύπου « εµείς είχαµε µια πολύ καλή δασκάλα µέχρι τον Γενάρη, αλλά µετά ήρθε µια καινούργια γιατί απολύθηκε η παλιά και µέχρι να µάθει τα παιδιά ο σταθµός έκλεισε για καλοκαίρι» και ο άλλος θα λέει « αυτό δεν είναι τίποτα, εµένα το παιδί µου το παρακολουθούσε µια ψυχολόγος από το Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας και πήγαινε καλά, αλλά τον Νοέµβριο έληξε το οκτάµηνο της σύµβασης και η νέα που προσλήφθηκε, εχει άλλη άποψη για την αναγκαιότητα θεραπείας, έτσι τώρα πάω σε ιδιωτική και πληρώνω». ∆εν θα αργήσουµε να τα δούµε.

 H ιστοσελίδα του δήµου, παρουσιάζει µόνο τις απόψεις της διοίκησης. Αυτό έκανε ο δήµαρχος, το άλλο έκανε ο δήµαρχος, τι καλά που τα κάνουν όλα στο δήµο και τέτοια. Κοιτάζουν την ιστοσελίδα του δήµου, όπως ο Dorian Grey τον καθρέφτη. Οι απόψεις όλων των άλλων παρατάξεων (που είναι και η πλειοψηφία των δηµοτών από την πρώτη Κυριακή των εκλογών) δεν φαίνονται και δεν ακούγονται πουθενά. Μονόπλευρη ενηµέρωση για τα δηµοτικά πράγµατα και τις εξελίξεις. Όπως είπε ο δήµαρχος όµως «και εσείς στην εφηµερίδα σας δεν µας προβάλλετε». Ο απόλυτος παρα-λογισµός. Τώρα τι συγκρίνουµε; Την εφηµερίδα µας την εκδίδουµε µε χρήµατα δικά µας από το υστέρηµά µας και λέµε πως είναι έκδοση της ∆ηµοτικής Κίνησης Πολιτών Καλλιθέας. Η ιστοσελίδα του δήµου είναι η ενηµέρωση από το θεσµικό όργανο «∆ήµος Καλλιθέας» και όχι από την παράταξη του δηµάρχου, πληρώνεται από τα ταµεία του δήµου, δηλαδή από τη φορολογία και τη δική µας. ∆εν πληρώνει η παράταξη του δηµάρχου. Στα λόγια όλοι είµαστε δηµοκράτες, στην πράξη ;  Η παρουσίαση του αρχικού σχεδίου της παραλίας από το υπουργείο µας άφησε πολλά ερωτηµατικά. Ξέρετε σε ποιόν ανήκει η παραλία; Όχι; Ούτε αυτοί ξέρουν και εν πάση περιπτώσει, αν το ξέρουν δεν το λένε. Σε ποιόν θα ανήκει ό,τι γίνει στην παραλία; ∆εν ξέρουν η δεν το λένε. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο έχει βέβαια το αντιπληµµυρικό κανάλι και αυτό είναι θετικό, αφού το ζητάµε χρόνια τώρα, αλλά η παραλιακή δεν βυθίζεται . Η οπτική επαφή µε την θάλασσα στις Τζιτζιφιές δεν θα αποκατασταθεί ποτέ. Υπήρξαµε θύµατα µιας ανήκεστου βλάβης στην παραλία (µάλλον έγκληµα θα το λέγαµε) και δυστυχώς τώρα µας λένε ότι δεν αλλάζει, µόνο βελτιώνεται.  Αυτή την ανηφοριά, για να περνάµε τον δρόµο από πάνω περπατώντας, τα γεροντάκια θα την καταφέρνουν ή θα χρειάζονται συνοδεία ασθενοφόρου; Και µην ξεχνάµε πως ο χρόνος περνά για όλους.  Master plan, σχέδια, δέντρα, µετακινήσεις δρόµων, παραλίες για µπάνιο, ποδηλατόδροµοι, πεζόδροµοι ρε γαµώτο κάτι µου θυµίζουν όλα αυτά. Α, ναι, τα έχω ξανακούσει, πάνε χρόνια βέβαια αλλά τα θυµάµαι, έχω και αρχείο από τις εφηµερίδες της εποχής. Έχω δει πολλά σχέδια της παραλίας. Τη µια γίνεται Χαβάη, την άλλη Μπαχάµες. Το χόµπι µου να ψάχνω τις αλλαγές από σχέδιο σε σχέδιο. Θα είναι σου λέει τόσο ωραίο, που η γ.γ. του υπουργείου περιβάλλοντος θέλει να µετακοµίσει στην Καλλιθέα. Έτσι µας είπε στην παρουσίαση του σχεδίου, αλλά βέβαια εµείς καταλάβαµε ότι ήταν «µεταφορά», που λένε και οι ποιητές. Γιατί αν σοβαρολογούσε, έτοιµη την έχω την αγγελία, «δυάρι στην καταπράσινη αριστοκρατική Καλλιθέα, ανταλλάσσεται άµεσα µε ό,τι να ‘ναι σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Εκάλη, Καβούρι». Σας παρακαλώ κ. γραµµατεύ, γράφει πουθενά στο κούτελό µας, «κορόιδα ιθαγενείς»;  Μια που λέµε για σχέδια, ρε παιδιά, εκείνος ο φίλος του πρωθυπουργού ο διεθνούς φήµης αρχιτέκτονας Αθεµπίγιο τι έγινε. Σαν τώρα τον θυµάµαι στα κανάλια, αγέρωχο στην παραλία να δείχνει στον πρωθυπουργό το όραµά του για τον Φαληρικό όρµο και από κοντά και ο δήµαρχός µας. Και τα κανάλια της «αντικειµενικής πληροφόρησης» να µας τάζουν τον παράδεισο στα Φάληρα και άνοιγµα της παραλίας για το λαό. Μήνες µετά είδαµε πρωτοσέλιδο στην «Ελευθεροτυπία», ότι ο φίλος εκπροσωπούσε κατά βάθος εταιρείες του Κατάρ, και αν δεν προχώρησε είναι γιατί φώναζαν οι Γερµανοί «επενδυτές». Καταλάβατε τώρα τι µας ταΐζουνε; Καλά που τσακώνονται µεταξύ τους και µαθαίνουµε και καµιά αλήθεια. Και µε την συντήρηση όλων αυτών των ωραίων που θα γίνουν στην παραλία, τι θα γίνει ρωτήσαµε την γ.γ. του υπουργείου περιβάλλοντος. Και ακούσαµε την µαγική λέξη. Αυτοχρηµατοδότηση. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτοχρηµατοδότηση ; Ότι δεν πληρώνει το κράτος, αλλά εµείς. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγµάτων, µικρό κοινωνικό κράτος, πληρώνουµε για όλα, υγεία , παιδεία, αθλητισµό, πολιτισµό , περιβάλλον, βόλτα στο πράσινο, το βουνό ή τη θάλασσα, όλα µε «αυτοχρηµατοδότηση». Θα µου πείτε, µα καλά είναι σοσιαλιστικό αυτό; Τι να σας πω; Η αυτοχρηµατοδότηση ανώτερο στάδιο του σοσιαλισµού. ΖΙΖΙΦΕΥΣ ΚΙΝΓΚΙΝΑΤΟΣ

Ανατροπές 5  

Ανατροπές - φύλλο 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you